Print

Himmelens hjältar: Michael & Margaretha Sattler

Michael och Margaretha Sattler var vanliga människor. Människor med glädje och sorg, hopp och rädsla som alla andra. Och ändå förblev de trogna Yahuwah under deras rättegång. Deras ståndaktighet kommer att belönas rikligt i himlen. Läs deras berättelse och låt dig inspirera vad Yah har gjort för andra. Han kommer göra detsamma för dig.

“Titta, titta på det här. Vi ser orkanen Grace som rör sig norrut från Atlanten. Enorm. . . blir massiv. Två, så här långt söder om Sable Island, redo att explodera. Titta på det här. Tre, en frisk kallfront som letar sig ned från Kanada. Den hänger med jetströmmen. . . och kör rakt mot Atlanten. Vad händer om orkanen Grace går in i den? Kom då ihåg den här raringen utanför Sable Island, som bara letar efter energi. Hon kommer börja plocka energi från kanadensiska kallfronten. . . och orkanen Grace. Du kan vara meteorolog hela ditt liv. . . och aldrig se något liknande. Det skulle vara en katastrof av episka proportioner. Det skulle det vara. . . den perfekta stormen."

~ Todd Gross, TV-metereolog

28 oktober 1991: Mot slutet av orkansäsongen började en storm utvecklas i Atlanten, öster om Kanada. Stormen, en stark “nordöstare”, absorberade orkanen Grace och blev ännu större. En front med högt atmosfäriskt tryck tvingade denna massiva storm söderut där den utvecklades till en enorm och mycket kraftfull cyklon. Det var en storm av episka, historiska, proportioner. Orsaken var en kombination av faktorer som resulterade i en katastrof som krävde livet på 13 personer och åsamkade skador på över 200 miljoner dollar. Det var: "den perfekta stormen".

Bild som visar den perfekta stormen '91, söder om Nova Scotia, den 30 oktober 1991

Bild som visar den perfekta stormen '91, söder om Nova Scotia, den 30 oktober 1991.

I mitten av denna konvergens av kraftiga stormar fångades ett 22 meter långt kommersiellt fiskefartyg, Andrea Gail. Kapten Frank "Billy" Tyne Junior, med sin besättning om fem män, hade fiskat förbi Grand Banks vid Flemish Cap. Trots väderrapporter som varnade för dåligt väder beslutade männen att försöka ta sig hem eftersom deras ismaskin hade slutat fungera och deras last inte skulle hålla mycket längre. På väg hem befann de sig omslutna av den perfekta stormen.

Kapten Tynes sista nedtecknade ord var: "Hon drar över oss, pojkar, och det hårt!". Bränslefat, en bränsletank, en tom livflotte och några andra vrakgods var allt som någonsin hittades av Andrea Gail. Kapten Tyne och de fem männen med honom stod för nästan hälften av dödsfallen i det som senare blev känt som den perfekta stormen '91.

Hade det bara varit ett åskväder så kunde männen ha klarat det. Hade det bara varit en orkan så kunde de ha kringgått den. Hade deras ismaskin inte slutat fungerat så kunde de ha stannat kvar på havet utan att riskera att segla genom stormiga hav. Men det var kombinationen av dessa faktorer som skapade en katastrofal situation där fartyget sjönk med förlusten av alla ombord.

En perfekt storm

Det var de bästa av tider, det var de värsta av tider, det var vishetens tidsålder, det var dumhetens tidsålder, det var en trostark epok, det var en klentrogen epok, det var ljusets årstid, det var mörkrets årstid, det var hoppets källa, det var förtvivlets vinter, vi hade allt för oss, vi hade ingenting för oss, vi vara alla påväg till Himlen, vi vara alla påväg i motsatt riktning – kort sagt så var det så väsentligt annorlunda tider jämfört med vår egen att somliga högljudda auktoriteter insisterar på att den skall betraktas, på gott och ont, endast i superlativa jämförelser.

~ Charles Dickens, En berättelse om två städer

En "perfekt storm" är: "En kombination av händelser som individuellt inte är farliga men som tillsammans orsakar katastrof." 1 Till skillnad från vanliga stormar orsakas en perfekt storm av en "kraftfull kombinerad effekt av en unik uppsättning omständigheter." 2 Perfekta stormar inträffar inte så ofta, men de är alltid katastrofala när de gör det.

Tro är segern!

Tro är segern!

1500-talets Europa var en perfekt storm av olika - och ofta motstridiga - idéer. I Frankrike var renässansen på sin höjd. I Tyskland översatte Martin Luther Bibeln till sitt modersmål, utmanade påvens myndighet, och främjade det radikala begreppet frälsning genom tro allena. I Italien föreslog Giordano Bruno att stjärnor helt enkelt var avlägsna solar, eventuellt omgivna av sina egna planeter medan Pietro Pomponazzi bestred läran om själens odödlighet. I den Nya världen erövrade Spanien det aztekiska riket. I hela Europa invaderade, dödade, och förslavade muslimer Kristna.

Europa var uppdelat mellan katoliker och protestanter. Idén om naturliga lagar – att vissa rättigheter är medfödda och gemensamma för hela mänskligheten – började ta fart. De nya idéerna inspirerade till nya tankar, nya ambitioner i de nedtrampade böndernas hjärtan började göra uppror mot de tunga skatter som deras överherrar krävde. Det skapade en "perfekt storm" som i sin tur lägger grunden för upplysningstiden 200 år senare. I denna sjudande kittel av kaotisk förändring bestämde ett par sig för att följa sanningen, oavsett vad det skulle komma att kosta. Tiden som de aktivt arbetade för Yahuwah var faktiskt mycket kort - mindre än två år - men deras inflytande, liksom deras exempel på trofasthet inför förföljelse, lever vidare än idag.

Ungefär samtidigt som Christofer Columbus försökte få ekonomiskt stöd för sitt försök att hitta en ny väg till Indien genom att segla västerut, föddes en pojke i Stauffen, Tyskland. Man vet väldigt lite om Michael Sattlers tidiga liv och utbildning, men det är känt att han gick i St. Petersklostret nära Freiberg. Man tror att han så småningom blev prior i detta benediktinska kloster, som i sig självt antyder att han hade en bra arbetsetik, var en kapabel administratör och hade en pålitlig karaktär. Som prior skulle han alltså ha varit sekond för hela klostret. Detta var en ställning av makt och respekt. Det gjorde Michael till en medlem av överklassen.

Eftersom Michael var intellektuellt ärlig var han hängiven i sin tro. Han var involverad i den interbenediktinska Bursfeldreformationen, en andlig förnyelse hos St. Petersklostret. Som prior kan han till och med ha varit ansvarig för reformationen. Men stor förändring kom, som det alltid gör för de som är intellektuellt ärliga. Århundraden senare konstaterade USA:s president Abraham Lincoln: "När en man som ärligt är misstagen hör sanningen, kommer han antingen att sluta missta sig eller upphöra att vara ärlig." Och Michael var ärlig.

St. Petersklostret i Freiberg, Tyskland, där Michael Sattler steg upp till prior

St. Petersklostret i Freiberg, Tyskland,
där Michael Sattler steg upp till prior.

I mitten på 1520-talet tillfångatog protestantiska bönder St. Petersklostret. De krävde frihet från överbeskattningen och adelns förtryck. Med de nya idéerna om frihet och jämlikhet för alla troende ville de ha rättvisa och frihet baserat på principerna i Skrifterna.

Några av dessa bönder var anabaptister. "Anabaptist" betyder omdöpt, eftersom de förkastade spädbarnsdopet som icke-skriftligt. “Hur kan ett nyfött barn fatta ett beslut om att tjäna Yahuwah?” var deras frågeställning. Frälsaren lät själv inte döpa sig förrän Han var vuxen: “När nu allt folket döptes, blev även Yahushua döpt. Och medan han bad, öppnades himlen och den helige Ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. . . . Yahushua var omkring trettio år när han började sin gärning.” (Lukas 3:21-23)

Det är möjligt, till och med troligt, att bönderna presenterade sina överklaganden till Michael. Trots att ingen skriftlig redogörelse för hans tankar har bevarats, är tre fakta kända:

  1. Michael Sattler var intellektuellt ärlig och en hängiven Kristen man. Som sådan tvekade han inte att acceptera sanningen varhelst den yttrade sig.
  2. Michael lämnade klostret i mitten av år 1525. 3
  3. Efter att ha lämnat St. Petersklostret for Michael till Waldshut, varifrån många av dessa revolutionärer kommit ifrån.

Med dessa kända fakta kan vi säkert dra slutsatsen att Michael, som en intellektuellt ärlig man, sympatiserade med böndernas sak och intresserade sig för, om inte rent av övertygades, av deras övertygelser. Förvisso – efter att ha anlänt i Waldshut så hade han möjlighet att fortsatt studera anabaptisternas tro.

Några månader senare, 6-8 november samma år, deltog Michael i den berömda barndopsdispyten i Zürich, Schweiz. Han gick troligen för att höra argumenten, både för och emot frågan. “År 1525 fastställdes reformationen i staden Zürich.” 4 Protestanterna i Zürich hade emellertid ännu inte tagit till sig begreppet sann religiös frihet: individens rätt att tillbe efter sitt egna samvete. De protestantiska myndigheterna, som energiskt förföljde anabaptisterna, arresterade Michael och kastade honom i fängelse. Han släpptes den 18 november 1525 efter att ha lovat att lämna regionen.

Denna tidiga opposition var blott en försmak på vad som skulle komma.

Nattens verk stundar . . .

Sann karaktär avslöjas i de val som en människa gör under press – ju större pressen är desto djupare uppenbarelsen av deras karaktär och desto sannare karaktärens väsentliga natur.

~ Robert McKee, Story

Oljemålning av konstnärens tolkning av anabaptistledaren Michael Sattler som predikar i skogen.

Oljemålning av konstnärens tolkning av anabaptistledaren Michael Sattler som predikar i skogen.

Någon gång mellan 1525 och 1526 gifte Michael sig med en kvinna vid namn Margaretha som hade varit en beginernunna. Liksom Michael var Margaretha intellektuellt ärlig och hade lämnat orden baserat på hennes personliga övertygelser om sanning. I juni 1526 omdöptes Michael som vuxen. Detta krävde stort mod från båda hållen, för det är högst troligt att Margaretha också lät omdöpas.

De tidigaste reformatorerna försvarade samvetsfriheten som en Yah-given rätt. Men lika snart som protestantismen blev statsreligion blev den också en förföljande makt.

Det är ett faktum som många nya historiker erkänner att förföljelsen av anabaptisterna överträffade förföljelsen av de tidiga Kristna i hedniska Rom! Förföljelsen började i Zürich strax efter att Brödraskapet hade organiserat en församling. Man slängde dem i fängelse, ibland i mörka fängelsehålor, för att sedan avrätta dem. Inom en kort tid miste Brödernas ledare sina liv i förföljelsen.

Anabaptism blev brottsligt. Priser sattes på Anabaptisternas huvuden. Att ge dem mat och skydd var ett brott. Hertigen i Bayern gav 1527 order att de fängslade anabaptisterna skulle brännas på bål – såvida de inte omvände, för då skulle de halshuggas.5

Farorna med att lägga bort felaktighet och följa sanning var mycket påtagliga. Michael och Margaretha älskade dock sanningen. Sanningen var mer värdefull för dem än något annat. James Lane Allen skrev: "Motgång bygger inte din karaktär, den uppenbarar den." Och det är sant för paret Sattler. Deras motgångar uppenbarade karaktär som hade förfinats i Himmelens skola, skimrande av Frälsarens ljus.

Kvaliteten på karaktären Michael och Margaretha hade uppenbarades i deras fortsatta vänskap med dem som inte var överens med deras tro. I slutet av 1526 åkte Michael till Strasbourg där han stannade hos Wolfgang Capito, en tysk humanist och ledande protestantisk reformator. Medan han var i Strasbourg träffade Michael också en annan protestantisk reformator, Martin Bucer. Capito och Bucer höll inte med Michael om ett antal punkter, inklusive anabaptisternas inställning om spädbarnsdop. “Protestanter föraktade nu anabaptister på grund av deras åsikter och eftersom de flesta var outbildade och osofistikerade. Michael var dock på deras sociala nivå och de respekterade honom. Han uppmanade dem att släppa de anabaptister som de hade fängslade.” 6 Trots deras trosskillnader kan Michaels vänliga och älskvärda ande ses i det faktum att han hänvisade till Capito och Bucer som sina “älskade bröder i Gud.”

Till och med bland dagens troende har många som följer sanningen en hård, fördömande anda mot dem som inte omfamnat nytt ljus. Det är lätt att fördöma andra som förlorade för att de klamrar sig fast vid gamla fel. Michaels kärleksfulla, Kristusliknande anda gentemo dem som inte delade hans åsikter är ett vittne för alla som följer sanningen idag. En vänlig, mild omsorg för andra, som visar respekt för andras värdighet, väcker samma känslor i den andra personens hjärta. Efter Michaels avrättning kallade Capito och Bucer själva honom som sin “kära vän i Gud”. Detta säger en hel del om Michael Sattlers karaktär under en tid då även protestanter var kända för att tortera och bränna på bålet de man höll inte med.

Michaels tid som han arbetade för Himlen var mycket kort, men svallvågorna från det arbete han utförde under den tiden känns fortfarande vid idag. Från januari till februari 1527 reste Michael till Lahr, en stad norr om Freiburg, för att dela sanningen med andra. I slutet av februari reste han till byn Schleitheim för ett viktigt möte bland anabaptisternas troende. Det var ett hemligt möte. Tiderna var farliga. De som klev fram som ledare hade en förväntad livslängd på bara två år. Michaels var kortare än så.

Michael satt som ordförande vid mötet den 24 februari där anabaptisterna kom överens om deras tro. Det var mycket revolutionerande för tiden. Förutom att de avvisade spädbarnsdopet fördömde de edsvärning för att det stred mot Yahushuas ord; de förklarade att dopet bara var en yttre handling för att visa en troendes medvetna tro; och mest häpnadsväckande av allt så kallade man till fullständig separation av kyrka och stat!

Efter att ha kommit överens om ett budskap om sju artiklar så skrev Michael upp sin trosbekännelse i ett dokument som heter Schleitheimska bekännelsen. Detta dokument har fortfarande en enorm auktoritet bland Amishfolket, Mennoniter och Baptister.

Byn Schleitheim, norr om Zürich nära den tyska gränsen

Byn Schleitheim, norr om Zürich nära den tyska gränsen.

“Dessa tider prövar människors själar . . .”

Jag lärde mig att mod inte var rädslans frånvaro, utan dess triumf över den. Den modige är inte den som inte känner sig rädd, utan den som besegrar denna rädsla.

~ Nelson Mandela

Det finns ett andligt tillstånd som följer när man gör det man vet är rätt. Utan tvekan kände Michael och Margaretha Sattler glädje och hopp om sanningens framtid efter det framgångsrika mötet i Scheitheim. Men det varade inte länge. Petrus varnade: “Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.” (1 Petrus 5:8)

När sanningen vinner en seger kommer sanningsmotståndarna att göra sitt yttersta för att kämpa tillbaka. Bara en kort tid efter mötet i Schleitheim arresterades Michael och Margaretha Sattler, tillsammans med ett antal andra anabaptister, i Horb på order av greven Joachim von Zollern, underregenten för ärkehertigen Ferdinand av Österrike. Efter deras arrestering i mars 1527 fördes de till fängelsetornet i Binsdorf.

Det här var normala människor. Arresteringen som kom så snabbt efter det triumferande mötet i Schleitheim, lämnade den lilla skaran av troende skakade och rädda. Ingen vill möta förföljelse, tortyr, och död. Från fängelset skrev Michael ett brev till dem och uppmuntrar dem att vara starka och fulla av tro.

Jag säger er genom [Yahs] nåd: förbli tappra och vandra såsom anstår [Yahs] heliga. . . . Låt ingen avleda er från ert mål, som har varit fallet med några till och med nu; gå rakt fram i allt tålamod, utan att avvika, så att ni inte tar upp det kors som [Yah] har lagt på er för att sedan bara lägga ned det i strid med [Yahs] ära och beröm, och mot överträdelsen av Hans eviga, sanna, rättvisa, och livgivande bud.

Bli inte uttröttade om ni tillrättavisas av [Yahuwah]. . . för de [Yah] älskar tillrättavisar Han, som en far som är nöjd med sin son. Vad är er tillflykt om ni skulle fly från [Yah]? Vad kan hjälpa dig om du överger [Yah]? Är det inte [Yah] som fyller himmel och jord?

... och låt ingen flytta er från grunden som är lagd genom de heliga skrifterna och är förseglad med Kristi blod och med många [Yahushuas] vittnen. . . . Betänk vad jag skriver till er; ta till er dessa frågor,. . . att ni hittas ödmjuka, fruktbara, och lydiga [Yahs-] barn. Kära bröder, förundra er inte att jag behandlar denna fråga med sådant allvar; för jag gör det inte utan anledning. Bröderna har utan tvekan informerat er om att några av oss sitter i fängelse; och när bröderna i Horb också hade gripits, förde de oss till Binzdorf. Vi möttes då av våra motståndares olika planer. De hotade oss med bojor; sedan med elden, och därefter med svärdet. I denna fara överlämnade jag mig helt och hållet till [Yahuwahs] vilja, och tillsammans med alla mina medbröder och min fru, förberedde jag mig till och med för döden för Hans vittnesbörd och sedan tänkte jag på det stora antalet falska bröder och på er, som bara är få, en liten flock; och att det bara är några få trofasta arbetare i [Yahuwahs] vingård. . . Därför ansåg jag det nödvändigt att väcka er med denna förmaning, att följa vårt exempel i den gudomliga krigföringen så att ni kan trösta er, så att ni inte tröttnar på [Yahuwahs] tillrättavisning.7

De stora och dyrbara löftena

De stora och dyrbara löftena

Michaels ord lyser som renaste guld, utan att ha mist sin glans genom århundradena. Hans tro på Yahuwah, hans kärlek till sanning, var orubblig.

Rättegången ägde rum 17-18 maj 1527 i Rottenburg. Michael talade till alla fångarnas försvar och vädjade till Skrifterna som den yttersta myndigheten i frågor om rätt och fel.

Michael förstod att sann andlighet är mycket mer än bara ord: det är hjärtats verk. I sitt försvar som förklarade varför anabaptisterna vapenvägrade, sade han:

Om turkarna skulle komma så borde vi inte motstå dem; ty det står skrivet: Du skall icke döda. Vi får inte försvara oss mot turkarna och andra av våra förföljare, utan skall be [Yahuwah] i uppriktig bön att slå tillbaka och motstå dem. Men anledningen att jag sade att om krigandet vore rätt så skulle jag hellre ta strid mot de så kallade Kristna, som förföljer, fängslar, och dödar fromma Kristna än mot turkarna var av detta skäl: Turken är en sann Turk, vet intet om den Kristna tron; och är en Turk i köttet; men ni, som skulle vara Kristna, och som förhäver er i Kristus, förföljer Kristi fromma vittnen och är turkar i anden.8

Det krävde enormt mod att göra ett sådant uttalande. Han sammanfattade sitt försvar med ett annat djärvt uttalande:

Ni [Yahs] tjänare, jag uppmanar er att överväga slutet som [Yahuwah] har utsett för er, att bestraffa det onda och att försvara och skydda de fromma.

“Vi har inte agerat i strid mot [Yah] och evangeliet. Ni kommer att upptäcka att varken jag eller mina bröder och systrar har förolämpat i ord eller handling någon myndighet. Därför, ni [Yahs] tjänare, om ni inte har hört eller läst [Yahuwahs ord], sänd efter de mest lärda och efter Bibelns heliga böcker, i vilket språk de än må vara, och låt dem rådlägga med oss ur [Yahs] ord; och om de bevisar för oss ur de heliga Skrifterna, att vi gör fel och är i fel, så kommer vi gladeligen att upphöra och ta tillbaka våra yttranden och viljeligen lida det straff som vi har anklagats för. Men om inget fel bevisas för oss så hoppas jag vid [Yah], att ni kommer att omvändas och få undervisning."

