Nooanga i raro ake te akatereanga a te Paupo Openga: E tai ngauru ma rua tumu manako kia kite koe

Nooanga i raro ake te akatereanga a te Paupo Openga: E tai ngauru ma rua tumu manako kia kite koe

The video is now downloading.