Contact US
Prayer Requests

Ipinahayag ni Daniel na Magtatapos na ang Probasyon!

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Ipinahayag ni Daniel na Magtatapos
na ang Probasyon!!

  • Ang Hari ng Hilaga
  • Ang Hari ng Timog
  • Ang Mapagmataas at Kusang-Loob na Hari
  • Atatürk, Ehipto, at Napoleon Bonaparte
  • Pope Francis = ang Huling Papa
  • DARATING ang anghel na si Miguel!
Nilalaman ng Video:
NGAYON na ang Panahon ng Matinding Kahirapan!
Ang probasyon ay malapit nang magwakas...
Oras: 00:27:42
Mga Download: 745
Mga Nanood: 1979
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Pagtutuli at ang Sanduguan
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan