WLC Videos https://www.worldslastchance.com/videos We produce the MOST VIEWED, TRANSLATED, and CONTROVERSIAL end-time prophecy-related videos on the web. Sabbat vid solnedgången? Absurt och omöjligt! https://www.worldslastchance.com/view-video/3053/sabbat-vid-solnedgangen.html Sabbat vid solnedgången? Absurt och omöjligt! Yahushuas död Josef ber om kroppen Pilatus ger tillåtelse Josef förbereder begravningen Begravning, Sabbatsvilan, & Återuppståndelsen I denna video: Sabbatsdagen börjar vid gryningen! Här är bevisen! ]]> Yah's Calendar 2019-06-23T09:00:17-04:00 Att muta Yahuwah: Välgångsevangeliet är kätteri https://www.worldslastchance.com/view-video/3052/att-muta-yahuwah.html Att muta Yahuwah: Välgångsevangeliet är kätteri Lögn: Rikedom är ett tecken på Yahuwahs gunst. Lögn: Fattigdom är ett tecken på Yahuwahs ogillande. Lögn: Abrahamitiska förbundet handlar om materiellt berättigande. Lögn: Tro är en självgenererad andlig kraft som leder till världsligt välstånd. I denna video: Välgångsevangeliet avslöjat! ]]> Winds of Doctrine 2019-06-23T08:57:44-04:00 En gång räddad, alltid räddad: Den bedrägliga ''eviga tryggheten''! https://www.worldslastchance.com/view-video/3050/en-gang-raddad-alltid-raddad.html En gång räddad, alltid räddad: Den bedrägliga “eviga tryggheten”! En gång räddad = alltid räddad? Kan frälsningen förverkas? Har vi verkligen fri vilja? Kan den “frälste” verkligen synda? Kan vi falla bort från nåden? I denna video: Evig trygghet: Är den Biblisk? ]]> Winds of Doctrine 2019-06-23T08:52:29-04:00 Fejknyheter-serien | Del 1: ''Alla dagar är de samma!'' https://www.worldslastchance.com/view-video/3047/fejknyheter-serien-del-1.html Fejknyheter-serien | Del 1: “Alla dagar är de samma! Sabbaten är bindande för Kristna än idag. “Skuldebrevet med kraven” som var emot oss var INTE de 10 Budorden. Att tillbe varje dag annullerar inte kraven fastställda i Sabbatsbudet. I denna video: Alla dagar är inte de samma enligt Skrifterna! ]]> Yah's Calendar 2019-06-22T06:38:16-04:00 Utsmyckning & den Kristne: Problemet med smycken https://www.worldslastchance.com/view-video/3045/utsmyckning-den-kristne.html Utsmyckning & den Kristne: Problemet med smycken Silver, guld, och ädelstenar Inspirera till avund eller beundran hos andra Det senaste modet och världsliga trender Piercingar, tatueringar, och annat ärrande Hjärtats dolda person I denna video: Kristna & problemet med smycken ]]> Practical Piety 2019-06-22T06:28:39-04:00 Kyrkobolag: Att sälja integriteten för pengar! https://www.worldslastchance.com/view-video/3044/kyrkobolag.html Kyrkobolag: Att sälja integriteten för pengar! Statligt kontrollerade kyrkor Romarbrevet 13 feltolkat Bekräftar regeringens agenda Sprider propaganda för regeringen Censurerar sanning och fostrar blind lydnad I denna video: Skattebefriade kyrkor: Avslöja 501c3 för bedrägeriet det är! ]]> Bible Prophecy 2019-06-22T06:24:27-04:00 8 ovärderliga vapen i kriget mot sexuell synd https://www.worldslastchance.com/view-video/3043/8-ovraderliga-vapen.html 8 ovärdeliga vapen i kriget mot sexuell synd Sök råd... Dela din berättelse... Vakta dina ögon... Var ansvarstagande... Använd kraften i Yahusuas Namn... I denna video: Besegra sexuell synd: Striden om din själ! ]]> Practical Piety 2019-06-22T06:19:55-04:00 Dräpt i Anden! Kristen karisma: En ande från djupet https://www.worldslastchance.com/view-video/3042/drapt-i-anden.html Dräpt i Anden! Kristen karisma: En ande från djupet Dräpt i Anden... Bevis på frälsning? Demoniska manifestationer? Den Helige Andens verk? Liknar det den Fromme och Ödmjuke? I denna video: “Dräpt i Anden” - Sanningen! ]]> Winds of Doctrine 2019-06-13T04:45:51-04:00 Sucka, gråt, & fly! https://www.worldslastchance.com/view-video/3041/sucka-grat-fly.html Sucka, gråt, & fly! Ulvar i fårakläder Förvrider Yahs Ord Öka kyrkbesök Fängsla flocken Laodikeisk andligt högmod Överhängande dom I denna video: Fly ALLA organiserade religioner och samfund! ]]> Bible Prophecy 2019-06-13T04:42:50-04:00 Bedrägeriet datumlinjen: Vad det är & varför det spelar roll! https://www.worldslastchance.com/view-video/3040/bedrageriet-datumlinjen.html Bedrägeriet datumlinjen: Vad det är & varför det spelar roll! Den internationella datumlinjen är ett mänskligt påhitt. Helt överflödig och rent av anpassningsbar! Att nitiskt proklamera sola scriptura medan man gör Yahuwahs festhögtider underställda den mänskliga internationella datumlinjen är ytterst inkonsekvent. I denna video: Bevis att den kontinuerliga veckocykeln är falsk! ]]> Yah's Calendar 2019-06-13T04:40:44-04:00 Porrberoende: Hur du räddar dina barn! https://www.worldslastchance.com/view-video/3039/porrberoende.html Porrberoende: Hur du räddar dina barn! Förse en hälsosam hemmiljö. Lär om uppskjuten tillfredsställelse. Lär att handlingar har konsekvenser. Ingjut aktivt värderingar. Tala ärligt och rakt. Lär om självkontroll. I denna video: Skydda dina barn from pornografins lockelser! ]]> Practical Piety 2019-06-13T04:38:38-04:00 Avlägsna den dödliga surdegen: Fariséen i oss alla https://www.worldslastchance.com/view-video/3038/avlagsna-den-dodliga-surdegen.html Avlägsna den dödliga surdegen: Fariséen i oss alla Självgod, egenkär, självbelåten, hycklare... Pompös, arrogant, uppblåst, maktlysten... Högmodig, egoistisk, påträngande, dryg, inbilsk... Skrytsam, beskäftig, despotisk... Vräkig, pretentiös, nedlåtande... I denna video: Fariseismens ande i oss alla! ]]> Practical Piety 2019-06-13T04:35:57-04:00 Paulus, Romarbrevet & Sabbaten https://www.worldslastchance.com/view-video/3037/paulus-romarbrevet-sabbaten.html Paulus, Romarbrevet & Sabbaten Att förstå Romarbrevet kapitel 14 “Sätter en dag högre än en annan...” “Låt var och en vara fullt övertygad i eget sinne.” Är hållandet av Sjundedagssabbaten ännu bindande? Borde Kristna hålla de årliga festhögtiderna? Tog Yahushua bort Lagen? I denna video: Romarbrevet 14: Vad menar Paulus? ]]> Winds of Doctrine 2019-06-13T04:33:35-04:00 Paulus & galaterna: Spikades Sabbaterna & Festhögtiderna fast på korset? https://www.worldslastchance.com/view-video/3036/paulus-galaterna.html Paulus & galaterna “Hur kan ni då vända tillbaka till dessa svaga och ynkliga människostadgar som ni på nytt vill bli slavar under? Ni iakttar noga dagar och månader och särskilda tider och år.” (Galaterbrevet 4:9-10) Vad är dessa “svaga och ynkliga människostadgar”? I denna video: Spikades Sabbaterna & Festhögtiderna fast på korset? ]]> Winds of Doctrine 2019-06-13T02:57:38-04:00 Det senare regnet faller nu! https://www.worldslastchance.com/view-video/3035/det-senare-regnet-faller-nu.html Det senare regnet faller nu! Utgjutning av Helig Ande Upptäcka sedan länge glömda sanningar Ökat ljus & förståelse Förberedelse inför Återvändon Leva i överensstämmelse med uppenbarat ljus Försaka självgodheten och förkasta felaktighet I denna video: Mottar du det senare regnet? ]]> Bible Prophecy 2019-06-13T02:45:29-04:00 Vistas i den Allrahögstes hemliga plats https://www.worldslastchance.com/view-video/3034/vistas-i-den-allrahgstes-hemliga-plats.html Vistas i den Allrahögstes hemliga plats Orkanen Irma Den största orkanen som dokumenterats över Atlanten Ön Nevis i Västindien Ett Yahfruktande par med 3 barn Bestå i den Allsmäktiges skugga I denna video: Ett vittnesbörd om Yahuwahs nåd och beskydd! ]]> Practical Piety 2019-06-13T02:39:28-04:00 Daniel förkunnar att skyddstillsynen avslutas! https://www.worldslastchance.com/view-video/3032/daniel-forkunnar-att-skyddstillsynen-avslutas.html Daniel förkunnar att skyddstillsynen avslutas!! Nordrikets konung Söderrikets konung Den självupplyfte “villige konungen” Atatürk, Egypten, & Napoleon Bonaparte Påve Franciskus = den siste påven Mikael skall SNART ställa sig upp! I denna vide: Nödens tid är NU! Skyddstillsynen är snart över... ]]> Bible Prophecy 2019-06-13T02:24:58-04:00 Intrasslad med oberoende ministerium: I mörkrets fara! https://www.worldslastchance.com/view-video/3031/intrasslad-med-oberoende-ministerium.html Intrasslad med oberoende ministerium: I mörkrets fara! Det absolut farligaste andliga mörkret = Arrogant/Laodikeisk antagan att man har allt ljus VARNING: Många oberoende ministerium använder sin uppfattade auktoritet som ljusbärare för att påverka sina anhängare till att försaka framåtskridande ljus. I denna video: Var en anhängare av SANNING, inte en ORGANISATION! ]]> Practical Piety 2019-06-13T02:20:45-04:00 Jonas tecken https://www.worldslastchance.com/view-video/3028/jonas-tecken.html Jonas tecken Tre dagar & tre nätter Jona: I valfiskens buk Yahushua: I världens inre Yahushua... korsfästes på den sjätte dagen Yahushua... återuppstod på den första dagen När börjar räkningen? I denna video: “Jonas tecken” förklarat! ]]> Winds of Doctrine 2019-05-14T03:02:24-04:00 Predestination: Andligt vågspel https://www.worldslastchance.com/view-video/3025/predestination.html Predestination: Andligt vågspe Fullständig demoralisering Fullständig oförmåga Ovillkorligt utval Begränsad försoning Oemotståndlig nåd Helgonens uthållighet Evig säkerhet I denna video: Predestinationsläran: En destruktiv & obiblisk lära! ]]> Winds of Doctrine 2019-05-14T02:51:09-04:00 Platt jord: Jesuiterna & den globala konspirationen! https://www.worldslastchance.com/view-video/3024/platt-jord-jesuiterna-den-globala-konspirationen.html Platt jord: Jesuiterna & den globala konspirationen! Jorden är platt. Jorden är inte en glob. Copernicus & Galileo: Hegels dialektik Från nazister till NASA: Vatikanen har ett finger med i allt... Jesuiterna & Motreformationen "LUCIFER" & Kristi Återkomst I denna video: Avslöjandet av tidernas största lurendrejeri! ]]> Bible Prophecy 2019-05-14T02:40:09-04:00 Den platta jorden: Biblisk sanning i en instabil värld https://www.worldslastchance.com/view-video/3022/den-platta-jorden.html Den platta jorden: Biblisk sanning i en instabil värld Jorden är inte ett klot! Jorden är platt och stationär. Himlakropparna rör sig över jorden. Jorden och himlakropparna är inneslutna av ett himlavalv. I denna video: Skrifterna är klara: Jorden är platt! ]]> Biblical Beliefs 2019-05-14T02:26:12-04:00 Evig Eld Existerar ...men det är vad du tror att det är! https://www.worldslastchance.com/view-video/3021/evig-eld-existerar.html Evig Eld Existerar ...men det är inte vad du tror att det är! Ett evigt brinnande “helvete” är INTE Bibliskt. Yahuwah är, i sig, en förtärande eld. Den eviga branden som är Yahs närvaro slukar upp all synd och själviskhet. De förlösta kommer för evigt fröjdas i denna eld. I denna video: Mysteriet om den “Eviga Elden” i Skrifterna! ]]> Winds of Doctrine 2019-05-14T02:22:23-04:00 Messiansk Judendom: Ett tilltagande bedrägeri https://www.worldslastchance.com/view-video/3014/messiansk-judendom.html Messiansk judendom: Bedrägeri! Ersätter Biblisk Sanning med modern fariseism... Stödjer den sionistiska agendan... Pepprar sitt tal med hebreiska... Skänker pengar åt templets återuppförande... Moderna "judar" är inte den slutgiltiga auktoriteten på vad som behagar och inte behagar Yahuwah. I denna video: Messiansk Judaism: Ett bedrägeri! ]]> Winds of Doctrine 2019-03-28T09:36:27-04:00 Månsabbaten försvarad av 70-veckorsprofetian! https://www.worldslastchance.com/view-video/3013/mansabbaten-forsvarad-av-70veckorsprofetian.html Månsabbaten försvarad av 70-veckorsprofetian! Daniels "70 veckor" (Daniel 9) Korsfästelsen våren 31 e. Kr. Korsfästelsen på den synodiska månadens fjortonde dag Korsfästelsen på veckans sjätte dag Korsfästelsen ägde INTE rum på en “fredag”! I denna video: Uråldrig profetia styrker Månsabbaten! ]]> Yah's Calendar 2019-03-28T09:33:59-04:00 Judarna & Sabbaten https://www.worldslastchance.com/view-video/3012/judarna-sabbaten.html Judarna & Sabbaten Miljontals människor har felaktigt antagit att lördagen är den Bibliska Sabbaten eftersom det är dagen judarna tillber på. Judiska lärde bekräftar att lördagen inte är den uråldriga, ursprungliga Sabbaten i Skrifterna. Den gregorianska kalendern är INTE Yahuwahs kalender. Lördagen är INTE den Bibliska Sabbaten! I denna video: Ett mörkande som glömdes bort! ]]> Yah's Calendar 2019-03-28T09:29:23-04:00 Den troendes civila ansvar: Romarbrevet 13:s sanna betydelse https://www.worldslastchance.com/view-video/3011/den-troendes-civila-ansvar-romarbrevet-13.html Den troendes civila ansvar: Romarbrevet 13:s sanna betydelse! Ett solent ansvar att stå upp för Sanningen Helig skyldighet att motstå ondskan i alla dess former Man ska inte blint lyda tyranniska makter Fel att använda Romarbrevet 13 för att stödja lagar som står i strid med den gudomliga lagen. I denna vide: Romarbrevet 13:s sanna betydelse! ]]> Winds of Doctrine 2019-03-28T09:27:04-04:00 Lördagslögnen: Att dölja Sabbaten – del 2 https://www.worldslastchance.com/view-video/3010/lordagslognen-att-dolja-sabbaten-del-2.html Lördagslögnen: Att dölja Sabbaten – del 2 På 300-talet modifierade Hillel II den Bibliska kalendern! Judarna tillber på lördagen efterom talmudisk lag rättfärdigar den. Den Riktiga Sabbaten finns inte på den moderna kalendern! I denna video: Hillel II överför hållandet av Sabbaten till lördagen! ]]> Yah's Calendar 2019-03-28T09:24:09-04:00 Lördagslögnen: Att dölja Sabbaten - del 1 https://www.worldslastchance.com/view-video/3009/lordagslognen-att-dolja-sabbaten-del-1.html Lördagslögnen: Att dölja Sabbaten - del 1 Konstantin … standardiserade den planetära veckan, valde ut söndagen som veckans första dag. Konstantin... upphöjde dies Solis (söndag) till tillbedjelsedag för hedningar och Kristna. Konstantin... upphöjde Ishtar över Påsken. I denna video: Konstantin förklarade den Bibliska Kalendern fredlös! ]]> Yah's Calendar 2019-03-28T09:19:33-04:00 ''Lördag är Sabbaten'' är FALSKA NYHETER! https://www.worldslastchance.com/view-video/3008/lordag-ar-sabbaten-ar-falska-nyheter.html “Lördag är Sabbaten” är FALSKA NYHETER! Korsfästelsedatumet Erkännande från judiska lärde Erkännande från katolska lärde Den julianska kalendern & den planetära veckan Den konstgjorda Internationella datumlinjen I denna video: Obestridliga bevid: Lördag är INTE Sabbaten! ]]> Yah's Calendar 2019-03-26T04:23:16-04:00 Lär dig hur du får tillgång till outnyttjad gudomlig kraft! https://www.worldslastchance.com/view-video/3007/lar-dig-hur-du-far-tillgang-till-outnyttjad-gudomlig-kraft.html Lär dig hur du får tillgång till outnyttjad gudomlig kraft! Yahuwahs trofasta löften “Så skall det också vara med ordet som utgår ur Min mun; det skall icke vända tillbaka till mig fåfängt utan att ha verkat Min vilja, och utfört det vartill Jag hade sänt ut det.” (Jesaja 55:11) I denna video: En gudomlig princip som leder till ofattbar kraft! ]]> Practical Piety 2019-03-26T02:29:06-04:00 Det allra bästa naturläkemedlet! Aktiverat kol! https://www.worldslastchance.com/view-video/3006/det-allra-basta-naturlakemedlet-aktiverat-kol.html Det allra bästa naturläkemedlet! Aktiverat kol! Absorberar gifter Räddar från överdoser Reducerar infektioner Botar insektssting Renar vatten I denna video: Aktiverat kol: Enkelt & effektivt! ]]> Practical Piety 2019-03-26T02:25:37-04:00 Krisberedskap: Fördelarna med lantlivet! https://www.worldslastchance.com/view-video/3004/krisberedskap-fordelarna-med-lantlivet.html Krisberedskap: Fördelarna med lantlivet! Fly städerna! Odla din egen mat. Matkonservering & -lagring. Se över vattnet. Klimatfrågor I denna video: Lantlivet: Nödvändigt för den sista generationen! ]]> Practical Piety 2019-03-26T02:11:37-04:00 Under Lagen? Eller under Nåd? https://www.worldslastchance.com/view-video/2937/under-lagen-eller-under-nad.html Under Lagen? Eller under Nåd? Hur definierar Skrifterna synd? Bör vi hålla de Tio Budorden? Vad betyder det att vara “under nåd”? Vad innebär det att vara “under lagen”? Är det legalism att hålla budorden? Hur uppenbaras vår relation med Yahushua? I denna video: Sanningen om orden“under nåd”! ]]> Winds of Doctrine 2018-12-02T09:14:16-05:00 Yahushua eller påve Franciskus: Vilken av dem tror du på? https://www.worldslastchance.com/view-video/2934/yahushua-eller-pave-franciskus.html Yahushua eller påve Franciskus: Vilken av dem tror du på? Påve Franciskus är en Jesuit [bedragare]. Påve Franciskus säger att Yahushuas liv "slutade i ett misslyckande." Påve Franciskus säger att ateister fräls av goda gärningar. Påve Franciskus förkastar Bibelns redogörelse för Skapelsen och främjar evolutionsteorin. I denna video: Frälsaren eller Antikrist: Vem litar du på? ]]> Bible Prophecy 2018-11-28T03:33:52-05:00 Jesuiternas genidrag: dölja den platta jorden & Månsabbaten! https://www.worldslastchance.com/view-video/2933/jesuiternas-genidrag.html Jesuiternas genidrag: dölja den platta jorden & Månsabbaten! Jesuitorden (Satans hantlangare): ...ligger bakom några av historiens största bedrägerier. ...försöker slugt att dölja Yahuwahs platta jord. ...pallar upp den gregorianska kalendern istället för den Bibliska lunisolarkalendern. I denna video: Jesuiterna försöker dölja den platta jorden & Månsabbaten! ]]> Bible Prophecy 2018-11-28T03:31:53-05:00 Daniel 11: den villige kungen https://www.worldslastchance.com/view-video/2932/daniel-11-den-villige-kungen.html Daniel 11: den villige kungen Daniel 11:36-40 Han skall göra som han vill. Han skall upphöja och förhäva sig över allt. Han skall inte visa aktning för “sina fäders Gud”. Han skall inte ge akt på kvinnors begär. Han skall hedra “fästningarnas Gud”. I denna video: Den "villige kungen" är identifierad! ]]> Bible Prophecy 2018-11-28T03:05:05-05:00 Daniel 11: kungen i söder https://www.worldslastchance.com/view-video/2931/daniel-11-kungen-i-sder.html Daniel 11: kungen i söder "Kungen i söder" i Daniels bok kapitel 11 Historia skriven på förhand Antika Egypten Skyddstillsynens avslut Profetia uppfylld Tiden är över... I denna video: "Kungen i söder" identifierad! ]]> Bible Prophecy 2018-11-28T02:59:37-05:00 Daniel 11: kungen i norr https://www.worldslastchance.com/view-video/2929/daniel-11-kungen-i-norr.html Daniel 11: kungen i norr Daniel 11:40-45 Kungen i norr Skyddstillsynens avslut Nödens tid Ändens tid Profetia uppfylld I denna video: "Kungen i norr" identifierad! ]]> Bible Prophecy 2018-11-28T02:51:41-05:00 Michael Sattler: trogen in i det sista https://www.worldslastchance.com/view-video/2780/michael-sattler-trogen-in-i-det-sista.html Michael Sattler: trogen in i det sista Femtonhundratalets Europa Michael och Margaretha Sattler Katolsk tradition mot protestantisk reform Förföljning av anabaptister Tortyr och avrättning Löftet om “en bättre uppståndelse” I denna video: Ett inspirerande vittnesbörd om mod och tro på Yahuwah! ]]> Practical Piety 2018-05-20T11:16:25-04:00 Den julianska kalenderns historia https://www.worldslastchance.com/view-video/1461/den-julianska-kalenderns-historia.html   Den julianska kalenderns historia Har veckocykeln någonsin blivit avbruten? Har dagarna för tillbedjan ändrats? Hur många dagar har en juliansk kalendervecka? Vilken kalender använde Yahushua? Är lördag verkligen den Bibliska Sabbatsdagen? Återuppstod Yahushua på en söndag? I denna video: Sanningen om veckodagarna som används idag!   ]]> Yah's Calendar 2014-11-06T10:13:36-05:00 Återuppståndelsen: Påsken? eller Förstlingen? https://www.worldslastchance.com/view-video/1457/teruppstndelsen-psken-eller-frstlingen.html Återuppståndelsen: Påsken? eller Förstlingen? Är “påsken” en Biblisk högtid? Återuppstod verkligen Frälsaren på påskdagen? Firade apostlarna “påsken”? Varför tillber så många föregivna Kristna på söndagen? I denna video: Granskning av “påsken” gentemot Påsken – sanning mot bedrägeri.   ]]> Yah's Calendar 2014-11-06T03:55:39-05:00 Internationella datumlinjen ändrad: Sabbaten oförändrad? https://www.worldslastchance.com/view-video/1455/internationella-datumlinjen-ndrad-sabbaten-ofrndrad.html Den internationella datumlinjen: ...är en relativt ny mänsklig uppfinning ...är helt överflödig ...kan, och har, flyttats omkring efter begär ...motbevisar den kontinuerliga veckocykeln ...kräver ett justeringsdygn för att förena öst och väst. I denna video: Den “kontinuerliga veckocykeln” bevisat FALSK!   ]]> Yah's Calendar 2014-11-06T02:36:26-05:00 I Månsabbatens försvar | del tre https://www.worldslastchance.com/view-video/1451/i-mnsabbatens-frsvar-del-tre.html I Månsabbatens försvar | del tre Kan man använda Lunisolarkalendern vid nord- och sydpolerna? Vederlägger Talmuden Månsabbaten? Varför hänvisar vissa romerska historiker till israeliternas vägran att slåss på “Saturnus dag”? Vederlägger Pingsten Månsabbaten? Bevisar Sabbatens definition att lördag är korrekt dag? I denna video: Lär dig svaren på dessa frågor och mer därtill!   ]]> Yah's Calendar 2014-11-06T02:20:43-05:00 I Månsabbatens försvar | del två https://www.worldslastchance.com/view-video/1450/i-mnsabbatens-frsvar-del-tv.html I Månsabbatens försvar | del två Har Lunisolarkalendern “icke-dagar”? Motbevisar Andra Mosebok Månsabbaten? “Flyter” Sabbaten genom veckan? Den sjunde dagen kallas “Sabbat” på många språk? Är Nymånadsdagen samma sak som en Sabbat? Levde tidiga Kristna efter Månsabbaten? I denna video: Lär dig svaren på dessa frågor och mer därtill!   ]]> Yah's Calendar 2014-11-06T02:10:13-05:00 I Månsabbatens försvar | del ett https://www.worldslastchance.com/view-video/1449/i-mnsabbatens-frsvar-del-ett.html I Månsabbatens försvar | del ett Skulle Yahuwah tillåta att Sabbaten glöms bort? Har den veckoliga cykeln någonsin blivit avbruten? Går det någonsin 8-9 dagar mellan Sabbaterna? Bevisar Johannesevangeliet 7–9 en lördagssabbat? Tillber judarna på den sanna Sabbaten? Rättfärdigar verkligen Bibeln en Månsabbat? I denna video: Svaren på dessa frågor och mer därtill! ]]> Yah's Calendar 2014-11-06T02:06:40-05:00 Hans Namn är Underbart | del fyra – Hans Namn i Pannan https://www.worldslastchance.com/view-video/1448/hans-namn-r-underbart-del-fyra.html Hans Namn i Pannan Kraftfullt löfte! Sinnets förvandling & transformation Reflekterar Yahuwahs Karaktär Fantastiskt tillfälle! Det enda som tas med till Himmelen Evigt arv I denna video: Löftet om ett nytt Namn!   ]]> Practical Piety 2014-11-06T02:03:35-05:00 Hans Namn är Underbart | del två – Yahuwah: Löftets Namn https://www.worldslastchance.com/view-video/1446/hans-namn-r-underbart-del-tv.html   Yahuwah: Löftets Namn יהוה Yahuwah Skaparens personliga Namn Används mer än 5,500 gånger i Skrifterna Frälsningsplanen finns i Faderns Namn Skrifterna uppmanar ALLA att kalla på Yahuwah I denna video: Gör anspråk på löftet i Yahuwahs Heliga Namn!   ]]> Practical Piety 2014-11-06T01:57:55-05:00 Hans Namn Underbart | del ett – Kalla på Hans Namn! https://www.worldslastchance.com/view-video/1445/hans-namn-underbart-del-ett.html Kalla på Hans Namn! יהוה "JAG ÄR det JAG ÄR" Skaparens Heliga Namn "HERRE" är inte Hans Namn "Gud" är inte Hans Namn Skaparen uppmanar ALLA att kalla på Hans Namn I denna video: Upptäck den Himmelska Faderns Heliga Namn!   ]]> Practical Piety 2014-11-06T01:54:45-05:00 Skaparens Kalender https://www.worldslastchance.com/view-video/1444/skaparens-kalender.html Skaparens Kalender Återställning av Yahuwahs Kalender Solen, månen & stjärnorna utsedda för tidshållning Den mest eleganta & exakta av alla kalendrar Den Bibliska Kalendern är lunisolarbaserad Moderna solkalendrar är förfalskade Återställer den SANNA sjunde dagens Sabbat I denna video: Den Ursprungliga Kalendern som etablerades vid Skapelsen!   ]]> Yah's Calendar 2014-11-05T03:42:06-05:00 Tala i tungor https://www.worldslastchance.com/view-video/1324/tala-i-tungor.html Tala i tungor Är “tungotalet” Bibliskt? Vad exakt är det Bibeln hänvisar till när den säger “tungor”? Är “tungor” verkligen ett Himmelskt språk? Ett änglaspråk? Av vilken anledning gavs tungogåvan till ekklesian? I denna video: Den Bibliska Sanningen om “tungotalet”! ]]> Winds of Doctrine 2014-08-06T06:45:06-04:00 Katolskt & Konfidentiellt | Bedrövliga hemligheter om jesuiterna uppenbarade! https://www.worldslastchance.com/view-video/1288/katolskt-konfidentiellt-bedrvliga-hemligheter-om-jesuiterna-uppenbarade.html Bedrövliga hemligheter om jesuiterna uppenbarade! 38 bemärkta historiska figurer bekräftar... Jesuiternas fasansväckande ondskap Påve Franciskus I = 1:e öppet jesuitiska påven Jesuiterna ansvariga för några av de mest avskyvärda händelserna i nedtecknad historia. "Jesu sällskap" ... hemligheter avslöjade! I denna video: Utforskar jesuitordens sataniska identitet! ]]> Bible Prophecy 2014-06-08T05:26:00-04:00 Den hedniska Påsken https://www.worldslastchance.com/view-video/1269/den-hedniska-pasken1399662356.html Den hedniska Påsken En av de mest älskade Kristna högtiderna Påskens SANNA ursprung och historia Hedniskt substitut för den Bibliska Påsken Ovetandes dyrkande 'himmelens drottning' Korruption av den en gång rena, Apostoliska tron Kalenderbedrägeri och upphöjning av söndagen I denna video: Den hedniska Påsken: inkräktar på den Bibliska Påsken! ]]> Yah's Calendar 2014-05-09T03:04:13-04:00 Nymånadsdagen: en gåva från Skaparen https://www.worldslastchance.com/view-video/1268/nymnadsdagen-en-gava-fran-skaparen.html Nymånadsdagen: en gåva från Skaparen Nymånadsdagen = En distinkt klass av tillbedjelsedagar för sig själva En tid för eftertanke, begrundande och granskande av ens andliga hälsa En tid att söka förlåtelse för förflutna  misslyckanden och be om hjälp för den  kommande månaden I denna video: Nymånadsdagen... Yahuwahs härliga gåva! ]]> Yah's Calendar 2014-05-09T02:00:50-04:00 Tre månader i rad | Trailer https://www.worldslastchance.com/view-video/1256/tre-mnader-i-rad-trailer.html Tre månader i rad | Trailer Den moderna Romerska kalendern är ett bedrägeri Söndag är INTE den Bibliska Sabbaten Lördag är INTE den Bibliska Sabbaten Skrifterna