Print

Numele Lui este Minunat | Partea 1 - Chemati in Numele Lui

Când Pământul a ieșit din mâna Creatorului iubitor, a fost perfect. Fiecare fir de iarbă, fiecare petală, fiecare creatură, de la cel mai mare la cel mai mic, a proslăvit mai mult gloria Creatorului Său. Încununarea  întregii Creații a fost Omul.

"Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite. .  Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său;l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. (Geneza 1:26, 27, )  

Făcuți chiar după imaginea Creatorului! Nimănui altcuiva de pe pământ nu i-a fost dată această onoare, doar omenirii. Ființele perfecte făcute după imaginea Celui Atotputernic au fost create pentru tovărășia îngerilor și a Creatorului Însuși. Perechea Sfântă nu erau doar copiii sub îngrijire părintească, ei au fost elevi care primeau instruire. Ei au fost vizitaţi frecvent de îngeri și au avut privilegiul de a vorbi față în față cu Creatorul lor.

Legile și funcțile naturii erau deschise minţii lor uimite. Fiecare creatură vie de la cel mai mare la cel mai mic au fost învățate să le respecte și să le înțeleagă. De la florile din luncă la cel mai înalt copac, de pe pământ și cer și mare, copiii lui chemau numele Tatălui lor scris cu dragoste.

În răcoarea serii Creatorului a venit să viziteze perechea sfântă, să vorbească despre evenimentele zilei și să împărtășească bucuria de a fi împreună. Atâta timp cât Adam și Eva au rămas loiali legii iubirii divine, ei continuau să câstige noi perspective, noi cunoștințe și descopereau surse noi de fericire atâta timp cît ei aveau înțelegerea clară a iubirii nemăsurate, statornice a Creatorului lor. După ce trecea fiecare zi fericită, Creatorul venea în grădină și cerea copiilor Săi să vină la El.

Apoi, o mare tragedie s-a întâmplat: păcatul a intrat. Când Satana a venit să o ispitească pe Eva, ei nu i-a fost foame. Tentația nu era mâncarea. Ea a fost ispitită să se îndoiască de dragostea Creatorului ei. Satana a ispitit-o să se îndoiască de veridicitatea Creatorului ei. El a tentat-o să dorească o stare în care nu mai fusese vreodată. Ea a vrut să fie ca un "dumnezeu" - aceiași ispita în care Satana însuși căzuse. (Vezi Isaia 14: 12-14) Ea a aspirat la o poziție pentru care ea nu a fost creată:  să aibă "cunoașterea" (sau să se confrunte cu) binelui și răului. Nu a fost niciodată planul Tatălui pentru copiii Săi să experimenteze răul.

În urma acestei dezamăgiri, când Adam și Eva au ales să păcătuiască, ei au rămas fără haina de lumină care le-a acoperit trupul, și s-au simțit vinovați. Neavând nici o modalitate de a-și acoperi goliciunea lor, sau de a-și scuza neascultarea lor, au fugit îngroziți și s-ascuns când au auzit glasul Creatorului chemându-i pe nume:

"Unde ești?" Deci, el [Adam] a spus: "Am auzit vocea ta în grădină, și mi-era teamă pentru că eram gol,. Și m-am ascuns" Și El a zis: "Cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem, să nu mănânci?" (Geneza 3: 9-11, NKJV)

Astfel începe istoria lungă și tristă a păcatului omenirii. Iubirea Creatorului, bucuria în prezența Lui, încrederea în grija Lui au fost înlocuite cu teama față de tot ce-i atrăgea la El înainte. Ca urmare, ei nu s-au mai bucurat de compania lui.

Tatăl ceresc nu i-a părăsit pe Adam și Eva, dar le-a explicat că îi așteaptă o viață de durere și tristețe, de trudă și supărarea va fi experiența lor în viitor. El a explicat costul păcatului: că la împlinirea timpului, Fiul divin trebuia să moară pentru a ispăși neascultarea lor. L-i s-a spus că trebuie să părăsească grădina, frumosul lor cămin. Adam și Eva au pledat să rămână în Grădina Edenului, casa bucuriei lor. Ei au promis că, în viitor, vor asculta cu strictețe, dar li s-a spus că natura lor a devenit stricată din cauza păcatului. Prin alegerea lor s-a diminuat puterea de a rezista lui Satan. Ei nu și-au putut menține integritatea, din cauza vinovăției lor de conștiință.

Cu tristețe, au ieșit să locuiască pe pământul în care blestemul păcatului acum se odihnea. Tot cerul a fost atins cu sentimente de simpatie pentru Adam și Eva, dar Creatorul a avut un plan prin care aceștia  puteau fi restaurați la starea lor de inocență. Acest plan divin prevedea o comunicare constantă între Creator și copiii lui. Ei au avut acces imediat la ajutor divin în situaţia în care l-au cerut.

Descendenții lui Adam și Eva nu au păstrat mult timp loialitatea față de Tatăl ceresc. Pe măsură ce păcatul a devenit tot mai răspândit, oamenii nu au mai auzit glasul divin chemându-i. Oamenii nu au vrut să-și păstreze în mintea lor legea iubirii oferite de Creatorul lor. Pe măsură ce tot mai multe persoane s-au născut și au crescut, oamenii au continuat să uite că o voce îi chema. Seth, născut lui Adam și Evei după ce Cain l-a ucis pe Abel, a avut un fiu pe care la numit Enos. Genesis 04:26 afirmă: "Lui Seth i s-a nascut și lui un fiu, și i-a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme Numele Domnului "(KJV).

Cât de trist că a durat atât de mult pentru bărbați și femei să înceapă să cheme numele iubitor al Tatălui lor ceresc! Pentru a limita puterea lui Satana și pentru a păstra proporții egale în marea luptă dintre bine și rău, Creatorul a impus reguli. Orice om putea contacta oricare parte dorea: Cerul sau Satana. Dar nici Satana, nici Cerul au putut contacta omul, cu excepția cazului în care erau mai întâi invitaţi să facă acest lucru.Tatăl a făcut acest lucru pentru a proteja copiii Săi de hărțuirea constantă a demonilor. Acestea sunt încă "regulile de angajament.”

De-a lungul Scripturii, toți sunt în mod repetat îndemnați să "cheme numele" Tatălui.

Lăudați pe DOMNUL!
Chemați Numele Lui; . . .
Vorbiți despre toate minunile lui!
Făliți-vă cu Numele Lui cel sfînt; . . .
Dați Domnului slavă pentru Numelui Lui. . . .
Cronici 16: 8-10, 29,

Eram pradă necazului și durerii.
Dar am chemat Numele Domnului. . .
Voi înălța paharul izbăvirilor,
Și voi chema Numele Domnului...
Psalmul 116: 3, 4, 13, KJV

Lăudați pe Domnul, chemați Numele Lui,
vestiți lucrările Lui printre popoare,
pomeniți mărimea Numele Lui.
Isaiah 12: 4

Iubesc pe Domnul pentru că El aude glasul meu, cererile mele. . . . eram pradă necazului și durerii. Dar am chemat Numele Domnului. . . . Domnul este milostiv și drept. . . . Ascultă-mă Doamne căci sunt robul Tău. . . Voi aduce. . . voi chema Numele Domnului. Psalmul 116: 1, 3-5, 16-17

Multe alte versete indeamna ca toti sa laude Numele sfânt.

Lăudați pe Domnul.
Lăudați Numele Domnului;
Lăudați-L, robi ai Domnului. . .
Lăudați pe Domnul;
Căci Domnul este bun:
Cântați Numele Lui,
Căci este binevoitor.
Psalmul 135: 1, 3

În fiecare zi Te voi binecuvânta;
Și voi lăuda Numele Tău în veci de veci.
Psalmul 145: 2

Alte texte îndeamnă pe cei care cred în Creatorul lor ".. ca ei să vestească în Sion  Numele Domnului, și laudele Lui în Ierusalim." (Psalmul 102: 21) Cuvântul inspirat arată că toți pot să aibă încredere deplină în Nume Său cel sfînt: ". Ne vom bucura de biruința Ta, și vom flutura steagul în Numele Dumnezeului nostru." (Psalmul 20: 5)

Orice lucru are un nume. Comunicarea nu este posibilă fără a avea nume (denumiri), fie o persoană, un lucru, un loc sau chiar o idee sau emoție. Creatorul Însuși are un Nume personal. Și este acel Nume pe care toți Îl cheamă. Prin Duhul Său, Tatăl divin este întotdeauna aproape, mereu disponibil și doar El așteaptă; El vă așteaptă să chemați Numele Lui. El dorește să răspundă!

"Domnul", cu toate acestea, nu este numele Tatălui și nu ar fi trebuit să fie folosit ca nume divin. Cuvintele în engleză "Domnul" și "Dumnezeu" sunt doar titluri și pot fi aplicate de asemenea zeilor demonici! Cuvântul "Domn" înseamnă pur și simplu stăpân. Cuvântul tradus "Dumnezeu" vine de la cuvântul ebraic "Yahuwah." Traducerea dată este: zei în  sensul obișnuit; dar cu specificația utilizată . . . Dumnezeului suprem; aplicată ocazional cu titlu de respect pentru; și magistrati, uneori, ca un superlativ: - Dumnezeu, Dumnezeu, judecător, DUMNEZEU, zeiță, mare, puternic. . . conducători, judecători,. . . . (# 430, Dicționarul Extins de Cuvinte Biblice, în original.)

"Elohim" este cuvântul folosit în prima poruncă și se aplică atât Creatorului cât și dumnezeilor falși. Versiunea King James traduce:

Eu sunt Dumnezeul tău, Domnul, care te-a scos din țara Egiptului,. . . Să nu ai alți dumnezei afară de Mine. (Exodul 20: 2, 3)

Cu alte cuvinte, "Eu sunt Elohim care te-a scos din Egipt. Să nu ai nici un alt elohim în afară de Mine." Elohim este   pluralul cuvântului tradus "zei"; singularul EL, însemnând "puternic". (A se vedea Strong, # 410). Astfel, atunci când este utilizat în Biblie, Elohim se aplică atât Tatălui cât și Fiului; Elohim, din nou, este pluralul numelui dat în Cuvântul Său Tatălui și Fiului.

Problema folosirii unui cuvânt sau unui titlu care poate fi la fel de ușor aplicat la o zeitate păgână, este că nu există nici o putere în titluri! Titlurile nu inspiră încredere în puterea și dragostea din spatele Numelui divin atunci când același cuvânt poate fi aplicat la mai multe persoane diferite (magistrați, regi, profeți, soți, zei). Ca să poți chema numele Tatălui Ceresc cu credință deplină, trebuie să știi numele Lui!

S-a bucurat foarte tare Satana că Numele divin a fost ascuns în spatele titlului de "Domn". Când numele este ascuns în spatele titlurilor, nu există nici o cunoaștere a ceea ce înseamnă denumirea (semnificaţia) și, prin urmare, nu există nici o credință corespunzătoare care să folosească puterea Celui iubitor care poartă acest nume. Povestirile din Biblie arată că toți cei care cheamă Numele primesc un răspuns.

folded hands resting on BibleDin burta unei balene Iona a strigat în rugăciune. Din groapa cu lei, Daniel a trimis rugăciunile sale la cer și a fost protejat. Din cuptorul aprins, din groapă, robie și persecuție, din inima și din mintea copiilor Creatorului, oamenii au fost salvați de-a lungul timpului din toate necazurile lor atunci când au chemat cu credință Numele divin. Din nou și din nou în istoria poporului lui Israel, poporul a păcătuit și a fost luat în captivitate, sau altfel pedepsit. Cu toate acestea, atunci când s-au pocăit și au chemat Numele divin, au fost eliberați și salvaţi.

 În această generație finală, în această ultimă rămășiță de timp, atunci când necazul cel mare al mâniei Celui Atotputernic va veni peste lume, poporul Său trebuie să știe Numele divin. Numele lui este minunat, puternic și nu trebuie să fie luate în deșert, sau derâdere. Toți, încă sunt invitați să cheme Numele Lui cu credință, și la tot ce fac vor primi un răspuns.

Trebuie mereu amintit că Satan, Tatăl minciunii, este, de asemenea Tatăl identității furate. El nu are putere creatoare în el însuși, așa că răstălmăcește, manipulează, minte. El ia atribute care aparțin Creatorului și le pretinde a fi ale lui, în timp ce încercă să zugrăvească pe Tatăl cu propriile sale caracteristici rele. Astfel, oamenii sunt îndrumați să se teamă și să fugă de Cel la Care ar trebui să facă apel pentru ajutor în lupta împotriva lui Satan.

Metoda lui Satan de război, furtul și uzurparea a ceea ce aparține numai Celui Atotputernic, se pot vedea în lăuda lui, atunci când a fost aruncat din cer. Această lăuda a fost păstrată în Isaia:

Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! . . . Tu ziceai în inima ta: "Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui . . . [Yahuwah]; . . . mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Prea Înalt ." (Isaia 14: 12-14)

După potop, pe pământul curățat, Satana a restabilit repede idolatria, căutând să-i facă pe toți să i se închine. Chiar în timpul când Noe și Sem mai trăiau încă, oamenii se închinau demonilor. Până în timpul lui Avraam, închinarea la idoli a fost pe deplin înrădăcinată în mintea majorității oamenilor. Yahuwa l-a chemat pe Avraam să iasă și să fie separat; să nu servească altor dumnezei.

stone reliefÎn acest timp Satana a căutat să atragă pe oameni în serviciul său prin prezența demonilor lui în templele lor. Un om bogat sau un rege putea construi un templu, numea preoți și printr-un ceremonial invitau un anumit demon, cu un nume specific, să locuiască în interiorul sanctuarului, "cel mai sfânt loc" din acel templu. Preotul numit să slujească un anumit demon-zeu putea oferi apoi, jertfe și ofrande, și chema numele zeului adresând cereri pentru a obține favoruri. Oamenii plăteau preotului ca să pună întrebări demonului, care lucrează prin vrăjitorie sau alte căi binecuvântându-i pe unii sau blestemându-i pe alții.

Acest lucru a fost nu doar o șaradă. Motivul pentru care oamenii sunt dispuși să plătească preotului și să dea daruri lui "Dumnezeu" a fost pentru că a mers! Satana a avut multe moduri să inducă în eroare și să păstreze oamenii fermecați cu amăgirile lui. Închinarea lor ocultă continea multe mistere și ceremonii fascinante ca să ademenească mintea și să faca pe oameni sa revina pentru mai multe. Numele specific individual al unui demon-zeu care se manifesta era foarte important. Fără să știe numele lui, se credea că o persoană nu putea intra în contact cu demonul. În cazul în care un dușman afla numele dumnezeului tău, el putea oferi o jertfă mare și facea ca acel dumnezeu să vină de partea lui și să te distrugă. Acest lucru i-a determinat pe oameni să păstreze cu disperare secret numele dumnezeului lor. De-a lungul timpului, au existat mii de zei care au locuit în mii de temple și răspundeau la mii de nume.

S-a presupus că, cu cât este mai ascuns numele, cu atât mai multă putere ar conține aceasta. În cazul în care un zeu era "necunoscut", nimeni nu și-l asuma în lipsa unui nume. În schimb, se credea că numele a fost pur și simplu foarte bine ascuns. În discursul său către oamenii din Atena cu privire la Areopag, Pavel a folosit această credință în favoarea sa ca să predice despre Creator:

“Apoi, Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis: "Bărbați Atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar, pe care este scris:

UNUI DUMNEZEU NECUNOSCUT.

Ei bine, ceea ce voi cinstiți, fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu.”(Fapte 17:22, 23)

Necesitatea de a ne ruga unui zeu folosind numele său personal specific, a fost un concept care a fost bine înțeles, în întreaga lume. 

În lumea antică, cunoașterea numelui unei persoane s-a considerat a avea o putere asupra acelei persoane.O cunoaștere a caracterului și atributelor  "zeilor" păgâni a fost gandită pentru a permite închinătorilor să manipuleze sau să influenteze zeități într-un mod mai eficient decât ar putea dacă numele divinității ar rămane necunoscut. În acest sens, există caracterul vag al termenului el,care frustra persoanele in speranta de a obține un fel de putere asupra divinității, întrucât numele este puțin explicat sau fără nici un indiciu al caracterului zeului. Acest lucru a fost valabil mai ales pentru el, zeul șef canaanit. Semiții antici erau înspăimântați de moarte de puterile superioare exercitate de zei și au încercat să-i împăce, în consecință. Ei asociau, de obicei, divinitatea cu manifestarea și utilizarea  puterii enorme. 1

Pentru a avea acces la zeu, un titlu generic nu putea fi folosit dacă era ineficient. Astfel, a fost o luptă continuă pentru a ține ascuns numele singurului Dumnezeu, în timp ce învățau cât mai multe nume ascunse cu putinţă ale altor zeii. Până în momentul înrobirii poporului Israel, Egipt a avut peste 2000 de zei cu nume, deși unii dintre aceşti zei au avut sute de nume. Preoții au păzit cu gelozie cunoașterea numelor secrete ale zeilor, pentru că această cunoaștere a fost ceea care le-a dat putere asupra zeilor, deoarece se credea că atunci când un zeu era chemat cu numele său personal, el trebuie să răspundă.

Egyptian hieroglyphicsNici o ființă egipteană, naturală sau supranaturală, nu poate evita chemarea numelui său. . . . În Egipt magic. . . se bazează aproape în întregime pe utilizarea acestei posibilități. . . preotul-magician dedică toată învățătura sa și puterea pentru a "ști" (rokhu) textura exactă a numelui. . . [ca] incantaţie magică (khrou), care reproduce exact toate acele elemente [ale numelui vorbit] oferind celui ce-l foloseşte dreptul de proprietate totală asupra numelui-sufletelor astfel evocat. La apelul irezistibil care atrage substanța vitală a tuturor fiintelor, vizibile și invizibile, trebuie să răspundă. . . . Persoana care este lepadata sau evocată, nu poate evita declararea numele său,. . . păstrând numele său secret. De la spiritul cel mai umil până la cel mai puternic dintre zei, fiecare are un "nume secret,"pe care nimeni nu ar trebui să-l știe. El si-l apără cu gelozie ca pe propria viață. Pentru că, așa cum spun textele, "acesta este numele lui, prin care el respiră." 2

Unii zeii egipteni aveau mai multe nume. Din topul 358, a celor mai cunoscute zeitati egiptene, în următorul text sunt enumerati doar acei zei ale căror nume  începeau cu "A":

Aa, Aah, Aapep, Abtu, Ah, Ahemait, Ahti(2), Ailuros, Aken, Aker, Amathaunta, Amaunet, Amemait, Amen, Amen Ra, Amen Re, Amenhotep, Ament, Amentet, Amentit, Ammam, Ammit, Ammon, Ammon Ra, Ammon Re, Ammut, Amn, Amon, Amon Ra, Amon Re, Amsit, Amun, Amun Ra, Amun Re, Anat, Andjety, Anedjti, Anet, Anezti, Anhur, Anit, Ankh, Ankhet, Ankt, Anouke, Anpu, Anti, Anubis, Anuket, Apademak, Apedemak, Apep, Apepi, Apet, Apis, Apophis, Aptet, Arensnuphis, Ari Hes Nefer, Arsnuphis, Aset, Aten, Aten Ra, Aten Re, Aton, Aton Ra, Aton Re, Atum, Atum Ra, Atum Re,

Ceea ce Satana nu poate distruge pur și simplu cu minciuni, el răstălmăceşte și corupe cu neînțelegerea sau cu plasarea unui accent greșit. Deși este adevărat că toți ar trebui să solicite Tatălui, direcționarea rugăciunile lor în special către El, făcând apel la numele Său personal, nu este adevărat că numele sunt magice. În mod corespunzător, un titlu nu este non-magic. Aceasta este capcana în care păgânii au căzut, incredințati că numele conținea putere magică inerentă. Cel mai important motiv din toate pentru care ar trebui să ştiţi numele proprii ale Tatălui și Fiului se datorează unei înțelegerii a sensului Numelor lor şi inspiră încredere în inima petiționarului. Credința în iubirea Tatălui, credința în dorința Lui de a asculta și răspunde la rugăciune, încrederea în promisiunile Lui este tot ceea ce este necesar pentru a elibera puterea divină. Un autor bine-cunoscut a spus, "rugăciunea este cheia în mâna credinței pentru a debloca visteria casei lui Dumnezeu, unde sunt depozitate resursele inepuizabile ale Celui Atotputernic." Există cu siguranță condiții care trebuie îndeplinite înainte de răspuns la rugăciune: pocăință, ascultare, realizarea că are nevoie de ajutor divin.

Marea noastră nevoie este ea însăși un argument și pledează cel mai elocvent în favoarea noastră. Dar... [Tatăl] trebuie să fie căutat pentru a face aceste lucruri pentru noi. El spune, "Cereți și vi se va da."

Credința este condiția principală pentru răspuns la rugăciune. Mântuitorul a legat în mod repetat, capacitatea Sa de a răspunde cererilor, cu nivelul de credință din inima petiționarului. După ce a exclamat cu surprindere față de nivelul de credință pe care îl avea sutașul roman, ("Adevărat vă spun că nici in Israel nu am găsit o credință asa de mare." Matei 8:10) …Apoi a zis sutaşului: “Du-te şi facă-ţi-se după credinţa ta.”(Matei 8:13)

Acest principiu a fost consolidat din nou mai târziu, când femeia siro-feniciană a cerut ca fiica ei să fie vindecată. Când a spus: "Nu este bine să iei pâinea copiilor și s-o arunci la căţei," credința ei a crescut puternic. "Adevărat", a spus ea, "dar chiar și cățeii mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor." (Vezi Matei 15:.21-28) De acest răspuns de credință, Mântuitorul s-a bucurat: "O, femeie, mare este credința ta, Facă-ţi-se cum voieşti!". (Versetul 28, NKJV).

Aici este locul unde se vede importanța cunoașterii numelui personal al Creatorului. Numele lui este o revelație a puterii Sale, funcției Sale și caracterul Său. Când se știe acest lucru, toți ceilalți dumnezei se estompează în uitare. Tot ceea ce rămâne este un Eloah adevărat, Creatorul cerului și al pământului care iubește pe fiecare dintre copiii Săi ca și cum nu ar exista altcineva pe fața planetei.

Dar daca iubește cineva pe . . [Yahuwah], este cunoscut de El. Deci, cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, știm că în lume un idol este tot una cu nimic în lume, și că nu este decât un singur ... . [Yahuwah]. Căci chiar dacă ar fi așa-numiţi “dumnezei”, fie în cer, fie pe pământ (cum și sunt in adevar mulți”dumnezei” și mulți “domni”), totuși pentru noi nu este decat un singur Eloah, Tatălui Yahuwah de la care vin toate lucrurile, și pentru care trăim și noi; și un. . . [Yahushua]…, prin care sunt toate lucrurile și prin care trăim. (I Corinteni 8: 3-6).

woman prayingAceasta este cunoașterea care este esențială pentru toți cei care trăiesc în ultimele zile ale istoriei acestui pământ. Pentru mulți oameni, zilele par în viitor întunecate și înfricoșătoare. Apocalipsa enumeră ultimele șapte plăgi, mânia lui Yahuwah, care urmează să fie turnată neamestecată cu milă pe acest pământ păcătos. În acest moment, este absolut esențial pentru oamenii lui Yahuwa să aibă încredere în puterea Sa de a elibera, atât de dușmanii din interior cât si de păcat.

Să chemăm Numele Tatălui. Dăm la o parte titlurile și cuvintele lui Satan folosite pentru demoni. Îl chemăm în mod special și în credință. Lasă-ți credința să înțeleagă făgăduințele date în dragoste. Mesajul lui Ilie și Moise răsună de-a lungul anilor pentru această zi:” Cine este pentru Yahuwah? Dacă Baal este Dumnezeul vostru, mergeţi după el; dar dacă Yahuwah este Creatorul, apoi cu pocăință și smerenie, ascultare și credință, serviți-L.

Faca-vi-se potrivit cu credința voastră.

Încă îmi amintesc ziua când fiul meu m-a chemat "Mama". Primul meu copil, fiecare experiență nouă cu el a fost prețioasă. De fapt, el nu-mi spunea "Mama". A fost mai mult ca mamamama! Nu-mi păsa! Fața lui mica s-a luminat de  fericire când am intrat la el să-l iau după un pui de somn,… brațele mici fluturând, iar apoi cel mai dulce sunet pe care l-am auzit vreodată: " Mamamama!"

infantDeși nu spunea perfect, era ca o muzică pentru urechile mele. Aceasta a aratat ca inima lui mică m-a recunoscut pe mine, mama lui. Aceasta este ceea se experimentează într-o relație adevărată de rugăciune cu Creatorul. Există o mare valoare în cunoașterea adevărată a numelui personal al Creatorului. . . dar aceasta nu este în beneficiul Său. Este în beneficiul nostru. El este Tatăl nostru. Nici un părinte iubitor nu respinge cererea copilului său chiar dacă un copil poate spune doar "dada", mai degrabă decât "tati". Nici un părinte iubitor nu refuză să asculte sau să ajute atunci când copilul se află într-o situaţie sau întinde mâinile lui "doar așa", atunci când îl solicită.

 Același lucru este valabil Tatălui Ceresc. El are un nume, un nume personal și El îi invită pe toți să-L cheme. Cu toate acestea, El înțelege că noi suntem doar țărână. Unele limbi conțin sunete, iar alte limbi pur și simplu nu conțin și dacă  o persoană nu este crescută din pruncie cu formarea acestor sunete, nu este întotdeauna posibil să faca limba sa să poată produce sunete necunoscute. Mama mea a fost crescută acasă vorbind limba engleză, ca si copil, foarte devreme a învățat franceza de la tovarășii ei de joacă. Ea și-ar putea face limba să formeze anumite sunete care, indiferent de cum am încercat, nu am fost în stare să le reproduc.

Nimeni, părinte sau în caz contrar, nu refuză să răspundă la solicitarea cuiva în numele său în cazul în care persoana  nu poate pronunța perfect numele sau vorbește cu o bâlbâială. Un prieten de-al meu este canadian francez. Avem un vechi prieten comun pe nume Thackery. Prietena mea franţuzoaica din Canada nu a reuşit niciodata să pronunțe numele lui, deoarece în franceză nu există sunetul "th". Cel mai aproape de a reuşi este Zachary. Cu toate acestea, el nu o ignoră, deoarece ea nu poate pronunța numele lui corect. De asemenea, o femeie pe nume Rachelle nu ar ignora pe cineva din China pentru ca pronunța numele ei "Lachelle." Ar înțelege, deoarece chineza nu conține sunetul "r".

Tot așa, "... [Yahuwah] nu stă deoparte ca și cum Îi e greu să vorbească. Lui îi pasă suficient ca să asculte cu mai multă atenție decât de obicei. El traduce cuvintele mele firave și aude ceea ce este cu adevărat în interiorul meu. El aude suspinele mele și bâjbâielile incerte ca pe  o proză fina. "5

Mult mai important decât pronunțarea numelui divin, îngerii spun că, este modul precis de a înțelege semnificația numelui. Doar atunci când sensul numelui se înțelege, se poate exercita pe deplin credința în puterea Celui care poartă acest nume. Importanța cunoașterii numelui personal al Tatălui se vede în semnificația acestuia.

Când numele divin este înțeles în plinătatea Lui, se poate vedea că este o promisiune. Această promisiune ne inspiră pe toți să-L chemăm pe Creator pentru orice nevoie. Anumite titluri sunt acceptate să fie utilizate atunci când apelăm la Cel Atotputernic. Mântuitorul Însuși ne-a încurajat să apelăm la Cel Atotputernic. Pentru a întări încrederea noastră în Yahuwah, Mântuitorul ne-a învățat să-L chemăm cu un nume nou, un titlu care se împletește cu cele mai apropiate sentimente și cea mai profundă iubire a inimii umane. El ne-a dat onoarea de a-L numi pe Yahuwah "Tatăl nostru."

Acest nume, i-a vorbit Lui și despre El şi este un semn de dragoste și încrederea față de El, și o garanție a vegherii Sale în relația cu noi. Spus atunci când cerem favoarea sau binecuvântarea Sa, este la fel de muzical în urechile Lui. S-ar putea să nu credem în necesitatea chemării acestui nume, El l-a repetat din nou și din nou. El dorește ca noi să ne familiarizăm cu denumirea [numele]. . . . [Yahuwah] ne privește ca copiii ai Săi. El ne-a izbăvit și ne-a răscumpărat din lumea nepăsării și ne-a ales să devenim membri ai familiei regale, fii și fiice ai Împăratului ceresc. El ne invită să avem încredere în El cu o încredere mai profundă și mai puternică decât cea a unui copil în tatăl său pământesc. Părinții își iubesc copiii, dar dragostea lui . . [Yahuwah] este mai mare, mai largă, mai profundă, decât poate fi iubirea umana, eventual. Este nemăsurată. Apoi, dacă părinții pământești știu cum să dea daruri bune copiilor lor, cu cât mai mult Tatăl nostru din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce IL cer? 6

Scriptura ne spune că Yahuwah este IUBIRE. (Vezi 1 Ioan 4: 8). Ca întruchipare a iubirii pure, El nu stabilește standarde exacte ale poziției corporale sau pronunția perfectă înainte de a va asculta rugăciunile. El asigură fiecare suflet ezitant, "Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară." (Vezi Ioan 6:37.) În "Predica de pe Munte", Mântuitorul ne-a învățat ce fel de rugăciunii sunt acceptabile și ce fel de rugăciunii sunt inacceptabile pentru Yahuwah. El a spus:

Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii. Pentru că le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că, și-au luat plata lor. . . . [Și] atunci când vă rugați, nu folosiți repetări zadarnice ca păgânii. Pentru că ei cred că vor fie auzite de mulți cuvintele lor. Prin urmare, să nu fiți ca ei.7

Rugăciunea nu trebuie să fie un ansamblu specific de cuvinte sau mișcări prin care trecem, în scopul de a cumpăra favoare divină. Mântuitorul a explicat că o astfel de tradiție și teatralitate au fost inutile atunci când vorbim de Tatăl.

Dar tu, când te rogi, intră în odăița ta, și după ce ai închis ușa ta, roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. . . . Căci Tatăl vostru știe lucrurile de care aveți trebuință înainte de a le cere Lui.8

Rugăciunea nu-şi are drept scop să facem cunoscute lui Yahuwah nevoile noastre. El știe deja nevoile noastre si are posibilitatea necesară de a ne ajuta.

Rugăciunea este deschiderea inimii la. . . [Tatăl], ca la un prieten. Nu pentru că este necesar, cu scopul de a ne face cunoscuti lui. . . [Yahuwa] aşa cum suntem, ci pentru a ne permite să-L primim. Rugăciunea nu-L aduce pe. . . [Tatăl] jos la noi, dar ne conduce pe noi la El.9

Sau, cum a spus odată Oswald Chambers: "Părerile noastre referitoare la rugăciune nu sunt găsite în Noul Testament Privim rugăciunea ca un mijloc pentru a obține ceva pentru noi, ideea biblică a rugăciunii este ca noi să putem ajunge să-L cunoaştem pe... [Yahuwah]." Acesta este scopul rugăciunii, iar acesta este motivul pentru care este important să se cunoască numele divin. Numele personal Yahuwah este la fel de sfânt ca și EL și este o descoperire a caracterului Său.

Atunci când o persoană ÎL cunoaște pe Domnul ca Tată al său iubitor, el va avea încredere să cheme Numele Lui în rugăciune. Aceasta nu va fi o rugăciune leneșă, nesigură, cu jumătate de inimă. Charles H. Spurgeon, predicator foarte respectat din secolul al 19-lea a observat odată: "Există un tip general de rugăciune spusă cu precizie. E ca și cum un regiment de soldați ar trebui să tragă cu armele lor oriunde. Cu siguranță cineva ar fi ucis, dar majoritatea inamicilor ar fi ratați." Unei persoane care are încredere în Creatorul ei cum are încredere în tatăl său uman, nu-i va fi frică să-și mărturisească nevoile sale la fel de simplu și de încrezător ca modul în care un copil cere un pahar cu apă atunci când el este prea scund ca să ajungă la robinet.

man smilingNoi trebuie să avea încredere în promisiunea lui. . . [Yahuwah]. Noi trebuie să mergem în lucrarea noastră crezând că. . . [El] va face doar ceea ce El a spus că va face, și că binecuvântările pentru care ne-am rugat vor veni la noi atunci când avem cea mai mare nevoie de ele. Fiecare petiție ajunge la inima. . . [Tatălui] când venim cu credință.     Noi nu avem destulă credință. Noi ar trebui să-I arătăm Tatălui nostru ceresc că suntem dispuși să ne ajute mai mult decât îl ajută un părinte pământesc pe copilul său. De ce nu avem încredere în El? "El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată,împreună cu El, toate lucrurile?" (Romani 8:32) 10

Rugăciunea este un privilegiu, dar nu este un lux pe care să îl poți lua sau lăsa la îndemnurile cuiva sau cu timpul. Chemarea Numele Tatălui este o necesitate vitală! Marele reformator protestant, John Wesley, a observat odată: "Am atât de multe de făcut, așa că am petrecut mai multe ore în rugăciune înainte să fiu eu în măsură să le fac."

Rugăciunea este respirația sufletului, canalul tuturor binecuvântărilor. Așa cum. . . sufletul pocăit oferă rugăciunea lui,. . . [Tatăl] vede zbuciumul său, urmărește conflicte sale, și notează sinceritatea sa. El are degetul pe pulsul lui, și ia notă de fiecare necaz. Nici o senzație cu fiori, nici o emoție nervoasă, nici o nuanță de tristețe, nici o pată de păcat, nici un gând sau scop cu care se mișcă, de care El să nu fie conștient. Acest suflet a fost cumpărat la un cost infinit, și este iubit cu un devotament nealterat.11

 Cel care-L iubește pe Tatăl său ceresc, nu va ezita să cheme Numele Lui în fiecare încercare sau nedumerire. Încrederea în iubirea și puterea Celui care poartă numele de promisiune, face firesc să urmeze instrucțiunile lui Pavel: "Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, Mulțumiți lui Yahuwah pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui [Yahuwah... ] în... [Unsul Yahushua] cu privire la voi."(1 Tesaloniceni 5: 16-18, )

Mântuitorul a cerut ca poporul Său să se roage neîncetat. Acest lucru nu înseamnă că ar trebui să fim mereu pe genunchi, dar că rugăciunea trebuie să fie la fel ca respirația sufletului. Solicitările noastre tăcute, oriunde am putea fi, trebuie să se înalțe către. . . [Tatăl], și. . . [Mântuitorul]. Avocatul nostru pledează în favoarea noastră, aducând cu tămâia neprihănirii Sale cererile noastre la Tatăl.12

Nu este posibil să fii continu în genunchi. Cu toate acestea, inima poate fi atrasă la Tatăl în rugăciune. Când în necaz,  când trist sau confuz, rugăciunile,  ca săgețile în zbor spre ceruri, primesc atenția imediată a Tatălui. În prezența lui este plinătatea bucuriei! Este privilegiul nostru de a fi în prezența Lui atunci când ne rugăm. Prin urmare, rugăciunea trebuie să fie la fel de firească pentru copiii Săi ca respirația. "Obișnuiți-vă treptat să faceți rugăciune în toate treburile zilnice - vorbiți, interpretați, lucrați în pace, ca și cum ați fost în rugăciune, așa cum ar trebui să fie într-adevăr." 13

Spune-i. . . [Tatălui] tot ce este în inima ta, cu plăcerile și dureri ei, ca si cum îţi descarci inima cuiva, unui prieten drag. Spune-i. . . [Lui] necazurile tale, astfel. . . [El] îţi va aduce mângâiere; . . . [Spune-i] dorințele tale, astfel . . [El] le poate purifica; spune-I. . . [Lui] neplacerile tale, astfel. . . [EL] te poate ajuta să le biruiesti; vorbeste cu. . . [Tatăl] despre ispitele tale, căci. . . [El] te va proteja de ele: arată. . . [Domnului] rănile inimii tale, doar. . . [El] le poate vindeca. Daca turnati astfel toate slăbiciunile voastre, nevoile, problemele, nu va mai fi nimic de spus. Vorbeşte din prisosul inimii, fără a ţine cont, spune doar ceea ce crezi. Ferice de cei care ajung la o astfel de legătură familiară, fără rezerve cu. . . [Creatorul lor].14

În timp ce suntem angajaţi în activitatea noastră de zi cu zi, ar trebui să ridicăm sufletul la cer în rugăciune. Aceste petiții tăcute urcă precum tămâia înaintea tronului harului; și inamicul este uimit. Creștinul a cărui inimă este astfel prinsă de. . . [Yahuwah], nu poate fi înfrânt. Nici uneltirile celui rău nu pot distruge pacea lui. Toate promisiunile din. . . cuvântul [Tatălui], toată puterea harului divin, toate resursele. . . [Atotputernicului], sunt un gaj pentru a asigura eliberarea lui.

Este un lucru minunat că ne putem ruga eficient, că, muritorii rătăciți, nevrednici au puterea de a oferi cererilor lor. . . [Creatorului]. Ce dorință mai mare poate avea omul decât aceasta, - să fie legat de . . . [Cel] infinit? Omul slab, păcătos are privilegiul de a vorbi cu Creatorul său. Putem rosti cuvinte care ating scaunul de domnie al Monarhului universului. Putem vorbi cu. . . [Mântuitorul nostru], ca şi cum noi mergem pe drum, și El spune, eu sunt la dreapta ta.

Putem comunica cu. . . [Tatăl] în inimile noastre; putem umbla în tovărășie cu. . . [Fiul Său]. Când implicaţi în munca noastră de zi cu zi, ne putem exprima dorința inimii noastre, ce nu poate fi auzită de nicio ureche omenească; dar aceste cuvânte nu se vor stinge în tăcere, nici nu pot fi pierdute. Nimic nu poate îneca dorința sufletului. Ea se ridică mai presus de zgomotul străzii, peste zgomotul de mașini. Este. . . [Yahuwah] cel cu care vorbim, iar rugăciunea noastră este auzită.

  Cereţi, atunci; cereți și veți primi. Cereți umilință, înțelepciune, curaj, creșterea credinței. Pentru fiecare rugăciune sinceră veti primi un răspuns. Acesta nu poate veni doar cum doriti, sau la momentul căutat; dar va veni în modul și la momentul în care va satisface cel mai bine nevoilor voastre.La rugăciunilor spuse în singurătate, în oboseală, în încercare,. . . [Tatăl vostru] are răspunsuri, nu întotdeauna în conformitate cu așteptările voastre, dar întotdeauna pentru binele vostru.15

man kneeling in prayerCând chemi numele Tatălui, nu poti vedea întotdeauna sau primi răspuns imediat. Cu toate acestea, rugăciunea ta este întotdeauna ascultată. Se spune adesea că, uneori, răspunsul este da; alteori răspunsul este nu; și, uneori, răspunsul este să așteptăm un timp.

Dar de prea multe ori, oamenii renunţă prea repede. Ei, fie nu persevereaza în rugăciune, sau, poate, ei cred, că cer prea mult și cer prea puţin. Cu toate acestea, Tatăl "nu întârzie să asculte rugăciunile noastre pentru că El nu are nici o reţinere să dea, dar că, prin lărgirea dorințele noastre, El ne poate da mai mult." 16

Uneori, o persoană care doar învață să se roage nu este sigură cum să se roage. Este întotdeauna necesar să aduci mulțumiri Creatorului tău. Spune-i că ești recunoscător pentru! Poți să te rogi, de asemenea, în modul cunoscut sub numele de "Tatăl Nostru". Aceasta este rugăciunea pe care Mântuitorul a spus-o în Predica de pe Munte:

Tatăl nostru care ești în ceruri,
Sfințească-se numele Tău.
Vie împărăția Ta.
Faca-Se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ
Pâinea noastră cea de toate zilele Dă-ne nouă astăzi.
Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.
Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău:
Pentru că a Ta este împărăția și puterea și slava, în veci.
Amin. (Matei 6: 9-13, KJV)

Aceasta este, de asemenea, rugăciunea cu care El ia învățat pe ucenicii Săi. (Vezi Luca 11:. 2-4) Este un model de rugăciunea deoarece Îl recunoaște pe Tatăl în cer, ea cere ca voia Lui să se facă, marturiseste nevoile simple și cere binecuvântări spirituale, lăsând totul Celui ce este infinit în înțelepciune. Nu ar fi nimic în neregulă pentru cineva, să se roage aceasta rugăciune perfectă ca să încheie momentul de rugăciune al fiecărei zile.

Rugăciunea secretă, rugăciunea cuiva în intimitatea inimii sale, aduce putere divină necesară tuturor celor care vor fi depășiti în războiul împotriva păcatului și a sinelui. Cu toate acestea, există și alte tipuri de rugăciune, care pot fi o mare binecuvântare, de asemenea. Rugăciunea în grupuri poate fi o binecuvântare extraordinară, pentru că Duhul Sfânt vine și atrage inimile la unison și ajung până la Yahuwah. Uneori, în cazul în care există un grup mare, oamenii îl vor rupe în grupuri mici de patru sau cinci.

Un alt mod de a te ruga, care aduce binecuvântări extraordinare este rugaciunea "într-un acord." O persoană începe rugăciunea și spune Tatălui ceea ce este in inima lui. O altă persoană se poate alătura în orice moment, și oricine altcineva poate, de asemenea. Când vă rugaţi în cerc, la un moment dat, Duhul Sfânt poate aduce gânduri în mintea cuiva care, până îi vine rândul să se roage, le-a uitat deja. Fiind liberi să vorbiţi și să vă rugați ", într-un acord", după cum vă mișcă Spiritul, este o experiență profunda, bogată și înălțătoare spiritual. Creatorul a încurajat pe fiecare din copiii Săi să cheme numele Lui.

Tatăl nostru ceresc așteaptă să reverse asupra noastră plinătatea binecuvântărilor Sale. Este privilegiul nostru de a bea cu îndestulare din izvorul iubirii nemărginite. Ce minune că ne rugăm așa de puțin! . . . [Domnul] este gata și dispus să asculte Rugăciunea sinceră a celui mai umil dintre copiii Săi, și totuși este multă reticență vădită din partea noastră să facem cunoscute nevoile noastre. . . [Lui]. Ce pot crede îngerii cerului despre săracele ființe umane neajutorate, care fac obiectul ispitei, atunci când. . . [Creatorul] cu inima plina de iubire infinită tânjește către ei, gata să le dea mai mult decât cer sau gândesc, totuși se roagă așa de puțin și au atât de puțină credință? Îngerii se închină înaintea. . . [Creatorul lor]; le place să fie aproape de El. Ei consideră comuniunea cu. . . [Creatorul lor] ca cea mai mare bucurie a lor; Și totuși, fiii acestui pământ, care au nevoie atât de mult de ajutorul pe care numai. . . [Yahuwah] îl poate da, par mulțumiţi să meargă fără lumina Duhului Său, fără compania prezenței Sale.

Întunericul celui rău îi învăluie pe aceia care neglijează să se roage. Șoaptele ispititoare ale vrăjmașului îi amăgesc spre păcat; și totul este din cauză că ei nu fac uz de privilegiile pe care. . . [Tatăl] le-a dat în rolul divin al Rugăciunii. Şi de ce ar trebui ca fiii și fiicele . . . [Domnului] sa fie reticenţi să se roage, când Rugăciunea este cheia în mâna credinței  care deschide tezaurul cerului, unde se află depozitate resursele inepuizabile ale Celui Atotputernic? 17

Chemaţi Numele Creatorului vostru! El așteaptă cu inima plină de dor să răspundă la rugăciunile voastre. El va fi găsit de toți cei care cheamă Numele Lui cu credință.

Apasă aici pentru a viziona videoclipul!1 El, #410, The New Strong's Expanded Dictionary of Bible Words.)

2Encyclopædia of Religion and Ethics,  James Hastings, John A. Selbie, and Louis H. Gray, eds., (New York: Charles Scribner's Sons, 1917), Vol. 9, p. 152.

3 E. G. White, Steps to Christ, pp. 94-95.

4 Ibid.

5 Timothy Jones

6 E. G. White, Christ's Object Lessons, p. 142.

7 Matthew 6:5, 7-8a, NKJV

8 Matthew 6:6, 8b, NKJV

9 E. G. White, Steps to Christ, p. 93.

10 E. G. White, That I May Know Him, p. 230.

11 E. G. White, Maranatha, p. 85.

12 E. G. White, That I May Know Him, p. 78.

13 François Fénelon

14Ibid.

15 E. G. White, Messages to Young People, pp. 249-250.

16 Anselm of Caterbury

17 E. G. White, Steps to Christ, p. 94.