Contact US
Prayer Requests

Ang Pitong Trumpeta ng Pahayag | Ang Pagtama ng Ikaapat na Trumpeta sa Mundo

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Ang Pagtama ng Ikaapat na Trumpeta sa Mundo

  • Ang naunang tatlong Trumpeta ay dulot ng kalikasan
  • Ang Ikaapat na Trumpeta ay makikita bilang sobrenatural
  • Tatamaan ni Yahuwah ang ikatlong bahagi ng araw, buwan, at mga bituin
  • Matatakot ang lahat sa Ikaapat na Trumpeta
  • Makikita na ang mga Trumpeta bilang mga dakilang babala
  • Ngayon na ang oras para tanggapin ang Kanyang pagliligtas

Nilalaman ng Video:
Ano ang mangyayari sa pagtama ng Ikaapat na Trumpeta sa mundo!

Oras: 00:09:28
Mga Download: 1690
Mga Nanood: 3721
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan
Selyo Ni YAH: Pangako ng Proteksyon!