Ang Kasaysayan ng Kalendaryong Julian

Ang Kasaysayan ng Kalendaryong Julian

The video is now downloading.