Print

Marile și prețioasele făgăduințe

Notă: WLC acum crede că Yahushua nu a pre-existat ca persoană și ființă, dar a fost născut de Yahuwah atunci când a fost conceput în pântecul Mariei. "CUVÂNT/LOGOS lui Yahuwah a devenit carne." De aceea, ori de câte ori este posibil, ne referim la ”revenirea” sa mai de grabă decât la ”a doua Sa venire” așa cum există deja în unele articole mai vechi.

În aceste ultime zile ale istoriei omenirii, prețul real al obținerii vieții veșnice este now glaringly aparent. Mântuitorul a descoperit costul atunci când a afirmat:

“Împărăția cerurilor este asemenea unui negustor care caută perle prețioase, care, când găsește o perlă de mare preț, merge și vinde tot ce are și o cumpără.” (Matei 13:45-46)

Câștigarea Cerului va cere renunțarea la tot. Nu ți se va cere să ai doar dorința de a renunța la tot – va trebui să renunți la tot dacă vrei să obții Împărăția Cerurilor pe care Yahushua o va stabili pe pământ la promisa Sa revenire.

Toți cei care acceptă adevăratul Sabat vor fi chemați să poarte crucea ascultării. Este o cruce reală deoarece fiecare aspect al vieții tale este afectat.

Acceptând adevăratul Sabat va avea parte de noi provocări. Situații noi vor apare care vor cere mai mult decât înțelepciune omenească. În aceasta, ca și în oricare situație, Yahuwah îți va oferi soluții pentru fiecare problemă.

“Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoaștere a lui [Elohim] și a lui [Yahushua] Domnul nostru! Căci puterea Sa divină ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii naturii divine după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte.” (2 Petru 1:2-4)

Cuvântul lui Yahuwah conține putere să facă ceea ce spune. De aceea, cere împlinirea făgăduințelor Sale mari și prețioase! Ele sint darul Lui pentru tine. Te poți odihni în siguranță în făgăduințele Sale deoarece ele sunt Cuvântul lui Yah și conțin putere să facă ce spun.

Toate făgăduințele Scripturii sunt pentru aceia care onorează pe Făcătorul lor prin păzirea Sabatului Său. Dacă, prin ascultarea ta de porunca Sa, ești copleșit de probleme, agață-te de făgăduință!

Neprihăniții strigă, și Yahuwah ascultă și-I scapă din necazurile lor. De multe încercări are parte neprihănitul: dar Yahuwah îl scote din toate. (Vezi Psalm 34: 17 & 19.)

Ai nevoie de curaj ca să asculți de adevărul care te face diferit de ceilalți. Oamenii care rezistă adevărului pot deveni plini de ură și chiar amenințători față de cei ce stau ferm pe adevăr.

“Pleadează cauza mea, O [Yahuwah], în fața celor ce se ceartă cu mine: luptă împotriva celor ce se luptă cu mine. Să fie dați de rușine cei ce-mi chinue sufletul: să fie doborîți și aduși în rătăcire cei ce-mi rănesc inima.” (Psalm 35:1, 4)

Onorând pe Yahuwah prin închinare în Sabatul Său cel sfânt îți poți pierde slujba. Yahuwah cunoaște nevoile tale. Nimeni care se încrede în el nu moare de foame.

Pașii omului bun sunt hotărâți de Yahuwah, și El găsește plăcere în calea lui. Oricât de jos ar cădea, el nu va fi doborât; fiindcă Yahuwah îl poartă pe brațele Sale. Am fost tânăr și am îmbătrânit; Totuși nu am văzut pe cel neprihănit uitat, nici pe urmașii lui cerșându-și pâinea. (Vezi Psalm 37:24, 25.)

Cuvântul lui Yahuwah conține puterea de a face ceea ce spune. De aceea, cereți marile și prețioasele Sale promisiuni! Ele sunt un dar pentru voi. Vă puteți odihni în siguranța făgădunțelor Sale pentru că ele sunt Cuvântul lui Yah și au puterea de a face ce spun.

Yahuwah cunoaște fiecare situație în parte.

Ochii lui Yahuwah sunt peste cel neprihănit, și urechea Lui este deschisă să audă strigătele lui.( Psalm 34:15.)

