Contact US
Prayer Requests

Ang mga Tatak, ang mga Trumpeta, ang Mausisang Paghuhukom at Ikaw!

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Ang mga Tatak, ang mga Trumpeta,
ang Mausisang Paghuhukom at Ikaw!

  • Paghatol sa Kwarto ng Hukuman
  • Pitong Tatak ng Pahayag
  • Aklat ng Buhay ng Kordero
  • Lahat ng Lihim ay Ilalabas
  • Haharapin ang Talaan ng Buhay

Nilalaman ng Video:
Isang Propetikong Talaan ng Panahon
at Huling Paghuhukom ng Langit!

Oras: 00:30:21
Mga Download: 280
Mga Nanood: 880
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Pagtutuli at ang Sanduguan
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan