Print

Vinul este batjocoritor | Ar trebui creștinii să bea alcool?

Self-interested Self-seeking Self-centeredCând a creeat rasa umană, planul minunat al lui Yahuwah a fost de a locui în mintea fiecărei persoane, a fi una cu fiecare individ creat după chipul Său. Păcatul a distrus planul Creatorului și a ștears chipul divin din sufletul lui Adam și al urmașilor lui. În loc de a fi un model de iubire și dăruire, interesat de fericirea altora, ființele umane au devenit  o închisoare a sinelui atot-suficienți, interesați doar de binele lor, egoist. Mintea lui Yahuwah a fost lepădată în schimbul minții lui Satan.

Pentru a restaura chipul divin în omenirea căzută Yahuwah a trimis pe singurul Lui Fiu într-o astfel de misiune periculoasă. Chiar înainte să moară, Yahushua a dezvaluit planul final al Tatălui pentru cei care urmau a fi salvați prin moartea Sa:

Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una, cum Tu Tată ești în Mine, și Eu în Tine; ca și ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.

Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum și Noi suntem una. Eu în ei și Tu în Mine- pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una. (Ioan 17: 20-23, Biblia Fidela)

 

Iubirea Tatălui și a Fiului pentru tine depășește orice iubire pământească. Ei doresc să te atragă într-o relație strânsă, intimă cu ei înșiși; o relație atât de apropiată încât nu poate fi descrisă ci doar trăită, ca fiind UNA cu ei.

Apostolul Pavel a arătat profunzimea acestei relații, atunci când am scris:

Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care L-ați primit de la Eloah? Și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar, pe Yahuwah în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Yahuwah. (Vezi 1 Corinteni 6:19-20)

Fiecare păcat comis distruge unitatea, comuniunea apropiată cu Yahuwah pe care El dorește să o aibă cu tine. Este imposibil a fi UNA cu Elohim care este fără păcat și totuși să rămâi servul lui Satan agățat de  păcat.” Nimeni nu poate servi la doi stăpâni; căci ori va urî pe unul și  va  iubi pe celălalt, ori va ține la unul și îl va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Yahuwah și lui Mamona.”(Matei 6:24)

Consumul de alcool este un domeniu care a cauzat  confuzie pentru unii oameni. Întrucât Biblia afirmă că diferiți oameni drepți care L-au iubit și slujit pe Yahuwah au băut vin, întrebarea este, constituie acest  lucru ceva, ce oamenii lui Yahuwah îl pot face fără să păcătuiască? Deuteronom 14 este citat adesea pentru a justifica consumul de alcool, ca argument că acesta este acceptat de Yahuwah. În acest pasaj, Yahuwah spune că dacă o familie locuia prea departe de tabernacol și îi era greu să care zeciuiala la sărbătorile anuale, acestea ar putea transforma zeciuielile lor în bani și apoi când ajung la tabernacol să cumpere cu ei ceea ce își doreau pentru a celebra  acea sărbătoare:

Să iei zeciuiala din tot ce-ți va aduce sămânța, din ce-ți va aduce ogorul în fiecare an.

 

Poate... drumul va fi prea lung ca să-ți aduci zeciuiala acolo,sau din pricina depărtării tale de locul acela....

 

Atunci, să-ți prefaci zeciuiala în argint, să strângi argintul acela în mână, și să te duci la locul pe care-l va alege Yahuwah, Elohimul tău:

 

Acolo să cumperi cu argintul acela tot ce vei dori: boi, oi, vin și băuturi tari, tot ce-ți va plăcea, să le mănânci înaintea lui Yahuwah Elohimul tău și să te bucuri tu și familia ta. (Vezi Deuteronomul 14: 22-26).

Should Christians get drunk?Yahuwah lucrează cu oamenii de acolo de unde ei se află. El nu îi conduce mai repede decât pot ei urma. Cu milă și blândețe, mințile individuale sunt conduse la adevăr, deoarece poate fi înțeles. "Într-adevăr, [Yahuwah] nu ține cont de timpurile de neștiință, dar poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască." (Faptele Apostolilor 17:30) În timp ce Yahuwah nu ține în cont timpurile de neștiință, îi cheamă  pe toți oamenii la standarde tot mai înalte ale neprihănirii. Chiar și atunci când El a văzut că israeliții doreau  să bea vin sau băuturi amețitoare, li s-a permis doar în anumite momente  și să nu fie în cantități care ar duce la îmbătare. 

Atunci când o persoană este în stare de ebrietate, nu  poate gândi clar. Astfel, este imposibil să audă îndemnul blând al Duhului Sfânt. Monarhul Universului nu le vorbește copiilor Săi în demonstrații zgomotoase. Așa cum a învățat Ilie atunci când a fugit la Mt. Horeb, Yahuwah nu era în vânt, nici în cutremur, nici  în foc, ci Yahuwah era într-un susur blând. Orice lucru care amorțește simțurile, aduce la tăcere vocea firavă a lui Yahuwah. Atunci când o persoană este chiar și puțin sub influența alcoolului, simțurile sale sunt depreciate. El își pierde capacitatea sa de a gândi rațional. Pierderea judecății care apare atunci când o persoană este în stare de ebrietate a fost, întotdeauna, considerată un păcat. O persoană este responsabilă pentru acțiunile  și greșelile comise, de altfel, în timp ce se afla sub influența alcoolului.

Scriptura este plină de avertizări împotriva consumului de alcool: "Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase. Oricine se îmbată cu ele nu este înțelept" (Proverbe 20: 1) si deoarece alcoolul produce dependenta, multe persoane care au început cu un simplu "pahar cu amicii" au încheiat, în mod neintenționat, ca alcoolici. Suferința și durerile care rezultă din consumul de  alcool sunt nenumărate.Pierderea locului de muncă, căsnicia distrusă, abuzul fizic, mental și emoțional asupra prietenilor și asupra membrilor familiei, va fi cunoscut doar în Cer.

Atunci când un înger a fost trimis la Manoah și la soția acestuia pentru a-i pregăti pentru nașterea lui Samson, instrucțiunea Cerului  a fost clară: "Acum ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat. Căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui [Yahuwah]  din pântecele mamei lui." (Judecători 13: 4, 5, Biblia Fidela)

Problems at home because of alcohol and wineAceasta instrcțiune a fost repetată de Gabriel când l-a informat pe Zaharia că soția lui, Elisabeta, va naște un  fiu care va pregăti calea lui Mesia: ”Îi vei pune numele Ioan ... căci va fi mare înaintea lui  [Yahuwah],. Nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt din pântecele mamei sale. ” (Luca 1: 13, 15, Biblia Fidela)

Consumul de alcool nu a fost niciodată în concordanță cu dăruire totală și completă față de Yahuwah. Oamenii care  făceau jurământul Nazireului nu beau în timpul perioadei jurământul lor întrucât o astfel de acțiune întrerupea legământul. Alcoolul a fost întotdeauna evitat de cei care au căutat armonia strânsă cu neprihănirea. Un bărbat a mers atât de departe încât a poruncit fiilor săi să nu consume alcool niciodată în toate generațiile lor! Sute de ani mai târziu, când descendenții lui au fost invitați să bea alcool, ei au răspuns:

Noi nu bem vin! Căci Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru, ne-a dat următoarea poruncă: ” Să nu beți niciodată vin, nici voi, nici fiii voștri; ... să nu sădiți vi, nici să nu stăpâniți vii ... Astfel, noi ascultăm tot ce ne-a poruncit Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru; nu bem vin toată viața noastră, nici noi, nici nevestele noastre, nici fiii nici fiicele noastre; ... nu stăpânim vii... și împlinim tot ce ne-a poruncit tatăl nostru Ionadab.  (Ieremia 35: 6-10, Biblia Fidela).

Niciunul care caută unitatea cu Yahuwah nu va consuma alcool. Cei care sunt UNA cu Yahuwah vor fi umpluți cu Spiritul Său. Ei vor înlătura orice i-ar contamina, i-ar face să nu gândească clar sau cu alte cuvinte ar aduce la tăcere vocea Duhului Sfânt. ”Nu știți că voi sunteți templul lui Yahuwah și că Duhul lui Yahuwah locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Yahuwah, pe acela îl va nimici Yahuwah; căci templul lui Yahuwah este sfânt, și așa sunteți și voi.” (Vezi 1 Corinteni 3: 16,17)

Man contemplating a drink of alcoholUltimele cuvinte relatate de Yahushua în Scriptură spun: "Iată, Eu vin curând și răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui." (Apocalipsa 22:12) Se va face o examinare a fiecarei vieți individuale. Gândurile și motivele ascunse vor fi  toate descoperite înaintea privirilor universului. Recompensa pentru fiecare persoană este stabilită. Numele celor care și-au adus viața în unitate cu Răscumpărătorul lor vor fi scrise în Cartea Vieții. Cei pierduți, de asemenea, vor avea pedeapsa scrisă în cărțile cerești: moartea veșnică. "Și mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula: unii pentru viața veșnică, și alții pentru ocară și rușine veșnică." (Daniel 12: 2)

Toți cei care vor trăi veșnic se vor confrunta cu realitatea solemnă a judecații. Pentru a fi iertați, ei trebuie mai întâi să se pocăiască și părăsesc păcatul. Aceasta este exact activitatea desfășurată pentru pregătirea inimii în Ziua Ispășirii.

Ziua Ispășirii a fost destinată pentru a îi aduce pe păcătoșii pocăiți în UNITATE cu Yahuwah. Era un timp al  ÎMPĂCĂRII. Dar pentru a fi adus în unitate cu Tatăl cel Sfânt este necesară umilirea inimii și cercetarea cugetului.

La fel cum vechii israeliți trebuiau să își  "chinuiască" sufletele în ziua ispășirii, la fel toți cei care căută unitatea cu Yahuwah trebuie  să facă acest lucru astăzi. Nici un  israelit din vechime nu avea voie  să consume alcool în zilele solemne ale  Zilei Ispășirii. Fiecare trebuia să își cerceteze  inima și să se asigure că nimic nu împiedica să fie șterse păcatele sale. Cei care nu își cercetau solemn inima în aceată zi erau îndepărtați din Israel.

Solemnă avertizare pentru vechiul Israel răsună în dreptul Israelului spiritual:

Și totuși Yahuwah Elohim al oștirilor vă cheamă în ziua aceea să plângeți și să vă bateți în piept, să vă radeți capul și să vă încingeți cu sac. Dar iată în schimb veselie și bucurie! Se înjunghe boi și se taie oi, se mănâncă carne și se bea vin – ”Să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri!”

 

Deaceea Yahuwah al oștirilor mi-a descoperit și mi-a zis: ”Nu, nelegiuirea aceasta nu vi se va ierta până nu veți muri!” zice Yahuwah Elohim al oștirilor. (Vezi Isaia 22: 12-14)

Toți cei care caută viața veșnică, vor înlătura din viața lor alcool și orice lucru care amorțește gândirea și produce dependență păcătoasă. A devenii UNA cu Yahuwah va fi unica lor căutare în această mare zi anti-tipică a ispășirii. Acum nu este timpul a întreba "Ce păcate îmi sunt îngăduite și totuși să fiu salvat?",ci mai degrabă, "Care este voia lui Yahuwah? Cum pot deveni UNA cu El? "

"Să ne dăm la o parte orice piedică, și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte." (Evrei 12: 1)

Astăzi și în fiecare zi, caută sfințenia. Înlătură orice intervine între tine și Creatorul tău. Să devii una cu Yahuwah.

refusing alcohol