Print

Pornografia: Viciu Distrugător al Sufletului

Rădăcina fiecarui act păcătos este gasită în anumite tendințe păcătoase nutrite în inimă.Odată ce păcatul este nutrit în inimă. Satana are avantaj. Prin ispite subtile dar puternice, prin implantarea gândurilor și manipulare emoțională, Satana folosește păcatul nutrit pentru a lega sufletul de el și pentru a-l robii voinței sale. O persoană care este dependentă de un păcat cunoscut devine o jucărie în mâna diavolului.  

man about to fall off the edge of a cliffAdesea o persoană care pare să trăiască o viață “bună“ cade subit  în păcat. Fapta exterioară arată de fapt ce se întâmpla deja înlăuntrul inimii.Când corupția dinăuntru întâlnește corupția dinafară, persoana cade. 

Un păcat care a luat ,foarte rapid, proporții pandemice printre toate categoriile de vârstă , printre căsătoriți și necăsătoriți este cel al pornografiei.Acum prin accesarea atât de ușor a Internetului, pornografia este la dispoziție mai mult ca oricând. Dacă înainte exista riscul de a fi pus într-o situație penibilă prin cupărarea sau închirierea materialelor pornografice din magazine, acum fiecare poate avea acces ocrotit fiind de intimitatea căminului prin Internet.

 Pornografia este un viciu distrugător de suflete care este răspunzător pentru distrugerea mai multor prietenii decât cei mai mulți pot realiza. Un om care agreează pornografia începe să-si indentifice soția sau prietena ca fiind un obiect de plăceri sexuale.Cum nici o femeie nu vrea să fie văzută astfel, se produce o distanțare emoțională unde mai înainte existase intimitate emoțională. Acest lucru se întâmplă chiar și cu perechile celor ce doar se intâlnesc care nu au făcut sex.                             

 Mai mult decât atât, este faptul că odată ce o femei este considerată ca obiect de plăcere, pasul următor va fi să o comparare cu o starletă porno. Nici o femeie nu poate concura cu imaginile cosmetizate, corectate cirurgical găsite în filmele porno.Dar ea nu poate concura nici in felul de a reacționa.

Când o femeie se simte discreditată, răspunsurile ei către soțul său vor reflecta schimbările emoționale. Aceasta va conduce femeia să se îndepărteze emotional afectîndu-și astfel și reacțiile fizice către el. Ca rezultat al lipsei de răspuns al soției, soțul se va afunda și mai mult în pornografie. Prin aceasta, barbatul devine robul Satanei.

 Este imposibil pentru o femeie reală, în carne și oase  să concureze cu fanteziile imaginației omului. In realitate corpul femeii , asemenea celui al bărbatului se schimbă cu trecerea timpului.Este nerealist pentru un om să se aștepte ca o femeie să mai fie la fel ca în tinerețe după vârsta de 30, 40 de ani și să-și păstreze forma și vigoarea.Orice femeie este găsită în pierdere când se compară cu o imagine pornografică sau cu  imaginația debordantă a unui bărbat.

man peeking through hands at a computer screenImaginația unui om n-are limite reale. Obiectul excitării sale poate fi oricine și orice menține starea de visare.Când Satana leagă din ce în ce mai ferm în strânsoare persoana cu imaginația plină de senzualități, persoana devine din ce în ce mai coruptă și mai desfrânată. Ceea ce la început a creat excitare și l-a stimulat își pierde eficiența în timp. Pentru a simții aceiași stare de excitare de mai înainte el trebuie să caute un nivel mai deprăvat de pornografiei.

Pastile pentru potență-Viagra, care sunt la dispoziție, doar complică problema. Există chiar doze zilnice de Viagra. Acestea au furat omului demnitatea dată de Yahwah și l-au redus la nivelul sclaviei sexuale și dependenței de stimulare senzuală. Satana poate,atunci să se joace cu imaginația lor și să-I conducă la păcat prin gânduri cu privire la fiecare femeie care trece..

Yahuwah a intenționat ca soțul și soția să devină tot mai apropiați pe măsură ce de-a lungul anilor împărtășesc experiențe și amintiri împreună. Inevitabilele schimbări ale trupului femeii datorită nașterilor și treceri anilor, trebuie văzute de soțul său ca un semn al cinstei, al sacrificiului de bunăvoie pe care ea l-a făcut pentru copiii ei.Trecerea timpului ar fi trebuit să lege inimile soțului și soției tot mai strâns, pe masură ce el oferă siguranța dragostei lui, ea întoarce această iubire oferindu-I toată inima.

Cartea Proverbelor, folosind ilustrația apei, ceartă pe toți care caută împlinirea propriei dorințe:

Izvorul tău să fie binecuvântat, și bucură-te de nevasta tinereții tale.Cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei! Și pentruce, fiule, ai fi îndrăgostit necurmat de o străină, și ai îmbrățișa sânul unei necunoscute?Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor lui Yahuwah și El vede toate cărările lui. Cel rău este prins în înseși nelegiuirile lui, și este apucat de legăturile păcatului lui.El va muri din lipsă de înfrânare, se va poticni din prea multa lui nebunie.(Proverbe 5:18-23)

woman reading a risqué bookImaginile sunt pentru bărbați dar cuvintele sunt pentru femei, De altfel, romanele cu pasaje sexuale explicite au dus la apariția unei noi forme de dependență printre femei. Această arie de ficțiune, numită “Mommy porn, creează dependență femeilor, așa cum imaginile porno devastează sufletul bărbaților. De vreme ce erotismul a fost întotdeauna căutat, publicații recente au făcut pornografia să fie acceptată social.

Curând după ce Israel a intrat în Canaan, Satana i-a atras în mare păcat la Baal Peor.Scriptura este explicită că israeliții au curvit cu femeile din Moab:

Israel locuia în Sitim, și poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab.Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor, și poporul a mâncat și s-au închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Israel s-a lipit de Baal-Peor…(Numeri 25 1-3)

Acest păcat mare a costat viața a peste 24000 de israeliți care altfel ar fi intrat în Canaan. Poate costa viața veșnică pentru aceia care se agață pornografie și nu biruie  în acest punct.

Singura speranță pentru păcătoși esteYahushua.”Și prin faptul că El Insuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți “(Evrei 2 18) Odată ajuns în lanțul satanic al desfrânării nimeni nu se poate elibera. Doar să hotărești ca nu vei mai fi atras de pornografie dinnou nu este de ajuns.

Biruința asupra desfrânării cere curățire dinlăuntru.Israeliții din zilele lui Yahushua erau foarte preocupați de purificările exterioare. Pentru a se asigura că niciodată nu vor mânca nimic necurat, ei au dictat multe reguli laborioase cu privire la spălarea mâinilor. Observând că ucenicii mâncau fără să-și spele mâinile , conducătorii religioși au întrebat :” De ce ucenicii calcă porunca strămoșească? Pentru că nu se spală pe mâini când mănâncă pâine,“(Matei 15 :2)

Răspunsul lui Yahushua a ignorant toate aluziile cu privire la neprihănirea exterioară și a tăiat chiar în inima adevăratei probleme. “A chemat mulțimea și le-a spus ‘Ascultați și înțelegeți nu tot ce intră în gură spurcă pe om , dar ce iese din gură, aceea spurcă pe om’ “( Matei 15:10,11)

Ucenicii erau confuzi. Ei nu au înțeles aplicația spirituală a învățăturii Mântuitorului. Când Petru a cerut lui Yahushua să explice, El le-a replicat cu blândețe:

Și voi tot fără pricepere sunteți?Nu înțelegeți că orice intră îngură merge în  pântece, și apoi este aruncat la hazna? Dar, ce iese din gură, vine din inimă, și de aceea spurcă pe om.Căci din inimă ies gîndurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om, dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om.” (Matei 15 16-20)

Pornografia deschide izvorul vinovăției asupra celor ce o agrează. Mulți din cei ce nu comit desfrânare în trup o fac în mințile lor și sunt la fel de vinovați ca și cum ar fi comis. Păcatele imaginației sunt tot păcate chiar dacă actul însine nu a fost înfăptuit datorită lipsei oportunității, Mulți oameni, femei și bărbați, păcătuiesc astfel când privesc filme obscene.

Yahushua a explicat cât de mare este influența legii divine cu privire la curăția sexualității atunci când a afirmat:

Ați auzit că li s-a spus celor din vechime Să nu comiți adulter, dar Eu vă spun , că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a și comis adulter cu ea în inima lui.( Matei 5 27și 28) 

Yahuwah este neprihănit și sfânt și toți cei care vor să intre în prezența trebuie să fie sfânt căci El este Sfânt. “Binecuvântați sunt cei cu inima curată căci ei îl vor vedea pe [Yah] “  (Matei 5:8)  Această măsura a curăției este imposibil de obținut prin eforturi proprii.

happy couples

Yahuwah a facut pe bărbați și pe femei să fie puternici.  Adevărații bărbați și adevăratele femei dețin caractere puternice și scopuri ferme. Aceia care sunt atrași de pornografie merg pe un drum care va sfârși, eventual în ruină totală a caracterului.     Ceea ce face un bărbat cu adevărat, masculin și o femeie cu adevărat, feminină va fi pierdut datorită desfrănării, ambii ramânând să trăiască în insensibila lor natură carnală.    

Toți aceia care doresc să obțină victorie asupra pasiunilor inrobitoare ale lui Satana și să fie eliberați ca fii și fiice, demne, neprihănite ale Celui Prea Înalt, vor găsi salvarea ca un dar gratuit de la Yahushua. Biblia asigură pe toți:” Ochii lui Yahuwah sunt asupra celor neprihăniți, și urechile Sale sunt deschise la rugăciunile lor, dar fața lui Yahuwah este împotriva celui rău“(Petru 3 12)   

person prayingCând ești tentat să păcătuiești, fie în carne fie în mintea ta, aleargă la acela care te poate salva, Mântuitorul tău. Dimineața când te predai lui Yahuwah pentru ziua respectivă, cere ca El să pazească mintea ta și s-o țină curată pentru El, chiar să te avertizeze când ești tentat  ca astfel tu să poti cere ajutor divin.

Când te confrunți cu o ispită, există doar una din două obțiuni: 1) Să-i dai curs și 2) Să ceri ajutor. Yahuwah oferă fiecare îndemn de încurajare care să inspire speranță păcătosului. Scriptura dă asigurarea :“Dacă ne marturisim păcatele, El este drept și credincios să ne ierte păcatele noastre și să ne curățească de toate nelegiuirile noastre.”

Yahuwah niciodată nu forțează voința. Nu va curății niciodată inima celui ce dorește să se agațe de păcat. Pentru a fi mântuit tu trebuie să ceri schimbarea inimii și a minții.  Urechea Lui este gata să asculte oricând. Mâna lui este întotdeauna întinsă să salveze.” Cheamă-mă în ziua necazului, Eu te voi elibera iar tu mă vei proslăvi.” (Psalm 50:15)

Toți care caută pe Yahuwah pentru iertarea și curățirea păcatelor o vor primi. Nimeni oricât de căzut ar fi în mâinile lui Satana, va fi schimbat.

”Vă voi stropi cu apă și veți fi curățiți de toate necurățiile voastre, de toți idolii voștri, Eu vă voi curăți. Voi pune în voi o inimă nouă și un duh nou și voi scoate  din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune duhul Meu în voi și vă voi face să împliniți statutele Mele și să păziți judecățile Mele, și să le faceți…

Vă voi mântui de toate nelegiurile voastre.” ( Ezechiel 36 25-27,29)

Fugi la Mântuitorul pentru a te elibera de orice păcat înjositor. El te va elibera. El te iartă, te curățește și te recreează după propria Sa imagine.