Print

Verlustiging in die Sabbat

Sabbat onderhouding is nie `n las nie maar `n vreugde! Leer die geheim van hoe om in die Sabbat `n verlustiging te vind.

Ek is bly dat WLK lede anoniem bly, omdat ek `n belydenis het om te maak en dat dit `n verleentheid is. Waarlik, skandalig. Is jy gereed?

Belydenis: Meeste van my lewe was die Sabbat `n las.

gelukkige meisie wie Bybel lees

Gekrulde hare, mooi rokkies, en heerlike disse laat die Sabbatte spesiaal voel, maar dit skep ook `n verwagting van wat as noodsaaklik beskou word vir behoorlike Sabbat onderhouding.

Ek het die Sabbat al in my mammie se skoot gehou. Met ander woorde, my hele lewe lank. Moet my nie verkeerd verstaan nie, ek het die Sabbat altyd liefgehad. As `n klein meisie, was die Sabbat baie spesiaal. My mammie het my hare die nag te vore in krullers gedraai en my in mooi rokke met fraaie bandjies geklee vir kerk. (Dit was belangrik om ons beste aan te trek wanneer ons na die huis van God gaan.) Die Sabbat maal was smaaklik, met spesiaal voorbereide disse en heerlike nageregte. Teen sonsondergang aanbidding, het ons gesing, “Kom, Gedenk die Sabbat” (Geheilig Deur Die Heer) en “Six Days We Have for Work and Play (The Seventh is for Jesus). Die Sabbat het my altyd `n gelukkige gloed van binne laat voel.

Maar, dit was ook `n las. Na die Sabbat ete, het die volwassenes aktief deelgeneem in “leke aktiwiteite” – hulle teenvoeter om nie te dut nie, hulle het orals gesit en gesels oor dinge wat ek nie kon verstaan nie. Die ware hoogtepunt van die dag het teen sonsondergang gekom wanneer die Sabbat (uiteindelik!) verby was. Dit was wanneer die rerige pret begin met springmielies en speletjies.

En hoe ouer ek geraak het, hoe meer van `n las het die Sabbat geword. As `n volwassene, was daar sekere verwagtinge van hoe die Sabbat onderhou moet word: voedsel moet die dag tevore berei word; ons huis moes silwerskoon wees. As `n moeder, was dit moeilik om elkeen gebad te kry, die meisies se hare ingedraai, voedsel voor te berei, luiersak in te pak, alles gereed om die Sabbat te verwelkom met `n spesiale sonsondergang aanbidding wanneer die son agter die horison wegsink.

Hoe ek ookal probeer het, ek kon nooit alles heeltemal gereed kry nie. Die kinders mag skoon wees; die kos mag voorberei wees; die luiersak gepak. Maar die een ding wat ek nooit kon afhandel nie, was die strykwerk. Om die beste na die huis van Yahuwah te dra het beteken om spesiale klere aan te trek wat spesiale voorbereiding verg. Deur hemde en broeke vir my man en drie seuns te stryk, sowel as rokke vir my twee dogters en myself . . . was maar net te veel, en na `n lang week by die werk, was my man te moeg om te help.

Een keer het ek die Sabbat strykwerk vroeër in die week probeer doen, maar teen die tyd dat die Sabbat oggend aanbreek, het die gedruk van die ander klere in die hangkas kreukels op my bloes en die meisies se rokke gelaat. Daarom het ek week na week, myself besig gevind om klere te stryk, nadat die kinders in die bed geprop is. En week, na week, na week, het ek met die skuldgevoel geworstel van nie betyds klaar te wees “ter bewaking van die rande” van die Sabbat nie. (Bewaking van die rande van die Sabbat het beteken om enigiets gedoen te hê met ten minste 30 minute voor sonsondergang.)

Maar die ergste skuldgevoel van alles, was die vrees wat ek gevoel het wanneer die Sabbat aangebreek het. Met die kennis van die lunar Sabbat en wanneer `n Bybelse dag begin, het dit makliker geword omdat die gewyde ure korter was. Dis al.

Ek het die Sabbat regtig liefgehad. Maar dit was net te moeilik, eerder as `n dag van rus, was dit vir my die moeilikste dag van die week! En die liggaamlike uitputting van so `n moeisame dag was vererger deur die skuldgevoel omdat die strykwerk nie afgehandel is nie, en selfs erger, omdat ek die beste dag van die week vrees!

Die Sabbat: `n Las?

Die Sabbat is een van Yahuwah se kosbaarste geskenke! Hoe kon iets wat as seën vir ons bedoel was so verdraaid is dat dit eintlik `n las word?

Sabbat onderhouding is sinoniem met die Jode. Maar selfs vir hulle, het die Sabbat `n las geword. Tot op hede sal die konserwatiefstes onder die Jode `n “Shabbath goy” (`n heiden) huur om na hul huise te kom om ligte aan te skakel, die stoof aan te sit, gehoorapparaat batterye om te ruil, of ander dergelike take te doen, wat “werk” kan wees (en sodoende die Sabbat breek) vir die Jode om te doen. .

Die meeste Christene sal nooit Sabbat onderhouding só ver neem nie, maar die idee mag blyk meriete te hê: huur `n buurseun om jou lewe op die Sabbat te vergemaklik. Die probleem is, deur so te doen is nie net `n oortreding van die letter van die wet nie, maar ook van die gees van die wet. Die vierde gebod stel dit duidelik: “Gedenk die Sabbat dag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen; Maar die sewende dag is die Sabbat van Yahuwah jou Eloah; dan mag jy geen werk doen nie, jy, of jou seun, of jou dogter, jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie.” (Exodus 20:8-10, OV)

In `n nuus artikel rakende die Lakewood, New Jersey Polisie Departement wat ingryp met hulp om algemene takies vir die 60,000 Ortodokse Jode in die gemeenskap te verrig, sê Hemant Mehta:

Selfs uit `n godsdienstige oogpunt, is wat die Jode doen `n oortreding van die gees van die wet. As jy nie veronderstel is om die ligte aan te sit omdat die Heilige Boek dit noem, moet dit dan nie doen nie. Vergeet van kerk/staat skeiding – deur polisie te vra om jou vuilwerk te doen omdat jy verkies om dit nie te doen nie is `n verkwisting van die offisiere se tyd. Hulle is nie jou persoonlike naweek diensknegte nie. In werklikheid is daar mense wat die Ortodokse Jode kan huur (“shabbat goy“) om hierdie take vir hulle te doen, maar selfs dit blyk problematies te wees indien hulle die Sabbat ernstig opneem. Om een aanlyn kommentator aan te haal, “As jou geloof sê jy mag nie die ligte aanskakel nie, sit dan in die duisternis of bekeer.”1

Dit was die einste mentaliteit onder die Israeliete van Sy tyd wat deur Yahushua veroordeel is. Vanaf die begin van Sy openbare bediening, het die Verlosser probeer om die mense te leer aangaande die ware seëninge van Sabbat onderhouding. Markus 2 sê: “En terwyl Hy [Yahushua] op die Sabbat deur die gesaaides loop, het Sy dissipels algaande begin are pluk. En toe sê die Fariseërs vir Hom: Kyk, waarom doen hulle op die Sabbat wat nie geoorloof is nie?” (Markus 2:23-24, OV)

Die Fariseërs het nie die dissipels van diefstal beskuldig nie. Dit was deel van die Levitiese wette deur Moses oorgelewer dat enigeen wie honger gehad het, kon hulle self help van die lande en boorde van ander, deur net te neem wat hy op daardie oomblik kon eet. Die Fariseërs het dit geweet. Waarvan hulle die dissipels beskuldig het was arbeid.

“Gesaaides” kan ook na graan verwys. Deur “algaande begin are pluk” en dit dan te eet, het die Fariseërs die dissipels beskuldig, eerstens van oesinsameling op die Sabbat. Dan, tweedens, toe hulle die graan in hul hande gevryf het om die kaf te verwyder, was die handeling beskou as “uitwaan.”

joodse tradisies

Die Jode het baie ritualistiese tradisies vir Sabbat onderhouding ontwikkel. Baie Sabbat-onderhoudende Christene het dieselfde houding ingeneem.

Yahushua het verstaan wat hulle bedoel en Hy wou die swaar Sabbat onderhoudingslas wat dit geword het, lig deur dit te omskep in die seëninge wat Yah se oorspronklike intensies daarvoor was. Wetende van die hoë agting waarmee die Fariseërs Dawid bejeën het, het die Heiland gemoedelik gevra: “Het julle nooit gelees wat Dawid gedoen het nie – toe hy in die nood was, en hy en die wat by hom was, honger gehad het – hoe hy in die huis van Yah gegaan het in die tyd van Abjatar, die hoë priester, en die toonbrode geëet het wat vir niemand behalwe die priesters geoorloof was om te eet nie; en ook aan die wat saam met hom was, gegee het?” (Markus 2:25-26, OV)

Hy het probeer om hulle verder te lei as `n rituele, baie wettiese onderhouding van die Sabbat. Toe het Yahushua `n stelling gemaak wat baie duidelik vir alle tye bevestig dat die Sabbat as `n geskenk bedoel was, nie `n las nie. En Hy sê vir hulle: “Die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie. Daarom is die Seun van die mens Here ook van die Sabbat.” (Markus 2:27–28, OV.)

Ongelukkig het die Israeliete nie belang gestel om hulle gewoontes te verander nie. Tot op hede is Sabbat viering onder die meerderheid Jode nie `n geestelike seëning nie, maar `n tradisionele verpligting. Kort voor Sy dood, het Yahushua `n finale poging aangewend om deur die werks-georiënteerde harte van die Fariseërs te breek. Dit is `n hartverskeurende pleidooi om na die ware gees van die wet terug te keer, en opgeteken te vinde is in Mattheüs 23. Yahushua was besorgd oor die invloed wat die Israeliete sou hê op die bekeerlinge waarvan Hy bewus was sou inkom namate die evangelie boodskap versprei. Toe het Yahushua die skare en sy dissipels toegespreek en gesê:

Want hulle bind pakke saam wat moeilik is om te dra, en sit dit op die skouers van die mense, maar self wil hulle dit nie met hulle vinger verroer nie. Weë julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle trek rond oor see en land om een bekeerling te maak; en as hy dit geword het, maak julle hom `n kind van die hel, twee maal erger as julle self. (Sien Mathéüs 23:3-4, 15, OV.)

Satan het hard gewerk om dieselfde houding teenoor die Sabbat onder Sabbat-houdende Christene te versprei. Daar is baie goeie redes waarom Sondag-houdende Christene Sabbatariërs beskuldig dat hulle wetties is. Tog is dit nie die fout van die Sabbat nie. So na aan die einde van die aardsgeskiedenis, is dit nou tyd om weer aanspraak te maak op die Sabbat; om daarin verlustiging te vind vir die uitnemende geskenk wat dit werklik is.

Die Sabbat: Vir alle mense

Indien jy of iemand na aan jou wonder, “Waarom al die ophef oor `n dag? Ek aanbid elke dag!” Wil ek net sagmoedig voorstel dat só `n respons die punt van die Sabbat heeltemal mis. Dit is die uitvloeisel van `n misverstand wat die Sabbat as `n las insien, eerder as `n verlustiging.

“Wat het die Heiland bedoel toe Hy sê dat “die Sabbat vir die mens gemaak is, en nie die mens vir die sabbat nie”? Ek glo dat Hy wou hê ons moet verstaan dat die Sabbat Sy geskenk aan ons is, wat ware rustyd gee van die gejaagdheid van die daaglikse lewe en `n geleentheid vir geestelike en liggaamlike hernuwing. [Yah] het hierdie spesiale dag aan ons gegee, nie vir vermaaklikheid of daaglikse werk nie maar vir `n rus van pligte, met liggaamlike en geestelike verligting.

Russell M. Nelson, “The Sabbath Is a Delight.”

Boonop, stel dit voor dat daar sekere verpligtinge of vereistes (sowel as sekere seëninge) wat veral teruggehou vir die biologiese nageslag van Abraham is. Dis nie waar nie. Dit is `n valse idee deur die Sioniste gepleeg, dat die Jode verhewe is terwyl alle heidene ietwat ondergeskik is.

Petrus was sterk daarop attent gemaak dat almal dieselfde is in die oë van Yahuwah, toe Cornelius, `n Romeinse hoofman oor honderd en `n regverdige man, bekeer en dieselfde uitstorting van die Heilige Gees ontvang wat die dissipels op Pinkster ontvang het.

En Petrus het sy mond geopen en gesê: “Ek sien waarlik dat Yahuwah geen aannemer van die persoon is nie,

Maar dat in elke nasie die een wat Hom vrees en geregtigheid doen, hom welgevallig is.” (Handelinge 10: 34 en 35. OV.)

Yahuwah se geskenke is vryelik aan almal beskikbaar, en dit sluit ook die gawe van die Sabbat in. In hartroerende woorde, skryf die profeet, Jesaja:

So sê Yahuwah: Bewaar die reg en doen geregtigheid; want My heil is naby om te kom en My geregtigheid om geopenbaar te word.

Welgeluksalig is die mens wat dit doen en die mensekind wat daaraan vashou; wat die Sabbat hou dat hy dit nie ontheilig nie, en sy hand terughou, dat dit geen kwaad doen nie.

En laat die uitlander wat hom by Yahuwah aangesluit het, nie spreek en sê: Yahuwah sal my gewis afskei van sy volk nie; en laat die ontmande nie sê: Kyk, ek is `n droë boom nie.

Want so sê Yahuwah aan die ontmandes wat my Sabbatte hou en verkies wat my behaag en vashou aan my verbond:

Ek sal aan hulle in my huis en binnekant my mure `n gedenkteken en `n naam gee wat beter is as seuns en dogters; `n ewige naam gee Ek aan hulle, wat nie uitgeroei sal word nie.

En die uitlanders wat hulle by Yahuwah aangesluit het, om Hom te dien en om die Naam van Yahuwah lief te hê deur sy knegte te wees – elkeen wat die Sabbat hou, sodat hy dit nie ontheilig nie, en hulle wat vashou aan My verbond.

Hulle sal Ek bring na My heilige berg, en Ek sal hulle vreugde laat smaak in My huis van gebed, hulle brandoffers en hulle slagoffers sal welgevallig wees op My altaar, want My huis sal `n huis van gebed genoem word vir al die volke.

Yahuwah wat versamel diegene wat van Israel verdryf is, spreek: Ek sal by hom nog meer versamel by sy versameldes. (Jesaja 56: 1-8, OV)

Satan weet watter groot seëninge aan almal beskikbaar is wie die Sabbat op die manier onderhou soos Yahuwah bedoel het. Dit is waarom hy die idee ingebring het dat die Sabbat met die kruisiging weggedoen is. En vir hulle wie die aaneenlopende waarde verstaan, het hy daarvan `n las gemaak, moeilik en “swaar om te dra”

 Bybel studie

Die seëninge van Yahuwah is vryelik en geredelik aan almal beskikbaar, ongeag van ras. Yahuwah is geen “aannemer van die persoon nie,” wie sommige hoër ag net oor hulle DNA nie.

Die Sabbat: Yah se geskenk

Die oneindige liefde en wysheid van die Vader het die verwarring vooruitgesien wat oor die Sabbat sal verskyn. Hy het geweet dat die Sabbat uit die oog verloor sal word. Ook het Hy geweet dat wanneer die waarheid herstel sou word, sal die wettiese mentaliteit van die Fariseërs Sabbat viering weer korrup maak onder die oorblyfsel. Hy het genadiglik en deernisvol duidelike riglyne voorsien hoe enigeen, enige plek, in die geskenk van die Sabbat verlustiging kan vind.

Dit is nie afhanklik daarvan om die regte klere te dra nie, of om spesiale voedsel te berei nie, of om Yah se werk op die Sabbat te doen nie. Dit het hoegenaamd niks met die skoonheid van gekleurde glasruite te doen nie, of `n duisend stemme wat in sang verenig is nie. Dit alles is trillende ondervindinge, maar dit is nie ondervindinge geredelik aan almal beskikbaar nie.

Nee, om in die Sabbat verlustiging te vind is eenvoudiger, en tog vér meer diepsinniger, as enigiets so afhanklik van eksterne faktore.

Die donker eeue was `n tyd van nie net tegnologiese onkunde en ideologiese dwaalleer nie. Dit was ook `n tyd van enorme geestelike duisternis waar baie siele verlang het na vrede en vertroosting wat slegs van Yah kon kom. Jesaja 58 maak Yahuwah se insig van die situasie bekend: wat die duisternis veroorsaak het, en die goddelike geneesmiddels om vrede te wen en verlustiging te vind in die gawe van die Sabbat:

Roep uit die keel, hou nie terug nie, verhef jou stem soos `n basuin! En verkondig aan My volk hulle oortredinge, en aan die huis van Jakob hulle sondes.

Wel soek hulle My dag vir dag en het `n behae in die kennis van My weë! Soos `n nasie wat geregtigheid doen en die reg van sy Eloah nie verlaat nie, vra hulle My na die regverdige verordeninge; hulle het `n behae in die toenadering tot Eloah.

Waarom vas ons, en U sien dit nie? Waarom kwel ons ons siel, en u weet dit nie? (Jesaja 58:1-3a, OV)

DIt is nie onopregte vrae nie. Want vir iemand wat Yah liefhet en wens om Hom te eerbiedig, kan dit verwarrend wees wanneer die verlangde seëninge ontwykend bly. Met lydsaamheid, verduidelik Yahuwah wat plaasvind in die binnekamers van hulle harte waarvan hulleself, onbewus is. “Kyk, op die dag as julle vas, soek julle geleentheid om sake te doen, en julle jaag al julle arbeiders aan. Kyk om te twis en te kyf, vas julle, en om te slaan met misdadige vuis; julle vas nie nou om julle stem in die hoogte te laat hoor nie.” (Jesaja 58:3b-4, OV)

man wat dink

Deur eenvoudig net deur die rites van `n godsdienstige ondervinding te gaan sal nooit die siele-honger vir `n diepe, geestelike verbintenis met die Skepper bevredig nie.

Jou vas, sê Yahuwah, is oor wat julle daaruit kry. Julle is godsdienstig, eerder as geestelik. Julle gaan deur die ritueel daarvan omdat dit julle baie goed laat voel. Maar, die probleem is, julle harte is steeds boos.

Dit is dieselfde boodskap wat aan die Laodicente kerk gegee is: “Want jy sê, Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie.” (Openbaring 3:17, OV)

Ek het nog altyd die Sabbat liefgehad, maar dit was die mens-gemaakte tradisies, die menslike interpretasies van Behoorlike Sabbat Onderhouding, dit het die verwagtinge van die mede-kerkgangers vervul vir wat behoorlike kerkklere was wat my laat voel het dat ek die Sabbat opreg heilig hou. Maar tog was dit die einste ding wat my Sabbat dae seëninge in `n las omskep het . . . en ek het dit nie eens besef nie.

Maar selfs wanneer ons motiewe onrein is, verlaat Yahuwah ons nie. Instede daarvan, lei Hy ons met lydsaamheid verder, wat aan ons insig die verborge skuilhoeke van ons hart uitwys en ons onderrig in die paaie van geregtigheid. In Jesaja 58, vra Hy: “Is dit die vas wat Ek verkies het? Die dag as die mens sy siel gaan kwel: dat hy sy hoof buig soos `n biesie en sak en as uitsprei om sy bed te wees? Noem jy dit `n vas en `n dag wat Yahuwah welgevallig is?” (Jesaja 58:5, OV)

Het ek julle gevra om julleself ellendig te maak? Yahuwah vra. Is dit regtig wat julle dink My begeerte is?

Het ek `n Sabbat dag seën gekry toe ek gearbei het onder die skuldlas en mens-gemaakte laste op die Sabbat? Natuurlik! Yahuwah, wie die harte lees, was bewus dat ek Hom liefhet en wou eerbiedig. Nes Yahushua in Sy bergpredikasie verduidelik het:

Bid en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop sal oopgemaak word.

Of watter mens is daar onder julle wat, as sy seun hom brood vra, aan hom `n klip sal gee; en as hy `n vis vra, aan hom `n slang sal gee?

As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat Hom bid! (Matthéüs 7:7-11, OV)

Yahuwah sal Sy kinders altyd seën. Maar Hy het geweet dat daar soveel meer aan die seëninge van die Sabbat was wat ek in my onkunde en blindheid gemis het.

In Jesaja 58, stop Hy nie as Hy eers die diepe verborge onreine motiewe van die hart blootgelê het wat ons verlustiging in die Sabbat steel nie. Instede daarvan, verduidelik Hy wat Hy werklik verlang, en dring deur die uiterlike, reguit na die hart toe:

Is dit nie die vas wat Ek verkies nie: dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, dat julle afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan die verdruktes en elke juk stukkend breek.

Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het, en die ellendiges, swerwelinge in die huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee, en jy jou vir jou eie vlees nie verberg nie? (Jesaja 58:6-7, OV)

Dit is en was nog altyd hartswerk. Dit was met Yahushua so en so is dit met ons. Maar wanneer ons Yahuwah toelaat om die motiewe te reinig en enigiets verwyder wat tussen ons harte en Hom staan, is die oorvloed seëninge werklik “ ’n goeie maat, wat ingedruk en geskud en oorlopens is.” (Lukas 6:38, OV) Luister na die vloed van seëninge waarop die Hemel wag om met ywerige verwagting op jou uit te stort:

Dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad en jou genesing skielik uitspruit, en jou geregtigheid sal voor jou uit gaan, die heerlikheid van Yahuwah jou agterhoede wees. Dan sal jy roep, en Yahuwah sal antwoord: jy sal skreeu om hulp en Hy sal sê: Hier is Ek! As jy van jou verwyder die verdrukking, die uitsteek van die vinger en die leuenagtige woord, en jou siel laat uitgaan na die hongerige, en die neergeboë siel versadig, dan sal jou lig opgaan in die duisternis en jou donkerheid wees soos die middag. En Yahuwah sal jou gedurigdeur lei en jou siel versadig in dor plekke en jou gebeente sterk maak, en jy sal wees soos `n tuin wat goed besproei is en soos `n fontein van waters waarvan die water nooit teleurstel nie, (Jesaja 58:8-11, OV)

Wat `n mildelike beloning! En alles vryelik gegee net omdat Yahuwah toegelaat is om jou verborge, innerlike hart, te openbaar, en elke hindernis te verwyder wat tussen jou en Sy seëninge sou staan. Wanneer dit gebeur, word die wet van Yahuwah in `n heeltemal anderste lig gesien. Dit word nie meer langer as `n las gesien wat aan die kruis genael is nie. Nou word dit beskou as `n transkripsie van die einste gedagtes en gevoelens van die Almagtige. Die geestelike wet laat ons toe om flitse te sien van Sy verborge, hartskamers! En wat ons ontdek is reine skoonheid.

verheugde vrou

Die wet van Yah is `n transkripsie van Sy karakter van liefde. Dit sal nooit verbygaan nie! Instede daarvan openbaar dit die verborge hart van Yah. Hoe meer mens die geestelike wet studeer, hoe groter die skoonheid wat gesien word.

Deel van daardie geestelike wet is die Sabbat - `n voortdurende uitnodiging om, van aangesig tot aangesig met die Een wie jou die beste ken, en liefhet, tyd te spandeer. Neem notisie van hoe daar in net die volgende vers vermeld word, diegene wie dit doen, sien dat die vierde gebod hoegenaamd nie met die kruis afgeskaf is nie, maar steeds bindend is! Die uitnodiging om intieme tyd met die Skepper deur te bring is steeds van krag!

“En die wat uit jou voortkom, sal die ou puinhope bou; die fondamente van vorige geslagte sal jy oprig, en jy sal genoem word: Herbouers van gebreekte mure, herstellers van paaie om bewoonbaar te maak. (Jesaja 58:12, OV) Die “bres” in die wet van Yah is die veronderstelling dat die vierde gebod aan die kruis vasgenael was. Maar wanneer die blinddoeke verwyder word en ons die skoonheid van die geestelike wet gadeslaan, sal ons die valsheid van daardie veronderstelling herken. Nie net sal ons die Sabbat van Yah vier nie, maar ons sal alles in ons vermoë doen om hierdie wonderlike waarheid met ander te deel.

Maar tensy ons ooit sou terugkeer na `n wettiese “onderhouding” van die Sabbat, lê Yahuwah, net hier, `n duidelike drie – stap plan bloot waarin almal hulle in die Sabbat kan verlustig:

As jy jou voet terughou van die Sabbat --- om nie jou sake op My heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat `n verlustiging noem en die heilige dag van Yahuwah hooghou; en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie, geleentheid vir jou sake soek of ydele taal spreek nie; dan sal jy jou verlustig in Yahuwah; en Ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, want die mond van Yahuwah het dit gespreek. (Jesaja 58:13-14, OV)

Dit is die geheim in verlustiging in die Sabbat.

Die Sabbat is Heilig

Dit is nie ons taak om die dag heilig te maak nie. Dit is alreeds heilig! Dit is gewyd en heilig omdat
die Skepper dit alreeds geseën en so verklaar het. Dit is ons werk om dit so te hou.

Verlustiging in die Sabbat

Om werklikwaar die seëninge van die Sabbat te verkry, moet jy eers die Sabbat as `n vreugde sien. Nie net in jou woorde nie. Maar in jou eie verstand en hart, kyk na die Sabbat as die beste dag van die week want op hierdie dag lê die Monarg van die Heelal Sy werk opsy om te fokus op Sy grootste skat: jy.

Dan is daar drie spesifieke dinge wat Yahuwah uitgelê het. Indien ons dit doen, sal die Sabbat die geskenk en verlustiging wees wat Hy al die tyd bedoel het dit moet wees. . . . en dit sal nie wees weens ons pogings om behoorlike klere te stryk en al die gekook voor die tyd gedoen te hê nie!

Die drie stappe vir die verlustiging in die Sabbat is:

 1. Om nie my eie sake te doen nie.
 2. Nie ydele taal spreek nie
 3. Om nie my gewone gang te gaan nie

Om nie my eie sake te doen nie

Dit is baie duidelik en voor-die-handliggend. Ons moet nie ons eie werk doen tydens die gewyde ure van die Sabbat nie. Diegene wie aanspraak maak dat die Sabbat aan die kruis vasgenael was, en derhalwe elke dag aanbid, slaan die bal mis ten opsigte van geen werk.

gesins Bybel studie

Die harte van jong kinders word na die Skepper aangetrek. Hulle sal baie ywerig reageer op die aantrekkingskrag van die Heilige Gees.

Ons moet elke dag aanbid! Deur die dag te begin met persoonlike een-tot-een tyd met die Skepper is baie belangrik. Toe my kinders nog baie jonk was, 3 tot 4, het hulle hul eie “stiltetyd met Yahushua” gehad, waar hulle kon luister na Bybel verhale op kompakte skyfies, kyk na Bybelstorie boeke, ens. En om die dag af te sluit met herinneringe van die dag se seëninge, gebed en dankseggings, hou die gedagtes in `n gees van gebed sodat mens se gedagtes die volgende dag natuurlikerwys eerste neig na Yah.

Maar weereens, selfs met persoonlike toewyding, en oggend en aand gesinsaanbidding, is `n normale werksdag nie dieselfde as om normale daaglikse aktiwiteite op sy te sit en net op Yahuwah te konsentreer nie.

Om nie ydele taal te spreek nie

Dit kan veral baie maklik wees om te vergeet. Of ons nou gaste uitnooi vir `n Sabbat maaltyd, of ons met ander huis-kerk gesinne verenig vir ete, is die praat van ydele taal gans te algemeen.

Sulke tye van aanbidding kan `n groot seën wees indien dit gebruik word om Yah te verheerlik, om lesse te bespreek wat uit Sy Woord geleer is, en om die vele maniere waarin Hy jou regdeur die vorige week geseën het, te deel.

Maar, alte dikwels begin moeders praat oor die kinders of gebeure in die lewens van gemeenskaplike vriende. Mans sal gesels oor werk, omtrent die doele aangeteken deur hul gunsteling span, of die moeilikheid met hul voertuig. En nie in een hiervan word Yahuwah verheerlik nie omdat die fokus weggekeer word van Hom op wêreldse sake.

Om werklik verlustiging in die Sabbat te vind, is dit belangrik om Yah se woorde te spreek, nie ons eie nie

Nie jou gewone gang te gaan nie

Dit kan vanselfsprekend voorkom. Natuurlik sal jy nie na `n wedstryd, of `n partytjie, of `n konsert tydens die gewyde ure van die Sabbat gaan nie. Maar hierdie element om verlustiging te vind in die Sabbat ryk veel dieper as beide van die vorige twee.

Vir mense wie hulle lewens toegewy het in die diens van Yahuwah, is dit veral belangrik. Vir sommige wie bevoorreg is om deel te wees van die WLK span, het dit baie maklik vir almal van ons geword om werk te regverdig vir die webwerf of die WLK Radio programme, om e-posse te antwoord, ens. Dit is tog om Yah se werk te doen. Reg?

Maar die waarheid is, ons almal hou daarvan om Yah se werk te doen! Ons hou daarvan om deel te hê in hierdie bediening. Vir myself, bring dit baie vreugde en persoonlike vervulling deur te weet dat ek `n klein deel het in die blootstelling van waarheid aan ander. Die kommentaar wat deur lesers op die webtuiste gelaat, verbly my hart en inspireer my om selfs harder en yweriger te werk in die verspreiding van die waarhede en om met ander te deel wat Yahuwah aan WLK skenk.

Maar kyk, selfs dit is om my eie gang te gaan. Ek moet nie my eie gang op die Sabbat gaan nie. Ek moet aan Yahuwah vreugde verskaf. Die Sabbat is nie `n tyd vir my om my eie verlustiging te vind nie. Dit is `n tyd vir my om Yahuwah se verlustiging te vind. En wanneer ek dit doen, dan is ek, ook verlustig!

Dikwels word gesê dat jy nie meer as die Vader kan gee nie, en wanneer vreugde in gedrang kom, is dit só waar. Een van die maniere hoe ons die Vader se vreugde kan soek is deur `n seëning aan ander om ons te wees. Hebreërs 4:15 stel `n wonderlike waarheid bloot: die Vader en die Seun voel wat ons voel! “Want ons het nie `n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is nes ons, maar sonder sonde.”

Met ander woorde, sê dit: Hy voel beslis wat ons voel. Elke goeie emosie wat deur ons harte gaan, elke lyding wat deur ons siele vibreer, dit alles laat die hart van Yahuwah pols. Hierdie gewaarwording gee veel meer diepte aan Yahushua se woorde in Matthéüs 25 as wat ons voorheen besef het: “Voorwaar Ek sê vir julle, vir so ver julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen.” (Matthéüs 25:40, OV)

Wanneer ons seerkry, kry Yahuwah seer. Letterlik, En terwyl iemand wie lyding deurmaak vertroosting vind in die gedagte dat haar pyn verstaan word, moet dit ook ons inspireer om te weet dat ons kan, in `n baie werklike en letterlike wyse, die lyding van die Vader verlig en Hom vreugde verskaf.

Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is sê: Kom, julle geseëndes van my Vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af.

Want Ek het honger gehad, en julle het My te ete gegee, Ek het dors gehad, en julle het My te drinke gegee; Ek was `n vreemdeling, en julle het My herberg gegee;

Ek was naak, en julle het My geklee; Ek was siek, en julle het My besoek; Ek was in die gevangenis; en julle het na My gekom.

Dan sal die regverdiges Hom antwoord en sê: Here, wanneer het ons U honger gesien en gevoed; of dors, en te drinke gegee?

En wanneer het ons U `n vreemdeling gesien; en herberg gegee; of naak, en geklee?

En wanneer het ons U siek gesien; of in die gevangenis en na U toe gekom?

En die Koning sal antwoord en vir hulle sê: “Voorwaar Ek sê vir julle, vir so ver julle dit gedoen het vir die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen.” (Matthéüs 25:34-40, OV)

Ons moet Yahuwah se hande wees om te versterk en te help, Sy stem om te vertroos en op te beur. En omdat Hy letterlik alles voel wat Sy kinders ervaar, wanneer ons lyding verlig, hartseer of eensaamheid verdryf onder hulle in ons invloedsfeer, verlig ons Sy lyding, verdriet, en eensaamheid, en maak ons Hom letterlik bly!

seun wie oupa help

In ons bediening aan die eensames, ongelukkiges, of depressiewes, is ons op `n werklike wyse, besig om die pyn wat die Vader eervaar, te verlig, omdat Hy voel wat Sy kinders voel. Die Sabbat is `n wonderlike tyd om die “geringstes” in te sluit en die Vader te verheerlik.

Baie mense regoor die wêreld, werk ses dae per week. In die land waar ek woon, is `n 72-uur werksweek die norm: 12 ure per dag, ses dae per week. Indien ons nie uit selfsug ons eie plesier op die Sabbat soek nie, maar pleks daarvan Yahuwah se blydskap soek, is die Sabbat `n wonderlike geleentheid om dit te doen. Daar mag `n ouerige persoon wees wie te swak en siek en eensaam is. Deur hom na jou huis te nooi vir `n Sabbat ete en Bybelstudie sal hom opbeur. Daar mag `n jong moeder wees wie haar kinders vir Yah wil opvoed, maar word oorwin deur die vele pligte van sorg vir jong kinders en weet nie hoe om die Sabbat spesiaal vir hulle te maak nie. Insluiting van haar gesin in jou gesin se Sabbat viering kan haar baie bemoedig.

En in elke wyse dat ons Yahuwah se vreugde soek, en soek na Sy plesier eerder as jou eie, weeg die ware vreugde wat ons ontvang as beloning vér meer as enigiets wat ons gee.

Om die Sabbat Vooruit te Oorweeg!

Hierdie insig van hoe Yahuwah wil hê ons die Sabbat moet vier het `n omwenteling in die WLK span te weeg gebring. Elkeen van ons voel `n sterk sin van verantwoordelikheid om die waarheid waarmee ons geseën is uit te deel en ons almal voel oortuig dat ons te kort geskiet het van die ontvangs van die volheid van die Sabbat dag seëninge wat die Vader verlang het om uit te stort.

Een span lid het gesê: “Nooit in my lewe het ek ooit `n preek oor verlustiging van die Sabbat gehoor nie. Ek het preke gehoor van, vier dit, onderhou dit, daardie tipe ding. Maar wanneer ek daardie drie voorwaardes onderhou, word die Sabbat onmiddelik `n verlustiging! Onmiddelik!”

“Ek dank Yahuwah dat Hy my lewe verleng het om nou, op hierdie laat stadium daarvan, geleer het dat ek nie op die lewens-pad vir die hemel was deur nie die Sabbat behoorlik as `n verlustiging te hou nie.”

~ WLK Span Lid

Nog `n spanlid sê: “Ek staan beskaamd vir al die jare toe ek, deur my lewe, die Sabbat as `n dag met `n las verkondig het. Maar nou, wil ek die wêreld vertel: Dit is in werklikheid `n dag van verlustiging.

Wanneer jy die Sabbat hou nes Yahuwah ingestel het, vind `n wonderlike transformasie plaas. Jy sal vooruitsien na die Sabbat op `n nuwe wyse wat jy nie voorheen ervaar het nie.

Omdat die Sabbat dag werklikwaar `n verlustiging is, sien ek die hele week lank daarna uit. Anders as die verwagting wat ek as kind gevoel het vir die einde van die Sabbat, is ek nou eerlikerwys hartseer wanneer dit verby is. Deur Yahuwah se instruksies te volg, verlustig ek my in die Sabbat en die Gewer van die Sabbat, en die seëninge ontvang is vér bo enigiets wat ek voorheen my kon indink. En ek wil dit vir julle, ook hê.

Wanneer die Sabbat gelaai word met mens-gemaakte tradisies en Farisese verwagtinge, word dit `n las. Maar wanneer, in die eenvoud van Yah se instruksies, ons nie ons eie werk doen nie, ons nie ons eie woorde spreek nie, of ons eie verlustiging soek nie, dan is ons fokus waar dit moet wees: op die Bron van alle liefde, en vreugde, blydskap en vervulling.

Indien jy Yah eer deur verlustiging in die Sabbat, sal jy die ewige lewe gegee word. Dit is `n belangrike eindtyd konsep wat verstaan moet word. Yahuwah het, in Sy oneindige genade, gebeure vertraag so dat ons hierdie groot waarheid kan leer. `n Yslike beloning wag op almal wie hulle in die Sabbat verlustig. Jesaja 58, vers 14, belowe dat almal wie dit sal doen gevoed sal word met die erfdeel van Jakob ons vader. Sal Yahuwah aan jou sê: “Jy behoort aan My. Jy is een van My spesiales, die 144,000. Ek wil jou by My hê. Jy hoort aan die Hemel!”

`n Uitdaging

Die WLK span wil elkeen uitdaag wie hierdie woorde lees om sy eie hart te ondersoek. Was die Sabbat werklik `n vreugde vir jou? Of, as jy eerlik met jouself is, `n las? Is jy verlig wanneer die Sabbat (finaal) eindig? Of is jy hartseer dat dit nie weer sal kom vir `n volle week nie?

lofprysende man

Omhels die instruksies in Jesaja 58. Skuif alle mensgemaakte tradisies opsy. Wanneer jy dit doen, sal die Sabbat `n verlustiging wees en die seëninge wat Yahuwah altyd bedoel het dit moes wees.

Indien in jou hartsondersoek, jy gevind het dat die Sabbat meer as `n hindernis dan `n verlustiging, moenie mismoedig voel nie! jy hierdie drie voorwaardes wil hou oor hoe om Yah te eerbiedig, sal jy Hom eerstens eer en in Hom verlustiging vind. Die Sabbat, jou spesiale tyd om met jou Maker en Beste Vriend te wees, sal `n verlustiging wees wat jy moeilik sal van afsien. Nogtans sal die seëninge ontvang op daardie dag jou deur die ganse week dra, wat jou sal ondersteun in elke beproewing waarop jy geroep is om oor te wandel. Yah se gees, só díép deelgeneem tydens die gewyde ure, sal jou gedurige metgesel wees en jy sal die volgende Sabbat met vreugde en ywerige vooruitsigte verwelkom. Dit sal werklikwaar jou verlustiging wees.

Dit is om een met Yah te word. Hy in jou, en jy in Hom, verlustiging in mekaar se geselskap. Die Sabbat is `n vreugde wat, hier begin, sal voortduur as `n verlustiging vir alle tye. Dit is `n gawe wat nooit weggeneem sal word nie. Regdeur die eindelose eeue van die ewigheid, sal die verlostes elke Nuwe Maan, en elke sewende-dag Sabbat vir die voorreg van aanbidding aan die Skepper in Sy onmiddelike teenwoordigheid, vergader.

“En elke maand op die nuwe maan en elke week op die Sabbat sal alle vlees kom om te aanbid voor My aangesig sê Yahuwah.” (Jesaja 66:23, OV)

Kinders is die jonger lede van die familie in die Hemel en moet met die respek behandel en vriendelikheid behandel word wat die ouer lede as vanselfsprekend beskou. Wanneer kinders die waarheid van verlossing geleer word in `n wyse wat hulle jong verstande dit kan begryp, trek die Gees van Yah hulle na Hom toe aan. Hulle harte word ontvanklik gemaak, en ook hulle, verlustig hulle in die Sabbat.

Ouers het `n spesiale verantwoordelikheid om hulle kinders saammet hulle te bring, en om hulle te beskerm op die weg van geregtigheid. Afhangende van die ouderdom van die kind, is daar verskeie aktiwiteite wat hierdie jong kosbare siele kan help om te leer om verlustiging in die heilige ure van die Sabbat te vind.

 1. Maak `n spesiale tyd van familie aanbidding waarin elkeen kan deelneem. Selfs jongkinders kan `n item bring en verduidelik hoe dit hulle herinner aan Yahuwah.
 2. Luister na gewyde, opbeurende musiek. Nog better, sing saam.
 3. Behandel `n tipiese Bybel studie op `n onderwerp wat deur almal interresant gevind sal word.
 4. Spandeer die namiddag in die natuur. Maak `n punt deur vir herinneringe van Yah se liefde en sorgsaamheid in die natuur te soek.
 5. Lees Maléagi 3:16. Begin jou eie Gedenkboek oor waarin jy seëninge, ontvang het en verhoorde gebede, aanteken. Dit kan `n eenvoudige notaboekie wees, of selfs `n rofwerkboek waarin jong kinders prente kan voeg wat hulle geteken het van dinge waarvoor hulle dankbaar is. Blomme en mooi blare wat in die natuuruitstappies gekollekteer is, kan tussen sy blaaie gedroog word.
 6. Lees `n psalm. Skryf jou eie een.
 7. Lees Openbaring 21. Studeer die fondasie stene van die Nuwe Jerusalem. Teken en kleur `n prentjie in van hoe jy jou verbeel dit lyk.
 8. Skryf `n brief aan Yahuwah. Vertel aan Hom wat in jou hart is.
 9. Lees `n inspirerende storie van sendelinge of ander wie getrou aan Yahuwah gebly het deur beproewinge.
 10. Spandeer stilte tyd in gebed en meditasie, luister na die klein fyn stemmetjie.
 11. Probeer charades! Een of meer mense voer verskeie Bybelstories op terwyl die ander raai wat dit is.
 12. Begin `n spesiale Sabbat kissie vir jong kinders waarin jy spesiale dinge bymekaarmaak wat die kinders net op die Sabbat kan doen.
 13. Lees `n boek van geloofsinspirerende stories wat Yah se liefde en beskerming illustreer.
 14. Vereenvoudig, vereenvoudig, vereenvoudig! Fokus op Yah, eerder as klere, of kos, of ander mens-gemaakte tradisies.
 
Verlustiging in die Sabbat
 

1 http://www.patheos.com/blogs/friendlyatheist/2014/11/19/cant-turn-off-your-lights-on-the-sabbath-no-problem-just-ask-the-local-police-to-do-it-for-you/, retrieved Nov. 20, 2017.