WLC Videos https://www.worldslastchance.com/videos We produce the MOST VIEWED, TRANSLATED, and CONTROVERSIAL end-time prophecy-related videos on the web. Zabit v Duchu! Křesťanské charisma: Duch z hlubin https://www.worldslastchance.com/view-video/2999/zabit-v-duchu.html Zabit v Duchu! Křesťanské charisma: Duch z hlubin Zabit v Duchu... Důkaz Spasení? Démonské manifestace? Dílo Ducha Svatého? Napodobení toho Mírného a Pokorného? V tomto videu: "Zabití v Duchu" odhaleno! ]]> Winds of Doctrine 2019-01-25T06:14:39-05:00 ''Sobotní Sabat'' je PADĚLEK! https://www.worldslastchance.com/view-video/2998/sobotni-sabat-je-padelek.html “Sobotní Sabat” je PADĚLEK! Datum ukřižování Přiznání židovských učenců Přiznání katolických učenců Juliánský kalendář a Planetární týden Lidmi vymyšlená Mezinárodní datová hranice V tomto videu: Nezvratitelný důkaz: Sobota NENÍ ten Sabat! ]]> Yah's Calendar 2019-01-25T06:11:59-05:00 Daniel 11: Svévolný Král https://www.worldslastchance.com/view-video/2997/daniel-11-svevolny-kral.html Daniel 11: Svévolný Král Daniel 11,36-40 Bude konat, co se mu zlíbí. Vyvýší sebe nade všechny. Nebude ctít "Boha svých otců". Nebude mít zalíbení v ženách. Bude ctít "Boha síly". V tomto videu: "Svévolný Král" identifikován! ]]> Bible Prophecy 2019-01-25T06:09:55-05:00 Daniel 11: Král Jihu https://www.worldslastchance.com/view-video/2996/daniel-11-kral-jihu.html Daniel 11: Král Jihu Daniel 11: "Král Jihu" Historie napsaná dopředu Dávná země Egypt Konec doby milosti Proroctví naplněno Není více času... V tomto videu: "Král Jihu" identifikován! ]]> Bible Prophecy 2019-01-25T06:07:57-05:00 Daniel 11: Král Severu https://www.worldslastchance.com/view-video/2995/daniel-11-kral-severu.html Daniel 11: Král Severu Daniel 11,40-45 Král Severu Konec doby milosti Doba soužení Doba konce Proroctví se naplnilo V tomto videu: "Král severu" identifikován! ]]> Bible Prophecy 2019-01-25T06:06:07-05:00 Mistrovské podvody Jezuitů: Ukrýtí Placaté země a Lunárního Sabatu! https://www.worldslastchance.com/view-video/2993/mistrovske-podvody-jezuitu.html Mistrovské podvody Jezuitů: Ukrýtí Placaté země a Lunárního Sabatu! Jezuitský řád (Satanovi náhončí) ...stojí za některými největšími podvody v dějinách. ...lstivě se snaží ukrýt pravdu o Yahuwahově placaté zemi. ...podvodně zavedl Gregoriánský kalendář namísto Biblického Luni-solárního kalendáře. V tomto videu: Jezuité se snaží ukrýt pravdu o Placaté zemi a Lunárním Sabatu! ]]> Bible Prophecy 2019-01-25T05:59:58-05:00 Nejlepší přírodní lék na světě! Aktivní (živočišné) uhlí! https://www.worldslastchance.com/view-video/2990/nejlepsi-prirodni-lk-na-svete.html Nejlepší přírodní lék na světě! Aktivní (živočišné) uhlí! Absorbuje toxiny Pomáhá při předávkování Redukuje infekce Léčí bodnutí hmyzu Čistí vodu V tomto videu: Aktivní uhlí: Snadno a efektivně! ]]> Practical Piety 2019-01-24T03:50:05-05:00 Příprava na pohromu: Křesťanská povinnost! https://www.worldslastchance.com/view-video/2988/priprava-na-pohromu-krestanska-povinnost.html Příprava na pohromu: Křesťanská povinnost! Bezprostřední krize jako žádná jiná Závěrečné dny historie země "Chytrý vidí nebezpečí a ukryje se, kdežto prostoduší půjdou dál a doplatí na to." (Přísloví 22,3) V tomto videu: Jsi připraven na dny před námi? ]]> Practical Piety 2019-01-24T03:45:42-05:00 Boží vedení: Nauč se poznávat Yahovu vůli osobně pro tebe! https://www.worldslastchance.com/view-video/2987/bozi-vedeni.html Boží vedení: Nauč se poznávat Yahovu vůli osobně pro tebe! Buď konkrétní. Procvičuj víru. Uč se naslouchat. Shromažďuj informace. Buď vděčný. V tomto videu: Vybuduj si živější spojení s Yahuwahem ]]> Practical Piety 2019-01-24T03:42:56-05:00 Nejmocnější zaslíbení v Universu! https://www.worldslastchance.com/view-video/2986/nejmocnejsi-zasliben-v-universu.html Nejmocnější zaslíbení v Universu! Neobvyklé jméno Boží jméno Moc v tom jménu Zaslíbení v tom jménu Neotřesitelná víra V tomto videu: Vzývej jméno Yahuwaha! ]]> Practical Piety 2019-01-24T03:34:05-05:00 Pod Zákonem? Nebo pod Milostí? https://www.worldslastchance.com/view-video/2979/pod-zakonem-nebo-pod-milosti.html Pod Zákonem? Nebo pod Milostí? Jak Bible definuje hřích? Máme zachovávat 10 Přikázání? Co to znamená být "pod milostí"? Co to znamená být "pod zákonem"? Je zachovávání přikázání zákonictví? Jak se náš vztah s Yahushuou stává evidentním? V tomto videu: Co to skutečně znamená být "pod milostí"! ]]> Winds of Doctrine 2019-01-06T06:15:05-05:00 Příprava na pohromu: Výhody života na venkově! https://www.worldslastchance.com/view-video/2977/priprava-na-pohromu-vyhody-zivota-na-venkove.html Příprava na pohromu: Výhody života na venkově! Uteč z měst! Pěstuj si vlastní potraviny. Konzervace a uskladnění potravin. Jaká je situace s vodou? Klimatické extrémy a obavy. V tomto videu: Venkovský život: Nezbytnost pro poslední generaci! ]]> Practical Piety 2019-01-06T06:09:17-05:00 Yahushua nebo papež František: Komu uvěříš? https://www.worldslastchance.com/view-video/2974/yahushua-nebo-papez.html Yahushua nebo papež František: Komu uvěříš? Papež František je Jezuita [podvodník]. Papež František říká, že Yahushuův život "skončil nezdarem". Papež František říká, že ateisté jsou spaseni skrze dobré skutky. Papež František odmítá Biblický popis Stvoření a propaguje evoluci. V tomto videu: Spasitel nebo Antikrist: Komu důvěřuješ? ]]> Bible Prophecy 2019-01-06T06:00:23-05:00 Sobotní švindl: Ukrytí Sabatu - 2. část https://www.worldslastchance.com/view-video/2942/sobotni-svindl-ukryti-sabatu-2.html Sobotní švindl: Ukrytí Sabatu - 2. část Ve druhém století upravil Hillel II Biblický kalendář! Židé světí v sobotu, protože Talmudský zákon to ospravedlňuje. Pravý Sabat NENÍ na moderním kalendáři! V tomto videu: Hillel II přesunul zachovávání Sabatu na sobotu! ]]> Yah's Calendar 2018-12-03T08:18:56-05:00 Sobotní švindl: Ukrytí Sabatu - 1. část https://www.worldslastchance.com/view-video/2941/sobotni-svindl-ukryti-sabatu-1.html Sobotní švindl: Ukrytí Sabatu - 1. část Konstantin... zavedl planetární týden a neděli učinil prvním dnem týdne. Konstantin... vyvýšil dies Solis (neděli) jako den bohoslužby pro pohany i křesťany. Konstantin... vyvýšil Velikonoce nad Pesach. V tomto videu: Konstantin zakázal Biblický kalendář! ]]> Yah's Calendar 2018-12-03T08:15:32-05:00 Gregoriánská sobota/neděle nebo Yahuwahův Sabat: Který den máme uctívat? https://www.worldslastchance.com/view-video/2898/gregorianska-sobota-nedele-nebo-yahuwahuv.html Gregoriánská sobota/neděle nebo Yahuwahův Sabat: Který den máme uctívat? Problém kalendáře Poslední zkouška Sedm Polnic Konec světa Urgentní rozhodnutí V tomto videu: Nastávající konflikt: Jsi připraven? ]]> Yah's Calendar 2018-11-14T10:10:16-05:00 Pravý tvar Země: Není to glóbus! https://www.worldslastchance.com/view-video/2897/pravy-tvar-zeme-neni-to-globus.html Pravý tvar Země: Není to glóbus! Celý vesmírný program NASA je postaven na lži. Země není koule. Země se nehýbe. Země je placatá a nehybná. Prohlášení tří andělských poselství... V tomto videu: Placatá země: Budeš následovat pravdu, kamkoliv tě povede? ]]> Biblical Beliefs 2018-11-14T10:06:38-05:00 Michael Sattler: Věrný až do smrti https://www.worldslastchance.com/view-video/2891/michael-sattler.html Michael Sattler: Věrný až do smrti Evropa šestnáctého století Michael a Margaretha Sattlerovi Rozdělení katolíků a protestantů Perzekuce Anabaptistů Mučen a upálen zaživa Zaslíbení "lepšího vzkříšení" V tomto videu: Inspirující svědectví odvahy směřující k Yahovi! ]]> Practical Piety 2018-11-10T01:16:29-05:00 Zapleten do nezávislých církví: V nebezpečí temnoty! https://www.worldslastchance.com/view-video/2868/zapleten-do-nezavislych.html Zapleten do nezávislých církví: V nebezpečí temnoty! Nejnebezpečnější duchovní temnota = Arogantní/Laodicejská domněnka, že už mám všechno světlo. NEBEZPEČÍ: Mnoho nezávislých církví používá svou domnělou autoritu nositelů světla k tomu, aby ovlivnily své následovníky odmítnout rostoucí světlo. V tomto videu: Buď následovníkem PRAVDY, ne ORGANIZACE! ]]> Practical Piety 2018-10-17T11:07:38-04:00 Znamení Jonáše https://www.worldslastchance.com/view-video/2854/znameni-jonase.html Znamení Jonáše  Tři dny a tři nociJonáš: V břiše velryby Yahushua: V srdci země Yahushua... Ukřižován v Šestý den Yahushua... Vzkříšen v První den Kdy to počítání začíná? V tomto videu: "Znamení proroka Jonáše" vysvětleno! ]]> Winds of Doctrine 2018-10-04T10:09:39-04:00 Seriál falešných zpráv | 1. část: ''Všechny dny jsou stejné!'' https://www.worldslastchance.com/view-video/2827/serial-falesnych-zprav-1.html Seriál falešných zpráv | 1. část: "Všechny dny jsou stejné!" Sabat je i dnes pro křesťany závazný. “Zápis požadavků, který stál proti nám, NENÍ tím Desaterem přikázání. Světit každý den nevyvrací požadavky příkázání o Sabatu. V tomto videu: Všechny dny nejsou podle Bible stejné! ]]> Yah's Calendar 2018-08-24T08:41:36-04:00 Podvod datové hranice: Co to je a proč to je pro tebe důležité! https://www.worldslastchance.com/view-video/2826/podvod-datove-hranice.html Podvod datové hranice: Co to je a proč to je pro tebe důležité! Mezinárodní datová hranice je vytvořena člověkem, je imaginární, svévolná a pohyblivá. Je naprosto rozporuplné horlivě hlásat sola scriptura a přitom podřídit Yahuwahovy svaté dny lidmi vytvořené Mezinárodní datové hranici. V tomto videu: Klam nepřetržitého týdenního cyklu prokázán! ]]> Yah's Calendar 2018-08-24T08:38:20-04:00 Sabat při západu slunce? Absurdní a nemožné! https://www.worldslastchance.com/view-video/2825/sabat-pri-zapadu-slunce.html Sabat při západu slunce? Absurdní a nemožné!  Yahushuova smrt Josef prosí o tělo Pilát uděluje povolení Josef připravuje vše pro pohřbení Pohřeb, Sabatní odpočinek a vzkříšení V tomto videu: Den Sabat začíná při svítání! Chceš důkaz? ]]> Yah's Calendar 2018-08-24T08:35:07-04:00 Ozdoba a křesťan: Problém se šperky https://www.worldslastchance.com/view-video/2814/ozdoba-a-krestan-problem-se-sperky.html Ozdoba a křesťan: Problém se šperky Stříbro, zlato a drahokamy Inspirace závisti a obdivu v druhých Nejnovější móda a světské trendy Piercing, tetování a jizvy Skrytý člověk srdce V tomto videu: Ozdoba a křesťan: Problém se šperky ]]> Practical Piety 2018-08-16T02:19:09-04:00 Pochopení Novměsíců a Přechodných dnů https://www.worldslastchance.com/view-video/2794/pochopeni-novmesicu-a-prechodnych-dnu.html Pochopení Novměsíců a Přechodných dnů Novměsíce jsou nekomerční dny. Novměsíce jsou dny díkuvzdání. Novměsíce jsou dny uctívání. Stvořitelův kalendář je luni-solární. "Přechodný den" je 30. den lunace. V tomto videu: Novměsíce a Přechodné dny vysvětleny! ]]> Yah's Calendar 2018-06-02T04:19:41-04:00 Přebývej na tajném místě Nejvyššího https://www.worldslastchance.com/view-video/2793/prebyvej-na-tajnem-miste-nejvyssiho.html Přebývej na tajném místě Nejvyššího Hurikán Irma Největší hurikán zaznamenaný v Atlantiku Ostrov Nevis v Karibiku Yah-bojný pár se třemi dětmi Ukrytí ve stínu Všemohoucího V tomto videu: Svědectví o Yahuwahově milosti a ochraně! ]]> Practical Piety 2018-06-02T04:17:29-04:00 8 nepostradatelných zbraní ve válce proti sexuálním hříchům https://www.worldslastchance.com/view-video/2721/8-nepostradatelnych-zbrani.html 8 nepostradatelných zbraní ve válce proti sexuálním hříchům Vyhledej radu... Sdílej svůj příběh... Ochraňuj svůj zrak... Staň se zodpovědným... Využij moc Yahushuova jména... V tomto videu: Přemáhej sexuální hříchy: Bitva o tvou duši! ]]> Practical Piety 2018-03-13T08:23:08-04:00 Odstranění smrtelného kvasu: Farizej v každém z nás https://www.worldslastchance.com/view-video/2720/odstraneni-smrtelneho-kvasu.html Odstranění smrtelného kvasu: Farizej v každém z nás Vlastní spravedlnost, samolibost, strojenost, pokrytectví... Okázalost, troufalost, nadutost, pánovitost... Pýcha, egoismus, ctižádostivost, arogance, domýšlivost... Chvástavý, nadutý, despotický... Okázalý, domýšlivý, patronský... V tomto videu: Duch farizeismu v KAŽDÉM z nás! ]]> Practical Piety 2018-03-13T08:15:50-04:00 Závislost na hazardu https://www.worldslastchance.com/view-video/2689/zavislost-na-hazardu.html Závislost na hazardu Promarněný čas Zmařené peníze Zmařené zdroje Lenost a žádostivost Lhostejnost a bezohlednost Nezodpovědné správcovství V tomto videu: Svůdná nebezpečí hazardu! ]]> Practical Piety 2018-01-05T12:58:01-05:00 Církevní korporace: Obětování integrity pro peníze! https://www.worldslastchance.com/view-video/2688/cirkevni-korporace-obetovani-integrity-pro-penize.html Církevní korporace: Obětování integrity pro peníze! Státem ovládané církve Falešný výklad Římanům 13 Přizpůsobení se vládnímu programu Šíření vládní propagandy Cenzura pravdy a slepá poslušnost V tomto videu: Církve osvobození z daní: Odhalení podvodu 501c3! ]]> Bible Prophecy 2018-01-05T12:53:03-05:00 Uplácení Yahuwaha: Blud o evangeliu blahobytu https://www.worldslastchance.com/view-video/2692/uplaceni-yahuwaha.html Uplácení Yahuwaha: Blud o evangeliu blahobytu Lež: Bohatství je znamením Yahuwahy obliby Lež: Bída je znamením Yahuwahovy nelibosti Lež: Abrahamova smlouva je materiální věc Lež: Víra je sebegenerující duchovní síla, která vede k dočasné prosperitě. V tomto videu: Evangelium blahobytu odhaleno! ]]> Winds of Doctrine 2018-01-05T02:15:27-05:00 Závislost na pornu: Jak zachránit své dítě! https://www.worldslastchance.com/view-video/2691/zavislost-na-pornu.html Závislost na pornu: Jak zachránit své dítě! Poskytni zdravé domácí prostředí Uč odloženému uspokojení Uč tvé dítě, že činy nesou důsledky Aktivně pěstuj ve tvém dítěti hodnoty, které chceš, aby mělo Mívej upřímné rozhovory se svými dětmi Uč tvé dítě sebeovládání V tomto videu: Ochraň své dítě od nástrah pornografie! ]]> Practical Piety 2018-01-05T02:12:27-05:00 Jednou spasen, navždy spasen: Podvod https://www.worldslastchance.com/view-video/2690/jednou-spasen-navzdy-spasen.html Jednou spasen, navždy spasen: Podvod "Jistoty věčnosti"! Jednou spasen, navždy spasen? Může být spasení ztraceno? Máme skutečně svobodnou vůli? Může “spasený” člověk skutečně zhřešit? Můžeme odpadnout od milosti? V tomto videu: Věčná jistota: Je to skutečně biblické? ]]> Winds of Doctrine 2018-01-05T01:32:46-05:00 Vzdychat, sténat a utéct! https://www.worldslastchance.com/view-video/2668/vzdychat-stenat-a-utect.html Vzdychat, sténat a utéct! Vlci v beránčím rouchu Překrucování Yahova Slova Vychloubání se náštěvností církve Uvěznění stáda Laodicejská duchovní pýcha Nastávající soud V tomto videu: Uteč ze VŠECH organizovaných náboženství a denominací! ]]> Bible Prophecy 2017-12-04T09:51:42-05:00 Pozdní déšť je tady! https://www.worldslastchance.com/view-video/2481/pozdni-dest-je-tady.html Pozdní déšť je tady! Vylití Ducha Svatého Odhalení dlouho pohřbené Pravdy Rostoucí Světlo a Porozumění Příprava na Druhý příchod Život v souladu se zjeveným světlem Vyhnout se sebeuspokojení a odstranit blud V tomto videu: Přijímáš pozdní déšť? ]]> Bible Prophecy 2017-03-31T12:46:43-04:00 Pavel, Římané a Sabat https://www.worldslastchance.com/view-video/2480/pavel-man-a-sabat.html Pavel, Římané a Sabat  Pochopení Římanům 14 "Vyvýšení jednoho dne nad ostatní..." "Nechť je každý plně přesvědčen ve své vlastní mysli." Je zachovávání Sedmého dne Sabatu stále závazné? Měli by křesťané zachovávat každoroční svátky? Odstranil Yahushua Zákon? V tomto videu: Římanům 14: Co Pavel skutečně říkal? ]]> Winds of Doctrine 2017-03-31T12:31:39-04:00 Genocidní maniak nebo milující Stvořitel? Průzkum polemiky o Nefilimech! https://www.worldslastchance.com/view-video/2479/genocidn-maniak-nebo-milujc-stvoitel.html Genocidní maniak nebo milující Stvořitel? Průzkum polemiky o Nefilimech! Proč Otec Yahuwah přikázal Izraeli, aby zničil Kanaánské národy? Odkud se vzali obři dávnověku? Jak se předpotopní zkaženost tak rychle rozšířila? Kdo a co jsou ti Nefilim? V tomto videu: Objev nezměrnou YAHOVU lásku a prozřetelnost! ]]> Biblical Beliefs 2017-03-31T12:19:52-04:00 Pavel a Galatští: Byly Sabaty a svátky přibity na kříž? https://www.worldslastchance.com/view-video/2407/pavel-a-galatsti-byly-sabaty-a-svatky-pribity-na-kriz.html Pavel a Galatští: Byly Sabaty a svátky přibity na kříž?  Jak je možné, že se navracíš k mdlým a bídným živlům a toužíš být opět v otroctví? Zachováváš dny a měsíce a sezóny a roky." (Galatským 4,9-10) Co jsou tyto "mdlé a bídné živly"? V tomto videu: Byly Sabaty a svátky přibity na kříž? ]]> Winds of Doctrine 2016-11-27T07:14:57-05:00 Předurčení: Loterie pro tvou duši https://www.worldslastchance.com/view-video/2395/predurceni-loterie-pro-tvou-dusi.html Předurčení: Loterie pro tvou duši? Totální zkaženost/nezpůsobilost Bezpodmínečný výběr Omezené smíření Neodolatelná milost Vytrvalost svatých  Věčné bezpečí V tomto videu: Předurčení: Destruktivní a nebiblická nauka! ]]> Winds of Doctrine 2016-11-23T01:14:51-05:00 Věčný oheň existuje ...ale není tím, co myslíš! https://www.worldslastchance.com/view-video/2263/vn-ohe-existuje-ale-nen-tm-co-mysl.html Věčný oheň existuje ...ale není tím, co myslíš! Věčně hořící "peklo" NENÍ Biblické. Yahuwah Sám je stravující oheň. Věčné hoření Yahovy přítomnosti stravuje všechen hřích a sobectví. Vykoupení se budou navěky radovat v tomto ohni. V tomto videu: Tajemství "Věčného ohně" podle Bible! ]]> Winds of Doctrine 2016-07-26T12:53:04-04:00 Mesiánský Judaismus: Rostoucí podvod https://www.worldslastchance.com/view-video/2262/mesinsk-judaismus-rostouc-podvod.html Mesiánský Judaismus: Podvod! Nahrazení Biblické pravdy moderním farizeismem... Podpora Sionistické agendy... Opepření mluvy hebrejštinou... Finanční dary na výstavbu chrámu... Dnešní "Židé" nejsou konečnou autoritou ohledně toho, co se líbí Yahuwahovi.  V tomto videu: Mesiánský Judaismus: Rostoucí podvod! ]]> Winds of Doctrine 2016-07-26T12:48:06-04:00 Židé a Sabat https://www.worldslastchance.com/view-video/2113/zide-a-sabat.html Židé a Sabat Milióny lidí se mylně domnívají, že sobota je biblický Sabat, protože Židé světí v sobotu. Židovští učenci přiznávají, že sobota není dávným, původním Sabatem Písma. Gregoriánský kalendář NENÍ Yahuwahův kalendář. Sobota NENÍ biblický Sabat! V tomto videu: Zapomenutý podvod! ]]> Yah's Calendar 2016-05-03T08:38:45-04:00 Placatá Země: Jezuité a globální konspirace! https://www.worldslastchance.com/view-video/2088/placat-zem-jezuit-a-globln-konspirace.html Placatá Země: Jezuité a globální konspirace! Země je placatá. Země není koule. Kopernik a Galileo: Hegelova dialektika Od Nacistů k NASA: Vatikán vládne... Jezuité a Protireformace "LUCIFER" a příchod Krista V tomto videu: Odhalení největšího podvodu všech dob! ]]> Bible Prophecy 2016-04-15T11:14:16-04:00 Placatá Země: Biblická pravda v nestabilním světě https://www.worldslastchance.com/view-video/2087/placat-zem-biblick-pravda-v-nestabilnm-svt.html Placatá Země: Biblická pravda v nestabilním světě Země není koule! Země je placatá a nehybná. Nebeská tělesa se pohybují nad Zemí. Země a nebeská tělesa jsou uzavřena klenbou. V tomto videu: Bible je naprosto jasná: Země je placatá! ]]> Biblical Beliefs 2016-04-13T03:51:15-04:00 Lunární Sabat obhájen Proroctvím o https://www.worldslastchance.com/view-video/2033/lunrn-sabat-obhjen-proroctvm-o-70-tdnech.html Lunární Sabat obhájen Proroctvím o "70 týdnech"! Danielových "70 týdnů" (Daniel 9) Ukřižování na jaře roku 31 n.l. Ukřižování  ve 14. den lunárního měsíce Ukřižování v 6. den týdne Ukřižování NE v "pátek"! V tomto videu: Dávné proroctví dokazuje lunární Sabat! ]]> Yah's Calendar 2016-02-20T10:08:34-05:00 Mluvení v Jazycích https://www.worldslastchance.com/view-video/1437/mluven-v-jazycch.html Mluvení v jazycích Je “mluvení v jazycích” biblické? Co má Bible přesně na mysli, když mluví o “jazycích”? Jsou “jazyky” skutečně Nebeským jazykem? Za jakým účelem byl ekklesii dán Dar jazyků? V tomto videu: Biblická pravda o “mluvení v jazycích”!  ]]> Winds of Doctrine 2014-10-29T05:30:36-04:00 Na obranu Lunárního Sabatu | Část 3 https://www.worldslastchance.com/view-video/1392/na-obranu-lunrnho-sabatu-st-3.html Na obranu Lunárního Sabatu | Část 3 Funguje luni-solární kalendář na S. a J. pólu? Vyvrací Talmud Lunární Sabat? Proč někteří Římští historici uvádějí, že Izraelité odmítali bojovat v “den Saturna”? Vyvrací výpočet Letnic lunární Sabat? Dokazuje definice “Sabatu” Saturday (sobotu). . .? V tomto videu: Poznej odpovědi na tyto a jiné otázky! ]]> Yah's Calendar 2014-09-26T03:32:07-04:00 Nebeské Svátky https://www.worldslastchance.com/view-video/1294/nebeske-svatky.html Nebeské Svátky Slunce, měsíc a hvězdy určené k měření času Dny bohoslužby | týdně, měsíčně a ročně Písmo uvádí 9 ustanovených časů pro bohoslužbu VŠECHNY Svátky jsou vypočítané pomocí měsíce Týdenní cyklus se restartuje s každým Novměsícem Sabat | Stejné kalendářní dny každý měsíc V tomto videu: Nebeský božsky navržený kalendář! ]]> Yah's Calendar 2014-06-18T05:10:44-04:00 Katolické Důvěrné | Ohavná Tajemství Jezuitů Odhalena! https://www.worldslastchance.com/view-video/1266/katolick-dvrn-ohavn-tajemstv-jezuit-odhalena.html Ohavná tajemství jezuitů odhalena! 38 významných historických osobností potvrzuje... Otřesná špatnost jezuitů Papež František I = První jezuitský papež Jezuité zodpovědni za některé z nejohavnějších zločinů zaznamenaných dějin. "Tovaryšstvo Ježíšovo" ... Tajemství odhalena! V tomto videu: Prozkoumání satanské identity Jezuitského řádu! ]]> Bible Prophecy 2014-05-08T06:23:39-04:00 Nové Měsíce: Dar Stvořitele https://www.worldslastchance.com/view-video/1249/nov-msce-dar-stvoitele.html Nové Měsíce: Dar Stvořitele Dny Nového Měsíce = Odlišná a samostatná skupina dnů uctívání Čas na pohled zpět, zamyšlení a prozkoumání vlastního duchovního zdraví Čas k hledání odpuštění za minulé chyby a pomoci pro nastávající měsíc V tomto videu: Den Nového Měsíce… nádherný Yahuwahův dar! ]]> Yah's Calendar 2014-04-25T03:38:54-04:00 Vzkříšení: Velikonoce? nebo Prvotiny? https://www.worldslastchance.com/view-video/1091/vzken-velikonoce-nebo-prvotiny.html Vzkříšení: Velikonoce? nebo Prvotiny? Jsou Velikonoce biblickým svátkem? Byl Spasitel skutečně vzkříšen na velikonoční neděli? Slavili apoštolové Velikonoce? Proč většina dnešních křesťanů světí neděli? V tomto videu: Prozkoumání Velikonoc a jejich klamného významu! ]]> Yah's Calendar 2013-10-07T03:01:17-04:00 Rozhovory s Mrtvými: Rozhovory s Démony https://www.worldslastchance.com/view-video/1003/rozhovory-s-mrtvmi-rozhovory-s-dmony.html Rozhovory s mrtvými Existuje vědomí po smrti? Mohou nás mrtví vidět? ... a slyšet nás? Mohou s námi mrtví komunikovat? Umírá duše skutečně s tělem? Seance, tranzy, Ouija tabulky a média. Démoni, ďáblové a padlí andělé. V tomto videu: Biblická pravda o rozhovorech s mrtvými! ]]> Winds of Doctrine 2013-06-22T02:49:54-04:00 Velikonoce | Pohanský Pesach https://www.worldslastchance.com/view-video/940/velikonoce-pohansk-pesach.html Velikonoce | Pohanský Pesach Jeden z nejoblíbenějších křesťanských svátků PRAVÝ původ a historie Velikonoc Pohanská náhrada Biblického Pesachu V nevědomosti uctívání 'královny nebes' Korupce kdysi tak čisté apoštolské víry Kalendářní podvod a vyvýšení neděle V tomto videu: Pohanské Velikonoce: Krádež Biblického Pesachu! ]]> Yah's Calendar 2013-04-07T01:51:42-04:00 Změna Mezinárodní Datové Hranice: Sabat Nezměněn? https://www.worldslastchance.com/view-video/867/zmna-mezinrodn-datov-hranice-sabat-nezmnn.html Mezinárodní datová hranice: Je poměrně nedávný šílený vynález člověka? Je zcela libovolná? Může se s ní hýbat, jak se zachce? Vyvrací nepřetržitý týdenní cyklus Vyžaduje jednodenní úpravu pro sladění východu se západem V tomto videu: "Nepřetržitý týdenní cyklus" prokazán jako FALEŠNÝ! ]]> Yah's Calendar 2012-12-15T01:19:14-05:00 Historie Juliánského Kalendáře https://www.worldslastchance.com/view-video/833/historie-julinskho-kalende.html Historie Juliánského kalendáře: Byl někdy přerušen týdenní cyklus? Byly změněny dny bohoslužby? Kolik dní měl týden Juliánského kalendáře? Který kalendář používal Yahushua? Je sobota skutečně Biblický Sabat? Byl Yahushua skutečně vzkříšen v neděli? V tomto videu: Pravda o dnech týdne, který se dnes používá! ]]> Yah's Calendar 2012-09-02T05:58:22-04:00 Tři měsíce po sobě | Trailer https://www.worldslastchance.com/view-video/824/ti-msce-po-sob-trailer.html Tři měsíce po sobě | Trailer Moderní Římský kalendář je podvod Neděle NENÍ Biblický Sabat Sobota NENÍ Biblický Sabat Písmo uvádí 3 identické měsíce po sobě Týdenní cyklus restartuje s každým Novým Měsícem Sabaty dopadají na stejné datumy každý měsíc V tomto videu: Úvod do 7-dílné série Tři měsíce po sobě ]]> Yah's Calendar 2012-08-13T04:09:56-04:00 Tři měsíce po sobě | 7. díl Shrnutí https://www.worldslastchance.com/view-video/823/ti-msce-po-sob-7-dl-shrnut.html Tři měsíce po sobě | 7. díl Slunce, měsíc a hvězdy určené pro měření času Biblický den začíná svítáním Zachovávání Sabatu = jen v denních hodinách Den Nového Měsíce = 1. den každého měsíce Neděle NENÍ Biblický Sabat Sobota NENÍ Biblický Sabat  V tomto videu: Shrnutí série Tři měsíce po sobě ]]> Yah's Calendar 2012-08-13T04:06:57-04:00 Tři měsíce po sobě | 6. díl O čtyřicet let později https://www.worldslastchance.com/view-video/822/ti-msce-po-sob-6-dl-o-tyicet-let-pozdji.html Tři měsíce po sobě | 6. díl Zaslíbená země | Kalendář Stvořitele potvrzen Manna přestala padat den po Sabatu Sabat | Stejné kalendářní datumy každý měsíc Římský Gregoriánský kalendář je podvod Neděle NENÍ Biblický Sabat Sobota NENÍ Biblický Sabat  V tomto videu: Detaily o Zaslíbené zemi potvrzují PRAVÝ Sabat! ]]> Yah's Calendar 2012-08-13T04:03:12-04:00 Tři měsíce po sobě | 5. díl https://www.worldslastchance.com/view-video/821/ti-msce-po-sob-5-dl.html Tři měsíce po sobě | 5. díl Hora Sinai | Yahuwah potvrzuje Svůj kalendář Třetí identický měsíc v řadě Den Nového Měsíce = 1. den každého měsíce Sabat je nemožné najít na Gregoriánském kalendáři Neděle NENÍ Biblický Sabat Sobota NENÍ Biblický Sabat V tomto videu: Třetí identický měsíc potvrzuje PRAVÝ Sabat! ]]> Yah's Calendar 2012-08-13T04:00:47-04:00 Tři měsíce po sobě | 4. díl https://www.worldslastchance.com/view-video/820/ti-msce-po-sob-4-dl.html Tři měsíce po sobě | 4. díl Manna | Yahuwah potvrzuje Svůj kalendář Jeden z nejkrásnějších příběhů Bible Biblický den začíná za svítání Zachovávání Sabatu = jen za denního světla Neděle NENÍ Biblický Sabat Sobota NENÍ Biblický Sabat V tomto videu: Padající manna odhaluje kalendář Stvořitele! ]]> Yah's Calendar 2012-08-13T03:58:04-04:00 Na Obranu Lunárního Sabatu | Část 2 https://www.worldslastchance.com/view-video/816/na-obranu-lunrnho-sabatu-st-2.html Na obranu lunárního Sabatu | Část 2 Má luni-solární kalendář "ne-dny"? Vyvrací Exodus lunární Sabat? "Proplouvá" Sabat týdnem? Sedmý den zvaný "Sabbath" v mnoha jazycích? Je den Nový Měsíc stejným dnem jako Sabat? Zachovávali ranní křesťané lunární Sabaty? V tomto videu: Poznej odpovědi na tyto i další otázky! ]]> Yah's Calendar 2012-07-30T07:49:45-04:00 Získání Yahuwahovy Spravedlnosti: Víra v Evangelium Pochopena! https://www.worldslastchance.com/view-video/734/zskn-yahuwahovy-spravedlnosti-vra-v-evangelium-pochopena.html Získání Yahuwahovy spravedlnosti Co je to evangelium, které má "být kázáno každému stvoření"? (Marek 16,15) Jak Yahushuovo evangelium  představuje moc Yahuwahovu ke spasení pro každého? Jak můžeme konat Yahuwahovy skutky? Jak můžeme obdržet Yahuwahovu spravedlnost? V tomto videu: Co to znamená chodit spravedlivě skrze víru! ]]> Biblical Beliefs 2012-05-22T03:27:47-04:00 Co bylo Přibito na Kříž? | Pochopení Kolosským 2 https://www.worldslastchance.com/view-video/710/co-bylo-pibito-na-k-pochopen-kolosskm-2.html  Co bylo přibito na kříž? Kolosským 2 - ODPOVĚDI Co bylo přibito na kříž? Co je to "soupis ustanovení"? Co to znamená být svobodný v Yahushuovi? Co to znamená "Protož žádný vás nesuď pro pokrm, nápoj . . . Novměsíc nebo Sabat"? V tomto videu: Biblické prozkoumání Kolosským 2 ]]> Winds of Doctrine 2012-05-04T04:37:09-04:00 Na Obranu Lunárního Sabatu | Část 1 https://www.worldslastchance.com/view-video/701/na-obranu-lunrnho-sabatu-st-1.html Na obranu lunárního Sabatu | Část 1 Dopustil by Yahuwah, aby se Sabat ztratil? Byl týdenní cyklus někdy přerušen? Existuje kdy 8-9 dní mezi Sabaty? Dokazuje Jan 7-9 pravost sobotního Sabatu? Nekonají snad Židé bohoslužbu v pravý Sabat? Obhajuje Bible skutečně lunární Sabat? V tomto videu: Poznej odpovědi na tyto i další otázky! ]]> Yah's Calendar 2012-04-27T10:03:22-04:00 Odpočívej v Pokoji https://www.worldslastchance.com/view-video/679/odpovej-v-pokoji.html Odpočívej v pokoji Co se stane když zemřeš? Mohou k nám mrtví promlouvat? Sledují mne mí drazí zesnulí? Je smrt konec? Je to navždy? Existuje vědomí po smrti? Co to přesně znamená "duše"?       V tomto videu: Poznej odpovědi na tyto otázky a ještě více! ]]> Biblical Beliefs 2012-04-18T11:18:45-04:00 Odpočívej v Pokoji | Trailer https://www.worldslastchance.com/view-video/678/odpovej-v-pokoji-trailer.html Odpočívej v pokoji | Trailer Co se stane, když zemřeš? Mohou k nám mrtví promlouvat? Sledují mne mí milovaní zesnulí? Je smrt koncem? Navždy? Existuje vědomí po smrti? Co to přesně je "duše"? V tomto videu: Odpčívej v pokoji . . . Preview! ]]> Biblical Beliefs 2012-04-18T11:14:33-04:00 Kdy Začíná Den? https://www.worldslastchance.com/view-video/673/kdy-zan-den.html Kdy začíná den?  