NAGBABAGANG BALITA Regarding the relationship between the church and Israel, WLC no longer subscribes to the replacement theology promoted by the RCC, SDAs, etc. We now believe the church is synonymous with remnant Israel (a spiritual entity built on faith in Yahushua’s atoning work), and made up of Gentile believers and Jewish believers alike. Click HERE for more information.
Contact US
Prayer Requests

Ang Pitong Trumpeta ng Pahayag | Ang Pagtama ng Unang Trumpeta sa Mundo

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Ang Pagtama ng Unang Trumpeta sa Mundo

  • Ang Pitong Trumpeta ng Pahayag
  • Mapaminsalang Dakilang Paghahatol
  • Malapit na dumating sa mabilis na pagkakasunod-sunod
  • Probasyon ng lahat ay malapit nang matapos
  • Tadhana ng bawat isa ay magsasara na
  • Pinsalang dulot ng Pitong Trumpeta

Nilalaman ng video:
Ano ang mangyayari sa pagtama ng Unang Trumpeta sa Mundo!

Oras: 00:15:55
Mga Download: 1258
Mga Nanood: 3245
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Pagtutuli at ang Sanduguan
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan