Print

Rolul femeilor în Biserică

Acesta este un articol non-WLC. Când folosim resurse de la autori externi, publicăm doar conținutul care este 100% în armonie cu Biblia și credințele biblice actuale ale WLC. Astfel de articole pot fi tratate ca și cum ar veni direct din WLC. Am fost foarte binecuvântați de slujirea multor slujitori ai lui Yahuwah. Dar nu îi sfătuim pe membrii noștri să exploreze alte lucrări ale acestor autori. Astfel de lucrări, le-am exclus din publicații deoarece conțin erori. Din păcate, încă nu am găsit o lucrare fără erori. Dacă ești șocat de un conținut [articole/episoade] care nu este publicat în WLC, ține cont de Proverbele 4:18. Înțelegerea noastră a adevărului Său evoluează, pe măsură ce se aruncă mai multă lumină pe calea noastră. Prețuim adevărul mai mult decât viața și îl căutăm oriunde poate fi găsit.

Rolul femeilor în Ekklesia

Acest articol examinează rolurile conexe și inseparabile ale bărbaților și femeilor într-un cămin și în Ekklesia. Yahuwah ne-a creat pentru a-și îndeplini scopul și a ne oferi binecuvântări extraordinare, însă mentalitatea noastră culturală ne-a denaturat înțelegerea Scripturii. În multe cazuri, rolurile sexelor au fost inversate. Însă nu putem fi în pace până când nu îndeplinim scopurile pe care Yahuwah ni le-a dat.

Aici, vom examina poziția femeii în familie și în Ekklesia conform Scripturii. Rolul bărbatului va deveni apoi foarte clar, iar batjocoritorii inevitabili, inclusiv ”mișcarea liberală” „emanciparea femeilor” de astăzi etc., vor dispărea în fața libertății oferite de Yahushua.

La început

Rolul lui Adam/al bărbatului încă de la început.

Geneza 1:26.

Elohim l-a făcut pe Adam după chipul său să aibă stăpânire peste toată creația, însă pentru el nu exista nici un „ajutor”.

Geneza 2:18.

Apoi Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca Adam să fie singur; îi voi face un ajutor potrivit.“

Adam a numit creaturile, scoțând în evidență autoritatea sa asupra lor.

Exemple similare: - Iacov a fost redenumit Israel, Avram a devenit Avraam, Yahuwah l-a numit pe fiul său "Yahushua", părinții și-au numit copiii lor, Yahushua i-a redenumit pe Simon, Kepha/Peter. Yahuwah s-a numit pe sine, deoarece nu era nimeni mai mare. Omul, totuși, caută exaltarea prin redenumirea lui (Adonai, Domnul, Dumnezeu etc.).

Iar soluția lipsei unui ”ajutor” pentru Adam a fost Eva.

Geneza 2:21-24 Femeia a fost și încă este cel mai excelent cadou pe care Yahuwah îl dă bărbatului iar ea trebuie iubită și prețuită și în zilele noastre ca un act de mulțumire în fața lui Yahuwah.

Adam a numit-o ”femeie” (Ebraică: Isha), Eva ("Chawah", în Geneza. 3:20). Ea trebuie să fie ”ajutorul” bărbatului și nu trebuie să aibă autoritate asupra lui. Putem fi siguri că ea nu a avut nicio problemă în a-și înțelege scopul. Iar dacă își împlinește partea, primește o răsplată egală (Numeri 31:26-27, 1 Sam 30:24).

cuplu iubitor

N-au ascultat și au decăzut

Neascultarea față de Yahuwah a adus cea mai incredibilă devastare înregistrată vreodată. Ea a adus moartea primului fiu născut al lui Yahuwah, Yahushua, totul pentru păcatele noastre.

Geneza 3:1-15.

Eva a început bine citând cuvintele lui Yahuwah, la fel cum a făcut și Yahushua în Matei 4:1-10. Cu toate acestea, ea a cedat ispitei că ar putea să se ridice deasupra nivelului ei de creatură și să fie la fel ca Yahuwah însuși, „ca cel Preaînalt” (Isaia 14:14) iar rezultatul a fost devastarea lumii. Ea „a dat și soțului ei, și el a mâncat” astfel Adam a mărturisit totul. El nu a reușit să preia conducerea, să îndrume și să anuleze acțiunile ei în această situație. 1 Timotei 2:14.

Bărbatul are un rol în conceperea copiilor, însă promisiunea victoriei asupra lui Satan a fost dată femeii. Yahushua l-a avut pe Yahuwah ca Tată datorită nașterii sale printr-o femeie fecioară. Adam nu a reușit să-și exercite stăpânirea asupra șarpelui, dar Yahushua nu a cedat și, deși a fost rănit, a biruit toate ispitele. De aceea, el era vrednic să primească toată puterea și autoritatea (Matei 28:18). Satana poate fi conducătorul acestei lumi, dar prin Mesia avem din nou autoritate asupra lui - Luca 10:19, Coloseni 2:12, 2 Timotei 2:11. Din păcate, unii aleg să fie copiii celui rău – 1 Ioan 3:8-10.

Comportamentul copiilor lui Elohim se bazează pe voința lui Yahuwah pentru căsătorie, în care bărbații și femeile trebuie să coopereze și să nu devină obstacole unul altuia. Maleahi 2:13-16.

Rata de divorț din zilele noastre este o dovadă de netăgăduit a neînțelegerii voinței lui Yahuwah – ca un bărbat să fie precum Yahushua (Efeseni 5:25) iar femeia/biserica, mireasa lui. (Efeseni 5:22). Toate aceasta este pentru a construi împărăția lui Yahuwah și a distruge lucrările diavolului.

Geneza 3:16 arată clar că femeia va rămâne sub autoritatea soțului ei. Decizia dezamăgitoare a lui Adam a fost pedepsită pentru că „a ascultat glasul soției sale”. (Gen 3:17-19). Cu toate acestea, autoritatea bărbatului de anula deciziile fiicei sau soției sale rămâne (Numeri 30:3-13).

În Scriptură, soțul este privit ca „BAH’al” (cuvânt din ebraică) sau proprietar/stăpân al soției.

Proverbe 12:4 O soţie virtuoasă este coroana soţului ei, dar cea care-i aduce ruşine [este] ca putrezirea în oasele lui.

Acest cuvânt care este tradus ca „soț” este cuvântul ebraic „Bah’al” în Lexiconul lui Strong înseamnă „Maestru, deci soț sau (fig.) proprietar”. Este tradus ca „proprietar” de 14 de ori în KJV.

Un bărbat este „stăpânul/proprietarul” soției sale, iar un soț drept o va trata cu respect/demnitate/onoare. YAHUSHUA „mirele”, ekklesia, bărbați, femei, copii, „mireasa” pe care El a obținut-o cu viața sa: 1 Corinteni 6:19-20. Autoritatea unui bărbat asupra unei femei este rezultatul acestui fapt stabilit.

mireasă zâmbind

„Noul Testament”?

Unii susțin că în ”Noul Testament,” femeia este ”liberată,” așadar ea poate juca rolul de lider în biserică și poate avea autoritate egală cu cea a bărbatului în căsătorie. Însă nu există texte în „Noul Testament” care să contrazică „Vechiul Testament”. În schimb, există sprijin:

1 Petru 3:5-6 / în Geneza 18:12 Sara i se adresează lui Avram ”Adonai,” care înseamnă ”Stăpânul meu.” De asemena ”Sara asculta de Avram.” Cuvântul ”Asculta” în 1 Petru 3:6 este un cuvânt puternic. Termenul de ”supus” este asemănător cu ”ascultare.” Bărbatul este încă în autoritate.

Vezi și Coloseni 3:18, Tit 2:3, Efeseni 5:22

Oamenii ar trebui „să conducă prin exemplu – să fie precum Yahushua, care nu a venit să fie slujit, ci să slujească!

Efeseni 5:23, 24, 1 Corinteni 11:3

Rolul unei femei este extrem de important/vital. Funcțiile bărbatului și ale femeii în căsătorie și biserică sunt inseparabile. Orice inversare duce în cele din urmă la același dezastru văzut în Eden. Tot pământul geme din cauza asta.

Liniște în adunare

1 Corinteni 14:34 este unul dintre cele mai controversate texte, deoarece contrazice cultura noastră de femei „eliberate” și bărbați slabi. Motivul pentru care femeile trebuie să fie tăcute în adunare este că ele trebuie să fie „supuse” bărbatului. Ea se ocupă de ea însăși să ghideze adunarea prin întrebările ei, mai degrabă decât prin modul folosit de bărbați. Bărbații trebuie să conducă adunarea/familia/lumea în a urma voia lui Yahuwah.

Femeile pot să cânte, să citească Scriptura și să profețească.

O femeie poate să cânte, să citească cu voce tare Scriptura, să vorbească ca o prorociță „așa spune Yahuwah” - dar să nu întrerupă întâlnirea. (1 Corinteni 14:31-32).

1 Corinteni 14:20 Mai întâi oamenii ar trebui să fie siguri în mod special că sunt în acord cu voia lui Yahuwah în toate lucrurile.

1 Timotei 2:8-14 dă principiilor considerare. Inima umilă a unei femei se manifestă prin modul de îmbrăcăminte - cu un spirit blând care îndeplinește poruncile lui Yahuwah.

o familie luând micul dejun

1 Timotei 2:15 Yahuwah a binecuvântat femeia cu nașterea și creșterea copiilor.

Fecioarele binecuvântate de Yahuwah

Luca 1:38, 46 - 48 Miriam/Maria a fost fecioara lui Yahuwah. În limba greacă înseamnă „servitoare”. Urmați exemplul ei și Yahuwah va turna Duhul său peste voi-Faptele Apostolilor 2:17-8.

Femeile mândre, care pretind că sunt „pline de spirit”, aleg să conducă bărbații în adunare. Maria nu și-a asumat niciodată un rol de profesor. Umilința și supunerea ei i-au adus binecuvântare.

Proorocița Debora

Miscările ”femeilor liberale” încearcă să justifice posibilitatea lor de a fi deasemenea lideri citând povestea lui Debora, însă ea era o proorociță care mai înainte de fiecare declarație declara ”Astfel zice Yahuwah”.

Judecători 4:4-9 îl descrie pe Barak ca fiind judecătorul ‘timid’ iar pe Debora cel ‘pozitiv’.

Judecători 5:2-9 Debora i-a recunoscut rolul de lider al bărbatului. Ea doar propovăduia cuvântul lui Yahuwah ca și profetesă. Yahuwah l-a adus pe Barac pentru a-l înlătura pe Iabin iar Debora s-a bucurat cand liderii i-au preluat rolul.

Judecători 5:2-9 Yahuwah a declarat cât de nepotrivit este ca femeile să fie în rolul de conducere:

În Isaia 3:12, copiii și femeile sunt descriși ca opresori și conducători. El nu a intenționat niciodată ca femeile să fie conducători sau copiii să fie asupritori.

Acvila și Priscila

Faptele Apostolilor 18:24-26 Acvila și Priscila erau împreună soț și soție. Nimic nu indică faptul că Priscilla și-a părăsit rolul de ajutor și sprijin pentru soțul ei.

Așadar au existat femei apostoli?

Romani 16:7 nu justifică mișcarea de liberare a femeilor în adunare. Unii spun că acest verset dovedește că Andronicus și Junia sunt „apostoli” și că „Junia” este o femeie. Nu se spune că au fost apostoli. Se spune că ei erau „remarcate printre apostoli, adică remarcate în ochii apostolilor.” Gramatica greacă susține această traducere. De asemenea, nu este clar dacă "Junia" (Greacă. Junias) este un nume masculin sau feminin.

În Yahushua, toți într-unul

femei  zâmbind

Galateni 3:27 unii pot trage concluzia din acest verset că femeile sunt „egale” cu bărbații în adunare.

„Unul cu Yahushua” ce înseamnă?

În Ioan 17:20-21, Yahushua s-a rugat ca noi toți să fim „unul”. Unitatea noastră cu Yahushua și Yahuwah nu ne face egalii Lor.

În 1 Corinteni 11:3, femeile NU sunt inferioare bărbaților. Toți sunt egali din punct de vedere spiritual în ochii lui Yahuwah. Ei au roluri/responsabilități diferite.

În Luca 10:2, lucrătorii reprezintă ambele sexe dispuse să-și accepte rolurile. Slujnicele sale sunt blânde, liniștite, caste, gospodine, supuse soților lor - și vor fi foarte răsplătite înviere.

Slujirea Femeii

femei rugându-se

În Matei 27:55, cuvântul „slujire” din acest verset este același cuvânt grecesc tradus cu „diacon” în alte versete. A fi o „diaconiță” în ekklesia nu înseamnă că ea conduce sau îi învață pe bărbați.

În Romani 16:1, sora Fivi a fost un mare „ajutor” pentru Pavel și pentru alții. Nu a fost profesorul/profesoara lui Pavel. Fivi a slujit în diferite moduri pentru a-i sprijini și a-i ajuta pe frați.

