Print

Matematica Căsătorie

Căsătoria este cel mai important dar oferit omenirii în timpul săptămânii creațiunii. După ce a creat o lume perfectă, dotată cu tot ce aveau nevoie pentru a le asigura sănătatea omenilor, a le încânta simţurile şi a le fascina mintea, Yahuwah a spus: "Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit."(Geneza 2:18)

Darul prieteniei intime cu o persoană care este "os din oasele mele și carne din carnea mea" 1 este un cadou unic pentru rasa umană. Nu a fost dat îngerilor și nici uneia dintre celelalte fiinţe necăzute în păcat. Acest dar a fost oferit din două motive: 1) pentru a binecuvânta rasa umană prin modelarea acesteia după chipul divin; 2) pentru a dezvălui tuturor ființelor create caracterul iubitor al lui Yahuwah.

Acesta a fost motivul pentru care Yahuwah a creat rasa umană ca două părți ale unui întreg. Atât bărbatul cât și femeia au fost creați după chipul lui Elohim: "Deci. . . [Elohim] a creat omul după chipul Său, după chipul lui. . . [Elohim] l-a creat; parte bărbătească şi parte femeiască l-a creat". (Geneza 1:27)

mână-n mânăUnirea dintre bărbat și o femeie dezvăluie fațete ale caracterului lui Yahuwah care nu ar fi putut fi înțelese în alt mod. "De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa, și se va lipi de nevastă-sa, și ei vor fi un singur trup." (Efeseni 5:31)

Căsătoria a doi oameni care s-au angajat să-L onoreze pe Creatorul lor este o puternică mărturie în lume. Căsătoriile care au în centru pe Yahuwah aduc glorie lui Elohim și sunt o binecuvântare pentru alții. Satana știe acest lucru și şi-a concentrat atenția asupra distrugerii căsătoriilor și a instituției căsătoriei în sine.

Există mai multe motive pentru care oamenii se căsătoresc. Acestea variază la fel de mult ca şi indivizii înșiși. Unele motive sunt romantice: Ea este sufletul meu pereche. Sunt îndrăgostit de el. Alte motive sunt practice: Căsătoria îmi va aduce securitate. El va fi o protecţie bună. Uneori presiunile sociale influențează decizia de a se căsători: Sunt însărcinată. Voi îmbătrâni; dacă nu mă căsătoreasc acum poate o să rămân necăsătorit.

Căsătoria dumneavoastră va fi la fel de puternică pe cât este de important motivul principal pentru care v-aţi căsătorit.

Ca rezultat, "scopul căsătoriei dumneavoastră  vă determină cursul căsătoriei." 2

Cu cât este mai solid motivul pentru care vă căsătoriţi, cu atât mai puternică va fi căsnicia și mai multă bucurie veţi primi prin ea. De asemenea, o motivaţie greşită pentru acest pas, va atrage cu sine mai multe șanse de nefericire și, în cele din urmă, divorțul. Pentru a avea o căsătorie puternică, care să fie o binecuvântare pentru ambele părți, trebuie să aveți un motiv corect pentru a vă căsători. Scriptura ne învață că doar Yahuwah este "bun". De aceea, tot ceea ce este bun trebuie să fie în concordanță cu Yahuwah.

În consecinţă, singurul motiv "bun" pentru a se căsători, este dacă ambi indivizi cred că aceasta este voia lui Yahuwah pentru viața lor. Acest lucru nu înseamnă că se pot căsători cu cine doresc și apoi să îi ceară lui Yahuwah să binecuvânteze alegerea lor; ci aceasta înseamnă să îşi predea voința Creatorului lor, și să îi permită să îi ghideze în alegerea unui partener de viață.

Încrede-te în Yahuwah cu toată inima ta, și nu te sprijini pe înţelepciunea ta; Recunoaște-L în toate căile tale, și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înţelept; temete de Yahuwah și abate-te de la rău. Dacă vei face acest lucru, aceasta va fi sănătate pentru trupul tău, și tărie pentru oasele tale. (Vezi Proverbe 3: 5-8).

cuplu în vârstă în grădina de floriScopul final al intrării într-o relaţie de căsătorie este ca cei doi să devină "un singur trup." Chiar dacă motivul inițial al căsătoriei dumneavoastre nu a fost unul foarte bun, este posibil să treceţi peste aceasta și, cu binecuvântarea lui Yahuwah, căsătoria dumneavoastră să se consolideze. Pe măsură ce partenerii sunt determinaţi să dedice căsnicia lor lui Yahuwah, El va binecuvânta eforturile acestora, și unirea lor poate aduce glorie Creatorului.

