Contact US
Prayer Requests

Ang Huling Pandaraya: Lilitaw Si Satanas Bilang Yahushua!

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Ang Huling Pandaraya: Lilitaw
Si Satanas Bilang Yahushua!

  • Mahdi, Mesias, Maitreya, Tagapagligtas, Kalki, ...
  • Mga Muslim, Hudyo, Kristyano, Budista, & Hindu ay
    inaantay lahat ang katuparan ng paparating na Lider
  • Darating si Satanas sa anumang bagay na ninanais ng
    masa. Ikaw ba ay malilinlang?
Nilalaman ng Video:
Ang Sukdulang Panlilinlang:Gagayahin ni Satanas si Kristo!
Oras: 00:18:00
Mga Download: 478
Mga Nanood: 1438
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Pagtutuli at ang Sanduguan
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan