NAGBABAGANG BALITA WLC, after much prayerful study, has discarded the teaching that the MILLENNIAL KINGDOM will be in heaven. The team has now adopted the position that this kingdom will be established on earth. New content on this important subject will be posted as soon as possible. Praise Father Yahuwah for His infinite patience with us as we continue to discard error in pursuit of truth. His Name be glorified now & forever! –WLC Team
Contact US
Prayer Requests

Ang Huling Pandaraya: Lilitaw Si Satanas Bilang Yahushua!

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Ang Huling Pandaraya: Lilitaw
Si Satanas Bilang Yahushua!

  • Mahdi, Mesias, Maitreya, Tagapagligtas, Kalki, ...
  • Mga Muslim, Hudyo, Kristyano, Budista, & Hindu ay
    inaantay lahat ang katuparan ng paparating na Lider
  • Darating si Satanas sa anumang bagay na ninanais ng
    masa. Ikaw ba ay malilinlang?
Nilalaman ng Video:
Ang Sukdulang Panlilinlang:Gagayahin ni Satanas si Kristo!
Oras: 00:18:00
Mga Download: 425
Mga Nanood: 1222
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Pagtutuli at ang Sanduguan
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan