Print

Invață Cum Să Ai Acces La Revărsarea Puterii Divine!

Intrețesut în Scriptură există un principiu al puterii inimaginabile, care așteaptă să fie accesată de cineva care o cere prin credință.

luminăScriptura declară că Yahuwah nu poate minți. Raționamentul este simplu:orice afirmă Yahuwah este așa fiindcă El este cel ce-o spune!

Dacă ne aflăm într-o camera întunecată și vă spun : ”Este lumină”, mint. Trebuie să apăs intrerupătorul sau să aprind o lumânare ca să justific afirmația mea.

Yahuwah nu are nevoie să facă aceasta. Imediat ce El zice:”Să fie lumină,” și este lumină. Se întâmplă acest lucru datorită faptului că în cuvântul lui Yahuwah există putere divină să împlinească ce spune El.

Acest concept surprinzător este enunțat în Isaia 55 și este spus cu scopul de a încuraja credincioșii să cheme ajutorul lui Yah:

Căutaţi pe Domnul cât timp mai poate fi găsit! Chemaţi-L cât timp mai este aproape! Nelegiuitul să-şi părăsească calea,iar omul rău să renunţe la gândurile lui! Să se întoarcă la Domnul, Care îi va arăta îndurare, la Dumnezeul nostru, Care îl va ierta pe deplin.

«Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, iar căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul.
Pentru că, aşa cum sunt de sus cerurile faţă de pământ tot aşa sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre.

Căci, aşa cum ploaia şi zăpada coboară din ceruri şi nu se întorc înapoi până nu udă pământul,făcându-l să rodească şi să încolţească, dând sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă,tot aşa este şi cu al Meu Cuvânt, care iese din gura Mea: nu se va întoarce la Mine fără rod, ci Îmi va împlini dorinţa şi va reuşi în lucrul pentru care L-am trimis.(Isaia 55:6-11)

Însuși cuvântul lui Yah are în el puterea de a împlini orice afirmație a Lui! În același fel cum ploaia face ca pământul să înflorească și să prindă viață, zice Tatăl:” tot aşa este şi cu al Meu Cuvânt, care iese din gura Mea: nu se va întoarce la Mine fără rod, ci Îmi va împlini dorinţa şi va reuşi în lucrul pentru care L-am trimis.

Acesta reprezintă secretul acceptării puterii divine. Însuși cuvântul lui Yah are în el puterea de împlini orice afirmație a Lui! În același fel cum ploaia face ca pământul să înflorească și să prindă viață, zice Tatăl:” tot aşa este şi cu al Meu Cuvânt, care iese din gura Mea: nu se va întoarce la Mine fără rod, ci Îmi va împlini dorinţa şi va reuşi în lucrul pentru care L-am trimis.”

Prinde-te în credință de această realitate și umblarea ta spirituală va deveni o biruință permanentă.

Rolul Credinței

Credința joacă un rol important , ea este definită ca: ”Asetimentul minții cu privire la adevărul declarat de altcineva, rămânerea sub autoritatea și veracitatea lui, fără să fie necesare alte dovezi; raționamentul că ceea ce afirmă sau mărturișește cineva este adevărat.„1

Adevărata credință nu este niciodată oarbă. Ci se bazează, mai degrabă, pe convingerea personală a cuiva în puterea nelimitată și în dragostea infinită a Creatorului . Odată ce ai înțeles acea putere copleșitoare așteaptă să fie cerută, tu poți, prin credință, cere orice făgăduință oferită. Odată ce ai făcut aceasta fi sigur că promisiunea este împlinită (în acel moment!). Deoarece puterea divină necesară împlinirii acelei făgăduințe se află chiar cuvintele ei înșăși.

Salvatorul în mod repetat a încercat să ne învețe despre această conexiune intima între putere divină și credință. Atunci când doi orbi au venit la Yahushua pentru vindecare, El i-a întrebat: “Credeți că eu sunt în stare să fac așa ceva?„ Aceștia i-au spus, ‘Da, Doamne.’ Apoi el le-a atins ochii, spunând, ‘Să se facă după credința voastră.’’ (Matei 9 28-29)

Atunci când ucenicii au întrebat de ce ei nu au putut să scoată demonul din băiețelul posedat, Yahushua le-a spus: “„Din pricina puţinei voastre credinţe, adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: ‘Mută-te de aici colo’, şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă.” (Matei 17:20)

Puterea divină nu este cuprinsă în credința unei persoane. Credința nu este vreun fel de incantație magică. Mai degrabă, credința este mâna care apucă puterea deja cuprinsă în promisiune.

Cum funcționează

soldat romanPovestea sutașului este una dintre cele mai puternice ilustrații ale credinței, care ține de puterea divină conținută în cuvântul Său.

Pe când intra Isus în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş, care-L ruga şi-I zicea: „Doamne, robul meu zace în casă slăbănog şi se chinuieşte cumplit.”

Isus i-a zis: „Am să vin şi să-l tămăduiesc.”

„Doamne”, a răspuns sutaşul, „nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt, şi robul meu va fi tămăduit. Căci şi eu sunt om sub stăpânire; am sub mine ostaşi şi zic unuia: ‘Du-te!’ şi se duce; altuia: ‘Vino!’ şi vine; şi robului meu: ‘Fă cutare lucru!’ şi-l face.

Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a mirat şi a zis celor ce veneau după El: „Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credinţă aşa de mare.

.Sutașul nu avea nevoie ca Yahushua să vină să-Și pună mâinile pe servitorul bolnav. El știa că puterea care vindecă era în cuvântul spus. El a înțeles că puterea cuprinsă în promisiune a fost ceea ce a împlinit promisiunea. Iar asta i-a fost deajuns.

Aplicând Puterea

Odată ce este înțeles faptul că puterea de a împlini orice făgăduință se află deja în cuvintele acelei făgădunțe, toate afirmațiile lui Yahuwah se autoimplinesc atunci când sunt apucate prin credință!

priză

Când femeia prinsă în adultery a fost adusă în fața Mântuitorului, El a spus cu blândețe femeii îngrozite: ”Nimeni nu te condamnă; mergi și să nu mai păcătuiești”(Ioan 8:11) În cuvintele ”mergi și să nu mai păcătuiești”era puterea de a ăndeplini acest lucru. Puterea este încă aici, așteaptă doar mâna întinsă a credinței care s-o ceară.

Acesta este modul cum să întâmpini fiecare păcat cunoscut. Petre făcea urarea în a doua sa epistolă și în același timp explica:

Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a lui Isus, Domnul nostru! Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit toate lucrurile necesare pentru viaţă şi evlavie, prin cunoaşterea Celui Ce ne-a chemat prin slava şi virtutea Lui. Prin aceste lucruri, El ne-a dăruit promisiunile Lui preţioase şi foarte mari, pentru ca, prin acestea, scăpând de depravarea care este în lume din cauza poftelor, să deveniţi părtaşi ai naturii dumnezeieşti. (2 Petru 1:2-4)

Yahuwah oferă o făgăduință pentru fiecare nevoie.

“Aşadar, să ne apropiem cu îndrăzneală de tronul harului, ca să primim îndurare şi să găsim har care să ne ajute la timpul potrivit.” (Evrei 4:16)

rugător