Contact US
Prayer Requests

Oras NA Para Iwan Ang Mga Siyudad!

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Oras NA Para Iwan Ang Mga Siyudad!

  • Mga katakut-takot na kondisyon sa mga siyudad sa panahon ng 7 Trumpeta
  • Ang mga siyudad ay mawawasak at iiwanan
  • Ang mga naninirahan ay dapat bisitahin at bigyan ng babala 
  • Ang pamimili at pagtitinda ay ipagbabawal sa Kanyang bayan
  • Ipagkakaloob ni Yahuwah ang paraan upang lumabas sa mga siyudad
  • Nagbabala si Yahushua "Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot"
Nilalaman ng Video:
Bakit ang bayan ni Yahuwah ay dapat iwan na ang mga siyudad NGAYON?!
Oras: 00:14:25
Mga Download: 1005
Mga Nanood: 2660
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan
Selyo Ni YAH: Pangako ng Proteksyon!