Contact US
Prayer Requests

Ang Pitong Trumpeta ng Pahayag | Treyler

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Ang Pitong Trumpeta ng Pahayag | Treyler

  • Gaano katagal ang dulot ng mga Trumpeta?
  • Anong pangyayari ang magpapabagsak sa dolyar?
  • Kailan mangyayari ang pinakamalaking tsunami?
  • Ano ang gagampanan ng mga “mananakop”?
  • Gaano karaming bilang ng populasyon ng mundo ang mapapahamak?
  • Paano masisiguro at makakamit ang kapayapaan at proteksyon?

Nilalaman ng video:
Matutuhan anumang tanong sa seryeng ito ay sasagutin!

Oras: 00:01:00
Mga Download: 1737
Mga Nanood: 3710
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan
Selyo Ni YAH: Pangako ng Proteksyon!