Principiul pe care se fundamentează căsătoria este rezumat în cuvintele: "De aceea, va lăsa omul pe tatăl și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa, și vor fi un singur trup" (Geneza 2:24). Un cuplu poate experimenta bucurie în căsătorie, în mod proporțional cu gradul în care cei doi s-au contopit într-un "singur trup", sub binecuvântarea lui Yahuwah. De asemenea, durerea şi nefericire vor fi experimentate în mod proporțional cu dezbinarea ce există în căsătorie.

Satana a înțeles acest principiu și a căutat să distrugă fericirea multora conducându-i spre cupluri, devenind "una", în moduri nesănătoase sau care sunt predispuse la abuzuri. Gregory L. Jackson a făcut cercetări extinse asupra a ceea ce constituie adevăratele principii biblice ale căsătorie. Cercetările sale dezvăluie trei metode de bază utilizate pe scară largă, prin care cuplurile încearcă să devină "una". Diferitele metode au puncte forte și puncte slabe mai mari sau mai mici, dar nici una nu este ideală. Doar o singură metodă, a patra, este în conformitate cu principiile divine și va conduce la fericire adevărată și durabilă.

Este foarte important să se cunoască și să se înțeleagă aceste metode, pentru că modul în care veţi încerca să deveniţi "una" va consolida sau va destrăma căsnicia dumneavoastră. Dacă veţi utiliza metoda potrivită, căsnicia dumneavoastră va deveni mai puternică și voi doi veţi fi tot mai apropiaţi. Dacă veţi folosi metoda greșită, dumneavoastră și partenerul de viaţă vă veţi îndepărta tot mai mult, iar căsnicia dumneavoastră va deveni din ce în ce mai şubredă.

Jackson ilustrează, utilizând trei metode matematice diferite pentru a ajunge la numărul unu, cele trei metode greșite pe care multe cupluri le folosesc pentru a deveni "una",. Aceste metode sunt: ​​adunarea, scăderea și împărţirea.

Metoda Adunării

Pentru că o persoană nu poate fi reprezentată prin numărul zero, metoda adunării folosește fracțiile pentru a ajunge la un întreg: ½ + ½ = 1. Acest model de căsătorie este folosit de oamenii care cred că ei nu sunt compleţi, decât dacă o altă persoană va intra cuplu tânăr din orientîn viața lor. Ei cred că, pentru a fi complet iubiţi și împliniţi în viață trebuie să aibă un partener de viață. (În timp ce acest lucru poate fi credința lor, aceasta se bazează pe o premisă greșită, deoarece numai Yahuwah poate oferi împlinirea de care ei duc lipsă.)

Cei care folosesc metoda adunării, sunt romanticii care spun lucruri de genul: Cum aş putea trăi fără tine? Mă completezi. Nu știu ce m-aș face fără tine. Tu ești totul pentru mine. În timp ce acest lucru poate suna ca "dragoste adevărată", nu poate realiza adevărata "unitate", biblică, spre care tinde inima omului - și care este dorința lui Yahuwah pentru copiii Săi.

Jackson prezintă trei motive pentru care metoda adunării nu poate aduce un cuplu in unitate completă:

În primul rând, metoda adunării îi face pe oameni să depindă de o sursa greșită pentru a se simţi compleţi. Cuvântul lui. . . [Yah] spune:

Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă, după tradiția oamenilor, după învăţăturile  începătoare ale lumii şi nu după. . . [Yahushua]. Căci în El locuiește trupeşte toată plinătatea Divinităţii. Voi aveţi totul deplin în El [Yahushua], care este capul oricărei domnii și stăpâniri. (Coloseni 2: 8-10)

Metoda adunării ne face să depindem de alţii în loc să depindem de . . [Yahushua] pentru a ne se simţi compleţi.

În al doilea rând, metoda adunării îl determină pe individ să aibă un scop greșit pentru căsătorie. Scopul lui … [Yahuwah] pentru căsătorie este de a dezvolta chipul și asemănarea Sa în noi. Pentru cei care urmează metoda adunării scopul căsătoriei este să se simtă compleţi.

În al treilea rând, metoda adunării determină folosirea unui mod greşit de a ne iubi partenerul de viaţă. Cei care folosesc această metodă relaţionează unul cu altul printr-o iubire centrată pe sine, pentru că scopul lor egoist este de a obţine de la celălalt slujirea nevoilor sale. Dragostea lui … [Yahuwah] este o iubire centrată pe altruism, pentru că scopul său este de a sluji nevoilor altora.3

Cuplurile care îşi modelează căsătoria lor după metoda adunării fac acest lucru dintr-o nevoie reciprocă de a se simţi compleţi. Acest lucru este problematic, deoarece o persoană poate să se simtă completă și pe deplin iubită numai prin Yahuwah. A căuta acest lucru în partenerul de căsătorie este o bază greșită pentru căsătorie, deoarece vă concentraţi atenția mai degrabă asupra unui om, decât asupra Creatorului. O astfel de iubire este orientată spre sine, mai degrabă decât spre celălalt, însă altruismul este temelia iubirii lui Yahuwah și a adevăratei unităţi.

Metoda Scăderii

cuplu care se ceartăMetoda scăderii de a deveni una constă în a lua un număr mai mic dintr-un număr mai mare: 2 - 1 = 1. Din cele trei metode ce sunt foarte mult folosite, aceasta este metoda cea mai predispusă la abuz și conduce spre a se profita de unul dintre parteneri. Cuplurile care folosesc metoda scăderii cred că trebuie să îl domine pe cealalt. Uneori bărbaţii folosesc această metodă pentru a exercita control asupra soțiilor lor. Ei spun lucruri de genul "Eu port pantaloni în această familie! Eu sunt capul acestei case și trebuie să mă asculte! "

Această metodă a fost utilizată și de femei, ca o scuză pentru a nu gândi (și a nu studia) pentru ele însele. Atunci când adevăruri noi îi sunt prezentate unei femei ce aderă la o astfel de căsătorie, răspunsul ei va fi de cele mai multe ori, "Soțul meu înţelege mai bine astfel de lucruri. Voi vedea ce spune el."4

Oamenii care folosesc metoda scăderii au o dorință mare de a se simţi puternici. Chiar și cei care sunt partenerii dominaţi într-o astfel de căsătorie au aceeași dorință, acesta este motivul pentru au intrat în  parteneriat cu acele persoane pe care le consideră puternice; și care le-ar împlini nevoile.

Asemenea cuplurilor care folosesc metoda adunării pentru a îşi îndeplini nevoile reciproce, cuplurile care folosesc metoda scăderii pentru a obține unitate fac acest lucru dintr-o nevoie reciprocă de a se simţi puternici și de a ţine totul sub control. Metoda scăderii eșuează, pentru aceleași motive ca și metoda adunării: aceaştia depind de o sursa greșită (partenerul lor) pentru a îşi satisface nevoia de a se simţi puternici. Fiindcă motivul folosit pentru a se căsătorii este greșit, se utilizează un fel de dragoste falsă în încercarea de a atinge unitatea.

Metoda Împărţirii

Metoda împărţirii este, probabil, cea mai populară metodă folosită de tinerii din ziua de azi. Dintre cele trei metode, acesta este cea mai bună, deși, după cum vom vedea, nu este ideală.

Metoda adunării ajunge la un întreg prin însumarea a două jumătăţi, metoda scăderii ajunge la unu prin subordonarea părţii mai slabe celei mai tari, iar metoda împărţirii ajunge la numărul cuplu tânăr în bucătărieunu prin unirea a doi egali. Matematica ne învață că un număr împărțit la el însuşi (un număr egal cu el) va avea ca rezultat numărul unu. De exemplu, 4 ÷ 4 = 1. Cuplurile căsătorite care folosesc metoda împărţirii cred că familia se întemeiază printr-o unire a două părţi egale. Ele nu au nevoie de căsătorie pentru a se simţi complete, puternice sau pentru a deţine controlul. Membrii sunt oameni de sine-stătători, cu o imagine de sine sănătoasă. Ei nu se opun ideii de căsătoriei, dar simt că pot supraviețui și că îşi pot găsi  fericirea şi fără ea. Ideea de căsătoriei este atrăgătoare pentru ei atunci când acesta oferă o modalitate de a fi un partener egal în viață cu cineva care are aceleași obiective economice și educaționale (uni adaugă pe listă obiective spirituale.). Ei cred că cel mai bun mod de a ajunge la unitate este prin aducerea împreună a celor două egalități.5

Deși metoda împărţirii poate fi cea mai bună dintre cele trei tipuri de modele  pentru căsătorie, eşuează şi ea din aceleaşi motive ca și cele două prezentate anterior: ei privesc spre o sursă greşită de a se simți egali, deci au o motivaţie greșită pentru căsătorie și, ca urmare, în această căsătorie, este experimentat un mod greșit de a iubi.

Cea mai bună metodă

Cea mai bună metodă de ajungere la unitatea dorită în căsătorie este prin utilizarea modelului exponențial. În căsătoria exponențială, la fel ca în matematică exponențială, două numere sunt aduse împreună, astfel încât valoarea totală a ambelor este mărită și îmbunătățită.

Adunare: ½ + ½ = 1

Scădere: 2 - 1 = 1

Împărţire: 2 ÷ 2 = 1

În operaţia matematică exponenţială, unu este ridicat la puterea a doua. În orice altă operaţie matematică numărul unu este fie micșorat fie dublat de numărul cu care intră în operaţie, cuplu fericit în drumețiedar în matematică exponențială numărul unu îşi măreşte puterea prin numărul cu care intră în operaţie. Nu rezultă o valoarea numerică mai mare; ci îi este crescută puterea. Când te uiți la el vezi numărul unu, dar când îi simțiți impactul, acesta este multiplicat. Este unul care are putere cât doi. Metoda lui [Yahuwah] de a deveni una este ca doi oameni compleţi să se unească pentru a forma unul mai mare. Ei trec prin viață ca unul singur, dar impactul lor asupra vieților altora este la puterea a doua. Atunci când doi devin una aşa cum [Yahuwah] a intenționat, viața nu se complică, nici nu rămâne aceeași; ea devine mai bună.

Pentru ca modelul exponențial al unității să funcţioneze, ambii soți trebuie să fie compleţi sau împliniţi, înainte ca aceştia să devină una. Ei nu pot veni în această relație pentru a primi; ei trebuie să vină ca să ofere. Fiecare trebuie să aducă în această căsătorie talentele și punctele sale forte. Fiecare trebuie să recunoască, să aprecieze și să îşi predea talentele şi punctele forte în slujba celuilalt. De asemenea, fiecare trebuie să fie dispus să îşi ofere talentele și punctele forte pentru binele căsătoriei lor, indiferent de sacrificiul personal.

Cei care folosesc modelul adunării pentru a ajunge la unitatea lui [Yahuwah], eşuează, deoarece aceştia se concentrează mai mult pe a primi decât pe a oferi. Chiar și atunci când ei oferă, fac acest lucru pentru că doresc să primească. Cei care urmează modelul scăderii eşuează de asemenea în a ajunge la unitatea dorită de [Yahuwah], deoarece ei nu recunosc, nu apreciază, și nu îşi predau talentele si punctele forte în slujba celuilalt. Cei care urmează modelul împărţirii eşuează şi ei, şi nu ajung la unitatea lui [Yahuwah], deoarece nu sunt dispuși să ofere punctele lor forte şi talentele lor într-o manieră de sacrificiu și abnegație. Modelul exponențial este singurul care aduce ingredientele necesare pentru a deveni una în modul în care [Yahuwah] a intenționat. El realizează acest lucru, deoarece este singurul model care se potrivește scopului lui [Yahuwah] pentru căsătorie.6

Un text biblic ce este frecvent scos din context, spre a sprijini o metodă greșită pentru a deveni una, este: "Nevestelor, supuneți-vă soților voștri." (Efeseni 5:22) Sunt unii care cred că, şi în situaţia în care soțul îi cere soţiei  să facă ceva care este  greșit din punct de vedere moral sau legal, ea trebuie să se supună soțului, iar acesta va fi considerat responsabil pentru păcatul ei.

femeie nefericităAcest text este folosit adesea în rândul cuplurilor care folosesc metoda scăderii sau cea a adunării pentru a ajunge la unitate. Cei care folosesc metoda împărţirii resping în mod obișnuit acest text ca fiind nimic mai mult decât opinia personală a lui Pavel, bazată pe ideile sociale ale vremurilor în care a scris. Cu toate acestea, modul în care este interpretat de obicei acest text, nu este susținut de contextul pasajului, și cu siguranță nu ar trebui să fie respins printr-o interpretare eronată a versetului.

O presupunere comună este că Scriptura poruncește soțiilor "să se supună" soților lor, în timp ce soţilor le este poruncit doar să-și "iubească" soțiile. Această inechitate a deschis ușa multor abuzuri, și de asemenea, multor resentimente. Nevestele vor să creadă că soții lor le iubesc, așa că duc o sarcină grea gândind că ele păcătuiesc atunci când resping porunca "supunerii", în timp ce tot ce au de făcut soții lor este să le "iubească."

Înțelegerea corectă a acestui text poate fi găsită doar atunci când se utilizează modelul exponențial pentru a deveni unul. Cele două texte care creează cele mai multe confuzii sunt:

Nevestelor, supuneți-vă soților voștri, ca lui Yahuwah.

Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit şi Yahushua ekklesia, și S-a dat pe Sine pentru ea. (Vezi Efeseni 5:22 și 25.)

Soţiile să se supună soţilor lor ca lui Yahuwah. Yahuwah nu cere nimănui să facă ceva greșit din punct de vedere moral sau legal. De fapt, Yahuwah cuplu indian fericitnu forțează niciodată pe nimeni, să facă ceva împotriva voinței sale. Și acest lucru este revelat în instrucțiunea soților: iubiți-vă nevestele cum a iubit şi Yahushua ekklesia și a murit pentru ea! Cele mai multe femei s-ar grăbi să spună: "Soțul meu mă iubește suficient încât să moară pentru mine!" Fiecare femeie vrea să creadă acest lucru despre soțului ei. Dar nu asta este ceea ce afirmă textul.

Yahuwah garantează tuturor libertatea de alegere. Când Adam și Eva au păcătuit, natura lor, care era făcută asemenea lui Yahuwah, a devenit denaturată şi supusă lui Satan. DACĂ Yahuwah nu ar fi promis pe Fiul Său ca să moară pentru păcătoși, şi să le dea o a doua șansă de a alege, Adam și Eva și toți urmașii lor, ar fi rămas sclavii neajutorați ai lui Satana.

Notă: moartea pe cruce a lui Yahushua, nu forțează pe nimeni să fie salvat împotriva voinței sale. Moartea lui Yahushua a eliberat voința tuturor, astfel încât aceștia să aleagă pentru ei înșiși pe cine vor să slujească: pe Yah sau pe Satana. Cu alte cuvinte, modul în care Yahushua a iubit ekklesia a fost prin a-i garanta libertatea de alegere - chiar dacă această libertate de alegere a permis oamenilor să-L respingă din nou.

Un bărbat care îşi iubește soția cum a iubit Yahushua ekklesia niciodată nu îşi va forța soţia să facă ceva ce ea nu vrea să facă. Dacă el îşi iubește cu adevărat soția cum a iubit Yahushua ekklesia, el va fi dispus să moară pentru a proteja libertatea de alegere a soției sale - chiar dacă el nu este de acord cu alegerea ei! Aceasta este iubirea soţiei aşa cum "Yahushua a iubit ekklesia și S-a dat pe Sine pentru ea."

În conformitate cu metoda exponențială de a deveni unul, este sigur pentru femei să "se supună" soților lor, revărsând asupra lui dragostea centrată pe celălalt, oferind în mod altruist iubirea ce îşi găsește sursa în inima Creatorului. De asemenea, o doamnă pe bancăastfel de iubire ca dragostea agape a lui Yah se reîntoarce soției când soțul o iubește cu același devotament altruist de care a dat dovadă Yahushua atunci când şi-a dat viața pentru a garanta libertatea de alegere a păcătoșilor.

Datorită iubirii lui Yahuwah, cuplurile care folosesc metoda exponențială de a deveni una, crează o legătură foarte puternică. Ei nu sunt legaţi de o nevoie de a se simţi compleţi, puternici, că deţin controlul, sau că sunt egali. Căsătoria lor este puternică, deoarece se bazează pe dăruirea dezinteresată din partea ambelor părţi spre binele celuilalt. Cu cât fiecare dintre ei oferă în mod altruist mai mult pentru binele celuilalt, cu atât mai mult "cei doi devin una" și vor fi mai fericiți împreună.

O astfel de iubire este cea mai puternică dintre toate, deoarece este iubirea centrată pe Yah. Cea mai mare bucurie se află în a da, cu generozitate și abnegaţie, pentru binele altuia. Ea nu cere nimic celuilalt, dar este dispusă să sacrifice totul pentru binele celuilalt și pentru binele căsniciei. Astfel, chiar și supunerea este văzută ca un avantaj, deoarece este privită în lumina care permite soției sau soțului să folosească talentele pe care Yah i le-a dat pentru căsătoriei, prin urmare, satisface nevoilor ambilor soţi. Supunerea nu îi face să se simtă mai puțin egali, deoarece se bazează pe o alegere. Fiecare individ contribuie la consolidarea căsătoriei prin folosirea propriilor daruri și talente. În cuplul ajuns la unitate ambii pot aprecia rolul celuilalt în căsătorie și relația lor ca pe un adevărat beneficiu.

tânăr singur pe bancăTrebuie înțeles, totuși, că și cel mai bun model de căsătorie va funcţiona doar dacă ambii parteneri s-au angajat în mod individual în faţa lui Yahuwah. Numai atunci când soțul și soția şi-au găsit împlinirea în Creatorul lor, când fiecare la rândul său îl iubeşte pe celălalt cu o iubire neegoistă şi plină de sacrificiu de sine,  numai atunci căsătoria va avea succes. Acest lucru se poate realiza numai prin predarea zilnică în mâna lui Yahuwah; prin aducerea voinței, gândurilor, emoțiilor, speranțelor și viselor în conformitate cu El.

O persoană care caută să îşi întemeieze căsătoria pe modelul exponențial atunci când soțul folosește una dintre celelalte trei modele va observa că este folosit și va sfârşi prin a avea senzația că se profită de el/ea. Acest lucru conduce spre un cerc vicios ce a fost prezentat la începutul articolului: singurul motiv pentru care o persoană ar trebui să se căsătorească este dacă el / ea știe că aceasta este voia lui Yahuwah. "Când scopul tău pentru a te căsători nu se bazează pe modul în care te simți sau ceea ce crezi tu, ci mai degrabă pe dorința de a face ceea ce crezi ca doreşte [Yahuwah] pentru viața ta, atunci decizia ta de divorț se bazează probabil pe același lucru. "7

Singura cale sigură pentru oricine, singur sau căsătorit, este de a căuta în mod individual să urmeze voința lui Yahuwah în propria viață. Fie că sunteți angajat sau doar vă gândiţi să vă căsătoriţi, indiferent dacă sunteți într-o căsnicie bună sau rea, dacă vă veţi preda voinţa Creatorului dumneavoastră, El vă va ghida pe căi sigure.

Încrede-te în Yahuwah cu toată inima ta, și nu te sprijini pe înţelepciunea ta; Recunoaște-L în toate căile tale, și El îți va netezi cărările. (Vezi Proverbe 3: 5, 6)

Promisiunea lui Yahuwah pentru dumneavoastră și căsnicia dumneavoastră este:

Căci Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, spune Yahuwah, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. (Vezi Ieremia 29:11.)

cuplu tânăr fericit

 

________________________________________________________

Articole similare:


1 Geneza 2:23

2 Gregory L. Jackson, How Surrender Makes Marriage Happier, Divorce a Blessing, the Single Life Fulfilling, p. 18. Autorii consacraţi recunosc cu mulţmire cercetarea domnului Jackson. Ideile din acest articol sunt extrase în mare parte din cartea sa.

3 Jackson, pp. 39-40.

4 Această atitudine este adoptată de asemenea şi în relația cu pastorii lor. În loc de a studia Scriptura pentru ei înșiși, mulți sunt mulțumiți să meargă cu orice nelămurire la pastorul lor pentru a le spune ce este adevăr, indiferent de câte dovezi contrare, părerii acestuia, pot fi găsite.

5 Jackson, pp. 41-42.

6 Ibid., Pp. 43-44.

7 Idem., Pp. 18, subliniere originală.