John 1
For all Trinitarians, John provides a 'solid' proof of Christ's divinity, especially in what he penned in the first chapter of his gospel. They throw at you John 1:1 to end the discussion whenever you attempt to present the biblical one-nature human Yahushua. We need to learn how to help our Trinitarian friends understand John's words as he intended for them to be understood. Professor Bill Schlegel provides invaluable tips on this subject in this excellent presentation. Click here to listen to his lecture.
Contact US

Hula ng Wakas

3730 Mga Artikulo in 22 Languages

Ang Bagong Langit At Lupa Ni Yahuwah Ay Isang Matapos Ang Milenyo Na Kaganapan. Narito Kung Bakit.
Mga nakapupukaw na panahon ang naghihintay sa matuwid sa Panahon ng Isang Libong Taon, at walang hanggan na mas kaabang-abang na mga panahon ang naghihintay matapos ang Isang Libong Taon.
Comments: 0 
Hits: 18 
Huwag Umupo sa Iyong Latak!
Pahayag 17 at ang Pitong Hari: Matagal nang itinuro ng WLC na ang pitong bundok o hari ay ang pitong papa, kasama ang yumaong Benedict XVI bilang ikapitong hari. Gayunman, bagong liwanag sa mga propesiya ni Ezekiel ay ipinakita sa amin na ang aming pagpapalagay na si Pope Francis ay ang ikawalong hari ay hindi tama.
Comments: 0 
Hits: 40 
Transhumanismo: Sangkatauhan sa Ilalim ng Pagkubkob
Ang Transhumanismo ay ang sukdulang layunin ni Satanas: likhain ang mga tao sa kanyang sariling larawan.
Comments: 0 
Hits: 59 
Ano Ang Premilenyonismo?
Ang premilenyonismo ay ang pananaw na ang muling pagdating ni Kristo ay magaganap bago ang kanyang milenyong kaharian, at ang milenyong kaharian ay isang literal na isang libong taong pamumuno ni Kristo sa lupa.
Comments: 0 
Hits: 118 
Ang Russia sa Propesiya ng Bibliya!
Nakabibiglang bagong liwanag mula sa Ezekiel ay ipinapakita ang isang internasyonal na alyansang pinamunuan ng Russia ay lulusob sa Israel! Ang aksyong ito ay ginamit ng Langit upang tipunin ang mas maraming tao kay Yahuwah.
Comments: 0 
Hits: 164 
Jerusalem: Ang Siyudad ng Dakilang Hari
Ang Jerusalem ay gumanap ng isang sentrong papel sa mga plano ni Yahuwah para sa sangkatauhan. Ang deklarasyon ng Israel bilang isang malayang bansa noong Mayo 14, 1948, ay dakila ang kahalagahan sa mga nabubuhay sa mga huling araw.
Comments: 0 
Hits: 105 
Kakila-kilabot na mga Pahayag ng Kapapahan | Diretso mula sa Bibig ng Babaeng Patutot

Ang artikulong ito ay naglalaman ng maraming kagulat-gulat na mga deklarasyon ng papa at mga dokumento ng kapapahan na, bilang isang Kristyanong sumasampalataya sa Bibliya, maaari mong mahanap ang mga ito na lubhang nakakasakit at lubos na nakakabahala. Sinasalaysay namin ang patotoo tungkol sa huwad na Katolisismong relihiyon dahil nagmamalasakit kami; hindi na namin nais ang sinuman sa Kanyang bayan na patuloy na linlangin ng masamang sistemang ito.

Comments: 0 
Hits: 175 
Sina Napoleon, Atatürk, at Pope Francis Ay Nagpapahiwatig ng Nalalapit na Pagwawakas ng Panahong Ito
Bagong liwanag sa aklat ni Daniel ang nagsiwalat ng kagulat-gulat na patotoo: ang pagtatapos ng probasyon ay nalalapit na! Napilitan ang WLC na itaas ang alarmang ito: Maging handa! Humanda! Humanda!
Comments: 0 
Hits: 163 
Libreng Bitcoin!
Seryoso. Walang huli. Kami’y magbibigay ng libreng Bitcoin. Kami’y nasasabik tungkol sa Bitcoin at ang kalayan mula sa sentralisadong pagbabangko na inaalok nito, kami’y magpapadala ng 3,000 Satoshi (isang yunit ng Bitcoin) sa sinuman na isang rehistradong gumagamit sa WorldsLastChance.com.
Comments: 0 
Hits: 144 
Ang Oras ay Nagtatapos Na! Ang Pagtataas kay Pope Francis
Ang oras ay nagtatapos na. Ang panahong ito ay malapit na malapit nang magwakas. Ang mga kasalukuyang pangyayari ay inayos upang ilunsad si Pope Francis tungo sa posisyon ng kataas-taasang kapangyarihan sa lahat ng buong mundo.
Comments: 0 
Hits: 240 
Pagbabalatkayo ng Pangkukulam: Lihim na Patibong ni Satanas
Ang nanliligaw na ahas bilang isang simbulo ng modernong medisina ay lubos na nararapat. Ang Paganismo/Satanismo ay patuloy na pumupulupot sa maraming modernong kasanayan sa paggagamot. Karamihan sa mga modernong medisina ay walang iba kundi kapanahon na pangkukulam, dinamitan sa isang siyentipikong balatkayo. Ang marami sa mga tao ngayon ay kinokontrol pa rin ng gabilya ni Asclepius, ang kanilang minsang matalas na mga utak ay pinapurol ng mga pangalawang epekto ng mga mismong gamot na inakalang mga maggagaling sa kanila.
Comments: 0 
Hits: 372 
Mga Simbahang Kontrolado ng Estado: Ang Panlilinlang ng 501c3
Ang klasipikasyong 501(c)(3) ay isang estado na malaya sa buwis para sa mga organisasyong pangrelihiyon o kawanggawa sa Estados Unidos. Habang ang artikulong ito ay paulit-ulit na tinukoy ang 501(c)(3) na klasipikasyon, ang babala ay tumatawid sa mga hangganang pang-internasyonal. Anumang organisasyong pangrelihiyon na kinilala sa sarili nito ng pambansang pamahalaan ay dumarating sa ilalim ng kontrol ng pamahalaang iyon. Ito ay pagkatapos na isang bisig ng estado at dapat na tumupad sa polisiya ng estado.
Comments: 0 
Hits: 363 
Lumabas Kayo Mula sa Kanya, Bayan Ko! | Bahagi 3
Lahat ng ganap na iiwan ang Babilonya ay matutuklasan na ang pantahanang ekklesia ay hindi maiiwasan. Iyong mga gumawa ng mga dakilang bagay para kay Yahuwah ay madalas tinawagang sumamba nang mag-isa upang ihanda sila para sa kanilang napakahalagang trabaho. Ang artikulong ito ay nagbibigay ng mga tunay na payo kung paano sumamba nang mag-isa, kasama ang pamilya at sa maliliit na pangkat.
Comments: 0 
Hits: 403 
Lumabas Kayo Mula sa Kanya, Bayan Ko! | Bahagi 2
Lahat ng sasagot sa panawagan na iwanan ang Babilonya ay maaari, sa una, nararamdamang tinatangay. Maaaring hindi pangkaraniwang maramdaman na sumamba nang mag-isa. Marami ang nagnanais na humanap ng isa pang pangkat para sumama sa pagsamba. Ang Langit ay may lubos na espesyal na gantimpala na nakalaan para sa mga tinawagang lumabas ng Babilonya. Tinatawag sila ng Kasulatan na “Mga Anak ni Sadoc.”
Comments: 0 
Hits: 375 
Lumabas Kayo Mula sa Kanya, Bayan Ko! | Bahagi 1
Kakaunting tao ang may tamang pagkakaunawa kung ano ang “Babilonya,” subalit ang mensahe na lumabas ng Babilonya ay ang huling babala ng Langit sa sanlibutan. Ito ay, literal, ang huling pagkakataon ng mundo. Tuklasin kung ano ang “Babilonya” kaya maaari mong sagutin ang panawagan: “Lumabas kayo mula sa kanya, bayan Ko!”
Comments: 0 
Hits: 360 
Ang Milenyong Templo ng Ezekiel 40-48
Kami’y sabik na ibahagi ang pagkaunawa sa Milenyong Templo ng Ezekiel 40-48. Kinuha namin ang mga detalye sa 8 kabanata ng maluwalhating templo nang literal, sapagkat si Yahuwah ay hindi ibinibigay ang mga detalye kaya ang Kanyang baya’y maaaring hindi pansinin o espiritwalisahin.
Comments: 0 
Hits: 789 
Sina Enoc at Elias ay Wala sa Langit! Ngunit alam mo ba ang sinasabi ng Bibliya kung nasaan sila?
Ang mga Kristyano ay matagal nang naniwala na sina Enoc at Elias ay “inilipat” sa Langit. Ang paniniwalang ito, gayunman, ay batay sa isang maling pagpapalagay. Matutunan kung ano ang sinasabi ng Bibliya kung anong tunay na nangyari matapos silang kunin ni Yahuwah. Hindi ito ang sinabi sa iyo!
Comments: 0 
Hits: 1109 
Pinapatay ni John Calvin ang mga Kalabang Teologo: Pinangatuwiranan ng Masamang Interpretasyon ng Bibliya
Ang interpretasyon ng Bibliya ni John Calvin ay pinangatuwiranan ang pagpatay sa kanyang mga kalaban sa teolohiya. Siya mismo na hindi direktang pumugot sa ulo ng sinuman o magsindi ng apoy para sumunog sa mga erehe nang buhay, ngunit ang pagtuturo ni John Calvin mula sa Luma at Bagong Tipan ay inangkin ang mga pangunahing kaparusahang iyon na nakahanay sa mga interes ng Diyos. Anu-anong mga aral ang dapat nating matutunan mula rito?
Comments: 0 
Hits: 1031 
Ang Patuloy na Ingkisisyon ng Roma: Ano ang Dapat Mong Malaman

Ang nakapangingilabot at nakagugulat na mga katunayan ng Ingkisisyon ng Simbahang Katoliko ay mga bagay na dapat na malaman ng mga matatapat ni Yahuwah. Malinaw ang Kasulatan na ang kasaysayan ay mauulit muli, sapagkat ang Ikalawang Halimaw ng Pahayag ay magpapatuloy sa paghinga ng buhay pabalik sa Kapapahan.

Comments: 0 
Hits: 1514 
Ang Milenyo ay Pinapakita ang Pag-Ibig ni Yahuwah Para sa Naligaw!
Ipinapakita ng Kasulatan kung ano ang mangyayari sa mga naligaw sa panahon ng isang libong taon kasunod ng pagbabalik ng Tagapagligtas . . . at inilalabas nito ang lalim ng pag-ibig ng Ama.
Comments: 0 
Hits: 1006 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.