Contact US
Prayer Requests

144,000: Ang Babaing Ikakasal kay Yahushua

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

144,000: Ang Babaing Ikakasal kay Yahushua

  • Iisa sa dakilang kaisipan at kalooban
  • Ganap na sumasalamin sa katauhan ni Yahuwah
  • Buong pagsuko sa kalooban ni Yahuwah
  • Walang katusuhang nagmumula sa kanilang mga bibig
  • Ang walang bahid na babaing ikakasal kay Yahushua
  • Susundan ang Kordero saan man Siya magpunta

Sa video na ito:
Pagtuklas sa pagkakakilanlan ng 144,000 sa Pahayag!

Oras: 00:13:57
Mga Download: 1711
Mga Nanood: 3339
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan
Selyo Ni YAH: Pangako ng Proteksyon!