Whom Do You Worship?

Beware of worshipping the God of Ellen White and Trinitarians. Her god has a divine son who is 'equal with God, infinite and omnipotent.' We worship, instead, the God of Yahushua. Even though Yahushua was Yahuwah's Messiah, the highest level of agency ever reached by any being, thus enabling him to do the works of Yahuwah and teach His words, He never considered himself equal to the Father. He kept reminding us that the Father was greater than him. He also confirmed that he could do nothing independently, for he depended entirely on Yahuwah. At WLC, we are consumed with worshiping the God of Yahushua and denouncing the god of Ellen White and the Trinitarians. The efforts many have undertaken over time to promote her as Yahuwah's messenger/spokesperson for these last days are deplorable. Such hapless efforts mislead millions worldwide into worshiping Ellen White's false and non-existent god. Click here to familiarize yourself with 8 verses affirming Yahushua's God.

Contact US

Hula ng Wakas

3918 Mga Artikulo in 22 Languages

Mga Hudyo Sa Propesiya
Ang pinakamahalagang tanda ng kawakasan ng panahon ay ang mga nauugnay sa Israel dahil si Yahuwah ay ginagamit ang mga Hudyo sa buong Kasulatan bilang Kanyang propetikong orasan.
Comments: 0 
Hits: 79 
Bakit Si Yahuwah Ay Wawasakin Ang Russia Bago Ang Pagbabalik Ni Yahushua?
Sa mga nagbubukas na berso ng napakadakilang propesiya ng kabanata 38 at 39 ni Ezekiel, nagpapadala si Yahuwah Ama ng isang nakagugulantang na babala kay Gog, ang prinsipe ng Ros.
Comments: 0 
Hits: 99 
Ang Pinagmulan Ng Mga UFOs Ay Inilabas!
Ang kamakailang inilabas na impormasyon ay nagbibigay ng nagtataguyod na ebidensya para sa pinagmulan ng mga UFOs na mula sa lupa, hindi sa kalawakan. Ito’y humahanay sa hugis ng daigdig na inilabas ng Kasulatan.
Comments: 0 
Hits: 84 
Huling Araw, Huling Araw, Huling Panahon
Ang Huling Araw, ang Dulong Araw, ang Kawakasan... Ano ang tunay na ibig sabihin ng pariralang ito?
Comments: 0 
Hits: 205 
Ang Maringal Na Saksi Ng Pagtupad Ng Propesiya Ng Bibliya
“Ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga lihim, at siyang nagpapaaninaw sa kung ano ang mangyayari sa mga huling araw.” (Daniel 2:28)
Comments: 0 
Hits: 173 
Ang Muling Pagtitipon Ng Israel
Ang muling pagtitipon ng Israel ay isang madalas naulit na prediksyon ng Bibliya, nabanggit sa napakaraming sipi. Ating isaalang-alang...
Comments: 0 
Hits: 142 
Natupad Na Propesiya: Ebidensya Para Sa Katapatan Ng Bibliya
Natatangi sa lahat ng mga aklat na isinulat, ang Bibliya ay tumpakang nahuhulaan ang mga tiyak na kaganapan sa detalye maraming taon, minsan mga siglo, bago mangyari ang mga ito. Humigit-kumulang 2,500 propesiya ang lumitaw sa mga pahina ng Bibliya, nasa 2,000 sa mga ito ay natupad na hanggang sa letra--nang walang kamalian.
Comments: 0 
Hits: 145 
Ang Bagong Langit At Lupa Ni Yahuwah Ay Isang Matapos Ang Milenyo Na Kaganapan. Narito Kung Bakit.
Mga nakapupukaw na panahon ang naghihintay sa matuwid sa Panahon ng Isang Libong Taon, at walang hanggan na mas kaabang-abang na mga panahon ang naghihintay matapos ang Isang Libong Taon.
Comments: 0 
Hits: 204 
Huwag Umupo sa Iyong Latak!
Pahayag 17 at ang Pitong Hari: Matagal nang itinuro ng WLC na ang pitong bundok o hari ay ang pitong papa, kasama ang yumaong Benedict XVI bilang ikapitong hari. Gayunman, bagong liwanag sa mga propesiya ni Ezekiel ay ipinakita sa amin na ang aming pagpapalagay na si Pope Francis ay ang ikawalong hari ay hindi tama.
Comments: 0 
Hits: 168 
Transhumanismo: Sangkatauhan sa Ilalim ng Pagkubkob
Ang Transhumanismo ay ang sukdulang layunin ni Satanas: likhain ang mga tao sa kanyang sariling larawan.
Comments: 0 
Hits: 184 
Ano Ang Premilenyonismo?
Ang premilenyonismo ay ang pananaw na ang muling pagdating ni Kristo ay magaganap bago ang kanyang milenyong kaharian, at ang milenyong kaharian ay isang literal na isang libong taong pamumuno ni Kristo sa lupa.
Comments: 0 
Hits: 250 
Ang Russia sa Propesiya ng Bibliya!
Nakabibiglang bagong liwanag mula sa Ezekiel ay ipinapakita ang isang internasyonal na alyansang pinamunuan ng Russia ay lulusob sa Israel! Ang aksyong ito ay ginamit ng Langit upang tipunin ang mas maraming tao kay Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 291 
Jerusalem: Ang Siyudad ng Dakilang Hari
Ang Jerusalem ay gumanap ng isang sentrong papel sa mga plano ni Yahuwah para sa sangkatauhan. Ang deklarasyon ng Israel bilang isang malayang bansa noong Mayo 14, 1948, ay dakila ang kahalagahan sa mga nabubuhay sa mga huling araw.
Comments: 0 
Hits: 214 
Kakila-kilabot na mga Pahayag ng Kapapahan | Diretso mula sa Bibig ng Babaeng Patutot

Ang artikulong ito ay naglalaman ng maraming kagulat-gulat na mga deklarasyon ng papa at mga dokumento ng kapapahan na, bilang isang Kristyanong sumasampalataya sa Bibliya, maaari mong mahanap ang mga ito na lubhang nakakasakit at lubos na nakakabahala. Sinasalaysay namin ang patotoo tungkol sa huwad na Katolisismong relihiyon dahil nagmamalasakit kami; hindi na namin nais ang sinuman sa Kanyang bayan na patuloy na linlangin ng masamang sistemang ito.

Comments: 0 
Hits: 303 
Sina Napoleon, Atatürk, at Pope Francis Ay Nagpapahiwatig ng Nalalapit na Pagwawakas ng Panahong Ito
Bagong liwanag sa aklat ni Daniel ang nagsiwalat ng kagulat-gulat na patotoo: ang pagtatapos ng probasyon ay nalalapit na! Napilitan ang WLC na itaas ang alarmang ito: Maging handa! Humanda! Humanda!
Comments: 0 
Hits: 277 
Libreng Bitcoin!
Seryoso. Walang huli. Kami’y magbibigay ng libreng Bitcoin. Kami’y nasasabik tungkol sa Bitcoin at ang kalayan mula sa sentralisadong pagbabangko na inaalok nito, kami’y magpapadala ng 3,000 Satoshi (isang yunit ng Bitcoin) sa sinuman na isang rehistradong gumagamit sa WorldsLastChance.com.
Comments: 0 
Hits: 227 
Ang Oras ay Nagtatapos Na! Ang Pagtataas kay Pope Francis
Ang oras ay nagtatapos na. Ang panahong ito ay malapit na malapit nang magwakas. Ang mga kasalukuyang pangyayari ay inayos upang ilunsad si Pope Francis tungo sa posisyon ng kataas-taasang kapangyarihan sa lahat ng buong mundo.
Comments: 0 
Hits: 365 
Pagbabalatkayo ng Pangkukulam: Lihim na Patibong ni Satanas
Ang nanliligaw na ahas bilang isang simbulo ng modernong medisina ay lubos na nararapat. Ang Paganismo/Satanismo ay patuloy na pumupulupot sa maraming modernong kasanayan sa paggagamot. Karamihan sa mga modernong medisina ay walang iba kundi kapanahon na pangkukulam, dinamitan sa isang siyentipikong balatkayo. Ang marami sa mga tao ngayon ay kinokontrol pa rin ng gabilya ni Asclepius, ang kanilang minsang matalas na mga utak ay pinapurol ng mga pangalawang epekto ng mga mismong gamot na inakalang mga maggagaling sa kanila.
Comments: 0 
Hits: 465 
Mga Simbahang Kontrolado ng Estado: Ang Panlilinlang ng 501c3
Ang klasipikasyong 501(c)(3) ay isang estado na malaya sa buwis para sa mga organisasyong pangrelihiyon o kawanggawa sa Estados Unidos. Habang ang artikulong ito ay paulit-ulit na tinukoy ang 501(c)(3) na klasipikasyon, ang babala ay tumatawid sa mga hangganang pang-internasyonal. Anumang organisasyong pangrelihiyon na kinilala sa sarili nito ng pambansang pamahalaan ay dumarating sa ilalim ng kontrol ng pamahalaang iyon. Ito ay pagkatapos na isang bisig ng estado at dapat na tumupad sa polisiya ng estado.
Comments: 0 
Hits: 480 
Lumabas Kayo Mula sa Kanya, Bayan Ko! | Bahagi 3
Lahat ng ganap na iiwan ang Babilonya ay matutuklasan na ang pantahanang ekklesia ay hindi maiiwasan. Iyong mga gumawa ng mga dakilang bagay para kay Yahuwah ay madalas tinawagang sumamba nang mag-isa upang ihanda sila para sa kanilang napakahalagang trabaho. Ang artikulong ito ay nagbibigay ng mga tunay na payo kung paano sumamba nang mag-isa, kasama ang pamilya at sa maliliit na pangkat.
Comments: 0 
Hits: 508 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.