Cei care se opun adevărului pot fi o amenințare pentru tine; pericolele la care faci față sunt reale. Yahuwah ți-a promis protecție.

Nu te mânia pe cei răi și nu te uita cu jind la cei ce fac răul; căci sunt cosiți iute, ca iarba și se vestejesc ca verdeața. Încrede-te în Yahuwah, și fă binele; locuiește în țară și umblă în credincioșie. Yahuwah să-ți fie desfătarea ta și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Încredințează-ți soarta în mâna lui Yahuwah, încrede-te în El și El va lucra. Taci înaintea lui Yahuwah și nădăjduiește în El. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul care își vede împlinite planurile lui rele. Fiindcă cei răi vor fi nimiciți iar cei ce nădăjduiesc în Yahuwah vor stăpâni țara. Căci brațele celui rău vor fi zdrobite, dar Yahuwah sprijină pe cei neprihăniți. (Vezi Psalm 37:1-17.)

Vor apare situații în care nu vei ști ce să faci. Nu-ți fie teamă! Agață-te de făgăduință!

“Dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară lui [Yahuwah],căci El o dă tuturor oamenilor fără plată, fără să se îndoiască; și ea îi va fi dată.” (Iacov 1:5)

“Dar cel ce va răbda până la sfârșit va fi mântuit.” (Matei 24:13)

Bătălia dintre adevăr și eroare, neprihăniți și rebeli, va crește în intensitate cu cât se aproprie revenirea lui.

“Toți cei ce doresc să trăiască în temere de. . . [Yahushua] vor fi persecutați.” (2 Timotei 3:12)

Relațiile de familie nu sunt exceptate de exercitarea presiunii asupra credinciosului. Părinții bătrâni vor fi uitați; copiii alungați. Căsătoriile sunt și vor fi distruse atunci când un partener acceptă adevărul iar celălalt nu. Atunci când se întâmplă toate acestea, Yahuwah va fi mama ta, tatăl tău, și soția ta:

Când tatăl și mama mea mă uită, atunci Yahuwah îmi va purta de grijă. (Vezi Psalm 27:10.)

“Nu te teme, căci nu vei rămâne de rușine; nu roși, căci nu vei fi acoperită de rușine, ci vei uita și rușinea tinereții tale și nu-ți vei mai adduce aminte de văduvia ta. Căci Făcătorul tău este bărbatul tău, . . . [Yahuwah] al oștirilor este numele Lui; Și Răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel; El este numit [Elohim] al întregului pământof.” (Isaia 54:4, 5)

Mântuitorul cunoaște că urmașii săi au parte de persecuție crescândă până la sfârșitul timpului. Una dintre ultimile sale declarații dinaintea crucificării oferă o mângâire a dragostei pentru toți, până astăzi:

“În lume veți avea necazuri, dar nu vă întristați, Eu am biruit lumea.” (Ioan 16:33)

Cu privire la situațiile care apar atunci când urmezi adevărul, Yahuwah promite să meargă cu tine pe cărare, trecându-te cu bine prin orice încercare.

“Eu te voi învăța și-ți voi arăta calea pe care să mergi; te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta.” (Psalm 32:8)

Ești în siguranță când te încrezi în Yahuwah.

Încrede-te în Yahuwah cu toată inima ta, și nu te bizui pe puterea ta; recunoaște-L în toate căile tale, și El îți va arăta cărarea. (Vezi Proverbe 3:5, 6.)

Cu privire la ce va veni, tut e afli în brațele sigure ale Mântuitorului. Dacă mergi prin credință, hotărât să asculți, Yahuwah va deschide cărarea sigură pe care s-o urmezi.

Încrede-te în Yahuwah! Pune orice povară asupra Lui. Nu există încercare mai gr ape care El să n-o poată duce; nici o problemă atât de complexă pe care El să n-o resolve; nici singurătate atât de mare încât El să n-o poate umple.

Astăzi,Yahuwah îți vorbește:

“Vă dau pacea Mea; nu cum v-o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu vă înspăimântați.” (Ioan 14:27)

“Și iată! Eu sunt cu voi întotdeauna, până la sfârșitul veacurilor.” (Matei 28:20b)


Articole Asemănătoare: