Print

Închinarea în Duh și Adevăr

Biserica de acasă ar putea să te frusteze dacă ai obijnuit să mergi la biserică în fiecare weekend. Totuși, chiar dacă te închini într-un mic grup, cu propria familie sau singur, poți să te bucuri de o zi de Sabat binecuvântată în timp ce te închini acasă.

ieșiți afară


Apocalipsa 18 conține o poruncă clară de a părăsi Babilonul: “Ieșiți din ea, poporul Meu, să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu plăgile ei.” Nici o denominațiune nu este exceptată. Toate religiile și denominațiunile au fost contaminate cu erori.

Dar există o problemă. Mersul la biserică a devenit sinonim cu închinarea. Așa că unde (sau cum!) se pot închina credincioșii?

A închina este un verb de acțiune. Definiția lui este: “A adora; a aduce onoare divinitățiit; a face reverență cu respect suprem și venerație.”1 Provine din cuvântul evreiesc, shâchâh care înseamnă a se pleca în închinare. “Este un termen comun pentru a veni înainte lui [Yahuwah] pentru închinare.”2 Este un lucru pe care orice om îl poate face acasă cu familia lui, sau singur. De fapt, în Biblie există precedente când oamenii au rămas acasă în Sabat!

În Exod 16, înainte de darea legii la Sinai, Yahuwah i-a spus lui Moise: “ Ştiţi că Yahuwah v-a dat Sabatul şi de aceea în a şasea zi vă dă hrană pentru două zile. Orice om să rămână acolo unde este. Nici unul să nu iasă din locul său în ziua a şaptea. Şi astfel, în ziua a şaptea poporul s-a odihnit.” (Vezi Exod 16:29-30.) Copiii lui Israel nu au stat în jurul tabernacolului, sau în fața primului cort în fiecare Sabat ca să-l asculte pe Moise predicând. Ci mai degrabă, fiecare familie stătea în cortul ei și se închina acolo lui Yahuwah.

Și tu poți.

Închinarea din cămin

Mântuirea este o problemă individuală, și nu o activitate de grup. Închinarea acasă este perfect acceptabilă pentru Yahuwah și mai mult ea poate fi păzită în duh și adevăr. Iată câteva idei pentru a avea o experiență spirituală bogată.

Închinarea de unul singur

închinare de unul singurMulți credincioși care fug din Babilon sunt forțați să se închine singuri. Urmând pe Miel oriunde merge el poate să fie o călătorie solitară.Chiar dacă faci parte din această categorie, fii sigur că lauda și închinarea ta este la fel de dragă lui Yahuwah ca și cum ai fi singura persoană pentru care a murit Fiul Său.Pentru a petrece un timp substanțial cu Creatorul tău, ia în considerare următoarele:

Închinarea cu familia

Dacă familia ta a părăsit Babilonul cu tine ești cu adevărat binecuvântat. Nu fi copleșit la gândul că trebuie să oferi familie tale o experiență de inchinare plină de sens. Închinarea de acasă să fie atât de simplă sau de complexă după cum vrei tu să fie, dar binecuvântări bogate așteaptă pentru toți cei care petrec timp cu Yahuwah.

închinare în familie


Închinarea împreună cu prieteni

Există ceva foarte special în închinarea împreună cu grupul credincioșilor asemenea ție. Totuși, trebuie avut în vedere ca închinarea să nu se transforme într-un formalism care doar imită ceea ce a fost lăsat în Babilon.

Adevărat închinare este și ar trebui să fie mai mult decît o conformare în rând, ascultând predica unei persoane. Închinarea interactivă în rugăciune, în cântec, în mărturie onorează pe Yahuwah și convertește inimi pentru El.

prieteni

Bogate binecuvântări așteaptă pe toți cei ce ascultă de porunca de a părăsi Babilonul, chiar dacă ei vor rămâne singuri.

”Yahuwah te va călăuzi tot timpul, îţi va împlini nevoile chiar în locuri uscate de soare şi-ţi va întări oasele. Vei fi ca o grădină bine udată şi ca un izvor de apă, ale cărui ape nu seacă niciodată.

”Dacă îţi vei opri piciorul de la a pângări Sabatul şi de la a-ţi satisface propriile plăceri în ziua Mea sfântă, dacă Sabatul va fi o desfătare pentru tine şi ziua sfântă a lui Yahuwah – o zi onorată, dacă o vei cinsti prin a nu merge pe calea ta, prin a nu face ceea ce-ţi place şi prin a nu vorbi lucruri fără folos,

”atunci te vei bucura în Yahuwah, te voi face să străbaţi călare înălţimile ţării şi te voi hrăni cu moştenirea părintelui tău Iacov»,căci gura lui Yahuwah a vorbit. (Isaia 58:11,13-14)


Pentru mai multe idei de cum te poți închina acasă, ascultă ”Worship in spirit and in truth”la Radio WLC.

 

1 Noah Webster, American Dictionary of the English Language, 1828.

2 #7812, The New Strong’s Expanded Dictionary of Bible Words, 2001 ed.