Print

Singellivet: hemligheterna bakom uppfyllelse

största kärlek citat 

Längtan efter att vara omhuldad, värdefull och uppskattad är grundläggande för varje mänsklig själ. De flesta letar efter en känsla av fulländning i en make. Huruvida den maken är en “livspartner” av samma kön, en rad affärer utan bestående engagemang, eller en relation med en av samma kön så är den drivande längtan bakom alla sådana relationer och äktenskap önskan att hitta någon som verkligen accepterar, älskar och uppskattar en för vem han eller hon själva är. 

Filmer, romaner och populärmusik bidrar till tron att såvida du inte är förenad med “ditt livs kärlek” så är du ofullständig och, följdaktligen, oförmögen att känna sann lycka. Låtar som “How Am I Supposed to Live Without You1, “I’m Saving All My Love (For You)2 och “Endless Love3 och många, många fler, fokuserar på den “romantiska kärleken”. Mängder av folk leds till att tro att om de inte har mänsklig partner som får dem att känna de all-förtärande, passionerade känslorna uttryckta i låten så fattas det i deras liv. Dessa känslor kan vara alldeles särskilt intensiva hos singlar.  

Denna längtan efter enhet med en annan som förstår, älskar och accepterar dig för vem och vad du är (så väl som för vem och vad du inteär!) implanterades av Skaparen Själv. Det är en väldigt viktig del av att vara verkligt lycklig och nöjd eftersom vi skapades med behovet att ha den relationen med en annan. Problemet är att Satan har lett många att söka efter den relationen på fel ställe, efter fel “annan”.

Aposteln Paulus varnade klart och tydligt mot sådana felaktigheter:

Akta er, att inte någon bedrar er genom filosofi eller tomt bedrägeri, efter människans traditioner, efter världens basala principer och inte efter Yahushuas. Ty i Honom dväljs hela Gudomlighetens leende asiatisk kvinnafullhet kroppsligen; och ni är fullkomliga i Honom, som är huvudet för alla furstendömen och makt.” (Kolosserbrevet 2:8-10)

Att vara “fullkomlig” innebär att dina önskningar och behov är helt tillfredsställda. Att vara fullkomlig är vad alla längtar efter. Men enligt Skrifterna är tro eller lära som leder dig till att tro att du kommer finna fullkomlighet och uppfyllelse i någon annan än Frälsaren “människans tradition”, full av “tomt bedrägeri” som bara kommer att “bedra er”.

Sanningen är den, att endast Yahushua kan uppfylla möta det mänskliga hjärtats längtan efter kärlek, acceptans och att bli förstådd. Det enda lugnande balsamet för ensamheten som alla känner (singlar såväl som gifta) är en nära, intim relation med Honom.   

Det är väldigt svårt för människor att acceptera denna enkla men kraftfulla sanning. Varför? För att världens fåfänga och gagnlösa filosofer har invaderat undervisningens alla hörn; och den spirituella delen likaså. Dessa filosofer är starka för att de härrör från lögnernas fader (Satan). De är populära för att Satans lögner vädjar till våra naturliga (mänskliga) resonemang, känslor och önskningar. Andlig sanning har inte denna fördel. I första Korintierbrevet berättas det:   

                   Men den naturliga människan tar inte emot det som hör till Yahs Ande. Ty de är en dårskap för henne och hon kan inte förstå dem, eftersom de måste skönjas andligen.

Andlig sanning tycks för våra naturliga sinnen vara dåraktig eftersom det är radikalt annorlunda från denna världens inbilska filosofer och traditionella lärdomar. Ju mer meningsfull eller kraftig sanningen är, desto radikalare avviker den från denna världs läror och filosofier, och desto än dåraktigare verkar den sanningen vara för våra naturliga sinnen.4  

Samhället och populärkulturen bidrar alla till tron att utan en mänsklig make är en sådan uppfyllning omöjlig att uppnå. "Paradox" definitionLängtan efter enhet med en annan gör att singlar tvekar att finna den uppfyllningen i deras Skapare. Vi har blivit så indoktrinerade i övertygelsen att fullkomlighet endast kan komma av en annan människa att många fruktar att en intim relation med Yahuwah inte kan uppfylla alla behov singlar står inför. Hur motsägande det än kan än må verka; Skrifterna avslöjar att endast Skaparen är kapabel till att uppfylla varje del av ens liv.

Singlar som längtar efter färdigställande och enhet med en annan kommer finna det på samma ställe som gifta människor finner det: i Yahuwah allena. Detta är svårt för de flesta att greppa. Och om man vill uppleva enhetens belåtenhet så måste man acceptera det genom tron “ty Yahuwahs dårskap är visare än människor, och Yahuwahs svaghet är starkare än människor.”  (1 Korintierbrevet 1:25)

En man beskrev paradoxen mellan spirituell verklighet och Satans lögner på ett mycket talande vis när han skrev om Yahushuas demonstrerande av Yahuwahs visdom:

Det verkar som jag tänkt mig Honom hela mitt liv
Som den visaste av söner mänskligheten gett.
Men om [Yahs] heliga vishet är dårskap för mänskan,
Måste Han verkat helt från Sitt vett.

För även Hans familj sa att Han var galen.
Och prästerna sa att det var en demons fel.
Men [Yah] i form av denne “arga” unga man.
Kunde inte i sinnet verkat hel.

När vi i vår dårskap trodde att vi Honom vishet kunde ge,
 Dåren Han låtsades vara och våra ögon öppnas att se.
När vi i vår svaghet trodde oss starka var,
Hjälplös Han blev för att visa hur fel vi har.5

Tvekan att acceptera att Yahuwah kan förse allt man behöver för att vara komplett och uppfylld beror på två saker som singlar ofta kämpar med: 1) ensamhet och 2) sexuell passion. För mänsklig visdom går det inte ihop att Yahuwah skulle kunna fullfölja dessa saker. Dessa besvär är väldigt “mänskliga”. Hur skulle Yah till fullo kunna förse en kvinnas ensamhet? Hur skulle Han kunna tillfredsställa en mans sexuella drifter?

Brist på tro att Yahuwah kommer utföra vad Han lovat har resulterat i många olyckliga äktenskap och giftermål. Många människor “nöjer sig” med en mindre-än-idealisk partner enbart för att driften att tillfredsställa dessa två områden är så stark att de inte tror (eller ens vet) att Yahuwah kan tillgodose dessa två områden också.

Ensamhet

Låt oss inse detta: om det inte vore för ensamhet, skulle de flesta människor föredra att leva ensamma. Du skulle inte behöva vara ansvarig för någon annans behov eller vara respektfull gentemot deras skillnader. Du kunde äta när du ville, dekorera som du själv ville, spendera dina pengar och din tid som du själv önskade – och allt utan att behöva överlägga med någon annan. Du kunde göra vad du ville när du ville det.      

Men behovet att känna sig älskad kräver att vi etablerar en intim relation med en partner så ensamhetens smärta och tomhet tar slut. Världens filosofi lär oss att någonrelation, vilken som helst, med vem som helst är acceptabel så länge det löser problemet med ensamheten, och när eller om man inser att äktenskap, eller relationer, inte löser problemet med ensamhet så ska man fritt kunna avsluta den relationen, eller äktenskapet, och finna en som gör det. Traditionellt sett har den Kristna kyrkan förkunnat ett mer radikalt tillvägagångssätt för lösandet av ensamhetsproblemet. Kyrkan instämmer att ensamhet är ett problem som måste lösas genom att vara i en relation med en partner … Men kyrkan lägger vanligtvis till några bibliska riktlinjer som gör det långt mer restriktivt än världens filosofi gällande den relationen. Traditionellt sett har kyrkan lärt ut att den enda acceptabla relationen är giftermålet (Första Mosebok 2:24), och att den enda acceptabla partnern är en av det motsatta könet (Första Mosebok 1:27, 2:23).6    

Faktum är att giftermålet inte tillgodoser uppfyllningen och fulländningen som det mänskliga hjärtat längtar efter. Övertygelsen att en intim relation med en annan människa kan förse denensam kvinna tittar ut från ett fönsterefterlängtade uppfyllningen är en djupt inrotad mänsklig filosofi som många människor, konfronterade av verkligheten som är deras olyckliga äktenskap, fortfarande håller fast vid i tron att deras äktenskap, eller relation, hade varit annorlunda – omde bara kunde hitta rätt partner.   

Det är en lögn som alltför många intalar sig själva; att “min make/maka skulle inte behandla mig så. Jag skulle inte gifta mig med en man/kvinna som gjorde det!” Sanningen är den att människan har den fria viljan som Yah givit dem. En äktenskapspartner som tycks vara perfekt när man är, säg 25 år, kan femton eller tjugo år efteråt ha utvecklat en karaktär – genom personliga val – som är väldigt annorlunda från vad som var när han, eller hon, var yngre. 

Det finns tre sorters ensamhet: 1) ensamhet före giftermål; 2) ensamhet i giftermål; och 3) ensamhet efter giftermål. Den enda skillnaden mellan ensamhet före och efter giftermål är att ensamheten i giftermål får en att inse att en mänsklig partner inte lindrar ensamheten. Tvärtom så kan man faktiskt känna sig ensammare i ett äktenskap när de påfallande skillnaderna mellan hur du tror det borde vara och det som faktiskt är blir synnerligen mer påtagligt. Alltför ofta blir äktenskapet en parodi av alla drömmarna man hade före giftermålet. 

Den enda relation som tillfredsställer den mänskliga själens hela hjärtlängtan är den personliga relationen varje individ har med sin Frälsare. Endast Han kan möta alla dina behov, älska dig förbehållningslöst, stötta dina drömmar och ambitioner, acceptera dig för vem du är (och vem du inte är) och hjälpa dig växa till att bli den riktiga person du skapades att vara. Endast enhet med din Skapare kommer möta hjärtats ensamhet. Yahushua förklarade Sitt uppdrag: “Jag har kommit för att de skall ha liv och ha det i överflöd.” (Joh. 10:10)

Människor, då i synnerhet kvinnor, som aldrig gift sig blir ofta frestade att känna sig ofullständiga som om sann lycka har undgått dem. Längtan efter gift kärlek, lusten att dela sexuell intimitet och längtan efter att ha ett barn kan överskugga de många glädjeämnen som finns i ens liv.   

Det är ett tragiskt misstag av varje själ att försmäkta hans eller hennes livsår längtandes efter det han eller hon aldrig haft. Känslor är ett resultat av tankar. Sinnet bedömer inte automatiskt huruvida våra känslor är rätt eller fel. Känslorna är helt enkelt affärsmanutflödet av våra tankar. Om en ensam person vistas på känslor som otillräcklighet och avstötning så är det en öppen inbjudan för Satan att komma in och plåga med ångrande och längtan. Yahuwahs gåva är en uppfyllning genom kamratskap och lycka i ochmed Honom. Denna uppfyllning är någonting denna syndiga värld aldrig kan förse. Det är långt verkligare än någonting som kan upplevas med en mänsklig make.   

Yahuwah har gett oss svaret på varje behov som Hans skapelser kan känna. Behovet att nära och vårda livet som tilldelats oss har blivit mött av födan, vattnet och luften Yahuwah skapade. Behovet av musik har mötts av sången som sjungs av fåglarna. Behovet av mental stimuli förses av de många underverken i Yahs skapelse, och de djupgående sanningar nedtecknade i Hans Ord som kommer förse tankeställare genom evighetens hela ändlöshet! Ditt Yahgivna behov av en intim relation med en annan kan endast uppfyllas av Skaparen, likaså. 

Bibeln avslöjar just hur du kan uppleva fullkomlighet och fullbordande i ditt liv, att göra det möjligt för dig att njuta av ett rikligen belönande liv som singel: du måste sätta det viktigaste först. ”Sök först efter Yahuwahs rike, och Hans rättfärdighet, så skall allt detta tillfalla er. (Matt. 6:33)

Ensamhetens smärta är endast ett symptom av att vårt behov att känna oss älskade och betydande inte bemöts tillräckligt. Ju mindre detta behov bemöts, desto mer känner vi ensamhetens ont. När vi sätter det viktigaste först är [Yahuwah] inte bara kapabel att tillfredsställa detta behov med Sin mirakulösa nåd – Han är också kapabel att tillfredsställa detta behov genom intima relationer med andra människor. Vår hunger efter att erhålla rättfärdighet tillåter den Heliga Anden att fylla våra väsen med [Yahushuas] förbehållningslösa kärlek ([Yahushuas] förbehållningslösa kärlek är inget kort om [Yahs] agapé; kärlek.) Denna kärlek är så tillfredsställande och uppfyllande att vi är manade att dela med oss av den med andra. Och när vi delar [Yahushuas] ovillkorliga kärlek med andra som är mottagliga så lägger våra andar band om varandra och vi formar intima spirituella relationer. […]    

Att sätta det viktigaste först tillåter singlar att uppleva den lycka som gifta par mottar från en intim relation med en annan människa. Många människor tänker felaktigt att den intimiteten nås genom samlag, men så är inte fallet. Intimiteten som för med sig lycka till gifta par formas av [Yahs] Ande i deras ande. Detta gör att de förenas på en mycket djupare nivå än köttets. Såvida de inte åtnjuter intimiteten av ande mot ande så för samlaget ingen äkta glädje eller varaktig tillfredsställelse. Bristen på denna förståelse har fått många äktenskap att sluta i skilsmässa och än fler att bara fortsätta till namnet.7  

Yahuwah skapade behovet i ditt hjärta att önska en intim relation med en annan. Människans filosofi(er), anstiftade av Satan, har lett många att söka efter detta i andra människor. Men endast i din Skapare kommer du finna den nöden uppfylld. Acceptera genom tro att Han som har skapat dig har förmågan att förse för dig – även behovet för en enhet med en annan som kommer besvara hjärtats ensamhets rop.   

Sexuell passion

Människor skapades för att njuta av en sexuell relation med en livspartner av det motsatta könet. På grund av detta så inser inte många singlar att Yahuwah kan uppfylla denna delen av deras liv likaså. De som inte stannar till och begrundar möjligheten tvekar vanligtvis med att fullt överlåta sina liv åt Yahuwah på grund av rädslan att de kommer bli onormala eller rent av att förlora alla sina sexuella passioner om de tillåter Honom kontrollen över deras sexuella begär. Detta är kopplat till den snarlika rädslan att om de tillåter Yahuwah att tillfredsställa deras ensamhets ont så kommer de aldrig få gifta sig.   

Sådan rädsla är helt ogrundad. Dessa tvivel och rädslor kommer av Satan. Du skapades att ha sexuella passioner och lustar. 

Problemet är det att synden har perverterat vad [Yahuwah] gav oss och [synden] har gjort oss till slavar för våra sexuella passioner. När vi överlåter dessa passioner till den Heliga Andens kontroll dagligen frisätter [Yahushua] oss från denna förslavning. Denna frihet tar inte bort våra sexuella passioner; den återställer helt enkelt bara kontrollen vi hade över dem när [Yah] skapade oss. Denna förnyade kontroll tillåter oss att njuta av tillfredsställelse utan att behöva bli sexuellt involverade med någon som [Yahuwah] inte har ansett vara passande att förena oss med i giftermål.

Detta för oss till den andra farhågan, som lyder: “Jag kommer aldrig giftas om jag tillåter [Yahushua] att ta hand om min ensamhet.” Logiken bakom denna rädsla är: “om jag tillåter [Yahushua] att tillfredsställa min ensamhet genom att uppfylla mitt behov att känna mig älskad och betydelsefull och [ge mig kontroll över] mina sexuella drifter så kommer [Yahuwah] aldrig att välja attung man i djupa tankartillfredsställa dessa behov genom äktenskap.” Detta är så långt från sanningen man kan komma; [Yahuwah] är Han som inrättade giftermålet. Men [Yah] inrättade inte giftermålet av de anledningar som vi tror. Vi tror att [Yahuwah] inrättade giftermålet för att tillfredsställa våra behov och sexuella begär genom att kärlek från en annan människa, men [Yah] inrättade giftermålet för att tillfredsställa våra behov och sexuella begär genom att ge och/eller dela Hans kärlek med en annan människa. Som resultat av att dela Hans kärlek med någon så känner vi än djupare Hans kärlek och att våra behov och begär, även de som avser sex, är mer tillfredställda. För att giftermålet ska genomföra detta måste vi dagligen överlämna oss till den Heliga Andens kontroll och tillåta [Yahushua] att göra oss kompletta. Därför är endast de som tillåter [Yahushua] att tillfredsställa sina behov och begär redo att åstadkomma syftet som Yahuwah inrättade giftermålet för. 8 

Total överlåtelse åt Yahuwah kommer aldrig göra dig till mindre manlig eller mindre kvinnlig. Du kommer istället bli fullare maskulin eller mer fulländat feminin när din Skapare tar bort syndens försvagande effekter och återställer dig till riktiga mäns och riktiga kvinnors fulla resning i Yahushua.    

Ingen behöver frukta att om de fullt överlämnar deras ensamhet och sexuella begär till Yahuwah att Han kommer hålla dem singlar. Yahuwah skapade giftermålets institution! Skaparen Själv uppgav: “Det är inte bra att mannen är ensam; Jag skall göra en hjälpare åt honom, en som är hans like.” (Första Mosebok 2:18) Det finns bara en anledning att Yahuwah inte skulle göra dig till “ett kött” med en annan människa. Den anledningen är mycket enkel: därför att det, för tillfället, inte finns den rätta att förena med dig. Ja, det finns miljarder individer i världen, men inte alla av dem skulle göra dig glad och uppfylld på det sättet Yahuwah avsåg en giftermålsrelation att vara. 

En hängiven Kristen som gifter sig med en make som inte är lika hängiven åt Yahuwah kommer att gifta in sig i ett hem där skuggorna aldrig lyfter. De olycksbringande effekterna kommer inhösta en sorgens skörd livet ut, medan de ser det negativa inflytandet påverka deras barns andliga liv och, genom dem, deras barnbarn. Om du längtar efter att gifta dig, hitta din fulländning i din Skapare och lita på Honom att föra till dig den rätta maken om det finns en tillgänglig. Rusa aldrig ifrån din Elohim och gift dig med någon bara för att uppfylla dina lustar. Du kommer att finna att sådana handlingar endast kommer leda till besvikelse, smärta och sorg. 

Längtan efter fulländning och uppfyllning, ensamheten och pinan när en inte är i en vårdande och älskande relation, leder många till att leta efter det i andra människor när sanningen är den, att endast din Skapare kan möta de behoven. Den nådiga inbjudan har blivit tilldelad åt alla:

Kom till Mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, och Jag skall ge er vila. Ta på er Mitt ok och lär av Mig, ty Jag är mild och ödmjuk i hjärtat, och ni skall finna vila för era själar. Ty Mitt ok är milt, och Min börda är lätt. (Matt. 11:28-30) 

Detta löfte är inte bara för synden. Det är för varje börda som tynger ditt hjärta och påverkar din lycka. Lita på Yahuwah. Han som skapade dig vet precis vad du behöver för att göra dig lycklig, uppfylld och ge dig ett rikt, belönande liv!   

O, smaka och se att Yahuwah är ljuvlig; säll är den som litar på Honom! O, frukta Yahuwah, I Hans heliga! Ty de som frukta Honom hava ingenbrist. Unglejonen fattas och lider hunger; men de som söker Yahuwah har ingen brist på något gott. (se Psalm 34:9-11)

leende kvinna 


1 Michael Bolton och Douglas T. James

2 M. Masser och Gerry Goffin

3 Lionel Richie

4 Gregory L. Jackson, How Surrender Makes Marriage Happier, Divorce a Blessing, The Single Life Fulfilling, s. 151-152, fetstil ursprunglig, kursiv tillagd. Författarna är tacksamma för Mr. Jacksons forskning, som har försett en bas för denna artikel.  

5 Michael Card, “God’s Own Fool.”

6 Jackson, op. cit., s. 152-153, betoning ursprunglig.

7 Ibid., s. 170-171.

8 Ibid., s. 172-173, betoning ursprunglig.