Why Russia?
Russia is the only modern country mentioned by name in the Old Testament. Today, its news permeates every media type due to the ongoing war in Ukraine. This war will end with a decisive win for Russia. We are not rooting for Russia. (We yearn for the return of Yahushua to Earth to put a decisive end to all wars and conflicts). But Yahuwah has a severe grievance to settle with Russia. He will execute His revenge against Russia before all the nations in the next war that Russia will wage. As Bible believers, we must follow current events hawkishly, as they are clear signs of the times, heralding the imminent establishment of Yahuwah's eternal kingdom on earth. Click here to learn more.
Contact US
Prayer Requests

Ang Pitong Trumpeta ng Pahayag | Ang Pagtama ng Ikaapat na Trumpeta sa Mundo

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Ang Pagtama ng Ikaapat na Trumpeta sa Mundo

  • Ang naunang tatlong Trumpeta ay dulot ng kalikasan
  • Ang Ikaapat na Trumpeta ay makikita bilang sobrenatural
  • Tatamaan ni Yahuwah ang ikatlong bahagi ng araw, buwan, at mga bituin
  • Matatakot ang lahat sa Ikaapat na Trumpeta
  • Makikita na ang mga Trumpeta bilang mga dakilang babala
  • Ngayon na ang oras para tanggapin ang Kanyang pagliligtas

Nilalaman ng Video:
Ano ang mangyayari sa pagtama ng Ikaapat na Trumpeta sa mundo!

Oras: 00:09:28
Mga Download: 1652
Mga Nanood: 3598
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan
Selyo Ni YAH: Pangako ng Proteksyon!