Efter detta tal skrattade domarna och överlade med varandra, och stadssekreteraren i Ensisheim sade: “O du ökände, desperate skurk och munk, ska vi gräla med dig? Bödeln ska gräla med dig, detta försäkrar jag."

Michael sade: “[Yahs] vilja kommer att ske.” 9

Efter att ha diskuterat i bara en och en halv timme återvände domarna och uttalade domen:

I fallet mellan Hans Kejserliga Majestäts ståthållare och Michael Sattler, är domen fattad. Michael Sattler ska överlämnas till bödeln, som ska leda honom till avrättningsplatsen, och skära ut hans tunga; sedan kasta honom på en vagn, och flänga hans kropp två gånger med glödhet tång; och efter att han har förts utanför porten så skall han pinas fem gånger till på samma sätt. 10

Det var ett fruktansvärt och plågsamt straff: att få tungan utskuren och köttet urholkat från sin kropp med glödheta tänger, för att slutligen brännas på bålet. Några av fångarna övergav sin tro. Michael förblev dock stark. Den 20 maj 1527 fördes Michael till stadstorget i Rottenburg och torterades. Genom allt detta vacklade aldrig hans tro. Trots att en del av hans tunga hade tagits bort fortsatte han att be och sade:

“Allsmäktige, evige [Yah], Du är vägen och sanningen; eftersom man inte har visat att jag har haft fel så kommer jag med Din hjälp denna dag att vittna om sanningen och försegla den med mitt blod.” Han knuffades sedan in i en stor eld. När repen runt hans händer brändes bort signalerade Sattler till de sina för att visa dem att han var säker på sitt öde och bad: “Fader, jag överlåter min ande i Dina händer." 11

Michael Sattler bunden till en stege och kastad i elden

Den 20 maj, 1527, band man Michael Sattler till en stege efter att ha torterat honom och kastade sedan honom på ett bål. Han förseglade sitt vittnesbörd med sitt blod. Han hade varit anabaptist i mindre än två år.

Trofast in i det sista

“Riktigt mod är när du vet att du är bekämpad redan innan du börjar, men du börjar ändå och oavsett vad aldrig ger upp.”

~ Harper Lee, To Kill A Mockingbird

Man vet mycket lite om Margaretha Sattler men hon skulle snart förenas med sin man i döden. Margaretha “var uppenbarligen en kvinna med stark övertygelse och är en av de mycket få kvinnor som aktivt associerades med Reformationen. Många av de andra kvinnorna som tillfångatagits med henne var radikalernas hustrur, men många av dem släpptes på grund av deras bristande faktiska engagemang i rörelsen och på grund av att majoriteten av dem övergav sin tro efter att de fängslades.” 12

Hennes mod och styrka imponerade till och med på grevinnan av Hechingen, fru till greven Joachim von Zollern under vars order paret Sattler hade arresterats och som var den huvudsakliga domaren vid deras rättegång. Grevinnan besökte Margaretha i fängelset och uppmanade henne att överge sin tro och lovade henne en plats vid hennes hov.

Margarethas svar till grevinnan visar styrkan i hennes egna övertygelser. När grevinnan föreslog att Margaretha satt i fängelse av ingen annan anledning än för att hon var en pliktfull fru och lydde sin man, svarade Margaretha modigt: “Jag följer inte min tro på grund av min make. Jag följer min man på grund av min tro.” 13

Två dagar efter att hennes man bränts på bålet, togs Margaretha till Neckar-floden och dränktes, onsdagen den 22 maj 1527. De hade varit gifta, på sin höjd, i två år; ledare i mindre än ett.

 En minnesstod för Michael och Margaretha Sattler

En minnesstod för Michael och Marghareta Sattler. Det står: “De dog för sin tro.”

“En stor sky av vittnen omkring oss . . .”

Mod är motstånd mot rädsla, behärskandet av rädsla - inte frånvaro av rädsla.

~ Mark Twain

Michael och Margaretha Sattlers liv förkortades, men för de som skall leva för att se Yahushua återvända, de som måste genomleva den sista tiden i jordens historia och hedra Yah så är de ett strålande ljus: ett löfte om att vad Yah har gjort för dem skall Han också göra för oss alla.

Stuart Hamblen var en sångare, skådespelare, och radiovärd som levde löst och festade hårt. Efter att ha överlämnat sitt liv till Yahushua genomgick han en fantastisk förvandling av liv och karaktär. Hollywood var förbluffade - för att inte nämna lite roade - att den en gång festande tuffingen nu öppet var en Kristen. En eftermiddag stötte Hamblen på en vän: kollegan John Wayne.

“Vad är det jag hör om dig, Stuart?” Frågade Wayne.

“Du vet som man säger, John,” svarade Hamblen. “Det är ingen hemlighet vad Gud kan göra.”

"Det låter som namnet på en låt," muserade Wayne.

Stuart Hamblen gick hem och förvandlade orden till en låt. Michael och Margaretha Sattlers vittnesbörd, lektionen den lär än idag, sammanfattas väl av psalmen:

Det är ingen hemlighet vad [Yah] kan göra.
Vad Han har gjort för andra, kommer Han att göra för dig!
Med armarna vidöppna kommer Han att förlåta dig.
Det är ingen hemlighet vad [Yah] kan göra.

Dagens troende har en mycket unik möjlighet. Vi lever nu i slutet av jordens historia. Nödens tid är inför oss. När trumpetstötarna väl börjar ljuda så kommer inget uppehåll förrän allt är över. Oöverträffat kaos håller på att brista ut över världen. När demoner, som förklär sig till utomjordiska varelser, invaderar jorden; när påven upphöjs till mänsklighetens representant; när falsk tillbedjan verkställs mot dödsstraffet – har du tro till att förbli lydig mot Yahs lag? När Satan kommer, förklädd till Yahushua själv, och hävdar att han har ändrat den antika sabbaten till söndagen på den gregorianska kalendern, kommer du att hålla fast vid Yahs ord allena?

Tanken att behöva möta förföljelse och död kan vara skrämmande för dig. Du kanske tror att du inte har samma mod som martyrerna hade. Gissa vad? De gjorde inte de heller! Det modet är en gåva som ges av Yah till sina trogna barn när det behövs.

Du behöver inte vara rädd för de kommande dagarna. Du behöver inte oroa dig för om du kommer att bryta ihop under tortyr. Du kan överlämna allt det i händerna på vår kärleksfulle Fader.

En perfekt storm kommer! Onda krafter, demoniska och mänskliga, kommer att samverka för att utplåna alla som hedrar Yahuwah.

Din del, just nu, är att lära känna Yahuwah så väl att du kommer att hålla fast vid Honom och Hans löften och Hans kärlek – och ingenting annat.

Gör valet idag! “Med armarna vidöppna kommer Han att förlåta dig." Så gå till Honom!

Idag.

åskväder

En perfekt storm kommer. Förbered dig idag så att du inte kommer att rubbas när den drabbar världen.

“Yah är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför skall vi inte frukta, om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet, om än havets vågor brusar och svallar, så att bergen bävar vid dess uppror. Sela.” (Psalm 46:2-4)


1 http://www.thefreedictionary.com/perfect+storm

2 http://www.dictionary.com/browse/perfect-storm

3 Some sources suggest Michael may have left the monastery as early as 1523

4 http://history-switzerland.geschichte-schweiz.ch/reformation-switzerland-calvin.html

5 http://www.gracegems.org/C/persecution_of_the_anabaptists.htm, emphasis original.

6 https://williamshiggins.net/2014/12/30/a-story-of-faithfulness-michael-margaretha-sattler/

7 Thieleman Van Bragt and Jan Luyken, Martyrs Mirror, pp. 419-420.

8 Ibid., p. 418.

9 Ibid.

10 Ibid., p. 419.

11 http://www.reformationhappens.com/people/sattler/

12 http://www.theradicalsmovie.com/margarethasattler.htm

13 As quoted in The Radicals.