The Best News Ever The Beast of Revelation, whose whole theology is underpinned by the Trinity doctrine, is now openly denouncing all who worship the true God [Yahuwah] as more dangerous than Covid 19. It will soon be an all out war against worshippers of Yahuwah. More than ever, His people should be ready to give up life rather than worshipping the false Trinitarian god that Christians worship today, at the behest of Rome. Click here for more information. 
Contact US
Prayer Requests

144,000: Ang Babaing Ikakasal kay Yahushua

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

144,000: Ang Babaing Ikakasal kay Yahushua

  • Iisa sa dakilang kaisipan at kalooban
  • Ganap na sumasalamin sa katauhan ni Yahuwah
  • Buong pagsuko sa kalooban ni Yahuwah
  • Walang katusuhang nagmumula sa kanilang mga bibig
  • Ang walang bahid na babaing ikakasal kay Yahushua
  • Susundan ang Kordero saan man Siya magpunta

Sa video na ito:
Pagtuklas sa pagkakakilanlan ng 144,000 sa Pahayag!

Oras: 00:13:57
Mga Download: 1352
Mga Nanood: 2446
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Pagtutuli at ang Sanduguan
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan