Ang Lunar Sabbath ay Pinagtibay ng Propesiyang 70 Sanlinggo!

Ang Lunar Sabbath ay Pinagtibay ng Propesiyang 70 Sanlinggo!

The video is now downloading.