Print

Himmelens helande | Naturliga botemedel

1. Hur man erhåller Himmelens helande

För att kunna förstå hur helande fungerar så behöver vi först veta:


Varför blir vi sjuka
?

Den största orsaken bakom mänskligt lidande är okunskap om hur man behandlar människokroppen. Sjukdom är naturens försök att frigöra systemet från de tillstånd som leder till överträdelsen av hälsans lagar.

Vad menas med detta?

  1. Många vet inte om hur man bäst tar hand om de tempel våra kroppar är.
  2. Att sjukdomarnas symptom (smärta, feber, inflammation, etc.) är naturens försök att bättra sig
  3. Att sjukdomar kommer för att vi vanhelgar Yahuwahs lagar.

Kan symptom till följd av sjukdom vara ett av vår kropps försök att återhämta sig?

Sjukdom är inte ett negativt tillstånd som borde förtryckas eller “botas”, utan är en självförsvarsmekanism kroppen har för att försöka återställa hälsan. Smärta är vår kropps sätta att tala om för oss att något inte står rätt till. Varje akut sjukdom är ett av naturens försök att rensa och hela. Om den förtrycks över en längre tid så blir den bara än mer grav.

Hur är sjukdom en följd av att Yahuwahs lagar vanhelgas?

trädMedicinkunskapen tyder på att vi är offer för åkommorna, att vi attackeras av skadliga organismer, eller förbannas med dåliga gener. I själva verket är åkommor oftast inte okontrollerbara faktorer. Sjukdom är oftast resultatet av våra egna handlingar. Organismer som orsakar sjukdom är asätare. Bakterier, virus, och parasiter som orsakar infektion är inte den huvudsakliga orsaken bakom sjukdomen utan snarare ett av dess utfall. Senare i livet började till och med sjukdomsteorins fader, Pasteur, inse bakteriers sanna förhållande till sjukdomar. Han skrev: “Bakterien är intet, jordmånen [kroppens tillstånd] är allt.”. Alltså – om kroppen är välnärd och ren så är sannolikheten att man drabbas av sjukdomsorsakande agens betydligt mindre.

"Det finns inga särskilda sjukdomar; endast särskilda förhållanden som leder till sjukdom." —Florence Nightingale

Yahuwah har skrivit fysikaliska lagar med sitt egna finger uppå varje nerv, varje muskel, och varje organ som Han anförtrott oss med. I sin vishet har han etablerat dessa naturliga lagar för korrekt moderering av samtliga aspekter av vårt liv, detta inklusive vår aptit, våra passioner, och vår klädnad. Det som avgör huruvida vi kan åtnjuta den rikliga hälsans välsignelse som utgår från Honom är lydnad gentemot varenda detalj av Hans lagar.

Yahuwah älskar sina skapelser med en kärlek som är både öm och kraftig. Han har etablerat naturens lagar; men Hans lagar är inte godtyckliga utkrävanden. Vartenda “Du skall icke”, vare sig det gäller fysisk eller moralisk lag, innehåller ett löfte. Om dessa åtlyds så kommer våra steg åtföljas av välsignelse. Om man försummar dem så får vi också stå vårt kast. Överträdelse av den fysikaliska lagen är överträdelse mot Yahuwahs lag. Såsom synden är ett resultat av den moraliska lagens överträdelse; så är också sjukdom ett resultat av den fysikaliska lagens överträdelse.

Yahuwah är mycket vanärad av det sätt vi behandlar våra kroppar. Han kommer inte verka mirakel för att motverka ett vresigt överträdande av hälsans lagar. Mästaren har så planerat det att vår skörd står i förhållande till det vi sått. (Galaterbrevet 6:7).

Sjukdom är bara en avvikelse från normal hälsa. Ett noggrant överensstämmande gentemot de lagar Yahuwah inskärpt i oss kommer att leda till hälsa. Vår kroppskonstitution kommer inte brytas ned. Yahuwah, alla kroppars Skapare, har arrangerat varenda cell, nerv, sena, och muskel. Han har lovat att bibehålla detta maskineri i livskraftigt tillstånd om vi lyder Hans lagar och samarbetar med Honom. “Om du ivrigt hör Yahuwahs, din Eloahs, ord och gör vad rätt är i Hans ögon och lyssnar till Hans bud och håller alla Hans stadgar, så skall Jag inte lägga någon av de sjukdomar som Jag lade på egyptierna på dig. Ty Jag är Yahuwah, din läkare.” (Andra Mosebok 15:26)

När vi inser att sjukdom är ett resultat av att överträda Yahuwahs fysikaliska lagar, så förstår vi också att en del av botemedlet är att identifiera orsaken (överträdelsen). Genom att eliminera denna orsak så är vi på god väg mot återhämtning.

Vad kan jag göra om jag är sjuk?

"… och dess orsak som jag ej kände till undersökte jag inte.” —Job 29:16

Vid sjukdom så bör man förvissa sig om orsaken. Ohälsosamma förhållanden bör ändras och dåliga beteenden korrigeras. Då har man bistått naturen när hon försöker fördriva orenheter och återetablera systemets rätta förhållanden.

Vänligen utveckla ovanstående

sjukdomNär vi missbrukar hälsan till den grad att man börjar få sjukdomar så kan vi själva allt som oftast göra det som ingen annan kan:

Ibland tillåter Yahuwah att vi för oss själva till sjukdomens rand eller till ett ställe där vi åtminstone inser att vi är svaga och felbara så att vi kan vända till Honom för styrka och vishet.

"Hälsa kanske inte är allt, men utan hälsa så spelar inget annat någon roll." —Royden Brown

Hur kan jag erhålla Himmelens helande?

"Han sände sitt ord, och helade dem." —Psalm 107:20

Yahushua önskar att mänskligheten samarbetar med gudomligheten. Det som mänsklig förmåga står i kraft att utföra är inte den gudomliga kallad att göra. Yahuwah avvarar inte mänsklig hjälp utan stärker oss snarare till samarbete med Honom. “Så är ock tron i sig själv död, om den icke har med sig gärningar.” (Jakobsbrevet 2:17)

Det finns många sätt att utöva läkekonst på – men det finns endast en väg som Himmelen godkänner. Yahuwahs botemedel är de enkla medel som naturen ger oss som inte tynger eller försvagar systemet genom sina starka egenskaper. Dessa botemedel är inom räckhåll för var och en av oss till ett mycket ringa pris.

När du gör din del så kan du lita på att Yahuwah gör sin. Efter du gjort allt som står i din makt när det kommer till att ta reda på och göra dig av med sjukdomen, och man finner att det är bortom mänsklig förmåga – om ditt enda mål med att bli botad är att ära Yahuwah och hålla Yahuwahs budord – så kan du med förtroende och säkerhet be Yahuwah att hela dig.

Likväl, när du lägger fram din ansökan i all uppriktighet så bör du be: “Dock, ske inte min vilja, utan Din.” (Lukasevangeliet 22:42). Du vet inte om den välsignelse du ber om kommer vara för ditt bästa eller inte. Din bön bör innehålla: “Fader, om det är till Din ära att min hälsa återställs, så ber jag i Yahushuas namn. Om det inte är Din vilja, giv mig Din nåd som tryggar och Din närvaro som upprätthåller mig.”

Åtta vanor som leder till bättre hälsa

"Hästen rustas för stridens dag: men segern kommer från Yahuwah.” – Ordspråksboken 21:31

Vad är det enda sättet man kan bli helad på som Himmelen godkänner?

Om en doktor du litar på talar om för dig att du endast behöver åtta olika behandlingsmedel per dag för att bli bättre, och denne sedan ger dig dem helt gratis – skulle du då inte åtminstone pröva dem? Sannolikheten är att du nog skulle det. Universums störste Läkare erbjuder dig sina botemedel. Kommer du att acceptera Hans erbjudande?

Yahuwah använder ofta de enklaste medlen för att uträtta de största resultaten. Jätten Goliat dödades av en liten sten. Kraften satt inte i stenen, utan från Davids tro och lydnad gentemot Yahuwah. Den spetälske Naaman botades när han tvättade sig i Jordanfloden för att hans efterlevnad uttryckte förlitan och lydnad gentemot Yahuwah. “[Yahushua] … är densamme i går, och i dag, så ock i evighet.”. Den ende sanne Läkaren erbjuder dig denna dag liknande botemedel för att förhindra sjukdomar och erhålla Hans helande. (Hebreerbrevet 13:8).

Yahuwahs sätt är överlägset andra lösningar som världen förser oss eftersom Hans läkemedel inte bara lindrar symptomen utan botar själva roten till problemet. De är helt gratis; fungerar för alla; och deras bieffekter är önskvärda (mer energi, större uthållighet, klarare minne, skarpare tankeförmåga, djupare sömn, yngre hy, och perfekt vikthantering).

Så vilka är då Himmelens åtta botemedel?

Naturens ting är Yahuwahs välsignelser som Han förberett åt oss för att ingjuta hälsa och liv i kropp, sinne, och själ. Åt de friska för att hålla dem friska och åt de sjuka för att göra dem friska igen.

2. SOLVITAMINEN

solljus"Ljuset är sannerligen gott, och det är ett behagligt ting för ögonen att skåda solen.” —Predikaren 11:7

Har du någonsin tänkt på hur livet skulle vara utan solljus? —Inga löv skulle växa, ingen frukt skulle mogna, ingen blomma skulle slå ut. Alla Hans skapelsers liv förbättras av att vara ute i solen. Om en växt eller ett djur berövas ljuset, detta oavsett övrig näring, omvårdnad, eller kultivering, så kommer den först mista sin lyster, sedan sin styrka, för att sedan helt förfalla.

Yahuwah gjorde människan för att till största delen leva utomhus där kroppen kan få rikligt med solsken. Faktum är att människan skapades och placerades i lustgården så att solen skulle skina på hela deras kroppar.

När solens ultravioletta B-ljus träffar skinnets små oljekörtlar (steroler) så frisätts ämnen inom dem (ergosteroler) som förvandlas till vitamin D3 som blodkropparna sedan transporterar till resten av kroppen.

Vitamin D är unikt i och med det att det är den enda vitamin som människor producerar i sig själv (alltså är det tekniskt sett snarare ett hormon). Receptorer som svarar på denna vitamin har man funnit i nästan varje cell i människan; från hjärna till skelett. Man känner ännu inte till alla hälsofördelar av solljusets D-vitamin, men det är klart och tydligt att vitaminet är ett näringsämne som kan:

Hur kan jag åtnjuta solljusets fördelar utan att riskera att huden föråldras i förtid och att jag drabbas av hudcancer?

berg - solljusBörja med 10-15 minuters exponering av ansiktet, armarna, och benen, eller på den sjuka kroppsdelen, för direkt solljus (inte genom ett fönster). Bygg successivt upp detta till 20-30 minuter om dagen. Undvik solbränna. Använd inte solskyddsfaktor eller solkräm. Dessa har bevisats vara cancerframkallande.

För att undvika hudcancer behöver du eliminera allt djurfett och alla uppvärmda vegetabiliska oljor (detta gäller i stort sett alla kommersiella oljor). Konsumera dina fettkällor såsom man finner dem i naturen (råa nötter, råa frön, avokado, oliver, säd, etc.). Ät mycket grönsaker och frukt som rika på antioxidanter som skyddar huden.

Hur snart kommer kroppen absorbera D-vitamin som huden själv producerat?

När din hud exponerats för solens UVB-strålar så omvandlas ett kolesterolderivat i skinnet till vitamin D3. Men detta vitamin som formas på huden går inte direkt ned i blodomloppet. Det behövs tid för att först gå genom den yttre huden ända vägen ned till blodet som ska absorbera det. Det kan ta upp till fyrtioåtta timmar innan du absorberat majoriteten av D-vitamin. Det därför idealt att du tvättar kroppen utan tvål under två dagar efter solexponering om du vill att all vitamin D som formats ska absorberas av kroppen.

3. SJUKDOMSKNÄPPARE

Vår kropps näringsmässigt viktigaste behov är syre. Människor kan leva i upp till fem-sex veckor utan föda, ett par dagar utan vatten, men endast ett par minuter utan syre. Precis som elden inte brinner utan syre så kan livets eldar inte brinna utan syre i kroppen. Sättet vi andas på, såväl som kvaliteten på luften vi andas, kan drastiskt påverka vårt utseende, självbefinnande, sjukdomsmotstånd, och till och med livslängd.

Varför det är så viktigt att man ser till att andas korrekt?

För att kunna ha hälsosamt blod så måste vi andas väl. Fulla, djupa andetag ren luft fyller lungorna med syre; rengör blodet och skickar sedan iväg denna livgivande ström till varenda en av kroppens delar. God respiration lugnar nerverna; stimulerar aptiten; förbättrar matsmältningen; och inducerar god, uppfriskande sömn.

Ytlig andning leder till syrebrist som i sin tur gör att blodet blir trögflytande. Den giftiga resten som borde utstötts under utandningen kvarhålls då och blodet blir orent. Inte bara lungorna utan magen, lever, och hjärna påverkas. Skinnet blir gulblekt och matsmältningen nedsätts. Man vet att syrebrist i cellerna orsakar cancer. Experiment har visat att cancerceller inte kan leva i väl syresatt blod.

Påverkar sättet jag står och sitter på min andning?

Ja. Öva på hur du sitter och står rakt—huvudet högt, ryggen rak. Lungorna kan endast expandera ordentligt när man sitter eller står rakt eftersom lungsäcken annars är komprimerad.

Hur kan jag se till att jag får i mig tillräckligt med syre?

De flesta har väldigt ytlig andning. Detta innebär att lungornas nedre delar fylls med gammal luft. Det är viktigt att dagligen göra djupandningsövningar (tre gången om dagen är att föredra). Tag ett djupt andetag till fullo. Håll andetaget. Andas sedan sakta ut helt och fullt. Gör detta, säg, 20 gånger. Detta hjälper cirkulationen och frigör systemet från gifterna.

Ett av de bästa sätten man kan lära sig djupandas (som egentligen borde vara normal andning) på är att ligga på rygg och lägga en hand på magen. Medan du andas in djupt så skall din hand resa sig. Öva på detta tills dina magmuskler alltid automatiskt reser sig varje gång du andas. Detta indikerar att hela lungan expanderat, då i synnerhet den nedre delen av lungan och bukområdet.

Var utomhus så mycket som möjligt. Träna alltid utomhus. Inomhus är det alltid viktigt att se till att luftventilationen är god (det är också viktigt att solen kan skina in). Ha god ventilation i åtanke närhelst du är inomhus (om så är hemmavid, på jobbet, i skolan, etc.). Luft måste hela tiden kunna cirkulera för att hållas giftfri.

Andas friskt luft medan du sover, håll fönstren öppna. Även på kalla vinternätter så är det bättre att ha mer täcken och god lufttillförsel än vice versa. Lufta sovrummet dagligen med öppna fönster. Om du sover i ett dåligt ventilerat rum så kommer du vakna och känna dig febrig och uttröttad. Detta är för att det viktiga syret uteslöts. Hela din kropp kommer då få lida av konsekvenserna.

Det bästa syret är det vid stränder, hav, vattenfall, skog, när det åskar, och i solsken; alla dessa naturliga miljöer laddar syremolekylerna med negativa joner som är livgivande. Å andra sidan är luft från luftkonditioneringsapparater ej att föredra eftersom dessa är positivt laddade.

Undvik smog, andrahandsrökning, insektsspray, och rengöringsprodukter. Se till att ha på dig 100% rena fabrikat på kläderna du har på dig så att din hy kan andas utan förhinder. Undvik att applicera något på hyn som inte också är ätbart eftersom kroppen kommer absorbera det. Innan du badar, borsta huden med en styv hudborste tills den är rosig och uppvärmd. Borsta mot hjärtat. Detta kommer avlägsna alla döda hudceller och stimulera lymfsystemet.

Vad gör jag om jag är sjuk?

Luft bör inte ses som en antagonist utan en dyrbar gåva. Många tror när de har en förkylning att man måste utesluta frisk luft och öka rumstemperaturen tills det är alltför varmt. Systemet blir rubbat och porerna täpps till av smuts. De inre organen lider mer eller mindre inflammation eftersom blodet har kylts ned vid ytan och sedan kommer i kontakt med den heta vävnaden på insidan. Om det är någon gång det är viktigt att man andas friskt, gott syre så är det under dessa tillfällen.

Många familjer lider av halsont, lungsjukdomar, och leverbesvär till följd av egen handling. Man andas samma luft om och om igen och de giftiga orenheterna blir bara mer och mer ansamlade. De som missbrukar sin hälsa på så vis kommer till slut att bli sjuka.

Så vad gör jag om luften är för kall?

Klä dig varmt men försök att inte ha på dig för mycket. Om du klär på dig extra, se till att inte ta på dig för mycket istället. Träna, om möjligt, för att få upp kroppstemperaturen istället. Om du absolut inte kan träna så kan du alltid värma dig vid ditt hus värmekällor. Sänk sedan rumstemperaturen så fort du återfått naturlig värme. Om man kan engagera sig i aktivt arbete som låter dig fokusera på något annat så glömmer man allt som oftast bort kylan. För de med rörelsesvårigheter och svaga lungor finns inget värre än överhetta. Överhetta fråntar dig livskraften, bedövar den ack så känsliga hjärnan, och orsakar att lungorna krymper och leverns funktion nedsätts.

För hälsosam cirkulation bör man särskilt uppmärksamma de yttre extremiteterna. Händer och fötter, armar och ben bör vara lika väl klädda som bålen, där den största delen av kroppsvärmen finns. När lemmarna inte är lika väl klädda som bröstkorgen så drivs blodet till huvudet. Detta kan orsaka huvudvärk eller näsblödningar. En mättnadskänsla omkring bröstet, som leder till hostningar eller hjärtklappning (p.g.a. blodansamling i just bröstområdet). Blodansamling i magen kan också leda till dålig matsmältning.

Vad kan jag göra om jag lever i en stad där luften är oren?

Det är inte möjligt att åtnjuta den hälsa Yahuwah vill välsigna oss med om man andas in förorenad och överbelastad luft. Din hälsa är viktigare än var än du bor så att flytta ut på landet skulle vara en drastisk om än mycket vis prioritering. Tills dess att du flyttat, se till att du fyller ditt sovrum, hem, och arbetsplats med gröna växter. Detta kommer hjälpa till att filtrera och rensa luften.

4. FÖRSUMMAT BAD

"Rengör först det som är inuti … så att också utsidan … må bli ren.” —Matteusevangeliet 23:26

hälsaGiftansamlingar byggs upp i kroppen när man inte dricker tillräckligt med vatten. Ett nyfött barn består av mer än 80% vatten. Mängden vatten i vävnaden minskar med åren. Mer än 60% av vår kropp består av vatten.
Människan har levt i 81 dagar utan föda, men de kommer att dö efter 5 dagar utan vatten. Om du förlorar blott 5% av din kropps totala mängd vatten så kommer du börja hallucinera, bli desorienterad, och uppleva muskelryckningar. Om du förlorar 15% av din totala mängd vatten så svävar ditt liv i fara. Om man mister mer än 15% av kroppens vätskor så kan man avlida. När det gäller vatten så har kroppen inget reservsystem man kan förlita sig på under krisperioder.
De kroppsdelar som tar mest stryk av uttorkning är de som inte har direkt vaskulär cirkulation, som t.ex. ledbrosk i fingrarna, knäna, och ryggkotorna. Kronisk smärta är ofta en indikator på kronisk uttorkning. När någon av dina leder börjar signalera smärta som kommer och går så kan detta vara ett tecken på att din kropp är i akut behov av vatten. Ofta identifieras inte besvär med ledbrosket som tecken på vattenbrist och istället tar man till smärtstillande. Detta resulterar allt som oftast i ett beroende av just beroendeframkallande medicin och alltifrån permanent skada på ledbrosket till broskseparation mellan benen i skelettet.
Enligt Dr. Fereydoon Batmanghelidj så kan vattenbrist leda till sjukdom. “Muntorrhet är inte det enda tecknet på vattenbrist. Att vänta på att man blir törstig är fel. Smärta är kroppens nödrop på vatten. Törst skall förebyggas. När kroppen inte får tillräckligt med vatten och du har smärta så är det ett tecken på vattenbrist."
Dr. Batmanghelidj förklarar också att "Kronisk smärta som inte riktigt kan förklaras med skada eller infektion borde först och främst tolkas som kronisk vattenbrist i det område där smärtan känns vid. Dessa smärtsignaler borde tas om hand först för att säkerställa att det inte rör sig om vattenbrist innan man ger sig på andra, komplicerade procedurer man betvingar på patienten."
Läkare och kiropraktorer märker ofta att svag muskelrespons, i synnerhet om övriga muskler svarar på samma stimuli, kan vara p.g.a. mindre uttorkning. Ett glas dricksvatten kan ibland överkomma denna märkliga försvagning i kroppen.

Hur mycket vatten bör jag dricka och hur vet jag om jag druckit tillräckligt med vatten?

Törst är inte en bra indikator att gå efter. När du väl känner dig törstig så har din kropp redan förlorat mer än 3% av sitt vatten. Om ditt urin har en starkt gul kulör så har du inte druckit tillräckligt. vattenDet är idealiskt om ditt urin är närmast färglöst.
Ett regelbundet intag av vatten om dagen är viktigt för när en stor mängd vatten intas på samma gång så kommer njurarna praktiskt taget ha filtrerat bort det efter bara några timmar. Det är därför viktigt att man får i sig dagsbehovet av vatten. Att dricka massvis med vatten på en och samma gång löser ingenting alls. Att dricka ett glas vatten en gång i timmen eller så under dagen är bäst. När du är trött så kan ett enkelt glas vanligt, hederligt, glas kallt vatten återuppliva dig under tröga perioder. Du kommer att behöva dricka än mer om du svettas mycket eller om vädret är varmt. Detta kommer också öka din uthållighet. Ta alltid med dig vatten. Drick det och inga andra drycker för att släcka törsten.
En god uppskattning på den minimala mängden som man behöver är att ta sin kroppsvikt i pund och dela det numret på hälften. Detta ger dig den mängd uns vatten per dag du bör dricka.
När du vaknar så är det en mycket god idé att börja dagen med att dricka två till fyra glas vatten rumstempererat citronvatten. Kläm i en halv citron i varje glas. Citronvatten är alkaliserande och utrensande.
Om du inte har dagliga tarmrörelser (helst en efter varje måltid) så kommer du behöva öka vattenintaget. Se också till att du tränar dagligen och äter mycket frukt, grönsaker och fullkorn.

Vilket dricksvatten är egentligen det bästa?

Rent källvatten. Plats nummer två: rent brunnsvatten. Om varken den ena eller den andre är möjlig att få tag på så är vatten som passerat omvänd osmos eller destillerat vatten bra. Det är bra att kolla upp vattnets TDS-värde (total dissolved solids) innan du dricker det för att få en generell indikator på vattnets renhet. Drick aldrig klorvatten. Klor är ett gift för kroppen som förstör din sköldkörtel och de goda bakterierna som är ditt immunförsvars första motvärn. Det farligaste med klorvatten är biprodukterna när klor blandas med organisk materia i vattnet. Vissa experter tror att dessa biprodukter är över 10.000 gånger giftigare än kloret i sig.
The Natural Resources Council genomförde en fyra år lång studie av över ett hundra olika märken buteljerat vatten. Undersökningen pekade mot att så mycket som 40% av det buteljerade vattnet kommer från samma kommunala dricksvatten man så ofta inte önskar dricka. En tredjedel av de märken man prövade innehöll bakterier eller andra kemikalier som översteg vattenindustrins egna förhållningsregler vad gällande renhet.

Är det viktigt att bada?

Det är viktigt att hålla hudens porer så öppna och rena som möjligt genom att bada dagligen. En genomsnittlig frisk människa gör sig av med upp till ett kilo avfall dagligen genom hudens porer. Folk som ägnar sig åt rigorös fysisk aktivitet gör sig av med än större mängd. Huden anses fungera som en slags tredje njure. Ett brännoffer som hade fått över 50% av sin huds funktion förstörd har betydligt nedsatt överlevnadspotential. duschDennes njurar kommer att få arbeta under betydligt tyngre last på grund av skinnets rensande egenskaper.
Vare sig man är frisk eller sjuk så bör inte det dagliga badet försummas. Att försumma renlighet är att bjuda in sjukdom. Huden är fylld av porer, från topp till tå, som kroppen andas genom. Dessa täpps oundvikligen till av smuts och avfall. Detta måste man rensa bort. Huden behöver aktsamt och noggrant rengöras så att porerna kan utföra sin uppgift att frigöra kroppen från orenheter. Även svaga människor som är sjuka behöver fördelarna och de välsignelser som ett dagligt bad ger.
Respirationen blir mer öppen och lätt om man badar. Musklerna blir mer flexibla, både sinnet och kroppen blir stärkta, intellektet skärps, och alla andra förmågor ges nytt liv. Ett bad främjar kroppens svettfunktion, stärker cirkulationen, överkommer förhinder i systemet, och är fördelaktigt för njurarna och organen som ansvarar för urinen. Att bada hjälper tarmarna, magen, levern, ger energi och nytt liv till var och en av dessa. Det främjar god matsmältning. Kort och gott stärks hela systemet.
Istället för att öka köldbenägenhet så kommer ett bad, om man tar det korrekt, istället stärka mot kylan eftersom cirkulationen förbättras och livmoderorganen som är mer eller mindre överbelastade lättas. Detta för att blodet enklare förs runt i hela kroppen. Det är bättre att avsluta ditt bad eller dusch med att skölja av sig med kallt vatten i åtminstone 30 sekunder. Att avrunda med en kalldusch stärker kroppen. Att istället avsluta med varmvatten försvagar kroppen.

Borde jag använda hydroterapi (vattenbehandling) när jag är sjuk? Hur effektiv är den egentligen?

Naturliga läkemedel i samband med hydroterapi är mer effektiva på att återställa hälsa än vartenda konventionellt läkemedel i världen. Att använda vatten är ett av de allra äldsta botemedlen. Så tidigt som år 400 f. Kr. så behandlade Hippokrates, som den moderna läkekonsten anser vara “medicinens fader”, sjuka med varmt och kallt vatten.
Vid sjukdom så finns det alltid någon form av störning i cirkulationen. Denna störning kan korrigeras med hjälp av vatten. Varmt vatten slappnar av och kallt vatten stimulerar. Tillsammans fungerar de som en universell pump för att jämna ut blodcirkulationen. Om man utför hydroterapi korrekt så kan cirkulationen öka med 400%. De röda blodkropparna och de vita blodkropparna i den perifera cirkulationen kan öka med 20-35% respektive 200-300%.
Vidare så är det genom skinnet som hydroterapi utför sin kraftiga fysiologiska inverkan. Skinnet är nära förbundet alla andra organ i kroppen via nervsystemet och cirkulationssystemet. Genom att ändra hudens temperatur med varmt och kallt vatten så kommer nerverna stimulera och stilla de olika systemen och organen.
Ta en varm dusch i 3-5 minuter omedelbart följt av en kall dusch om 30 sekunder. Gör detta fem gånger och avsluta alltid med kallvattnet. Gör detta dagligen i en månads tid. Varje behandling kommer förlänga och bygga på den förra. I kritiska fall kan hydroterapi genomföras två gånger om dagen med fokus på det insjuknade området.
Du kan också ha ett ångbad hemma. Sitt på en liten pall, kroppen täckt av ett lakan eller dylikt. Se till att någon placerar en balja kokande vatten mellan dina fötter och byt ut vattnet med mer varmt vatten i takt med att det kyls av. Bibehåll denna position i tjugo minuter. Avsluta med en kalldusch i cirka 1-2 minuter.

5. BLI YNGRE

Skulle du inte gilla det om doktorn i en av behandlingarna inkluderar något som skulle:

Perfekt hälsa kräver ett bra cirkulationssystem. Ju mer vi tränar desto bättre kommer vår cirkulation att bli. Det räcker inte att bara nära våra kroppar. Vi behöver träna för att se till att det närda blodet cirkulerar som det ska så det når alla våra celler.

Människan brukade behöva utföra hårt kroppsarbete för att överleva. Det moderna levernet har eliminerat 90% av den rörelse och träning våra kroppar behöver för att fungera optimalt.

"Och Yahuwah Elohim tog mannen och satte denna i Edens lustgård för att tukta den och hålla efter den." —Första Mosebok 2:15

ungt parVårt stillasittande liv har lett till kronisk syrebrist eftersom syreupptaget avgörs av fysisk ansträngning. Våra organ, muskler, hjärna, och nerver tvingas nu kämpa med sina uppgifter trots ett kroniskt underskott av detta ytterst viktiga näringsämne. Resultatet av denna nya mekaniska livsstil, med alla dess föroreningar, är klar och tydlig: fysisk och mental försämring och degenerativa sjukdomar växer både till antal och intensitet. Ett antal studier föreslår att fysisk kondition är det mest effektiva försvaret mot för tidig sjuklighet, mortalitet, och brist på funktionell oavhängighet.

"Många av de saker vi kallar biomarkörer för åldrande skulle man måhända också kunna kalla biomarkörer för inaktivitet." —Williams Evans Ph.D.‚ The Human Nutrition Research Center on Aging

Vilken slags träning borde jag göra?

Om du inte är van vid fysisk ansträngning så är rask gång absolut minimum. Sätt upp ett program där du börjar med att gå så långt som är bekvämt för dig att göra för att sedan gradvis arbeta dig upp i åtta kilometer om dagen. Arbete som utförs utomhus, i vilken form av nyttig aktivitet det än är, är ett utmärkt sätt att få in mer träning i vardagen.

Du kommer att få ut störst förmåner om du engagerar dig i en kombination av fyra grundläggande aktiviteter: aerobicsövning, styrketräning, flexibilitet, och balans. Kom ihåg att rigorös, krävande aerobicsaktivitet ger mer än enkel, lågintensiv aktivitet. Styrketräningspass bör lägga betoning på fria vikter och helkroppsövningar. Flexibilitet borde också lägga betoning på stretch som motverkar den framåtböjda position vi alla tenderar att fastna i under dagen.

Hur mycket bör man träna?

Om du är vid god hälsa så se till att träna åtminstone 30 minuter dagligen, tre till sex gånger i veckan. Träning är viktigt om du är sjuk. Fastän det är viktigt att vila när man är sjuk så är det viktigt att försöka träna ändå. Om du inte kan träna så kan du alltid använda en trampolin eller bli masserad då det är en form av passiv träning. Rörelseövningar som aktiverar hela kroppen och lemmarnas fulla rörelsemoment är nyttiga.

Oavsett vilken träning det än är: om det utförs utan att hjärtat är med och om man inte lägger ned lite geist i det så är det bara slit och sjå. Du kommer inte få ut något av sådant tränande.

För de som kroppsarbetar så mycket att det i sig blir ett träningspass så är det precis lika viktigt att man tränar hjärnan och sinnet.

HEMLIGHETEN BAKOM ETT LÅNGT LIV

långt livMan studerade två tusen romerska centurioner—de var alla olika varandra men på en punkt var de alla lika. Måttan när det gällde mängden mat man åt. Observationen av dessa soldater visade att, för ett långt liv, så är mängden mat man äter viktigare än vad för slags mat man äter. Bibeln talar om sann måttlighet i allt vi gör. Inte bara bara när det kommer till mat.

"Men alla som strävar efter bemästrande pålägger sig återhållsamhet i allt. Dessa för att vinna en förgänglig segerkrona, men vi för att vinna en oförgänglig sådan."Första Korinthierbrevet 9:25

Bibeln lär oss att sann återhållsamhet är att till fullo undvara allt skadligt, och att förnuftigt bruka det som är hälsosamt. Det betyder att Yahushuas efterföljare är fri att återhållsamt åtnjuta det som är nyttigast och helt undvika det skadliga.

"Vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er, och som ni har fått av Yahuwah, och att ni inte är era egna?" —Första Korinthierbrevet 6:19

Den huvudsakliga anledningen bakom matthet och trötthet är en olämplig diet, oregelbundna måltider, och brist på fysisk aktivitet. Oregelbundet ätande och oregelbunden sömn tömmer också hjärnan på dess krafter. För att ha god hälsa och kunna nå en hög nivå av fromhet så måste man vara återhållsam i allt.

Äkta måttlighet handlar inte bara om mat och dryck. Det berör livets alla aspekter: ditt arbete, dina tankar, dina ord, din sömn, din lek, ditt socialiserande, etc.

När det kommer till diet så skall inget sättas in i systemet som kommer lämna en dålig påverkan. “Om någon fördärvar Yahuwahs tempel så skall Yahuwah fördärva honom; för Yahuwahs tempel är heligt, och det templet är ni.” (Första Korinthierbrevet 3:17). Inför Himmelen är självmord inte mycket värre än det att sakta men säkert förstöra kroppen.

Skadliga substanser att hålla sig borta från är alla slags stimulanser som är mycket bedrägliga p.g.a. deras temporära tonikum som i slutändan försvagar kroppen. Exempel på detta är:

Återhållsamhet betyder också att man undviker följande skadliga ingredienser:

Kom ihåg att det är hälsovådligt att överäta till och med den nyttigaste maten. Det försvagar kroppen och förslöar sinnet. Oavsett vilken matartikel det är så är överkonsumtion skadligt. Det blir ett gift. Detta är en form av omåttlighet precis som rökning är. Det är värre att överäta än det är att överarbeta. Det finns många som har förträffliga naturliga förmågor som inte uträttar ens hälften av det de skulle kunna om de bara vore återhållsamma i allt.

Var extra försiktig när det kommer till mat som har blivit “utlösare” (Eng: trigger) för dig. Alltså mat som förleder dig och dina tankar. De vanligaste utlösarna är mat som blandar socker och fett (exempelvis glass, kakor) och fett- och saltblandningar (exempelvis nötter, potatischips). Ibland finns det hälsosam mat som glider in i den här fållan. Det är därför viktigt att denna mat identifieras och undviks.

Våra första föräldrar miste Eden för att de gav efter för sin aptit. Om vi vill återfå Eden så kan vi bara göra det genom att förneka aptit och passion.

Periodisk rengöring är välgörande för kroppen. Detta kan vara alltifrån att hoppa över en måltid om dagen, fasta på färskpressade juicer, eller enbart äta råkost. Att fasta en gång i veckan är en bra praxis för de allra flesta. Det kan för somliga vara en bättre idé att pröva att avstå all mat en eller två dagar i veckan än att genomgå svåra behandlingar och medicinska råd.

Människan har "… inga läkande mediciner." —Jeremias 30:13

Farmaka, oavsett om det är receptfritt eller receptbelagt, bör undvikas. Sådan “medicin” är dyr‚ både att producera, införskaffa, och effekten det har på systemet. Farmaka botar aldrig; de sår bara frön i systemet som kommer bära mycket dålig frukt. De som gjort det till en vana att ta farmaka syndar mot sitt eget intellekt och äventyrar t.o.m. sin ande och evigt liv. Dessa preparat har gjort mer skada än nytta i världen, dödat mer än de hjälpt.
Läkemedelsterapi kan avhållas genom enkel kost och livsstilsförändringar. Nästan alla infektioner kan växa till den grad då antibiotika är ett klokt val. Dock händer detta nästan bara om de första tecknen på infektion ignoreras, eller om individens vitalitet och immunförsvar är så nedstämda efter ett liv ur fas med kroppens naturliga lagar att kroppen inte längre klarar av att återhämta sig själv.

I 2008 års aprilutgåva av Harvard Health Letter förklarar forskare hur icke-farmakologisk behandling i många fall kan åstadkomma lika mycket eller mer än piller kan.
På senare år har en allt större samling studier visat att enkla livsstilsval som kost och träning är effektiva botemedel för många sjukdomar. Följande är en kort lista exempel som bevisligen kan behandlas utan medicinering:

  1. Artros
  2. Kolesterol
  3. Nedsatt kognitiv förmåga
  4. Depression
  5. Diabetes
  6. Högt blodtryck
  7. Benskörhet

Valet att använda farmaka eller genomgå kirurgi bör snarare ses som en sista utväg. Alla sjukdomar börjar långt innan medicinering eller kirurgi behövs. Vi missbrukar kroppens förmåga att återhämta sig genom att ignorera och dämpa symptomen. Om man åtgärdade symptomen från början så hade det inte farmaka behövts över huvud taget. Inte ens kirurgi skulle behövas till den grad det gör idag.

Yahuwah fordrar att vi är återhållsamma i allt. Allt som skadar kroppen sänker dess fysiska energi, försvagar den mentala och moraliska styrkan. Varje skadlig eftergivenhet gör det alltså svårare att skilja mellan rätt och fel. Om vi inte praktiserar sann måttlighet så kommer vi inte kunna vara mottagliga för sanningens helgande påverkan. Felaktigt ätande och drickande resulterar i felaktigt tänkande och agerande. Om vi inte frigör oss från det ok som dåliga vanor är så kan vi inte vara Yahushuas sanna och lydiga tjänare.

Allt Yahushua ber oss att förkasta ersätter Han med något mycket bättre.
 

6. SKAPARENS MENY

frukt och grönsaker"Och Elohim sade‚ »Se‚ Jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med fröbärande trädfrukt; detta skall vara till föda för er.»" —Första Mosebok 1:29 Allt fler blir medvetna att en ren och hälsosam diet är viktigare än någonsin i takt med den alltmer ökande toxiciteten i vår mat och vår omgivning.

Elohim gav vår första föräldrar den mat Han ämnat att vi skulle äta. Det var mot Hans plan att någon varelses liv skulle behöva tas. Det fanns ingen död i Eden. Fruktträden tillgängliga i lustgården var födan den mänskliga kroppen behövde. Vår välvillige Skapare gav dem bevis på sin godhet och kärlek i form av gåvor såsom frukt, grönsaker, sädesslag, och nötter och Han lät all slags grönska växa ur marken med allehanda funktion och skönhet. Först efter synden kom döden till och människor började äta djur och djur började äta djur.

Yahuwah gav inte människan tillåtelse att äta kött förrän efter syndafloden. Allt som människan kunde livnära sig på hade förstörts. Mästaren tillät Noa att äta av de rena djuren som han tagit med sig in i arken. Men kött var inte den nyttigaste matartikeln. Yahuwah gav klara bud att allt kött man förtär skall ätas utan fett och utan blod (Tredje Mosebok 3:17). Från det att kött tilläts ätas så började människans livslängd drastiskt förkortas. Efter varje generation som gått efter syndafloden så har människans livslängd och hälsa bara minskat. Den genomsnittliga livslängden innan syndafloden var 912 år när det efteråt endast var 350 år.

hälsosam kostNär Yahuwah förde Israeliterna ut ur Egypten efter omkring 400 års träldom så gav Han dem en vegansk diet (Andra Mosebok 16:35). Yahuwah kunde utan problem ha försett dem med kött istället för manna, men restriktion lades på dem för deras eget bästa. Det var Hans avsikt att förse dem med föda som bättre passade deras behov än det de vant sig vid i Egypten. Den perversa aptiten behövde tuktas så att de kunde njuta av den mat Han ursprungligen ämnat åt dem. Det var av denna anledning som israeliterna, till hög grad, inte tilläts äta animaliska produkter.

Det kött och de mjölkprodukter man åt på den tiden är väldigt annorlunda från det vi äter idag. Djuren växer inte upp i deras naturliga omgivning och miljö och får heller inte den mat naturen ämnat att de skall äta. För den delen har världen heller aldrig varit så förorenad som den är nu och dessa gifter ansamlas i djuren också. Det är inte längre säkert att äta varken djuren eller deras biprodukter.

Ibland slutar folk att äta kött men fortsätter istället att äta fisk i tron att detta är mer hälsosamt. Tyvärr är de omedvetna att fisk ofta har högre andelar bekämpningsmedel än rött kött har. Att äta i stort sett vilken form av fisk som helst utsätter kroppen för höga doser kvicksilver som kan skada din hjärna, njurar, och dina lungor. Faktum är att amerikanska Food and Drug Administration råder havande kvinnor att undvika vissa typer av fisk eftersom kvicksilverhalten helt enkelt är för hög för att kunna anses som säker.

"Maten du äter kan antingen vara den säkraste och kraftigaste formen av medicin eller det mest saktfärdiga gift." —Ann Wigmore

Den största och mest omfattande epidemiologiska studie om näring utfördes av The China Study av Dr. Colin Campbell. The New York Times kallade den för “epidemiologins grand prix” och vissa i det medicinska etablissemanget sade att en liknande studie aldrig kommer kunna genomföras. Denna enorma undersökning bekräftade att en växtbaserad kost är den bästa kosten för optimal, långsiktig hälsa.

När vi ser till Yahuwahs ord så ser vi att Skaparens plan för Adam och Eva ger oss insikten vi behöver om den livsstil det var tänkt att vi skulle ha och den kost det var tänkt vi skulle äta. Yahuwah placerade Adam och Eva i en lustgård och gav dem en vegansk diet (Första Mosebok 1:29; 2:8). Ju längre bort vi rör oss från denna kost och livsstil, desto värre kommer efterverkningarna vara.

“De tre stora dödsorsakerna i det moderna samhället—kranskärlssjukdom, cancer, och stroke—kan kopplas till vad människor äter och dricker.” Dr B. Hetzel‚ Chef för CSIRO-divisionen i Human Nutrition and Foundation‚ professor i Social and Preventive Medicine‚ Monashuniversitetet.

Enligt National Academy of Science så beror sextio procent av alla cancerformer i kvinnor och fyrtio procent i män på kost- och näringsfaktorer.

Så vad bör jag äta?

Ät mycket grönsaker och frukt; fullkorn; nötter och frön; baljväxter, bönor, och ärtor i ett så färskt tillstånd som möjligt. Gör det till en vana att alltid lägga till rikligt med mörka gröna bladgrönsaker som är en utmärkt mineralkälla och försök att så ofta som möjligt äta havsgrönsaker då dessa är en utmärkt källa för spårämnen. Kroppen är lite grand som jordmånen. Om den är rik på mineraler så är risken betydligt mindre att den attackeras av parasiter. Undvik genetiskt modifierad mat.

Att äta lokalt producerat och efter säsongerna är det bästa. Den finaste näringskällan för din kropp är att äta färsk, ekologiskt producerad mat direkt från naturen. Kommersiellt lantbruk utarmar marken och är oftast inte färskt när vi väl äter den. Att odla en trädgård är den bästa investeringen du kan göra för dig själv och dina nära och kära. Du kan göra detta på den minsta jordlott. Du kan rent av odla vissa saker inomhus.

Läs noga på innehållsförteckningen på alla varor du köper. Välj den mat som är minst processad och med minst tillsatser. Ingredienslistan bör alltid vara kort.

Undvik mat som innehåller:

Tillaga maten i rostfritt stål, glas, eller i keramik. Undvik mikrovågsugn och köksredskap i aluminium.

"Alltså, den som förstår att göra gott, men inte gör det, för honom blir detta till synd." —Jakobsbrevet 4:17

MATFÖRSLAG

naturliga botemedel - fruktFrukosten kan bestå av: tillagade fullkornsvaror (brunt ris, helvalsat havre, fullkornsbröd, bovete, korn, hirs, quinoa, råg, durra, amarant, majsmjöl, etc.); en eller två sorters frukt; råa nötter (mandlar, paranötter, valnötter, pekannötter, pistagenötter, makadamianötter, cashewnötter, kastanjer, hasselnötter, jordnötter, etc.); och/eller råa fröer (solrosfrön, pumpafrön, sesamfrön, hampa, chiafrön, krossade linfrön, etc.).

Lunchen kan bestå av: Naturlig stärkelse (potatis, sötpotatis, brunt ris, hirs, jams, maniok, majs, squash, fullkornspasta, fullkornsbröd, etc.). Se till att förbereda en ordentlig portion mörka bladgrönsaker, som till exempel spenat, eller grönkål, och andra lätt ångade grönsaker (variera efter säsong). Det finns många olika slags bönor och baljväxter som du kan ha med.

salladGör en stor sallad—den borde täcka åtminstone en hälft av din tallrik och vara huvuddelen av måltiden. Salladen kan innehålla strimlad vitkål, salladshuvud, selleri, riven morot, gurka, rädisa, grön peppar, tomat, lök, etc. Citronjuice, avokado, nöt- eller frösmör, olivolja, och/eller de örter du så önskar kan vara salladsdressingen. Ju mer färggranna grönsakerna är, desto bättre: färgen kommer från kemikalier som kallas antioxidanter som effektivt stoppar fria radikaler. Ät den mest lättsmälta maten först (som salladen), och avsluta med den mer kompakta, mastigare maten eftersom det första som äts är det första som bryts ned.

naturliga läkemedelOm ett tredje mål mat om dagen ändå önskas så bör detta vara dagens lättaste mål. Den kan bestå av färskpressad juice eller smoothie på grönsaker och/eller frukt, eller kanske lite frukt med fullkornsbröd.

När hjärnan konstant ansträngs och man inte tränar som man borde så bör till och med enkel mat ätas sparsamt. Några dagars fruktdiet kan ofta hjälpa de som arbetar med huvudet dag ut och dag in.

Men var ska jag få mina proteiner ifrån?

Man brukar generellt säga att vuxna behöver ett gram protein per kilogram kroppsvikt. American Journal of Clinical Nutrition säger att två och en halv procent av våra dagliga kalorier bör proteiner. Detta är praktiskt taget omöjligt missa på en vegansk kost om du äter en balanserad kost med tillräcklig mängd kalorier. "Låt mig understryka att det är svårt att utforma en skälig experimentell kost som förser en aktiv vuxen med tillräckliga mängder kalorier som också är proteinfattig." Dr. John Scharffenberg.

The China Study, som hänvisades till tidigare, bekräftar att växtbaserat proteinintag var nära kopplat med större längd och kroppsvikt precis som animaliskt protein är.

I kontrast till den gängse förekommande teorin så finns ett flertal kompletta vegetariska proteinkällor, såsom kikärter, vita bönor, potatis, bovete, amarant, quinoa, rå spenat, hampafrön, vissa sjögrässorter, tång, och örter. Utöver detta så är protein i sin råa form dubbelt så effektiv dess tillagade motsvarighet.

Var ska jag få mitt kalcium ifrån?

Från samma källa som korna får sitt kalcium ifrån—växter. Det finns flera exempel, såsom mörkgröna bladväxter, broccoli, bönor, fikon, solrosfrön, sesamfrön och mandlar. En intressant detalj att notera är att kroppen behöver mindre kalcium om man har en växtbaserad kost än om du har en djurbaserad kost. Tänk på var elefanten eller flodhästen får sitt kalcium ifrån, som behöver bygga sådana enorma ben!

Om du skulle vilja göra ett trevligt mjölksubstitut så kan du blanda en del blötlagda nötter (mandlar eller cashewnöt) eller frön (sesamfrön) med fyra delar vatten. Du kan söta detta genom att också blanda i några dadlar eller någon annan frukt medan du mixar.

Är det tryggt för barn att växa upp på en naturlig, växtbaserad kost?

Det är inte bara tryggt utan också ytterst hälsosamt. Grundläggande kunskap om vegetarisk näring behövs för att se till att barnet får den korrekta balansen näring de behöver. I boken The Vegetarian Way, skriver Virginia Messina MPH, RD och Mark Messina, PhD att det inte är svårt att möta de näringskrav vegetariska barn har så länge de äter varierat och med tillräckliga mängder kalorier.

Försök också att ge dina barn så mycket hemlagad mat som möjligt. Det är stor skillnad mellan något som tillverkats kommersiellt och något som tillagats hemmavid med kärlek. Barn som sitter ned och äter med sina familjer kommer generellt sett äta mer varierat och mer näringstät föda.

HUR FÖRÄNDRAR JAG MINA MATVANOR?

äta hälsosamtEftersom en del aldrig experimenterat med den praktiskt taget ändlösa variation av grönsaker, frukter, nötter, frön, och baljfrukter som finns tillgängliga så kanske man ryggar undan från tanken att man “begränsar sig” till en växtbaserad kost. Vad är enklare, att ändra vad du stoppar i dig eller leva ett liv ständigt besvärat av trötthet, smärta, och en försvagande (kanske rent av livshotande) sjukdom? Från det perspektivet är all matdisciplin värt det.

De som fritt har ätit kött, godis, kraftigt kryddad mat, och annan processad och raffinerad mat kommer inte på en gång kunna njuta av en enkel, nyttig, naturlig, näringsrik kost. Deras smaklökar är så förvrängda att de saknar aptiten för en sådan kost.

Den mat som bäst förser oss med de näringsämnen vi behöver för att bygga upp vår kropp borde alltid prioriteras. Samhällets tycke och smak är ingen bra vägledning i denna fråga.

Det kan ta lite tid innan du verkligen kan njuta av den enkla och nyttiga maten men den som ihärdigt följer en återhållsam, självförnekande matvana (och dryck med för den delen!) kommer inom kort att leda till att du äter med skarpare smak och större njutning än någonsin förut. Det kan verka som en paradox att ju enklare och mer naturlig din kost är, desto mer njutbar kommer din matupplevelse vara. Om du vill ändra din kost men inte kan så kan fastande vara ett utmärkt verktyg för att nollställa dina smaklökar, ge din mage lite vila och få erfara riktig hunger som tillfredsställs med en nyttig kost.

Skola ditt samvete, använd hela din viljestyrka, använd god, nyttig mat, och förändringen kommer ske fortare än du anar och köttbegäret kommer lika fort att upphöra.

"Den mätta själen avskyr honungskakan; men för den hungrige själen är allt bittert sött." Ordspråksboken 27:7

Lägg i bromsen, håll din aptit i schack, och överlåt dig i Yahuwahs händer. Kom ihåg att inte ta hem frestelsen. Så ofta som möjligt bör animaliska produkter och skräpmat hållas borta från hemmet. "Ha inte en sådan omsorg om köttet att onda begärelser därav uppväcks." (Romarbrevet 13:14). Minimera, om inte eliminera, samröre med vänner och familjemedlemmar som uppmuntrar till ohälsosamt ätande. "Den som vandrar med visa blir också vis: dårarnas följeslagare går i fördärvet" (Ordspråksboken 13:20). Om du vet att ett socialt evenemang kommer fresta dig, delta inte förrän de förändringar du håller på att göra i kost och livsstil har blivit väletablerad vana. Många matartiklar kan vara lika beroendeframkallande som droger. Självkontroll och självförbehåll borde inte i det minsta försvagas.

fruktHåll måltiderna enkla. Be din familj samarbeta med dig. För det första kan många favoriträtter ändras till att bli livgivande maträtter, och dessa kan ätas oftare! Maträtter borde förberedas så aptiten väcks. Det är också bra att ögonen får njuta. Om din familj inte är veganer, laga då inte två måltider; servera kött och/eller mjölkprodukter vid sidan om som tillägg. Låt barnen delta i matlagningens alla delar, från trädgårdslandet eller livsmedelshandeln, till att faktiskt skära upp grönsakerna eller degblandning, kokning, stekning, ugnsgrillning, bakning; ge dem uppgifter som passar deras ålder. Beröm dem och uppmuntra dem för att de förberett maten så kommer de bli mer benägna att äta den. Medan ni är i köket så är det en god idé att förklara varför familjens kost håller på att förändras.

Den som inte planerar‚ planerar att misslyckas!

… Var dag har nog av sin egen plåga.” (Matteusevangeliet 6:34). Avstå från dramatiska tankar om att göra detta för alltid. Tänk för dagen. Efter ett tag kommer du bli förvånad över hur många dagar du har lyckats med “ett steg i sänder”.

Planera dina måltider och din inköpslista tre till fyra dagar eller till och med en vecka i förväg. Denna extra lilla planering kommer spara tid och energi. Laga mat som ska räcka i några dagar. Dubblera recepten och frys in hälften (bönor, soppor, pastejer, och tomatsåser klarar av detta alldeles utmärkt). Förbered så mycket du kan i förväg så när du behöver laga mat vid andra tillfällen så är allt du behöver göra plocka ihop, tina, eller värma upp. Se till att alltid ha mat lättillgänglig; ha uppskuren frukt och grönsaker redo att plockas och ätas i kylen. Ha rikligt med frukt framme på köksbänken. Håll köket välfyllt med hälsosamma, delikata alternativ.

nyttig kostNär du ändrar från väldigt stimulerande köttbaserad kost till en växtbaserad kost så kan man till en början känna sig svag och som om vitaliteten sviktar. Mat och dryck av lägre kvalitet, som innehåller kött, koffein, socker, kryddor, är överdrivet saltad, tenderar att vara mer stimulerande än mat av högre kvalitet. Följaktligen kommer annulleringen av dessa matartiklar låta hjärtat ha en lägre vilofas som hjärnan till en början kommer tolka som energibrist. Se till att dricka rikligt med vatten, vila ordentligt, och kassera alla tomma kalorier (såsom mat och dryck som innehåller raffinerat socker, kommersiella oljor, vitt mjöl, vitt ris). Efter bara ett litet tag så kommer du må bättre än du någonsin gjort förut.

Slutligen, om du tror att du helt enkelt är för upptagen för att kunna avnjuta en god frukost eller förbereda hälsosamma måltider, hänge dig till att implementera denna enkla förändring fem minuter varje dag. Lägg två delar frukt och en del gröna bladgrönsaker i mixern och mixa till dig en smoothie. Denna gröna smoothie är ett utmärkt sätt att smyga in de nyttigaste grönsakerna i synnerhet för de som inte gillar att tugga sallad. Spenat är ett utmärkt val att börja med eftersom det inte smakar mycket alls, men experimentera också med andra bladgrönsaker. Om du känner att din kropp smälter denna smoothie för snabbt så lägg då till lite avokado eller några blötlagda nötter eller fröer innan du mixar. Drick detta inom 20 minuter för att få ut så mycket som möjligt. Denna smoothie är utmärkt om du vill överkomma trötthet, bygga upp immunförsvaret så risken för att du blir sjuk minskar, göra dig kvitt sötsuget, gå ned i vikt, och tillfredsställa den petigaste av ätare.

KONSTEN ATT ÄTA

Att äta är en nödvändighet, men att äta smart är en konst. Om inte viktigare så är vad vi äter åtminstone lika viktigt som hur och när vi äter. Följande är några enkla principer för hälsosamt ätande:

Tugga mer!

nyttiga matvanorDet sägs att man måste tugga sin dryck och dricka sin föda. Fördelarna man får från maten kommer inte så mycket från mängden man äter utan hur väl den smälts ned. Smaken blir inte bättre för att du stoppar in mer mat i munnen. Det som avgör hur god smaken är handlar om hur länge maten är i munnen. Matsmältningen börjar i munnen; noggrant tuggande tillåter matsmältningsenzymer som finns i saliven blandas upp med maten, ett absolut avgörande första steg för optimal matsmältning.

De som vill undvika matsmältningsbesvär eller uppblåst mage, och de som förstår att deras skyldighet att hålla alla sina krafter i ett skick som tillåter dem att bäst tjäna Yahuwah, kommer göra väl i att komma ihåg att även om tiden är knapp inte kasta i sig maten utan istället äta mindre och tugga sakta. När man är upphetsad, ängslig, stressad, eller när man brådskar så är det bättre att inte äta tills man vilat eller lugnat ned sig, eftersom de vitala krafterna som då redan är svårt belastade, inte kan förse systemet med de nödvändiga matsmältningssafterna.

Att tugga tuggummi är ohälsosamt då det överarbetar salivkörtlarna och förvirrar magen.

Mer frukost

familjemåltidDet har blivit en samhällsvana att äta liten frukost. Men detta är inte det bästa sättet att behandla magen på. Det är vid frukostdags som magen är bäst lämpad att ta hand om större mängd mat än vid det andra eller tredje målet för dagen. Att äta en knapp frukost och en stor middag är fel. Frukosten bör vara dagens hjärtligaste mål.

Ät på regelbundna tider

"Allting har sin tid, och vart företag under himmelen har sin stund." —Predikaren 3:1

Att var dag äta sina måltider på samma tider om dygnet reglerar och kontrollerar de interna signalerna såsom mättnadskänsla, aptit, och hunger. Du skadar din hälsa mer än man kan tro genom att överäta och genom att äta vid fel tider på dygnet. Detta minskar blodtillförseln till hjärnan. Sinnet blir rörigt och du har inte full kontroll över dig själv—"Låt mig få det bröd som mig tillkommer: så jag icke blir matt och förnekar Dig." (Ordspråksboken 30:8b‚ 9a).

Under en viss undersökning gavs testpersonerna regelbundna mål mat om dagen under två veckors tid och sedan oregelbundna mål under ytterligare två veckors tid. Nedan är några av fördelarna man fann av att äta på regelbundna kontra oregelbundna tider:måltid med familjen

Samtliga av dessa fördelar kan obesvärat hjälpa till att bibehålla en hälsosam vikt, förbättra kolesterolvärden, förbättra insulinnivåerna, som i sin tur kommer ha en mycket positiv påverkan på ditt generella välbefinnande och hälsa.

Om vi kunde forma regelbundna och ordnade vanor så skulle vi kunna förbättra hälsan, den mentala inställningen, minnet, och lynnet överlag. Det är vårt ansvar att hålla strikta regler i alla våra livsvanor. Detta är för vårt eget bästa, både fysiskt och moraliskt.

Fem till sex timmar mellan varje mål

Ett andra mål bör aldrig ätas förrän magen har haft tid att återhämta sig från att ha knådat och smält föregående mål mat. Åtminstone fem till sex timmar borde passera mellan måltiderna; de allra flesta som ger det här programmet en chans upptäcker att två mål mat om dagen är bättre än tre.

Två mål

"Och korparna förde till honom bröd och kött om morgonen, och bröd och kött om aftonen." —Första Konungaboken 17:6

naturliga läkemedel – hälsosam kostGenerellt sett är det mer gynnsamt att äta två gånger om dagen. De som ändrar programmet från tre mål till två mål om dagen kommer i början mer eller mindre besväras av matthet, i synnerhet omkring den tid man vant sig vid att äta ett tredje mål. Men om man bara håller ut en liten tid så försvinner mattheten. Dock finns det situationer då ett tredje mål erfordras. Om så är fallet är det bäst om detta är ett väldigt lätt mål med den mest lättsmälta maten.

Ät bara när det är matdags

"Väl dig, du land vars konung är en ädling, och vars furstar hålla måltid i tillbörlig tid, med måttlighet, och icke för att överlasta sig!" —Predikaren 10:17.

Tilltugg mellan måltiderna förstör matsmältningsapparatens hälsosamma ton vilket i sin tur skadar hälsan och gladlyntheten. Den som inte kan kontrollera sina matvanor kommer heller inte kunna kontrollera sina känslor eller sitt temperament.

Tre mål om dagen och inget mellan målen—inte ens ett äpple—bör vara det yttersta man unnar sig. De som lägger till utöver detta missbrukar naturens lagar och kommer också få lida därefter.

Ät under dagen

Vi är inte nattvarelser—om natten saktar vår metabolism in och vår kroppstemperatur sjunker. När vi lägger oss ned så lägger sig de inre organens vikt mot stora nervändar på var sida om ryggraden och stänger då ned mekanismen som håller igång matsmältningsapparaten.

Innan vi lägger oss till sömns så bör magen ha slutat smälta mat så att den istället kan fokusera på att få vila med resten av kroppen. Om du äter innan du går till sömns så kommer matsmältningsorganen behöva arbeta också under natten och då störs ofta sömnen av otrevliga drömmar och man vaknar upp utan att känna sig utvilad.

mjölk och kakorMånga lägger sig till med den fördärvliga vanan av att äta precis innan läggdags. De kan ha tagit sina måltider som vanligt men för att de känner sig matta så tror de att man behöver ett kvällsmål. Genom att fortsätta denna felaktiga praxis så blir det till slut en vana. Det kommer då verka som att man inte kan sova utan att först ha ätit. I många fall kommer denna matthet från det att matsmältningsapparaten så belastats under dagen med att undanskaffa all den mängd mat man tvingat in i den. Dessa organ måste få vila helt och hållet de också, för att kunna återhämta sina utmattade energier.

Om man gjort det till en vana att äta innan läggdags så kommer matsmältningsapparaten förlora sin vigör och det enda man utvinner är dyspepsi. Och inte nog med att överträdelsen av naturens lagar påverkar överträdaren negativt så kommer andra lida på grund av denne. Den som irriterar denna person kommer erfara hur snabbt denne tappar tålamodet!

Om du känner att du måste äta om natten, tag istället ett glas vatten eller färskpressad grönsaksjuice istället. Du kommer må mycket bättre på morgonen.

Variera din kost men håll det simpelt

"När du sätter dig till bords med en furste, så besinna väl vad du har framför dig, och sätt en kniv mot din strupe, om du är alltför hungrig. Var ej lysten efter hans smakliga rätter, ty de äro en bedräglig kost." —Ordspråksboken 23:1-3

barn som äter äppleEn måltid bör inte ha många olika slags matvaror. Men måltiderna bör heller inte bestå av samma typ av mat utan variation. Mat bör förberedas med enkelhet i åtanke, men med en skönhet som väcker matlusten. Ju enklare vår kost är och ju närmare maten vi äter är som den finnes i naturen, desto bättre är det för vår matsmältning, assimilering, och hälsa kommer det att vara. Varje matartikel kräver en annorlunda slags enzymkombination. Att blanda för många åt gången kommer orsaka en störning i magen och gör därför matsmältningen mindre effektiv.

hälsosam kostDet är typen och blandningen av kött, grönsaker, frukt, viner, te, kaffe, söta bakverk, och fylliga pajer som saboterar för magen och försätter människan i en position som kan leda till att man blir handikappad. Ett djur skulle inte äta sådana blandningar som människan ofta trycker i sig.

Ha inte en alldeles för stor variation matvaror vid varje mål; tre till fyra matvaror är mer än tillräckligt. Om du har ett stillasittande jobb så är det extra viktigt att du tränar varje dag, och att varje mål mat bara innehåller två eller tre sorters enkla maträtter. Tag inte mer än det som kommer stilla hungern. Det må vara trendigt att äta ett halvt dussin rätter när det är matdags, men detta kommer ruinera din hälsa. Det är sådana trender som förnuftiga män och kvinnor fördömer, i både ord och handling.

Lär dig kombinera rätt

hälsomatVi borde inte tro att vi kan komma undan med att äta lite hur vi vill så länge det är vegetariskt. Förberedelse för att kunna kombinera mat för att göra den så nyttig och välsmakande som möjligt är en vetenskap i sig som man ska motta som vishet från Ovan. Alla de som förbereder mat behöver lära sig hur man lär sig kunskap om god matkombinering så kroppen inte berövas näringen.

vegetariskt mål• Ät frukt under andra måltider som du äter dina grönsaker på

Frukt och grönsaker som tas på samma gång gör magen sur; blodet blir orenat och sinnet trubbas av för att matsmältningen överbelastar. Om matsmältningen redan är svag så kommer blandningen av dessa ofta leda till trångmål och en oförmåga att prestera mentalt. Det är bättre att äta frukten för sig, och grönsakerna för sig.

frukt• Ät frukten först

Det är särskilt rekommenderat att man äter frukten för att ge systemet liv och styrka, men bör inte ätas efter man redan ätit ett fullt mål andra matartiklar. Frukt smälts fort ned, och om man då redan ätit ett helt mål mat så kommer det fermentera i magen och tarmen.

• Ät mer levande föda

Undvik att tillaga precis all mat du äter för att bevara hälsan och bli starkare. För mycket lagad mat har fyllt hela världen med kroniskt handikappade. Mat bör vara så enkel att dess förberedelse inte slukar tid. Maten som Yahuwah gav Adam i sitt syndfria tillstånd är det som är bäst för oss i vår strävan att nå samma syndfria tillstånd.

Många näringsämnen förstörs under tillagning. Det är därför en kost som består av en variation av färska, råa grönsaker, frukter, nötter, fröer, skott, och groddar som är det bästa.

vattenDrick mellan målen

Sluta drick omkring en halvtimme innan du äter och vänta omkring en timme efter varje mål mat innan du börjar dricka vatten igen. När maten man äter sköljs ned med vätska så späds saliven och magsafterna ut och försämrar på så vis matsmältningen. Det är rekommenderat att man dricker ett till två glas kroppstempererat vatten en halvtimme innan varje mål för att tjockna magsäckens insida och därmed förbättra matsmältningen.

mat• Undvik översaltad mat

Att översalta maten belastar njurarna, ökar cancerrisken, förhärdar artärerna, och hämmar cirkulationen.

Varken varmt eller kallt

glassKyla paralyserar magen. Om maten är för kall så måste systemet ta kraft från övriga delar av kroppen för att först värma upp maten innan matsmältningen kan äga rum. Ju kallare vattnet är, desto större skada orsakar det magen. Kall vätska som tas mellan målen kommer avstanna matsmältningen tills dess att system värmt upp magen tillräckligt för att processen kan börja om igen.

soppaVärme försvagar magen och skapar syrlighet. Magen skadas av alldeles för stora mängder het mat och het dryck. Halsen och matsmältningsorganen, och med dessa också andra delar av kroppen, försämras. Att äta mat så pass varm att det är precis man kan svälja den, och i synnerhet om man tar het dryck under eller efter måltiderna är något som aktivt orsakar förstoppning.

Njut av maten

"Smaka och se att Yahuwah är god: säll är den som tar sin tillflykt till Honom." —Psalm 34:9

barn som äter vattenmelonDet är viktigt att du njuter av det du äter. Om du äter som en maskin så kommer din kropp inte lyckas ta upp all näring. För att maten ska smältas ordentligt såfamiljemåltid måste enzymer och magsafter utsöndras i precis rätt mängd och i precis rätt tid. Om du inte är hungrig, eller inte tycker om maten, så kommer matsmältningssafterna inte utsöndras som det ska och maten blir inte rätt omhändertagen. Assimileringen ökar när vi njuter av maten. "Bättre är ett fat kål med kärlek än en gödd oxe med hat." (Ordspråksboken 15:17).

Be om Yahuwahs välsignelse, och ät sedan med ett tacksamt hjärta

Det är viktigt att lägga undan irrande tankar och ängslighet när det är dags att äta. Ät sakta och med ett glatt hjärta fyllt av tacksamhet mot Yahuwah för alla Hans välsignelser. De mest åtråvärda maträtterna i världen kan ruttna i magsäcken om man är gravt oroad. Förhållandet mellan kroppen och sinnet kan inte skiljas åt. Deprimerande känslor stör vår kropps förmåga att assimilera näringen.

bordsbönNeurologer har funnit att folk som äter med ett tacksamt hjärta har en mer effektiv och fulländad matsmältning än de som är distraherade när de äter. Att vara tacksam för maten ökar inälvornas flexibilitet, och enzym- och syreproduktionen ökar. Att äta med tacksamhet i hjärtat betyder inte bara att man ber bordsbön innan varje mål och sen titta på TV medan man äter, läser en tidning, eller har en intensiv diskussion med en kamrat. Det betyder att man är tacksam för maten en tugga i taget.

För övrigt är dina tankar och känslor om vad du äter lika viktiga som maten i sig. Om du konstant oroar dig för att maten du äter kommer skada dig så kommer den med säkerhet att göra det. Även om den är enkel och hälsosam. Efter att ha bett Yahuwah att välsigna maten, välj då att tro att Han hört din bön, och kom till ro.

7. HEMLIGHETEN BAKOM GOD VILA

Du har en deadline att hinna med. Du väljer att kväva en gäspning och driva på genom natten. Det är redan sent, men du tar en kopp kaffe och fortsätter. Din kropp motarbetar dig hela vägen. Vare sig du inser det eller inte så har din hjärna redan börjat stänga ned för dagen. Efter omkring 18 timmar utan sömn så börjar nu din reaktionsförmåga att sakta ned från en fjärdedels sekund till en halv sekund och än mer ju längre du håller dig vaken.

Vem ska vi skylla på för att vi inte får i oss tillräckligt med sömn?

Thomas Edison. Innan han uppfann glödlampan så sov gemene man omkring tio timmar om natten. Idag sover man i snitt sju timmar eller mindre. bebisVi har lärt oss att ignorera kroppens rop på sömn. När vi är törstiga så dricker vi. När vi är hungriga så äter vi. Men när vi är trötta så sliter vi ned oss tills det att vi är helt utmattade. Detta är en av vår tids största förhinder när det kommer till kroppens återhämtning.

Vila är en av de mest fundamentala läkarna som finns. När vi blir sjuka, vad vill vi då helst göra? Lägga oss ned. Naturen återställer vigören och styrkan under sömnperioden, om hennes lagar inte missbrukas.

"… sover han, så blir han frisk igen." —Johannesevangeliet 11:12

Det räcker med att man bara förlorar tre timmars sömn för att immunförsvaret skall kapas på hälften. Amerikanska Institute of Medicine publicerade en rapport som bekräftade att det finns ett samband mellan sömnbrist och ökad risk för hypertoni, diabetes, fetma, depression, hjärtattack, och stroke. En banbrytande undersökning som gjordes 1999 visade att efter sex dagar med endast fyra timmars sömn så föll hälsosamma frivilliga in i ett tillstånd som liknar diabetes. Sömn ger också hjärtat en chans att lugna ned sig, och de som sover mindre än sex timmar om natten har så mycket som 66% högre risk att få hypertoni.

Hur väl vi sover kan allvarligt förändra hormonbalansen i våra kroppar. Detta kan sedan rubba vår dygnsrytm. En rubbad dygnsrytm kan påverka cancertillväxt genom skiftningar i hormon som exempelvis melatonin, som hjärnan producerar under sömnen.

Naturen kommer återställa din vigör och styrka när du sover, om hennes lagar inte missbrukas.

Eftersom arbetet med att bygga upp kropp och sinne äger rum under viloperioden så är det avgörande, särskilt i ungdomen, att sömnen är jämn, regelbunden, och riklig. Medans du sover så fortsätter hjärnan att lära sig att dekonstruera minnen och koppla samman det med relaterade ting, vilket i sin tur resulterar i snabbare och mer ackurat prestanda efter en god natts sömn.

En god nattsömn kan förbättra minnet med upp till 30%. Efter en dags arbete är hjärncellerna utmattade; men efter en god natts sömn så är de förfriskade och redo att fortsätta arbeta igen. Detta kan demonstreras med ett mikroskop. Efter att ha arbetat så krymper nervcellen på insidan, och de små granulerna i dess protoplasma försvinner. Efter att ha vilat så är de åter fylliga och granulerna är återställda.

En god nattsömn hjälper dig att kontrollera din aptit. Det finns två hormoner som reglerar din aptit: En av dem talar om för dig när du är hungrig (ghrelin), den andra talar om för dig när du är mätt (leptin). När du inte sover ordentligt så minskar produktionen av mättnadshormonet men hungerhormonet ökar i produktion. Detta gör att du äter mer än vad du egentligen behöver.

Hur mycket sömn bör jag få i mig?

sömnEfter att ha följt över en miljon deltagare i sex års tid så fann den största undersökningen om sömnlängdens förhållande till mortalitet att de som sover omkring sju timmar hade den högsta överlevnadsgraden. De som sov mindre än 4.5 timmar hade den lägsta. Nio timmar eller mer varje natt kopplades också samman med förhöjd mortalitetsrisk (Ordspråksboken 20:13). Experter brukar ofta säga att de allra flesta behöver omkring åtta timmars sömn varje natt.

Hur sover jag bättre?

För att kunna sova väl så behöver du arbeta väl. "Söt är arbetarens sömn, vare sig han har litet eller mycket att äta; men den rikes överflöd låter honom inte sova." (Predikaren 5:11). Sysslolöshet är roten till många sjukdomar. Se till att du gör krävande kroppsarbete utomhus varje dag istället för att ta ett skadligt sömnpiller.

Avstå från alla former av stimulanser (koffein, alkohol, tobak, kryddig mat). Undvik att äta något ett par timmar innan läggdags.

Regelbundna tider då man kryper till sängs och går upp hjälper till en hel del. Den bästa tiden att gå till sängs på är mellan 20:00 och 21:00. Den djupaste sömnen är mellan 21:00 och 00:00. Kroppen, i synnerhet binjurarna, laddar som mest om mellan klockan 23:00 och 01:00.

Se till att dina ögon ser solljus varje morgon. Detta ökar melatoninproduktionen. Sov i totalt mörker (täck dina ögon så inget ljus skiner igenom). Till och med en liten gnutta ljus kan störa din dygnsrytm och din tallkottkörtels melatoninproduktion (som är kroppens främsta föryngringshormon) och serotonin (lyckohormonet).

Ett avkopplande varmvattenbad kan hjälpa dig att koppla av efter en stressig dag. En eller två koppar lugnande örtte kan också komma väl till hands.

Vila handlar om mer än bara en god natts sömn

landskap"Kom nu med Mig bort … och vila er en stund" (Markusevangeliet 6:31). Det är viktigt att man ägnar tid åt vila, begrundande, och rekreation (men inte för underhållning). Rekreation är rekreativ; det är uppfriskande för kropp och knopp och man kommer kunna återvända med ny vigör till livets alla uppgifter. Underhållning, å andra sidan, eftersträvas för nöjets skull och visar sig då bara vara ett hinder för livets sanna framgångar.

Rekreation behövs för de som sysselsätter sig med kroppsarbete och är än viktigare för de som i huvudsak arbetar på det mentala planet. Rekreation som gynnar dina nära och kära är den nyttigaste. Att spendera tid utomhus i naturen i någon forma av fysisk aktivitet är en utmärkt form av rekreation (vandring, pick-nick, simning, etc.).

Att titta på TV är inte ett bra sätt att spendera tid på. En analys av trettiofem olika vetenskapliga studier har visat att inte mer än femton negativa effekter på hälsan är kopplade till timtals tevetittande. Bland dessa effekter är hjärtproblem, cancer, diabetes, autism, Alzheimers, ögonskador, och sömnbesvär.

Sabbaten

"Alltså står en sabbatsvila ännu åter för Yahuwahs folk. Ty den som har kommit in i Hans vilja, densamme har funnit vila från sina verk, likasom Yahuwah från sina." —Hebreerbrevet 4:9‚ 10

Yahuwah avsatte en dag som vi skall vila på och helga åt Honom. Efter att Yahuwah fullbordat skapelseverket på sex dagar så vilade Han som ett exempel för vår skull: "Och på den sjunde dagen avslutade Elohim sitt verk som Han hade utfört; och Han vilade på den sjunde dagen från sitt verk som Han hade gjort. Och Elohim välsignade den sjunde dagen, och helgade den: på det att Han vilade från sitt verk som Elohim skapat och gjort." (Första Mosebok 2:2‚ 3).

Yahuwah kunde ha åstadkommit skapelsen med bara ett enda ord om Han så önskade, men Han valde att använda sex dagar för att ge oss Sabbaten. Sabbatsdagen är unikt de nio andra budorden i det att han etablerade det genom Laggivarens egna exempel.

"Sex dagar skall du arbeta och förrätta alla dina sysslor; men den sjunde dagen är Yahuwahs, din Eloahs, Sabbat; då skall du ingen syssla förrätta, ej heller din son eller din dotter, ej heller din tjänare eller din tjänarinna eller ditt boskap, ej heller främlingen som är hos dig innanför dina portar." —Andra Mosebok 20:9‚ 10

Yahushua sade: "Tro inte att Jag kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda. För sannerligen säger Jag er: Intill dess himmel och jord förgås, skall inte den minsta bokstav, inte en enda prick eller minsta streck av lagen förgås, förrän allt har fullbordats." (Matteusevangeliet 5:17‚ 18).

Vår hälsa välsignas när vi vilar på Yahuwahs Sabbatsdag: "Min son, glöm inte min undervisning, och låt ditt hjärta bevara mina bud. För långt liv och många levnadsår och frid, mer och mer, skall de bereda dig." (Ordspråksboken 3:1‚ 2). Vi kommer kunna åtnjuta perfekt hälsa om vi håller dagen som Skaparen välsignat och helgat.

8. DEN ALLRA VIKTIGASTE VANAN

"Förtrösta på Yahuwah av allt ditt hjärta, och förlita dig inte på ditt förstånd. Erkänn Honom uppå alla dina vägar så skall Han göra dina stigar jämna." —Ordspråksboken 3:5, 6

beende barnDin kropp utformades för att kunna hantera stress endast i sällsynta nödfall (fäkta eller fly) genom att frisätta hormoner i kroppen. Du är inte gjord för att hantera kronisk stress dag ut och dag in. Varje droppe av dessa stresshormon som otillbörligt pumpas runt i kroppen är ett gift som gradvis förstör immunförsvaret. Det ständiga frigörande av dessa hormoner höjer blodtrycket och blodsockret. Detta ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, och diabetes. Stress orsakas av fruktan eller oro på grund av brist på tillit. Om du bara kunde förstå att inte en suck, inte ett smärtsting, ingen sorg känns vid utan att din Himmelske Faders hjärta känner till det mycket väl. Om du bara visste detta så skulle du aldrig sluta att till fullo förtrösta på Honom, i vetskap att allt som kommer din väg är det som Han tillåtit komma för ditt bästa. Du kan vara lika svag som kvinnan som vidrörde Yahushuas klädnad; men om du känner din förtröstan på Honom och kommer till Honom i tron med tillit så kommer Han svara lika snabbt som Han gjorde den troshandlingen. Människans prövotid är Yahuwahs tillfälle.

Människans prövotid är Yahuwahs tillfälle.

Om du gick utan rädsla så skulle du veta att Yahushua håller ett fast grepp om din hand. Och du kan endast veta detta genom att genomsöka den levande Yahuwahs Ord och lyda Hans Ord. Ta dig tid att be, och medan du ber, tro att Yahuwah hör dig. Blanda dina böner med tro. Du kanske inte känner svaret direkt; men det är i denna stund som din tro testas. Du prövas för att se om du kommer lita på Yahuwah. För att se om du har en levande och bestående tro. "Trofast är Han som kallar er; Han skall utföra sitt verk." (Första Thessalonikerbrevet 5:24). Gå på den smala språngbräda som tro är. Förlita dig inte på din tro, utan på Yahuwahs alla löften. Lita på Yahuwah när mörkret ligger omkring dig. Det är då du behöver tro. Styrs inte av dina känslor. Förlita dig inte på människor.

"Kom till Mig, alla ni som arbetar och är betungade, så skall Jag ge er ro. Tag på er Mitt ok och lär av Mig, för Jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat; så skall ni finna ro för era själar. För Mitt ok är milt, och Min börda är lätt." —Matteusevangeliet 11:28-30

"För människor är det omöjligt, men inte för Yahuwah. För Yahuwah är allting möjligt." —Markusevangeliet 10:27

"Jag är Yahuwah‚ allt kötts Eloah; skulle något vara så svårt att det övergår Mig?" —Jeremias 32:27

Yahushua sade: "Om ni förblir i Mig, och Mina ord förblir i er, så må ni be om vadhelst ni vill, och det skall vederfaras er." —Johannesevangeliet 15:7

"Och vadhelst vi ber om, det får vi av Honom, eftersom vi håller Hans bud och gör vad som är välbehagligt för Honom." —Första Johannesbrevet 3:22

"Den som är fast i sitt sinne bevarar Du i frid, i frid; för på Dig förtröstar han." —Jesaja 26:3

"Han förbytte stormen i lugn, så böljorna omkring dem tystnade." —Psalm 107:29

Helande kan inte äga rum utan Yahuwah

Det är Yahuwahs läkande kraft som löper genom hela skapelsen. Om ett träd huggs ned, ett ben bryts, eller ett finger skadas, så börjar naturen direkt att reparera skadan. Till och med innan det behövs så står de helande krafterna redo att börja återställningsverket.

När en del av kroppen skadas så börjar helandeprocessen direkt; naturens krafter sätter igång att återställa sundheten. Men makten bakom dessa krafter är Yahuwah. Det är Han som håller oss vid liv. Det är Han som bygger upp och återställer oss. All livgivande kraft kommer från Honom. När man återhämtar sig från sjukdom så är det Yahuwah som verkar i en. Sjukdom, lidande, och död är ett axplock från en motsatt krafts många verk.

Sammanfattning av de 8 vanorna för bättre hälsa:
 
1. Lita på Yahuwah 4. Vatten 7. Näring
2. Solljus 5. Träning 8. Vila
3. Luft 6. Återhållsamhet  


Den mest effektiva försummade kraften för att bekämpa sjukdom

Det vore ett slöseri med tid att inte behandla kraften som finns i ditt sinne när det kommer till återställning och hälsa.

Sinnets tankar behöver tuktas och kontrolleras. De har en mycket kraftfull påverkan på hälsan och är den mest effektiva agens i kampen mot sjukdom. Den elektriska kraften i hjärnan, upphöjd av mental verksamhet, vitaliserar hela systemet och är därigenom den mest ovärderliga hjälpen mot sjukdom.

Att ordna sitt sinne emot sjukdomen är läkekonstens högsta förmåga. Inspirera i en människa mod och syfte, och viljestyrkan kommer fördriva sjukdomen. Viljestyrka är ett annat namn på livskraft. Människor med större viljestyrka motstår och bekämpar sjukdomen. Fantasin vilseleds ofta, och när den då belönas, så för detta med sig svåra besvär för den insjuknade.

Ett dåligt sinne segrar alltid. I nio fall av tio så har våra sjukdomar sin rot just där. Nittio procent av alla sjukdomar utlöses mentalt—de främsta utlösarna är förstås stress och skuldkänsla.

9. Åtta mentala steg för bättre hälsa

korsetVad är den bästa medicinen för insjuknade kroppar och sinnen?

1. FÖRLÅTELSE

Man kan inte få den goda hälsans fulla välsignelse utan att först ha upplevt Yahuwahs förlåtelse. Kom ihåg att synden är den främsta orsaken till sjukdom eftersom sjukdom inte hade existerat om inte synden kom först. Skuldkänslor, omgiven av oro och otillfredsställelse, är roten till många åkommor.

I Bibeln så fann den förlamade helande för både kropp och själ i Yahushua. Det andliga helandet föregick den fysiska återställningen. Denna lärdom bör inte överses; förlåtelse är sammankopplad med fysiskt helande. Det finns ofattbar frid och lycka och vila i vetskapen och insikten att sina synder förlåtits. Det finns idag tusentals som lider av fysisk sjukdom som, liksom den förlamade, längtar efter orden: “Dina synder är förlåtna.”. Det finner ingen tröst förrän de kommit till Den som helar själen. Denna frid som endast Han kan skänka stärker sinnet, och ingjuter liv i kroppen.

Yahuwah lovade att "Om vi bekänner våra synder, så är Han trofast och rättfärdig, så att Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." (Första Johannesbrevet 1:9). "Vänd om till Yahuwah, din Eloah; för genom din missgärning har du kommit på fall. Tag med era böneord, och vänd så åter till Yahuwah; säg till Honom: Skaffa bort all missgärning, och tag fram goda håvor, så vilja vi hembära Dig våra läppars offer, såsom man offrar tjurar.". Yahuwahs svar lyder: "Ja, deras avfällighet vill Jag hela, Jag vill bevisa dem kärlek av hjärtat, för Min vrede har vänt sig från dem." (Hosea 14:2, 3, 5). Vad kan lätta ett hjärta, vad kan sprida så mycket solsken genom hela själen, som syndernas förlåtelse? Yahushuas frid är liv och hälsa.

"Ett oförlåtande hjärta kan inte helas."

Men om vi förväntar oss att våra böner skall höras när vi ber om nåd och välsignelse från Yahuwah så måste vi också förlåta andra på samma sätt och till samma grad som också vi själva önskar bli förlåtna. Hur kan man be, "Förlåt oss våra synder, såsom ock vi förlåta dem som oss skyldiga äro" och hålla fast vid en onådig ande? (Matteusevangeliet 6:12). Vi behöver Yahushuas kärlek så att vi inte hyser en ande utan förlåt. Ett oförsonligt hjärta kan inte helas. Det är Yahuwahs kärlek som drar oss till Honom. Den kärleken kan inte vidröra våra hjärtan utan att också skapa kärlek gentemot våra nära och nära.

2. ETT RENT SAMVETE

"Min son, akta på mitt tal, böj ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika ifrån dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup. För de är liv för envar som finner dem, och en läkedom för hela kroppen." —Ordspråksboken 4:20-22

Det finns ett klart samband mellan den fysiska kroppen och själen. När en människa är i harmoni med Yahuwah så finns väldigt få problem i kroppen som inte kan lösas.

Det finns liv och hälsa i att lyda Yahuwahs lag. Medvetenhet om rättfärdighet är den bästa medicinen för sjuka kroppar och sinnen. Yahuwahs särskilda välsignelse som vilar uppå dess mottagare är hälsa och kraft. En person vars sinne är stilla och förnöjt i Yahuwah är på vägen till god hälsa.

"Min son, glöm inte min undervisning, och låt ditt hjärta bevara mina bud. Ty långt liv och många levnadsår och frid, mer och mer, skall de bereda dig. Det skall vara ett hälsomedel för din kropp och en vederkvickelse för benen däri." (Ordspråksboken 3:1‚ 2‚ 8). Detta är ett kraftfullt löfte. Yahuwah lovar här att om vi följer Honom så kommer Han välsigna oss med utmärkt matspjälkning "hälsomedel för din kropp" och stark immunitet "vederkvickelse för benen däri.". Immunförsvarets celler produceras i benmärgen. Intressant nog så är dessa de två ledande faktorerna som krävs för god hälsa och ett gott liv.

Ett rent samvete i samklang med gladlynthet är bättre än all farmaka för återställandet av god hälsa.

3. ETT GLATT HJÄRTA

"Fröjd i Yahuwah är er starkhet." —Nehemja 8:10

Det finns en fysiologisk sanning—sanning som vi behöver överväga—i Skrifterna: "Ett glatt hjärta är en god läkedom." (Ordspråksboken 17:22)

kattVåra tankar är föda som våra hjärnor äter. Precis på samma sätt som vi kan äta mat som stjäl från våra kroppar (som t.ex. socker); så kan vi också tänka tankar som stjäl från våra kroppar. Vi kan välja vad vi tänker på, och när vi gör det, så väljer vi mellan hälsa och sjukdom där och då.

Redford Williams‚ M.D.‚ författare till boken Anger Kills, skrev: "Att bli arg är som att varje dag under hela livet ta små doser av ett senfärdigt gift.". Sorg, ängslighet, missnöje, samvetskval, skuldkänsla, misstro; allt detta tenderar att bryta ned livskrafterna och bjuda in förfallet och döden.

I sin bok Anatomy of an Illness beskriver Norman Cousins sin återhämtning från ankyloserande spondylit, som är en sjukdom av "okänd etiologi" där en av 500 överlever. I ett desperat försök att överleva så försakade Cousins sin läkemedelsterapi och hyrde en projektor och roade sig med att titta på gamla komedifilmer. Han hade en föraning efter att ha läst Dr. Hans Selye's bok The Stress of Life. Hans förändrade sinnestillstånd, frammanat av skratt, förbättrad kost, och ren viljestyrka, var vändpunkten som han sedan kunde återhämta sig helt ifrån bara några månader efteråt.

Det sägs att ett gott skratt om dagen håller doktorn stången. Skratt har oräknelig nytta i våra liv. Det ökar blodtillförseln lika mycket som ett 15- till 30-minuters träningspass. Det har visat sig vara en kraftig antistressfaktor, den minskar astmaanfall, ökar uthålligheten, lättar ledgångsbesvär, och främjar god sömn. Och eftersom serotoninnivåerna stiger efter ett gott skratt så verkar det också som ett effektivt motgift för depression. Undersökningar har visat att barn som ammar och har besvär med eksem påvisar lindrigare symptom om deras mödrar skrattar några timmar innan de matas.

"Den betryckte har aldrig en glad dag: men ett gott mod är ett ständigt gästabud." —Ordspråksboken 15:15

Hur kan jag vara glad om jag inte känner mig glad?

Gladlynthet skapar man genom att begrunda alla de välsignelser vi som Yahuwahs barn åtnjuter. Vi kan också bli glada genom att få välsigna andra.

Vilka tankar bör jag tänka för att främja hälsa för både kropp och själ?

"För övrigt, mina bröder, vad sant är, vad värdigt, var rätt, vad rent är, vad som är älskligt och värt att akta, ja, allt vad dygd heter, och allt som förtjänar att prisas – tänk på allt sådant." —Filipperbrevet 4:8

Men jag känner mig styrd av negativa tankar!

Du kan stänga alla dörrar som leder till negativa tankar genom att lyfta upp själen till Yahuwahs närvaro i uppriktig bön, i enträgen bön. Fatta tag i detta löftet: "Ja, vi bryta ned tankebyggnader och alla slags höga bålverk, som uppreses mot kunskapen om Yahuwah, och vi tar alla slags tankefunder till fånga och lägger dem under Yahushua lydnad." (Andra Korinthierbrevet 10:5).

4. TACKSAMHET

"Gör er intet bekymmer, utan låt i alla ting era önskningar bli kunniga inför Yahuwah, genom åkallan och bön, med tacksägelse." —Filipperbrevet 4:6

Livet är en "Yahuwahs gåva". (Predikaren 3:13)

Varje välsignelse kommer från Yahuwahs nådiga hand. Inget tenderar att främja hälsa för både kropp och själ såsom en tacksam och lovprisande ande. Det är en god skyldighet att motstå melankoli, missnöjda tankar och känslor—lika mycket som det är vår plikt att be.

barn som plockar blommor"Tacka Yahuwah i alla livets förhållanden. För att ni så gör är Yahuwahs vilja i Yahushua." (Första Thessalonikerbrevet). Detta bud är en försäkran att även de saker som verkar vara emot oss kommer verka för vårt bättre. "Vi vet att för dem som älskar Yahuwah samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter Hans rådslut." (Romarbrevet 8:28). Yahuwah skulle inte be oss vara tacksamma över det som skadar oss.

Många överlåter inte sig själva till Yahuwah. De bjuder in svaghet och sjukdom genom att oroa sig. Om de slutade gräma sig och istället reste sig över depressionen och dysterheten så skulle deras återhämtning bli än mer säkerställd. De skulle då med tacksamhet minnas hur länge de åtnjutit hälsans välsignelser; och om möjligheten till förnyad tjänst återställs i dem så skulle de inte glömma bort att deras skyldighet gentemot Skaparen förnyats. När de tio leprasjuka helades så var det bara en som återvände för att hitta Yahushua och ära Honom. Låt oss inte vara som de otacksamma nio vars hjärtan förblev orörda av Yahuwahs nåd.

Vad händer när jag börjar tillbe Yahuwah?

Yahuwah önskar att vi nämner Hans godhet och förkunnar om Hans makt. Han äras av lovord, pris, och tacksägelse. Han säger: "Den som offrar lovets offer ärar Mig." (Psalm 50:23). Yahuwah önskar att sitt folks liv ska vara ett berömmelsens liv. Det är på detta sätt man på jorden "må känna Din väg, bland alla hedningar Din frälsning." (Psalm 67:3).

"Ha din lust i Yahuwah: då skall Han ge dig vad ditt hjärta begär." —Psalm 37:4

5. BÖNENS KRAFT

bönStressa inte; bär istället dina problem inför Yahuwah i bön. Räck fram din vilja, önskan, glädjemål, dina sorger, dina bekymmer, och dina rädslor inför den himmelske Fadern. Du kan inte tynga ned Honom; du kan inte trötta ut Honom. Den som räknar håret på ditt huvud är inte likgiltig sina barns behov. "Yahuwah är nåderik och barmhärtig." (Jakobsbrevet 5:11). Hans hjärta av ren kärlek berörs av våra sorger och när vi talar om dem. Bär fram allt som förvirrar sinnet inför Honom. Inget som berör vår frid är för litet för Honom. Det finns inget som är för tungt för Honom att bära. Han upprätthåller världar, Han härskar över allt i hela universum. Det finns inget kapitel i vårat liv som är för mörkt för Honom att läsa igenom; det finns ingen svårighet som överstiger Hans förmåga. Det finns ingen katastrof, ingen ängslan, ingen sorg, ingen glädje, inget jubel, ingen enträgen bön som Han inte märker med sina barn. Han bryr sig om oss i alla livets företeelser. "Han helar dem som har förkrossade hjärtan, och deras sår förbinder Han." (Psalm 147:3).

Relationen mellan Yahuwah och varje levande själ är lika distinkt och komplett som om det inte fanns någon annan själ på hela jorden som Han kan vaka över. Han utgav sin älskade Son som om du vore den ende människan i historien.

Yahushua lovade: "Allt vad ni med tro ber om i er bön, det skall ni få." (Matteusevangeliet 21:22). Han säger också: "Om ni förblir i Mig, och Mina ord förblir i er, så må ni be om vadhelst ni vill, och det skall vederfaras er." (Johannesevangeliet 15:7). "Trons bön skall hjälpa den sjuke, och Yahuwah skall låta honom stå upp igen; och om Han har begått synder, skall detta bli honom förlåtet." (Jakobsbrevet 5:15).

Ständig bön är det obrutna enandet mellan själ och Skapare, så att livet flödar in i våra liv från Yahuwah; och från våra liv flödar renhet och helighet tillbaka till Yahuwah. Det finns ingen tid eller plats som det är opassande att frambära bön till Yahuwah. Uthållighet i bön har gjorts till ett krav om man vill få.

Den som räknar håret på ditt huvud är inte likgiltig sina barns behov.

Utan tro på bönens kraft, hur kan jag då veta om bönen verkligen fungerar?

Larry Dossey‚ M.D.‚ skrev i sin bok Healing Words: "En av de största hemligheterna inom läkekonsten är denna: fördelarna med bön." Dr. Dossey definierar bön som "ett kärleksuttryck, medlidande och empati gentemot varandra", och han förklarar att bönen är "en effektiv och berättigad (om än ofta förbisedd) metod för helande." Dossey lägger fram en imponerande samling bevis som påvisar bönens positiva effekt på hälsan. En undersökning som genomfördes 1988 i San Francisco undersökte bönens påverkan på den kardiovaskulära hälsan på 393 hjärtinfarktspatienter. Patienterna visste inte om att man bad för en del av gruppen och inte för den andra. Efter tio månader kunde man konstatera att det var fem gånger mer sannolikt att gruppen man bett för inte behövde antibiotika och tre gånger mindre sannolikt att lungsäcken fylldes med vätska.

I Oktober 2001 års utgåva av Journal of Reproductive Health så förbluffade sig forskare vid Columbiauniversitetet över sin upptäckt—när fullständiga främlingar bad för kvinnor som var på väg till fertilitetskliniken så var graviditetsantalet två gånger högre än hos de man inte bad för.

"… men för dem blev det löftesord de fick höra inte till gagn, eftersom det inte genom tron hade blivit upptaget i dem som hörde det." —Hebreerbrevet 4:2

 barn6. ÄLSKA VARANDRA

DEN GYLLENE REGELN:

kaninForskare satte olika grupper kaniner i burar och matade under några månaders tid dem med mat som innehöll höga halter kolesterol. Sedan testade man dem. På det stora hela var resultatet inte särskilt förvånande. På grund av deras kassa kost så hade kaninerna till stor del för höga kolesterolvärden i venerna och artärerna. Alla utom de som var i de lägre burarna. Forskarna kunde inte begrip varför endast dessa kaniner inte påverkats av kosten. Man undersökte saken mer noggrant och fann till slut att en av labbdeltagarna hade fattat tycke för kaninerna i just denna buren.

Efter att hon gjort sina mätningar och tagit sina prover så brukade hon ge dem lite personlig uppmärksamhet, tog ut dem ur buren, gosade, klappade, och lekte med dem. Hon gjorde detta varje dag.

Forskarna tyckte detta var mycket fascinerande och bestämde sig för att implementera "kärleksvariabeln" på bredare front. Den här gången tog man tre grupper kaniner (A, B, och C) i tre separata burar och matade dem med fet mat. Varje dag tog man ut grupp A ur sina burar och lekte med dem en stund, gosade med dem, och klappade dem. Grupp B gjorde man detta med endast någon enstaka gång, medan man inte rörde grupp C över huvud taget.

När experimentet väl var över och alla gruppernas prover analyserats så kunde man konstatera att C-gruppen hade skyhöga kolesterolvärden, B-gruppen hade ett inte lika förhöjt kolesterolvärde, och A-gruppen hade minst påverkan på kolesterolvärdena. Den enda variabeln var hur mycket kärlek och omtanke kaninerna i de olika grupperna fick. En grundläggande sanning tycktes träda fram från denna undersökning: Fastän kaninerna åt samma ohälsosamma mat så kunde de som blev omhändertagna utveckla effektivare sätt att hantera den dåliga maten som de åt. Med andra ord så fanns det ett klart samband mellan kärlek och fysisk hälsa.

Kärleken som Yahushua sprider genom hela ens väsen är en vitaliserande kraft. Varje kroppsdel—hjärnan, hjärtat, nerverna—allt berörs av den helande kraften. Det är genom denna kraft som varelsens främsta energier väcks till liv. Det frigör själen från skuldkänslorna, ängslan, och oron, som krossar livskrafterna. Med denna kraft kommer lugnet och ron. Det inskärper i själen livgivande lycka som inget på jorden kan omintetgöra.

När vi tar emot Yahushuas kärlek och upplever Hans nåds rika gåvor så blir vi förpliktigade Honom (Romarbrevet 1:14) och vi kallas till att dela med oss av detta till alla andra.

"Att älska är en mäktig helande makt."

När du älskar andra så stärks ditt immunförsvar till att bekämpa sjukdomen. Kärlek förändrar de kemiska banorna i hjärnan som stärker vår kropps motståndskraft.

Det finns någon jag helt enkelt inte kan älska. Vad ska jag göra?

Det finns många sätt man kan utveckla uppskattning och kärlek för en annan men ett av de allra mest effektiva sätten är att minnas dennes namn i din förbön inför nådens tron. Det är svårt att ogilla någon som man ber för. Yahuwah förändrar ditt hjärta när du ber för en annan människa. Testa!

Det är också viktigt att acceptera personen i fråga för vem den är snarare än vad den inte är. Vi tappar så mycket om vi inte ser till de goda egenskaper och styrkor som alla människor har något utav.

7. IDEELLT ARBETE

"Detta är den fasta, som Jag vill ha: att ni lossar orättfärdiga bojor och löser upp okets band, att ni ger de förtryckta frihet och krossar sönder alla ok, ja, att du bryter ditt bröd åt den hungrige och skaffar de fattiga husvilla och härbärge, att du kläder den nakne, var du ser honom, och inte drar dig undan för den som är ditt kött och blod. Då skall ljus bryta fram för dig såsom en morgonrodnad, och dina sår skall läkas med hast, och din rätt skall då gå framför dig och Yahuwahs härlighet följer dina spår." —Jesaja 58:6-8

En man som reste en vinterdag genom djupa snödrivor domnade bort av kylan som nästan omärkbart hade fryst bort hans livskrafter. Han hade nästan förfrusit och var på väg att ge upp allt hopp om barnlivet när han till slut hörde en annan resenärs stönanden som också höll på att förgås i snön. Sympatin flammade upp i honom och han bestämde sig för att rädda honom. Han frotterade den andres iskalla lemmar och lyckades efter mycket stor ansträngning resa honom till fots. Men den andre kunde inte gå så han bar honom i sina armar genom samma snödrivor han för bara en stund sedan trott var omöjliga att forcera.

När han burit sin kalla vän till en säker plats så slog det honom att i det att han räddade sin näste så hade han också räddat sig själv. Hans uppriktiga ansats vederkvickte blodet som höll på att frysa bort i venerna. En livsfruktig värme spred sig till varenda lem i kroppen.

Att hjälpa andra är att hjälpa sig själv.

Att göra gott är ett utmärkt läkemedel mot sjukdom. Nöjet att få göra gott mot andra tänder en glöd i känslorna som strömmar genom nerverna och skyndar på blodcirkulationen och framkallar mental och fysisk hälsa.

Om sinnet är fritt och glatt av ett medvetet val att göra rätt för sig, och det finns en tillfredsställelse i att hjälpa och glädja andra, så frambringar detta gladlynthet som kommer reagera med hela systemet. Blodcirkulationen blir bättre och starkare och kroppen tonas upp. Yahuwahs välsignelser är en läkande kraft, och de som hjälper andra kommer inse denna underbara välsignelse för både hjärta och tanke.

Ett liv utan mål är levande död.

Ett av de största hindren för de sjukas återhämtning är att de fokuserar på sig själva. Många handikappade känner att alla borde ge dem sympati och hjälp, när det de egentligen behöver är att fokusera på, och hjälpa, andra.

Yahuwah skänker oss sina välsignelser så att vi kan skänka åt andra. När vi ber Han om vårt dagliga bröd så ser Han in i våra hjärtan och ser om vi kommer dela med oss åt de som behöver det än mer än oss själva.

Änkan och de föräldralösa har ett extra anspråk på vår ömhet och sympati (Jakobsbrevet 1:27). De är under Yahuwahs särskilda omvårdnad. Yahuwah anförtror dem åt Yahushuas följeslagare. Att älska och arbeta är livets summa. Tänk då hur många det är som tror att livet är att varken arbeta eller älska!

8. LJUVA ORD

"Milda ord är honungskakor; de är ljuvliga för själen och en läkedom för kroppen." —Ordspråksboken 16:24

Varför är vänliga ord så viktiga?

honungskakaI boken Food and Love sammanställde Gary Smalley och Rex Russell följande intressanta studier:

Medicinsk forskning har studerat hur kroniskt bråkande påverkar en människas hälsa och psyke och man fann att par och rumskamrater som ofta bråkar tenderar att vara sjuka oftare och sjukare än de som är i vänskapliga förhållanden. De som konstant bråkar får ett svagare immunförsvar och är generellt sett mindre hälsosamma än de som är vänliga mot släkt och vänner.

En studie som studenter vid Yale-universitet gjorde upptäckte att rumskamrater som ogillade varandra oftare hade förkylningar och influensa och doktorsbesök än de rumskamrater som gillade varandra—och ju mer de ogillade varandra—desto högre antalet sjukdomar.

"Många talar i obetänksamhet ord som stinger som svärdet, men de visas tunga är en läkedom." —Ordspråksboken 12:18

Forskare vid Ohio State University Medical Center tog in 90 par i labbet och bad dem lösa en meningsskiljaktighet; med dygnslång observation, och analys och test av blodet, kunde man se att par som till högre grad var fientliga på åtta punkter hade betydligt nedsatt immunförsvarsfunktion.

Forskare vid Cambridgeuniversitet i England fann att det är 13 gånger så hög risk att par som konstant bråkar drabbas av sjukdom än par som sällan bråkade.

"Av sin muns frukt får envar sin buk mättad, han är mättad av sina läppars gröda. Död och liv har tungan i sitt våld, de som gärna bruka henne få äta hennes frukt." —Ordspråksboken 18:20‚ 21

Hur ser jag till att mina ord har god påverkan?

Om dina tankar är goda så kommer dina ord också vara goda. Det är bäst för varje själ att noggrant undersöka vad det är för slags mental föda vi matar vår hjärna med. Förtal är ett slags kannibalism och skall inte talas av de som äter av Livets Bröd. När man ger utrymme åt ilskans ande så är man lika berusad som den druckne.

"Att bli arg är som att varje dag under hela livet ta små doser av ett senfärdigt gift." —Redford Williams, M.D., Anger Kills

10. Låt oss vara praktiska


HUR GÖR JAG FÖRÄNDRING?
 

Ta itu med din hälsa, annars kommer den ta itu med dig

2006 överlämnade en 35-årig kinesisk man sig själv till polisen efter att i åtta års tid ha gömt sig i en grotta som han hade grävt på bakgården. Han var misstänkt för vapenbrott. Efter de åtta åren hade gått, även att det fanns en risk att han skulle få dödsstraffet, så gav han självmant upp och gick till polisen efter att han inte längre kunde hantera den "psykologiska pressen".

Vad får vi för frukter av våra livsstilar och vanor? Om inte vi sår rätt, kommer skörden vara vår hälsa. Om vi väljer att inte ändra våra dåliga vanor och beteenden så är vi intet annorlunda mannen som gömde sig i grottan i tron om att han var fri, när han i själva verket var slav under det oundvikliga.

Dröjsmål är förändringens värsta fiende. Det är avgörande att granska var man gjort fel, för att sedan börja reformationsverket i uppriktighet och utan fördröjning ett steg i sänder. Gör en ansträngning att noga bevara de livskrafter du har kvar genom att ta bort de överträdelser du gjort mot Yahuwahs fysiska och moraliska lagar. Att klokt ta tillvara på och spendera den tid du har kommer leda till framgång; försummelse och försening kommer endast göra det än svårare.

Be om Yahuwahs nåd

De mest djupgående och långvariga förändringar i beteendet är de som vi bett om Yahuwahs hjälp för. Aldrig får vi glömma bort Honom. "Utan Mig", säger Yahushua, "kan ni intet göra." (Johannesbrevet 15:5). Glöm aldrig bort detta. När man känner Yahushua personligen så kommer den Heliga Anden bo i hjärtat. Som sådan kommer du alltid ha en källa till styrka och mod för att utföra de stora förändringarna som behövs i ditt liv.

Om du är medveten om något i ditt liv som behöver ändras, prata då med Yahuwah om saken och överlämna den förändring som du vill se åt Honom. När du förlitar dig på Hans kraft och inte din egen så kommer Han aldrig misslyckas dig.

Om du är sjuk och vill bli frisk så måste förändringen vara drastisk och fullständig. Be i tro om den karaktär som behövs för att göra förändring och Yahuwah kommer ge dig makt att vilja och göra. Ordet lär oss, "Allt förmår jag i Honom som giver mig kraft." (Filipperbrevet 4:13).

Vi behöver lära oss lydnandens välsignelser. Dessa, i sin fulla prakt, kan endast bli våra om vi mottar Yahushuas nåd. Det är Hans nåd som ger oss kraft att lyda Yahuwahs lagar. Det är detta som tillåter oss att bryta oket som dåliga vanor är. Det är samma kraft som uppreser oss och håller oss ståndaktiga den rätta vägen.

Yahuwah har i sin vishet skapat människan med all potential till tillväxt och förändring. Det absolut bästa man kan göra för att förbättra sina vanor och beteenden är att överlämna sig åt Skaparen. När man gör detta så kommer man börja växa till Yahushuas likhet, och Han höll hela sin Faders moraliska och fysiska hälsolagar.


Anta det rätta tänkesättet

 

"Såsom han tänker i sitt hjärta är han." —Ordspråksboken 23:7

Allt du tänker, säger, ser, luktar, känner, och smakar beror helt och hållet på hur du väljer att tänka på saken i ditt sinne. Om du i Yahuwahs nåd bestämmer dig för att älska förändringen så kommer du att älska den. Om du närmar dig den med skepticism och avsmak i hjärtat så kommer det till stor del kännas, verka, lukta, och smaka därefter.

God hälsa är en vana, inte en händelse

Att ha en "allt eller inget"-inställning är vägen till undergång. Om du inte kan göra allt åt gången, eller om du inte alltid kan göra allt åt gången så är det viktigt att du inte grämer dig. Överväldiga inte dig själv. Anpassa en del av förändringen åt gången. Börja på en ny god vana så fort du väl vant dig.

Varje steg du tar mot den goda hälsan kommer göra dig gott. Ge inte upp om du famlar eller snubblar. Det som du gör största delen av tiden är det som spelar roll. Det är inte några enstaka få gånger som förändrar utan den vanemässiga tendensen som avgör god hälsa.

En av skillnaderna mellan människa och djur är sättet man skaffar beteendemönster på. Djur går på instinkt. Denna kunskap och beteende är nedärvd. Fastän vissa tendenser är nedärvda så följer människor ett lärt beteende. Den största delen av det vi gör, gör vi för att vi lärt oss det på något sätt, någonstans. Vanor är bekväma. När de väl etablerats så behöver man inte tänka så mycket. Man behöver bara göra.

De goda nyheterna är att när du väl håller en hälsosam livsstil, och det behöver inte vara länge alls, så kommer det bli ett belönande beteende som hjälper dig att hålla dig i fas och med tiden behöver du varken anstränga dig eller planera lika mycket. Det kommer då naturligt. Att vara konsekvent är nyckeln till framgång. Ju oftare du engagerar dig, desto starkare och lättare kommer det bli.

"Om vi gjorde allt vi var förmögna att göra så skulle vi förbluffa oss själva." —Thomas A. Edison

Hälsa kommer inte ur tomma intet. Det är ett resultat av lydnad mot Yahuwahs lagar. Lydnad mot dessa lagar är på intet sätt en restriktion eller frihetsbegränsning. Det är i själva verket en ovärderlig välsignelse som frigör oss från sjukdom och rädslan därav.

"Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. För det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt." (Andra Korinthierbrevet 4:18). Utbytet du gör när du förnekar dina själviska begär och benägenheter är att byta bort värdelösa, skadliga ting mot det dyrbara och bestående. Detta är inte en uppoffring. Det är gränslös vinst.

"Så förmanar jag nu er, bröder, vid Yahuwahs barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Yahuwah – er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Yahuwahs vilja, det som är gott och fullkomligt och det som behagar Honom." —Romarbrevet 12:1-2


Vi har tagit bort från den ursprungliga artikeln Faderns och Sonens hedniska namn och titlar och istället ersatt dem med de ursprungliga namnen. Vidare så har vi återställt i Skrifterna som vi citerat de ursprungliga Namnen som Bibelns inspirerade författare använde —WLC-teamet