Satan ukradl bohoslužbu, která náleží Stvořiteli Židé & Adventisté začínají své dny západem slunce Stvořitelský týden začal s "Buď světlo" Slunci bylo dáno, aby vládlo nad dnem Yahushua: "Což nemá den dvanáct hodin?" Obnovení PRAVÉHO dne Sabatu V tomto videu: BIBLE říká, kdy den začíná! ]]> Yah's Calendar 2012-04-17T05:23:57-04:00 Jeho Jméno je Obdivuhodné | Část 4 - Jeho Jméno na Čele https://www.worldslastchance.com/view-video/672/jeho-jmno-je-obdivuhodn-st-4-jeho-jmno-na-ele.html Jeho jméno na čele Mocné zaslíbení! Transformace mysli Odrážení Yahuwahova charakteru Úžasná příležitost! Jediná věc vzatá do Nebe Věčné dědictví V tomto videu: Obdržení zaslíbení nového jména! ]]> Practical Piety 2012-04-17T04:08:05-04:00 Jeho Jméno je Obdivuhodný | Část 2 - Yahuwah: Jméno Zaslíbení https://www.worldslastchance.com/view-video/670/jeho-jmno-je-obdivuhodn-st-2-yahuwah-jmno-zaslben.html Yahuwah: Jméno zaslíbení יהוה Yahuwah Osobní jméno Stvořitele Použito v Písmech více než 5.500 krát Plán spasení nalezen ve Otcově jménu Písmo vyzývá VŠECHNY, aby vzývali Yahuwah   V tomto videu: Zaslíbení v Yahuwahově Svatém Jménu! ]]> Practical Piety 2012-04-17T04:00:19-04:00 Jeho Jméno je Obdivuhodné | Část 1 - Vzývej Jeho Jméno! https://www.worldslastchance.com/view-video/669/jeho-jmno-je-obdivuhodn-st-1-vzvej-jeho-jmno.html Vzývej Jeho jméno!  יהוה "JÁ JSEM který JÁ JSEM" Stvořitelovo Svaté jméno "HOSPODIN" není Jeho jméno "Bůh" není Jeho jméno Stvořitel vyzývá VŠECHNY, aby vzývali Jeho jméno V tomto videu: Objev Svaté jméno Nebeského Otce! ]]> Practical Piety 2012-04-17T03:56:26-04:00 Armagedon https://www.worldslastchance.com/view-video/567/armagedon1325553289.html Bitva Armagedon Odehrává se NYNÍ! Závěrečná bitva mezi Dobrem a Zlem  Vesmírný konflikt mezi Stvořitelem a Satanem Odehrává se na bitevním poli tvé mysli Každý člověk musí učinit rozhodnutí Závěrečné momenty historie Země V tomto videu: Bitva Armagedon: Kdo, Kdy a Kde! ]]> Yah's Calendar 2011-11-07T13:25:23-05:00 Vánoce | Původ, Historie, a Tradice https://www.worldslastchance.com/view-video/562/vanoce-puvod-historie-a-tradice.html Vánoce| Původ, Historie, a Tradice Vánoce nemají nic společného s Yahushuou Uctívají krvežíznivého boha Saturna Pohanská římská slavnost Saturnalia Pohanství a obětování lidí Santa, dárky, přáníčka, svíčky, jmeli, atd. Otec Čas & Miminko Nový rok V tomto videu: Pohanský původ Vánoc! ]]> Yah's Calendar 2011-11-01T14:19:27-04:00 Tři měsíce po sobě | 3. díl https://www.worldslastchance.com/view-video/521/three-months-in-a-row-part-3-czech.html Svátek Pesach v noci 14tého a skutečné vyjití z Egypta v noci 15tého odhalují, že sedmý den Sabat zahrnuje jen hodiny denního světla 15tého dne. I když to pro mnohé může být šokující, následující dva měsíce v pořadí potvrzují tuto biblickou pravdu.             ]]> Yah's Calendar 2011-06-05T19:24:19-04:00 Tři měsíce po sobě | 2. díl https://www.worldslastchance.com/view-video/457/three-months-in-a-row-part-2-czech.html Příběh Exodusu obsahuje klíč, který odemyká svátost Stvořitelova kalendáře. Ustanovení Jeho nadpřirozeného Zákona muselo nutně předcházet ustanovení nadpřirozeného počítání času. Je to právě zde, kdy YHWH oznamuje Mojžíšovi, kdy začíná Nový rok a nový měsíc, když k němu mluvil v 1.den Nového Měsíce - Novolunní. ]]> Yah's Calendar 2011-03-08T22:49:42-05:00 Tři měsíce po sobě | 1. díl https://www.worldslastchance.com/view-video/456/three-months-in-a-row--part-1-czech.html Ve třech po sobě jdoucích měsících je nám dán velmi silný důkaz zaznamenaný Mojžíšem, který demonstruje, že biblický Stvořitelský kalendář a moderní Římsko-Gregoriánský kalendář nejsou jedno a to samé. 3 měsíce za sebou, Exodus 12, 16 a 19 odhalují, že vždy 15tého v měsíci byl sedmý den - Šabat, něco, co gregoriánský kalendář nikdy nedokáže. Přestože to může být šokující, Boží věrní přijmou toto zjevení jako Boží plné odhalení o Šabatu. ]]> Yah's Calendar 2011-03-08T22:46:51-05:00