NAGBABAGANG BALITA Tungkol sa relasyon sa pagitan ng simbahan at Israel, hindi na umaayon ang WLC sa pamalit na teologo na itinuro ng RCC, SDAs, atbp. Kami ngayo'y naniniwala na ang simbahan ay kasingkahulugan ng nalalabing Israel (espiritwal na entidad na itinayo sa pananalig sa gawa ng pagtubos ni Yahushua), at binubuo ng parehong Hentil at Hudyong mananalig. I-click RITO para sa mas maraming impormasyon.
Contact US
Prayer Requests

Ang Pitong Trumpeta ng Pahayag | Ang Pagtama ng Ikaapat na Trumpeta sa Mundo

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Ang Pagtama ng Ikaapat na Trumpeta sa Mundo

  • Ang naunang tatlong Trumpeta ay dulot ng kalikasan
  • Ang Ikaapat na Trumpeta ay makikita bilang sobrenatural
  • Tatamaan ni Yahuwah ang ikatlong bahagi ng araw, buwan, at mga bituin
  • Matatakot ang lahat sa Ikaapat na Trumpeta
  • Makikita na ang mga Trumpeta bilang mga dakilang babala
  • Ngayon na ang oras para tanggapin ang Kanyang pagliligtas

Nilalaman ng Video:
Ano ang mangyayari sa pagtama ng Ikaapat na Trumpeta sa mundo!

Oras: 00:09:28
Mga Download: 1242
Mga Nanood: 2411
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Pagtutuli at ang Sanduguan
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan