Print

Rugăciunea: respirația sufletului

"Rugăciunea este deschiderea inimii către Yah ca la un prieten. Nu că este necesar să Îi facem cunoscut lui YAH ceea ce suntem, ci cu scopul de a ne da posibilitatea să-L primim. Rugăciunea nu Îl va aduce până la noi, ci ne conduce la El."

(Ellen G. White, Calea către Hristos, p. 94, Numele lui Yah precizat)

divorce

Un studiu recent de specialitate, publicat de Fox News, în 2012, a afirmat că principala cauză de divorț este o cădere în comunicarea dintre parteneri. Consilierii de căsătorie susțin că fără comunicare, nu există nici o înțelegere. Fără înțelegere, nu există nici o simpatie și, în cele din urmă, nici o dragoste. Același lucru este valabil pentru relația noastră cu Tatăl Ceresc. O relație strânsă, intimă cu El necesită, de asemenea comunicare. Așa cum un scriitor de inspiratie a spus: "Rugăciunea este respirația sufletului. Acesta este secretul puterii spirituale. Nici un alt mijloc de har nu poate să fie substituit iar sănătatea sufletului să fie păstrată. Rugăciunea aduce inima în contact direct cu Izvorul de viață, și întărește tendonul și muschiul experienței religioase."

Yahuwah * este atotștiutor și atot-înțelept. El nu are nevoie de rugăciune obligatorie de la copiii Săi de pe pământ. Cel care a făgăduit, "Înainte ca să Mă cheme le voi răspunde, și înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta" (Isaia 65:24) nu are nevoie să i se spună nimic! El este omniscient. El știe totul! Nu este nimic din ce poți spune lui Yahuwah, ca El să nu știe deja. Nu este acesta scopul rugăciunii. 

Importanța rugăciunii nu este transferul de informații de la inima ta la urechile lui Yahuwah. Rugăciunea este importantă deoarece este ceea ce noi avem nevoie. Domnul ne iubește deja. Dar sentimentul nostru de apropiere față de Yahuwah, încrederea în promisiunile Sale, credința noastră în dragostea Lui, toate sunt legate de menținerea noastră într-o relație strânsă cu El.

familyUn părinte normal, sănătos emoțional își iubește oricum copilul. Copilul, lipsit de maturitate, nu simte, în mod automat, față de părinte aceeași profunzime a emoțiilor, precum părintele simte pentru el. Acest tip de emoție se dezvoltă în timp în inima copilului. Dacă nevoile copilului pentru alimente, un scutec curat, somn și confort sunt îndeplinite, ca răspuns la strigătele lui, acestea constituie o formă de încredere că mami și tati vor fi mereu acolo pentru a-i asigura nevoile sale. Pe măsură ce crește, încrederea în părinții lui se adâncește în mulțumirea că atențiile grijulii ale părintelui sunt recunoscute. Recunoștința, la rândul ei, trezește dragostea.

Ca un părinte iubitor, divin, Yahuwah înțelege acest proces în creștere al relației părinte / copil. În călătoria lor spre Țara Făgăduinței, copiii lui Israel au fost, în mod repetat, aduși în situații dificile, chiar periculoase. Înțelepciunea infinită, dragostea atotputernică, a permis aceste diverse circumstanțe, cu scopul de a întoarce inimile oamenilor către El. Acesta era planul lui Yahuwah, ca atunci când erau puși în dificultatea din care nu aveau nici o scăpare, să strige la El pentru ajutor și El să le ofere eliberarea. El a făcut acest lucru în mod repetat, de la despicarea apelor Mării, la transformarea apei rele în apă bună, le-a furnizat, timp de 40 de ani mană și apă într-un pământ uscat și pustiu. Ca astfel, oamenii să repete experiența eliberării ca răspuns la rugăciune,în mod repetat, iar credința lor, recunoștința și iubirea să crească.

Același lucru este valabil și astăzi. Yahuwah este, în mod intim, familiarizat cu detaliile din viața ta. El cunoaște luptele ascunse și El a pregătit chiar și mijloacele necesare ca să vă înzestreze cu putere, curaj, înțelepciune - tot ceea ce aveți nevoie. Dar este necesar să puneți acest lucru în cuvintele  rugăciuni.

Nu au fost făcute minuni de Hristos și apostolii Săi? Același Mântuitor plin de compasiune trăiește astăzi, și El este la fel de dispus să asculte rugăciunea credinței ca atunci când a umblat în mod vizibil printre oameni. Naturalul cooperează cu supranaturalul. Este o parte din planul lui Yahuwah, să ne acorde, ca răspuns la rugăciunea credinței, ceea ce el nu ar da dacă nu am cere. 2

Prin urmare, așternerea grijilor noastre înaintea tronului divin, ne asigură, continuu, de marea Sa iubire pentru noi, așa cum suntem martorii răspunsului la rugăciune.

Prin natură și revelație, prin providența Sa și prin influența Duhului Său, Yahuwah ne vorbește. Dar acestea nu sunt suficiente; avem nevoie, de asemenea, să ne predăm inimile noastre Lui. Pentru a avea viață spirituală și energie, trebuie să avem [comunicare interactivă] efectivă cu Tatăl nostru ceresc. Mințile noastre pot fi îndreptate înspre El; am putea medita asupra lucrării Sale, milei Sale, binecuvântărilor Sale; dar acest lucru nu este, în cel mai deplin sens, comuniune cu El. Pentru a avea comuniune cu Yahuwah, trebuie să avem ceva să-i spunem cu privire la viața noastră reală.

Rugăciunea este deschiderea inimii înaintea Lui Yahuwah ca unui prieten. Acest lucru nu este necesar, cu scopul să Îi facem cunoscut lui Yahuwah ceea ce suntem, ci cu scopul să-L primim în viața noastră. Rugăciunea nu-L aduce pe Yahuwah până la noi, ci ne conduce pe noi la El.3

Cerul așteaptă cu dor, să reverse daruri bogate asupra copiilor oamenilor. Iar atunci când ne apropiem de tronul harului divin, este important să cerem cu credință.

Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Yahuwah, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește, seamănă cu valul mării tulburat și împins de vânt… Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Yahuwah; căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. (Iacov 1: 5-7)

Prayer is such an important element to a vital, healthy spiritual life that it was actually one of the subjects taught in the schools of the prophets.  One useful method for effectual prayer is to follow the acronym of ACTS.

Rugăciunea este, astfel un element important pentru o viață spirituală vitală, sănătoasă, care era, de fapt, unul dintre subiectele predate în școlile profeților. O metodă utilă pentru rugăciunea eficientă este să urmăm acronimul RMMC              

RECUNOAȘTEREA

Primul element important al oricărei rugăciuni este acela de a recunoaște maiestatea, puterea, divinitatea și dragostea Lui Yahuwah pentru noi. Dacă am pus în cuvinte recunoștință și recunoașterea tăriei și îndurării Lui pentru noi, suntem conduși să-L ADORĂM, urmând astfel porunca biblică: "Lăudat fie Elohim!" (Psalmul 68:35) Actul de recunoaștere și adorare sporește încrederea noastră în puterea Sa nelimitată, precum și iubirea Sa infinită.

MARTURISIREA

ConfessionMărturisirea te pune pe tine, cel care te rogi, în legătură corectă cu Cel Atotputernic. Nu există loc pentru mândrie când ne apropiem de Cel Atotputernic. Toate faptele noastre, realizările în care mândria umană încântă, sunt văzute ca nimic, atunci când, în căință, am îngenunchea înaintea tronului veșnic, mărturisindu-ne păcatele.

 Există anumite condiții care trebuiesc îndeplinite, ca Yahuwah să audă și să răspundă rugăciunilor noastre. Printre acestea se numără faptul că trebuie simțită nevoia noastră de ajutor de la El. . . .Că inima trebuie să fie deschisă influenței Duhului Sfânt, fără de care  binecuvântarea Lui Yahuwah nu poate fi primită.

 Marea noastră nevoie este ea însăși un argument și pledează cel mai elocvent în favoarea noastră. Dar Yahuwah poate fi căutat ca să facă aceste lucruri pentru noi. El spune: "Cereți, și vi se va da." Și "El, care n-a cruțat pe însuși Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El toate lucrurile?"(Matei 7: 7; Romani 8:3

Dacă privim la nelegiuirea din inimile noastre, dacă ne agățăm de orice păcat cunoscut, Yahuwah nu ne va auzi; dar rugăciunea sufletului pocăit, smerit este întotdeauna acceptată. Când toate greșelile cunoscute sunt îndreptate, putem crede că Yahuwah va răspunde cererilor noastre. Propriul noastru merit nu ne va recomanda înaintea Lui Yahuwah; este doar meritul Lui Yahushua, cel care ne va salva, prin sângele Său care ne va curăți; dar încă mai avem o lucrare de făcut în conformitate cu condițiile de acceptare.4

 

 

MULȚUMIREA

TU AI NEVOIE DE ÎNDRUMARE DE SUS. ÎNCREDE-TE ÎN TATĂL CU TOATĂ INIMA TA, ȘI EL NU-ȚI VA TRĂDA NICIODATĂ ÎNCREDEREA. DACA VEI CERE AJUTORUL LUI YAH, NU VA FI ÎN VAN. CA SĂ NE ÎNCURAJEZE ȘĂ AVEM ÎNCREDERE, EL VINE APROAPE DE NOI PRIN CUVÂNTUL ȘI SPIRITUL SĂU SFÂNT, ȘI CAUTĂ, ÎN MII DE FELURI, SĂ CÂȘTIGE ÎNCREDEREA NOASTRĂ. DAR ÎN NIMIC ALTCEVA NU GĂSEȘTE MAI MULTĂ PLĂCERE DECÂT ÎN SLĂBICIUNEA CELOR CARE VIN LA EL PENTRU PUTERE. DACĂ VA GĂSI O INIMĂ ȘI O VOCE CARE SE ROAGĂ, CU SIGURANȚĂ VA GĂSI O URECHE SĂ ASCULTE ȘI UN BRAȚ SĂ FIE SALVAT. NU EXISTĂ NICI O SINGURĂ SITUAȚIE ÎN CARE YAHUWAH ȘI-A ASCUNS FAȚĂ, DE SUFERINȚA POPORULUI SĂU. ATUNCI CÂND ORICARE ALTĂ RESURSĂ A CĂZUT, YAHUWAH A FOST PREZENT ÎN FIECARE SITUAȚIE DE URGENȚĂ. YAH SĂ TE BINECUVÂNTEZE, SĂ TOARNE, SUFLETUL RĂNIT. AGĂȚĂ-TE DE MÂNA LUI, PRINDE-TE REPEDE. EL TE VA ȚINE PE TINE, PE COPIII TĂI ȘI TOATE SUFERINȚELE ȘI POVERILE TALE, DACĂ LE ARUNCI PE TOATE NUMAI ASUPRA LUI.
 
(E. G.  WHITE, ACEASTĂ ZI CU YAHUWAH, p 194.NUMELE ÎNLOCUITE)

Cu prosperitatea bogățiilor Cerului revărsată pentru a salva păcătoșii, făcând mai ușor drumul prin această vale a lacrimilor, toate acestea ar trebui să unească inima și vocea în laudă și mulțumire față de  Yahuwah. Recunoașterea binecuvântărilor primite, ne inspiră cu recunoștință, iubire și mai multă încredere în Tatăl nostru Ceresc și iubitor, prin împlinirea nevoilor noastre, așa cum El ne-a promis.

Ar trebui ca toate momentele noastre devoționale să se constitue din  cereri și  primi? Ne vom gândi mereu doar la nevoile noastre și niciodată la beneficiile pe care le primim? Vom fi beneficiarii milei Sale, fără să ne exprimăm recunoștința față de Yah, fără să-L lăudăm pentru ceea ce a făcut pentru noi? Noi, nici măcar nu ne rugăm suficient, dar suntem și zgârciți și în a da mulțumiri. Dacă bunătatea lui Yahuwah ne-ar îndemna la mai multă mulțumire și laudă, noi am avea mult mai multă putere în rugăciune. Am spori tot mai mult în iubirea lui Yahuwah, și am avea mult mai multă dăruire în a-L lăuda pe El. Tu, care te plângi că Yahuwah nu aude rugăciunile, schimbă-ți astăzi orânduiala si amestecă lauda cu cererile tale. Atunci când iei în considerare bunătatea și îndurarea, vei descoperi că El va lua în considerare nevoile tale.

Roaga-te, roagă-te serios și fără încetare, dar nu uita să lauzi. Astfel se transformă orice copil al lui Yahuwah ca să dovedească caracterul Său. Puteți preamări pe Yahuwah, puteți arăta puterea care susține harul. 5

RUGĂCIUNEA

Doar după ce recunoaște-ți bunătatea Creatorului vostru, mărturisind nevrednicia și returnând mulțumiri pentru bunătatea și îndurările Lui fără margini, este necesar să se facă rugăciune. Confirmarea anterioară, mărturisirea și exprimarea recunoștiinței sunt necesare pentru a inspira mai multă credință care este esențială atunci când se solicită daruri și mai mari.

Cartea Evrei a explicat: "Fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cel care vine la Yahuwah trebuie să creadă că El este, și că El răsplătește pe cei ce-L caută." (Evrei 11: 6) Sau, după cum a declarat Yahushua: "De aceea vă spun că, orice lucru veți cere, când vă rugați, să credeți că l-ați și primit, și-l veți avea." (Marcu 11:24)

Aduceți nevoile, bucuriile, necazurile, grijile și temerile, voastre înaintea lui Yahuwah. Pe El nu-L poți împovăra; nu-l poți obosi. Cel care numără perii capului tău nu este indiferent față de nevoile copiilor.

"Yahuwah este plin de milă, și de îndurare." (Iacov 5:11) inima Lui iubitoare este atinsă de durerile noastre, chiar și prin aceste afirmații ale noastre.

Dă-i Lui tot ce nedumerește mintea. Nimic nu este prea mare pentru El ca să poarte, pentru că El ține lumile, El stăpânește toate legile universului. Nimic din ceea ce tulbură liniștea noastră nu este prea mic pentru El ca să-l observe. Nu există nici un capitol prea întunecat în experiența noastră,  pentru ca El să nu-L citească; nu există nici o încurcătură prea dificilă pentru el ca să nu o dezlege. Nici o nenorocire nu se poate întâmpla celui mai mic dintre copiii Săi, nici o anxietate nu poate hărțui sufletul, nici o bucurie , nici o rugăciune sinceră să scape de pe buze, fără ca Tatăl nostru ceresc să  n-o observe, sau în care el să nu-și arate imediat interesul.

PrayerInstrucțiunile lui Pavel către Tesaloniceni sunt la fel de importante și astăzi, ca și atunci când au fost date. El a spus: "Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat,  mulțumiți pentru toate lucruri; căci aceasta este voia lui Yahuwah în Yahushua Unsul cu privire la voi. "(1 Tesaloniceni 5: 16-18). Aceasta este o poruncă pozitivă din partea lui Yahuwah. Dacă este urmată, va crește credința și va conduce la rugăciuni tot mai eficiente, la care, Yahuwah are plăcere să răspundă.

Yahushua i-a încurajat pe urmașii Săi să se roage, iar rugăciunile lor au fost auzite în Cer: De aceea și Eu vă spun: Cere-ți și vi se va da; căutați, și veți găsi; bateți și vi se va deschide. Fiindcă oricine cere, capătă, cine caută găsește, și celui ce bate i se va deschide. Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă-i cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Sau, dacă el cere un pește, să-i un șarpe în loc de pește? Sau, dacă el cere un ou, să-i dea un scorpion? Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer! (Luca 11: 9-13)

Noi nu trebuie să ne rugăm numai în numele lui Hristos, ci și prin inspirația Duhului Sfânt. Aceasta explică ce se înțelege atunci când se spune că Duhul "mijlocește pentru noi cu suspine care nu pot fi rostite." (Romani 8:26) La o astfel de rugăciune Yahuwah are plăcere să răspundă. Când, cu seriozitatea și intensitatea cu care respirăm, facem o rugăciune în Numele lui Hristos, această intensitate este un angajament față de Yahuwah, iar El este gata să răspundă la rugăciunea noastră "nespus mai mult decât cerem sau gândim." (Efeseni 3:20) 7

Rugăciunea este vitală pentru o relație personală cu Mântuitorul. Cele mai triste cuvinte auzite vreodată de urechea umană la a doua venire, vor fi: "Niciodată nu v-am cunoscut. Plecați de la mine. "(Matei 07:23)  Acum este momentul să  vă cunoașteți cu Răscumpărătorul. Invitația plină de har, încă este prelungită, așteptând doar acceptarea: "Apropiați-vă de Yahuwah și El Se va apropia de voi" (Iacov 4: 8)

Dezvoltați acum o relație vitală, plină de iubire și încredere cu Tatăl și Fiul. In Cer, relațiile începute de pe pământ vor continua, pentru a găsi acolo, cea mai profundă și adevărătă expresie a lor. Începe astăzi, să umbli cu YAH așa cum a făcut Enoh.

PRIMA RESPIRAȚIE A SUFLETULUI, DE DIMINEAȚĂ, AR TREBUI SĂ FIE A MÂNTUITORULUI.  "FĂRĂ MINE" SPUNE EL, "NU PUTEȚI FACE NIMIC." YAHUSHUA ESTE CEL DE CARE AVEM NEVOIE; LUMINA LUI, VIAȚA LUI, DUHUL SĂU, TREBUIE SĂ FIE ALE NOASTRE ÎN PERMANENȚĂ. AVEM NEVOIE DE EL ÎN FIECARE ORĂ.  ȘI AR TREBUI SĂ NE RUGĂM DIMINEAȚA CÂND SOARELE LUMINEAZĂ PEISAJUL ȘI UMPLE LUMEA CU LUMINĂ, AȘA CA SOARELE DREPTĂȚII SĂ STRĂLUCIASCĂ ÎN CĂMĂRILE MINȚII ȘI ALE INIMII, ȘI SĂ FIM LUMINAȚI ÎN YAHUWAH. NOI NU PUTEM FACE NIMIC FĂRĂ PREZENȚA LUI, NICI O CLIPĂ. INAMICUL ȘTIE CÂND NE ANGAJĂM SĂ FACEM CEVA FĂRĂ YAHUWAH, ȘI  EL [INAMICUL] ESTE ACOLO, GATA SĂ NE UMPLE MINTEA CU SUGESTIILE LUI RELE CA SĂ CĂDEM DIN STATORNICIA NOASTRĂ; DAR ESTE DORINȚA LUI YAHUSHUA CA SĂ RĂMÂNEM ÎN EL SI ASTFEL SĂ DEVENIM DESĂVÂRȘIȚI ÎN EL... (EG WHITE, TATĂL NOSTRU CĂRUIA ÎI PASĂ, p.40. NUME ȘI TITLURI ÎNLOCUITE)


* Toate citate folosesc numele proprii ale Tatălui și Fiului.

1 E. G. G. White, În Locurile din Cer, p. 83.

2 E. G. White, Tragedia veacurilor, p. 525.

3 E. G. White, Calea către Hristos, p. 93.

4 Ibid., P. 95.

5 E. G. White, Mărturii pentru biserică, Vol. 5, p. 317.

6 White, Calea către Hristos, p. 101.

7 E. G. White, Hristos, Obiectul lecțiilor, p. 147.