Print

Ochraň své dítě před pornem

Použij tyto techniky, aby tvé dítě získalo pevný postoj proti zlu pornografie.

Jace a Haylie byli kvintesenční zlatý pár. Jace byl široký a opálený se světle blonďatými vlasy svých seveřanských předků. Hrál obránce ve fotbalovém týmu vysoké školy. Haylie byla vysoká a štíhlá s tmavě zlatavými vlasy barvy zralé pšenice. Byla atletické postavy a v běžeckém týmu na stejné škole jako Jace. Spolu tvořili úžasný pár.

Jace se často zdržoval po škole ve strojírenské firmě svého otce, kde jsem pracoval. Buď požádal svého otce o nějaké peníze nebo hrál počítačové hry na počítači, který nikdo nepoužíval. Jaceova matka s úsměvem vyprávěla mé ženě, že už s Hayliovou matkou spekulují, jak budou asi vypadat budoucí vnoučata, když mají tak krásné oba rodiče.

Jednoho dne mne požádal Jaceův otec, abych zjistil příčinu počítačových problémů, které se vyskytly v kanceláři. Počítače byly propojené, takže když bylo něco na jednom počítači, tak to zasáhlo všechny. Problémy zavirování pocházely z počítače, který používal Jace, když byl v kanceláři. Když jsem to zkoumal hlouběji, odhalil jsem příčinu problému. I když Jace vymazal svou historii brouzdání po netu, neznal všechny způsoby, jak skrýt svou online aktivitu, a tak jsem zjistil, že strávil mnoho času stahováním pornografie.

chlapec student blondýn

Porno negativně ovlivňuje vztahy, protože mění pohled na opačné pohlaví. To má za následek změnu chování vůči partnerovi.

Z vlastní zkušenosti jsem věděl, k jaké závislosti může porno vést. Když se Jace opět objevil, pozval jsem ho do mé kanceláře ke klidnému pohovoru muž s mužem. Řekl jsem mu, co jsem zjistil, a že si dělám o něj obavy, protože to je velice návyková věc. Varoval jsem ho, že když bude pokračovat ve sledování porna, změní ho to a on se bude na dívky dívat jinak a bude se k nim jinak chovat. Řekl jsem mu, že by to nakonec zničilo každý vztah, který by s ženami začal. Jace mi poděkoval za to varování a slíbil, že s tím skončí.

Zanedlouho poté ukecal Jace svého otce, aby mu ten počítač daroval, protože ho stejně nikdo z kanceláře nepoužíval, a přestěhoval si ho domů do svého pokoje. V následujících měsících jsem si povšiml, že se Jace začal k Haylie chovat jinak. Už neměl zájem trávit s Jace tolik času a nebyl k ní tak milý jako dříve. Často s ní mluvil netrpělivě. Haylie nechápala, proč se Jace změnil, ale jistě se jí to nelíbilo. V polovině posledního studijního roku se s ním Haylie rozešla. Jejich matky, které byly kamarádky, byly velmi zklamané, ale já jsem nebyl překvapen. Porno tě změní a ne k lepšímu. Změnilo Jaceův pohled na Haylie a to změnilo jeho chování k ní.

Pornografie je past. Je stejně návyková jako nikotin nebo alkohol a moudří rodiče by měli udělat vše v jejich silách, aby připravili své děti ubránit se tomuto pokušení, když k němu dojde, protože v určité době k tomu dojde.

Problém porna

Mladí lidé1 dnes čelí výzvám, které dřívější generace neznaly. Internet zpřístupnil nejzvrácenější pornografii pouhým kliknutím myši. Problémem je, že sledování porna mění mozkovou neurochemii člověka, který to pravidelně sleduje.

Existuje narůstající problém závislosti mladistvých na pornografii. Negativní účinky pornografické závislosti jsou dokonce větší, protože jejich mozek je náchylnější k účinkům chemického přetížení, které přichází s opětovným sledováním... Dopamin je neurotransmiter, který je hlavním prvkem v naší touze po osobní odměně. Když mladiství stimulují potenciálně návykové zvyky jako je pornografie, dojde k záplavě dopaminu v mozku. S opakujícím se nárůstem dopaminu uvolněným do mladého mozku dochází k zapojení touhy po stejném účinku.

 

Mozek mladistvých je nejcitlivější na dopamin okolo 15. roku života a reaguje čtyřikrát silněji na obrázky považované za vzrušující. Mozek mladého člověka je na svém vrcholu produkce dopaminu a neuroplasticity, čímž je vysoce náchylný k závislosti a přeměně, protože jeho mozek ještě nedokončil svůj vývoj.

 

Sexualita konkrétně zvyšuje protein DeltaFosB, který slouží jako prostředník přirozené paměti. Toto studium taky zjistilo, že přemíra DeltaFosB indukovala hypersexuální syndrom.2

Pornografie není ve skutečnosti větším problémem než alkoholismus, drogy nebo nikotin. Skutečným problémem je závislost. Dlouhodobé používání porna vede ve skutečnosti k nižší sexuální touze, jelikož skutečné ženy s normálními těly už člověka nepřitahují.

Lidé (a jsou to převážně muži), kteří jsou posedlí tímto nešvarem, jsou často kvůli tomu nešťastní. Ví, že to ovlivňuje jejich schopnost milovat a být milováni skutečnými ženami. Jak Doidge [psychiatr Norman Doidge] vysvětlil: "Pornografové slibují zdravé potěšení a uvolnění sexuálního napětí, ale často přivodí člověku závislost, shovívavost anakonec pokles potěšení. Paradoxní je, že mužští klienti, se kterými jsem pracoval, často toužili po pornografii, ale neměli ji rádi."3

Návykové chování poskytuje únik z tlaku, stresu a dokonce nudy každodenního života. Závislost poskytuje únik z reality. To je skutečné nebezpečí každé závislosti. Když rodiče naučí své děti, jak jednat se stresem konstruktivním způsobem, budou mladí lidé méně náchylní k vyhledávání emočních únikových cest z tlaku každodenního života.

Zabarikádování duše

Nejdůležitější prací na světě je být rodičem. Rodiče jsou do velké míry zodpovědní za formování charakteru svých dětí. Je důležité, aby rodiče vybavili své děti prostředky na zvládání stresu konstruktivním způsobem. Vycvič své děti, aby si uvědomovaly a byly vděčné za malé radosti a požehnání každodenního života. To je taky důležité.

Níže je sedm jistých kroků, jak pomoci dítěti od mladého věku formovat charakter, který bude oddolávat svůdnému kouzlu pornografie. Tytéž principy je možné aplikovat i na jiné závislosti.

1. Poskytni dětem zdravý pohled na manželskou lásku.

Děti, které vidí své rodiče, jak se radují ze zdravého, romantického manželství, budou mít nejspíš také zdravé vlastní vztahy. Když dítě vidí, jak otec miluje a ctí maminku v reálném životě, jak mají romantický vztah, je položen základ pro zdravá a realistická očekávání v životě dítěte.

Jedním z nejlepších způsobů pro manžela, jak zdůraznit skutečnou krásu, je starat se o svou ženu doma. Je zapotřebí hodně objímání a polibků mezi manželem a manželkou. Uvolni biblickou sexualitu a romanci z jejich neslušného vězení a uč své děti biblickému pohledu na lásku.

