144,000: Ang Babaing Ikakasal kay Yahushua

144,000: Ang Babaing Ikakasal kay Yahushua

The video is now downloading.