„diakoneo/diacon” este, de asemenea, utilizat mai jos -

Luca 8:1, aceste femei și-au folosit bunurile pentru a-l sluji pe Yahushua ca „ajutor” pentru El.

Luca 4:38-39 soacra lui Simon „le slujea”. A gătit/pregătit mâncare pentru oaspeți. Fapte 9:36–39 o dovadă a faptelor bune ale soacrei au fost hainele pe care ea le-a făcut – o binecuvântare pentru adunare.

Fapte bune în Mesia.

1 Timotei 5:9 arată câteva din faptele bune făcute de femei:

[a] Creșterea copiilor.

Maternitatea este o slujire pentru Ekklesia! Când un ansamblu este plin de case ordonate, este un exemplu sau obiectiv frumos pentru lume.

mamă cu copii

Proverbe 14:1 o femeie poate să dărâme sau să zidească o casă, astfel o adunare. Prin exemplul ei copiii pot învăța să fie rebeli ca Satana sau să fie copii ai lui Yahuwah prin exemplul ei.

[c] „dacă a spălat picioarele sfinților” purtând sandale pe drumurile murdare folosite de animale, a făcut obligatorie spălarea picioarelor. Acest lucru nu este apreciat astăzi din cauza modului nostru de călătorie și a pantofilor etc. Cu toate acestea, spălarea picioarelor cuiva arată încă umilință. Spiritul de slujire al lui YAHUSHUA a fost exemplificat prin spălarea picioarelor ucenicilor Săi.

(c) „dacă a găzduit străini.” Slujirea altora și satisfacerea tuturor nevoilor lor într-o casă curată poate fi o negare de sine.

Evrei 13:1-2, Fapte 16:14-15, 1 Petru 4:9

În 1 Corinteni 16:15-16, casa lui Ștefan le-a slujit sfinților.

(d) „dacă ea le-a ușurat viața celor suferinzi” și „dacă ea a urmat cu sârguință orice lucrare bună”.

În Matei 25:31-46, nevoile din Ekklesia sunt foarte personale pentru Yahushua. Așadar luați aminte la avertismentul său din acest text.

Nimeni nu este scutit.

Matei 20:27, 28 Yahushua s-a concentrat pe slujirea altora. Același lucru este valabil și trupește. Alinarea celor suferinzi/flamanzi/slabi. Lucrarea din spatele scenei va fi răsplătită în mod deschis de Yahuwah. Scopul femeilor nu a fost niciodată acela de a-i învăța sau de a-i conduce pe bărbați. Ele ar trebui să ghideze și să educe copiii și fetele mai tinere:

Tit2:1

Când femeile nu reușesc să-și iubească soții și copiii, nu au stăpânire de sine, lucrează în afara casei etc., aduc reproșuri iar cuvântul lui Yahuwah este necinstit. Este crucial pentru femeile mai în vârstă să predea aceste principii celor mai tineri, astfel încât cuvântul lui Yahuwah să fie mărit și niciodată blasfemiat!

Matei 23:11 - Cel mai mare dintre voi va fi slujitorul vostru.

Tatăl ceresc este cel mai mare slujitor, El ne slujește în mod constant — dându-ne viață, toată creația, chiar singurul său fiu născut oferit pentru mântuirea noastră.

Ioan 5:19 „Fiul nu poate face nimic de la sine, ci ceea ce vede pe Tatăl că face.

Viața de slujire focusată pe Yahushua necesită curaj. Lașii nu vor intra în împărăție!

Apocalipsa 21:8: „Dar cei fricoși vor avea partea lor în iazul care arde cu foc și cu pucioasă”

Cu fiecare membru în rolul lor propriu, Ekklesia apare cu mare putere și lumină, dezvăluind creația intenționată a lui Yahuwah:

Matei 5:14-16 „așa să lumineze lumina voastră, ca să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.

Ca să putem auzi:

Matei 25:21: „Bine, rob bun și credincios!

trei femei


Acest articol se bazează pe un articol mai lung scris de slujitorul Tatălui Ceresc, Yahuwah, fratele Tom Martincic.

Am scos din articolul original toate numele și titlurile păgâne ale Tatălui și Fiului și le-am înlocuit cu numele date inițial. Mai mult, am restaurat în Scripturi numele Tatălui și Fiului, așa cum au fost scrise inițial de autorii inspirați ai Bibliei. – Echipa WLC