Děti potřebují vidět manželský romantický cit. Otec může dát svým dětem jasné poselství, co je to krása a co se mu líbí - i když by to slovy svým dětem neřekl. Držení za ruce, tančení v obýváku, dlouhé objetí a něžné pohlazení před dětmi jsou krásným příkladem toho, jakou cenu má pro muže láska.4

2. Zdravé domácí prostředí.

Všechny závislosti včetně pornografie, jsou metody úniku. Zabezpeč, aby tvůj domov byl vždy bezpečným útočištěm před světem, kde láska, teplo, podpora a nekritické přijetí jsou dána tvým dětem. Pochvala dítěte za jeho snahu a tvrdou práci, spíše než za dokončený produkt, v něm vyvine uspokojení z tvrdé práce. To nakonec přivede dítě dále, než když je jen pochváleno za konečný výsledek nebo za svou chytrost. Mládež je snadno znuděná. Když je dítě pochváleno za tvrdou práci a úsilí k dosažení něčeho, formuje se charakter, který nachází uspokojení a radost v tvrdé práci. Když pak přijde stres a výzvy dospívání, bude méně náchylný obracet se k emočním berličkám nějaké závislosti.

matka a dítě

V rodině, kde chybí otec, je extrémně důležité pro matku, aby velmi brzy vybudovala vřelý, podporující vztah se svým synem. On musí cítit, že může otevřeně a bez zábran mluvit o čemkoliv, co mu dělá starosti. Klidný, neodsuzující postoj je nezbytný, pokud chceš, aby se tvůj syn cítil bezpečně a důvěřoval ti.

Pokud váš domov není teplým, příjemným a povzbuzujícím místem, tvé dítě si najde útočiště někde jinde a porno nabízí snadný únik. Domov by měl být místem, kam člověk může utéci, ne z kterého utíká. Ze svého domova jako útočiště má být mladý člověk naučen zdravým technikám, jak zacházet se stresem. To začíná dostatečným spánkem, zdravou stravou, cvičením, až po modlitbu a důvěru v boží moc.

3. Učte vaše děti důležitosti pozdrženého uspokojení.

Když mi bylo 14, vzali mne a mého bratra rodiče na delší zámořský výlet. Byl to můj první výlet mimo Severní Ameriku a kulturní šok byl obrovský. Jedna z věcí, která vskutku šokovala mou mladou mysl, byl všeobecný postoj lidí v jiných zemích k práci. Tam, kde jsem byl vychován v USA, platila puritánská etika "Pracuj teď, hrej si později (pokud už není nic na práci)." Zde to však byla kultura okamžitého uspokojení.

Pro vývoj charakteru tvého dítěte je extrémně důležité vštěpovat mu zásadu pozdrženého uspokojení. Porno je na internetu snadno dostupné. Je zajisté snazší mít přístup k pornografii než si vytvořit a udržet osobní vztah v reálném světě. Mladistvý, který se uspokojuje sledováním  online porna, vyroste v muže, pro kterého je snazší uspokojit se sám při sledování porna, než vynaložit lásku a úsilí pro uspokojení své ženy, která pak bude jeho uspokojením.

"Když děti řídí domácnost tím, že snadno přesvědčí své rodiče, aby jim dali, po čem touží jejich srdce, pak není nic, co zastaví dítě před pornem, když nastane příležitost. A ta příležitost přijde.

[Poslední statistiky] uvádějí, že z  813 dospělých ve věku 18-26 souhlasí dvě třetiny s tím, že sledování pornografie je v pohodě. 86% mužů a 32% žen sledovalo porno. Procento u žen narůstá. Myslím, že všichni souhlasí s tím, že porno je exponenciálně přístupnější, než bylo před deseti lety. Jestliže je dítě vychováno tak, aby si uspokojovalo své sobecké touhy, nebude pro něj těžké podlehnout svodům porna."

(Rick Thomas, autor a poradce)

Odložené uspokojení je zásada, která je vyučována v raném dětství, kdy se dítě učí poslouchat, když maminka nebo tatínek řeknou "Ne". Děti, kterým se dá vše, oč požádají, si vytvářejí charakter, kdy očekávají, že jim bude splněno každé přání. Příliš mnoho rodičů používá v raném dětství metodu odvedení pozornosti. "Odvedení pozornosti" dítěte, raději než je učit tomu "Ne", je jeden z nejškodlivějších způsobů, jak může rodič vychovávat dítě. Aktivně totiž učí okamžitému uspokojení: "Nechci, aby to měl, a proto ho odvedu pryč k něčemu jinému, co bude pro něj ještě atraktivnější a vytouženější." To nevytváří v dítěti sílu charakteru! To jen upevňuje víru v to, že může mít cokoliv, po čem prahne. Navíc to podporuje krátkodobou pozornost, která se brzy omrzí.

Je naprosto nezbytné pro vývoj charakteru tvého dítěte, aby si vštípilo princip pozdrženého uspokojení. Dítě, kterému je dovolováno okamžité uspokojení, je znuděné vším, co vyžaduje závazek a tvrdou práci. Takové dítě vyroste v sebe uspokojujícího se dospělého, který nebude hledat nic jiného než okamžité uspokojení ve všech oblastech svého života.

4. Uč své dítě, že činy nesou s sebou i následky.

Dítě, které nikdy nenese zodpovědnost za to, co udělá špatně, vyrůstá v dospělého člověka, který ví, jak se všemu vyhnout, včetně lhaní manželce, nebo dokonce obviňování ji ze své závislosti. To pak zasáhne do každé oblasti jeho života, včetně toho duchovního.

To začíná už v době, kdy jako malé dítě není poprvé učeno poslouchat maminku a tatínka, když mu řeknou, že má něco udělat. Některé děti jsou vychovávány k tomu, že mohou neposlouchat, dokud maminka nenapočítá: "jedna... dvě... dvě a půl... dvě a třičtvrtě... skoro tři!" A právě tak rychle se dítě naučí, že může neposlouchat až do té doby. Jiné děti se učí, že mohou neposlouchat až do chvíle, než tatínek zvýší hlas nad určité decibely.

Děti mají být vyučovány, že mají uposlechnout ihned, když se jim něco přikáže klidným, příjemným tónem hlasu. Pokud tomu tak není, jsou aktivně vychovávány, že neposlušnost je v pohodě, dokud otec nezakřičí nebo matka nenapočítá do "dvě a třičtvrtě".

Děti, které jsou vyučovány jasným, rozumným hranicím, a které ví, že jsou milovány, jsou šťastné a cítí se bezpečně. Rozmazlené dítě, které nebylo nikdy zodpovědné za to, co špatného udělalo, vyrůstá s tím, že pravidla a zákony (včetně Yahuwahových zákonů) se ho netýkají. Takovýto mentální postoj je otevřenou pozvánkou k závislosti na pornografii.

5. Aktivně vštěpujte hodnoty svému dítěti.

Křesťanští rodiče často přemýšlejí o dětech jako o zahradě. Vyčerpávající úsilí je vynaloženo na vykořenění každého nevzhledného plevelu, který vystrkuje svou ošklivou hlavu z úrodné země srdce jejich dítěte. Problémem však je, že když se neustále zaobíráš jen tím plevelem, skončíš s pozemkem prázdné půdy. Abyste měli krásnou a produkující zahradu, musíte dělat více než jen vytrhávat plevel.

Krásná zahrada bude mít i různorodost květin a popínavých rostlin, které vypadají hezky a dobře voní, které přitahují motýly a ptáky. Produktivní zahrada bude mít také ovoce a zeleninu k pokrmu, stejně jako léčivé bylinky, které mohou být různými způsoby použity. Ale mít něco více než jen kus pozemku mrtvé hlíny vyžaduje práci. Vyžaduje to plánování. Vyžaduje to i aktivní vštěpování toho, co chceš mít, a následné živení toho, co bylo zasazeno.

Jakého dospělého jedince si přeješ mít ze svého dítěte, když mu bude 18? Chceš aby byl zdvořilý, ohleduplný k ženám, tvrdě pracující, laskavý k druhým a chránící ty, kteří jsou menší a slabší než on sám? Pak musíš začít zasévat tyto věci do jeho charakteru od raného dětství a aktivně to vyživovat v růstu.

6. Veď upřímné hovory se svými dětmi.

Nikdy, ale nikdy nelži svým dětem. Nechť vyrůstají s tím, že mohou vždy přijít k tobě pro pravdu. Pokud se něco nehodí díky jejich věku, řekni jim, že jim odpovíš na jejich otázky, až budou starší. Odmítnout odpověď na otázku je jedna věc. Ale lhát je něco zcela jiného a zničí to jejich důvěru v tebe.

Mluv se svými dětmi otevřeně od útlého věku přiměřeně jejich věku. Pokud si nemohou přijít k tobě pro informace, pak je získají od svých vrstevníků a to zajisté není bezpečné místo, kde se učit křesťanským hodnotám.

rodina u večeře

Mluv se svými dětmi upřímně. Ať poznají své hodnoty od tebe, ne od vrstevníků.

Když je ustanovena otevřená komunikace, vysvětli svým rostoucím dětem nebezpečí pornografie. V dnešním světě jsou pornografické obrázky snadno dostupné přes internet a budeš potřebovat mluvit o tom se svými dětmi před jejich pubertou. Má nejmladší dcera se nedávno setkala na internetu s obrázkem, který ji naštval. Je jí teprve 11 a dívala se na obrázky krásných a neobvyklých zvířátek jako jsou dlouhosrstí králíci. Náhle, když vyhledávala obrázky s největším psem na světě, vyskočil na obrazovku obrázek lidského těla s uříznutou hlavou. To nebyl ten druh obrázku, který hledala, ale přesto se na monitoru objevil.

Tento extrémně živý obrázek ji pobouřil a pronásledoval po měsíce. Určité věci spouštějí vzpomínku na to, co viděla, a ona se opět naštve. I pornografie opakovaně vyskakuje na obrazovku, když hledáme něco zcela jiného. Něco tak nevinného jako malé oblečky pro pejsky může skončit nechutným tvrdým pornem. Webmástři pornografických stránek využívají různých klíčových slov, aby přitáhli lidi na své stránky.

Řekni dětem o nebezpečí pornografie! Nedopusť, aby nepohodlnost rozhovoru způsobila, že se děti o tomto nebezpečí nedozví. Vysvětli jim, že nejlepším způsobem, jak se vyhnout závislosti, je nikdy to nezkoušet!

Můžeš implementovat některé přesvědčující výroky:

První přesvědčení: Chápu, že pornografie je závislý hřích, který může zničit veškerou naději na šťastné, fungující budoucí manželství.

Druhé přesvědčení: Jsem zodpovědný Yahuwahovi a svým rodičům za to, co si vložím do své mysli skrze knihy, filmy, internet a co poslouchám.

Ty jsi ten rodič. Je tvou povinností monitorovat, čím se dítě baví. Pokud tak neděláš, pak ani nevíš, čemu jsou děti vystaveny. Dlouhodobé následky zanedbávání své rodičovské role může vést u tvého dítěte ke ztrátě práce, manželství a k hluboce nešťastnému, neuspokojenému životu, když dosáhne dospělosti. Návyky získané v dětství, pro dobro nebo pro zlo, se drží člověka a ovlivňují ho po celý život.

7. Uč dítě sebeovládání.

Ze všech těch zásad zde uvedených je tato tou nejdůležitější. Dítě, které je vyučováno sebeovládání, vyroste v dospělého člověka, který si osobně bude vážit Yahova zákona a upřednostní ho před osobní touhou a uspokojením. Lidé, kteří nejsou v mládí naučeni sebeovládání, se to musí naučit později díky vnějším silám.

Sebeovládání začíná s dítětem v náručí matky. Když se dovolí 18-měsíčnímu dítěti, aby se vztekalo, řvalo, křičelo a kopalo kolem sebe, pak se zákonitě učí nedostatku sebeovládání. Když se 8-leté dítě může chovat sprostě ke svým bratrům a sestrám, když je nemocné nebo se necítí dobře, pak se zákonitě učí nedostatku sebeovládání. Když může 14-leté dítě zvýšit svůj hlas a křičet vzteky, pak se učí taktéž nedostatku sebeovládání. Každý dokáže křičet, když je vzteklý. K tomu není zapotřebí žádná síla charakteru. Je ale hodně sebeovládání a silného charakteru zapotřebí, aby si člověk uchoval klid a sebekontrolu, když je vyprovokován.

vztek

Rodiče, kteří nevyžadují po svých dětech sebeovládání, jim prokazují špatnou službu, která je v životě o hodně připraví.

Selhat při výchově sebekontroly je jednou z nejhorších služeb, kterou může rodič dítěti učinit. Přenáší se to do všech oblastí života jedince, včetně duchovního života. Podřídit svou vůli Yahuwahovi, odmítnout ukájet se hříšným chováním, když po tom moc toužíš, to vyžaduje sílu charakteru, která vychází jen ze sebeovládání.

Možná nemáš tak silnou vůli k vlastnímu překonání pokušení. My všichni máme oblasti, které vyžadují boží pomoc, abychom v tom zvítězili. Ale vyžaduje to sebeovládání k volbě, obrátit se v takové chvíli k Yahushuovi o pomoc, když jsme pokoušeni, raději než se oddat lákavému pokušení.

Kde hřích začíná

Hřích začíná vždy nejprve v mysli. Jeho přístavem je představivost. Když pak přijde příležitost, pokušení z vnějšku se spojí s korupcí zevnitř a člověk hřeší. Toto se dá přímo vystopovat až k nedostatku sebeovládání.

Jeden z tvých největších úkolů jako rodiče, je vštěpovat tvému dítěti zásady sebeovládání. Nikdy nedosáhne stavu pravého muže v Yahuwahovi, dokud je v otroctví vrtkavých tužeb vlastních pudů.

Pokud tvé dítě už sleduje porno

I v těch nejzbožnějších domovech, s nejpečlivějším rodičovstvím, mohou mladiství upadnout do osidel svodů pornografie. To z tebe nedělá špatného rodiče. Lucifer se vzbouřil v Nebi! Nicméně si musíš zde uvědomit, že jednáš s pravou závislostí.

Dr. Donald L. Hilton ml. naléhá:

Musíme považovat pornografii a sexuální závislost za skutečnou závislost, a nejen z perspektivy chování/duchovna. ...Jednotlivci bojující s pornografií a sexuální závislostí musí chápat, že jelikož se jedná o skutečnou závislost, nebudou schopni přestat, dokud nevyhledají pomoc u vhodných zdrojů. Rozumový výklad, že "toto je můj privátní hřích a já si ho vyřeším privátně s Bohem", vede jen ke zhoršení závislosti a zažene člověka do dvojího života. Musí mít osobní touhu hledat a získat pokání a obnovení.6

Když zjistíš, že se tvé dítě zapletlo do pornografie, pak jsou některé konkrétní věci, které můžeš udělat, abys mu pomohl se vysvobodit.

A) Nereaguj s hněvem, odporem nebo emočními slzami. Nesnaž se zahanbit nebo ponížit tvé dítě.  Děti a mláděž jsou mladšími členy královské rodiny nebes a měla by jím být poskytnuta úcta a důstojnost.

 

otec radí synovi

Pokud tvé dítě už má problém se závislostí na pornu, dopřej mu laskavost a pochopení, které očekáváš od Yahuwaha, když sám selžeš.

B) Buď klidný, zdvořilý a chápající. Chovej se ke svému dítěti tak, jak by sis přál, aby se Yahuwah choval k tobě, když uděláš chybu. Pokud jsi měl taky problémy s pornografií, můžeš se podělit o to, co ti pomohlo nad tím zvítězit. Nechť tvé dítě ví, že v tom není samo.

 

C) Povzbuzuj a vyživuj důvěru dítěte. Nyní není čas rodiče na "přísnou lásku". Rodiče, kteří vládnou "přísnou láskou", trestají své děti, i když se přiznají a omluví se. Pornografie je svou povahou skrytá, utajovaná neřest. Nedávej svému mladistvému žádný důvod, aby byla ještě více utajovaná. Přísná láska jen povzbuzuje mládež k tomu, aby lhala, protože ví, že budou stejně potrestáni, i když řeknou pravdu. Buď pro své dítě bezpečným přístavem, kde může přijít, když má nějaké boje a potřebuje pomoc.

 

D) Vysvětli nebezpečí a problémy s pornografií. Řekni svému dítěti, jak sledování pornografie ve skutečnosti ovlivňuje chemické procesy v mozku.

 

E) Najdi kvalifikovaného poradce pro jednání se sexuální závislostí, aby pracoval s tvým dítětem. Pamatuj, že kvůli změnám v chemických procesech v mozku jednáš se skutečnou závislostí.

 

F) Omez přístup k počítači.

 

G) Postarej se dítěti o činnost a fyzickou aktivitu. Vyluč nebo omez příjem potravin, které stimulují a vzrušují nízké pudy (maso, vajíčka, nadměrný cukr, kofein, atd.)

 

H) Nikdy své dítě "neodepisuj" jako ztracený případ. Neznamená, že jsi špatný rodič, když zjistíš, že se tvé dítě stalo závislé na pornu. Všichni lidé mají zaručenu svobodu volby.

 

I) Modli se, modli se, modli se za své dítě. Modlit se za své dítě je boží nařízení. Když Izrael trval na tom, že chce mít krále jako mají jiné národy, Samuelova inspirovaná odpověď je příkladem pro každého rodiče, který jedná s dítětem v problémech: "Ode mne také odstup to, abych měl hřešiti proti Yahuwahovi, a přestávati modliti se za vás, nýbrž navoditi vás budu na cestu dobrou a přímou." (1. Samuelova 12,23) Když se nemodlíš za své dítě, kdo to udělá?

Pomož svému dítěti zvítězit

Autor Rick Thomas napsal: "Problém pro mnohé z nás je ten, že nechápeme zákeřné pokušení pornografie a jak naše chování, i když neúmyslné, může pomoci utvářet v dítěti touhu po něčem, co může vést k celoživotnímu otroctví."7 Mnoho mladistvých narazí na pornografii a upadne do závislosti. Pokud nebyli nikdy vyučeni sebeovládání, pokud nebyli nikdy bráni k zodpovědnosti za své činy, pokud domácí prostředí není podporujícím útočištěm před světem, jsou mladiství daleko náchylnější hledat únikovou cestu, kterou nabízí pornografie. Záměrné rodičovství - znamená znát druh dospělého člověka, jakým se má tvé dítě stát, a pracovat na tomto cíli - je nezbytné, pokud chceme, aby naše děti vítězily.

Dítě, které je vychováváno konat rozhodnutí na základě zásad a ne pocitů, vyroste v čestného člověka, který žije životem podle zásad. I když je tvé dítě téměř dospělé, není příliš pozdě začít ho vybavovat nástroji k zbožnému, čestnému životu v bázni Yahuwahově.

otec a syn 

 

1 Tento článek je napsán z perspektivy potřeby ochránit mladé muže a chlapce před nebezpečím pornografie. Rodiče by si měli ale uvědomit, že rostoucí počet dívek byl taktéž sveden ke sledování pornografie. Zásady uvedené v tomto článku jsou tedy stejně platné pro mladé ženy nebo muže.

2 http://www.teensafe.com/blog/web-pornography-addiction-affects-teenage-brain/

3 Donald L. Hilton, Jr., MD, He Restoreth My Soul, chapter 4, emphasis supplied.

4 http://www.covenanteyes.com/2013/03/20/porn-training-motivation/

5 n/a.

6 Hilton, op. cit., Introduction.

7 “5 Sure-fire Ways to Motivate Your Child to Use Pornography.”