ger en översikt av 3 identiska månader i rad Veckocykeln startar om vid varje Nymåne Sabbatsdagarna infaller alltid på samma datum i månaden, varje månad I denna video: Intro till Tre månader i rad-serien i 7 delar  ]]> Yah's Calendar 2014-04-28T10:39:18-04:00 Tre månader i rad | del 7 https://www.worldslastchance.com/view-video/1255/tre-mnader-i-rad-del-7.html Tre månader i rad | del 7 Solen, månen och stjärnorna förordnade för tidshållning Enligt Skrifterna börjar dagen vid gryningen Sabbatshållning = endast under dagsljusets timmar Nymånadsdagen = varje månads första dag Söndag är INTE den Bibliska Sabbaten Lördag är INTE den Bibliska Sabbaten I denna video: Summering av Tre månader i rad-serien ]]> Yah's Calendar 2014-04-28T10:36:55-04:00 Tre månader i rad | del 6 https://www.worldslastchance.com/view-video/1253/tre-mnader-i-rad-del-6.html Tre månader i rad | del 6 Det Förlovade Landet | Skaparens kalender bekräftad Mannat upphör dagen efter Sabbaten Sabbat | Samma kalenderdatum varje månad Romerska Gregorianska kalender är ett bedrägeri Söndag är INTE den Bibliska Sabbaten Lördag är INTE den Bibliska Sabbaten In this video: Detaljerna kring det Förlovade Landet bekräftar den SANNA Sabbaten! ]]> Yah's Calendar 2014-04-27T12:05:23-04:00 Tre månader i rad | del 5 https://www.worldslastchance.com/view-video/1252/tre-mnader-i-rad-del-5.html Tre månader i rad | del 5 Sinai berg | Yahuwah bekräftar Sin kalender Den tredje identiska månaden i rad Nymånadsdagen = Varje månads första dag Sabbaten kan inte finnas på den Gregorianska kalendern Söndag är INTE den Bibliska Sabbaten Lördag är INTE den Bibliska Sabbaten In this video: Den tredje identiska månaden bekräftar den SANNA Sabbaten! ]]> Yah's Calendar 2014-04-26T06:39:16-04:00 Tre månader i rad | del 4 https://www.worldslastchance.com/view-video/1251/tre-mnader-i-rad-del-4.html Tre månader i rad | del 4 Manna | Yahuwah bekräftar Sin Kalender En av de allra vackraste berättelserna i Bibeln Enligt Skrifterna börjar dagen vid gryningen Sabbatshållning = dagsljustimmarna endast Söndag är INTE den Bibliska Sabbaten Lördag är INTE den Bibliska Sabbaten I denna video: Mannaregnet uppenbarar Skaparens Kalender! ]]> Yah's Calendar 2014-04-26T06:37:10-04:00 Tre månader i rad | del 3 https://www.worldslastchance.com/view-video/1250/tre-mnader-i-rad-del-3.html Tre månader i rad | del 3 Påsken | Yahuwah återinför Sin kalender Högsabbater bekräftar Lunisolarkalendern Solen, månen & stjärnorna utsedda för att hålla tiden I Skrifterna börjar dagen vid gryningen Söndag är INTE den Bibliska Sabbaten Lördag är INTE den Bibliska Sabbaten I denna video: Detaljer kring Påsken/Korsfästelsen avslöjar den SANNA Sabbaten!   ]]> Yah's Calendar 2014-04-26T06:34:24-04:00 Tre månader i rad | del 2 https://www.worldslastchance.com/view-video/1248/tre-mnader-i-rad-del-2.html Tre månader i rad | del 2 Påsken | Yahuwah återinför Sin Kalender Nyckeln som låser upp Skaparens kalendering Solen, månen & stjärnorna tillsatta för tidshållning Dagen börjar enligt Skrifterna vid gryningen Söndag är INTE den Bibliska Sabbaten Lördag är INTE den Bibliska Sabbaten I denna video: Detaljerna kring Påsken uppenbarar Skaparens Kalender! ]]> Yah's Calendar 2014-04-25T09:42:12-04:00 Harmagedon https://www.worldslastchance.com/view-video/1247/harmagedon1398357783.html  Harmagedon Äger rum NU! Den Sista Striden mellan Gott & Ont Kosmisk Konflikt mellan Skaparen & Satan Ditt sinne är slagfältet Var person måste göra ett val De sista ögonblicken av jordens historia I denna video: Harmagedon: Vem, När & Var! ]]> Yah's Calendar 2014-04-24T12:41:45-04:00 Tre månader i rad | del 1 https://www.worldslastchance.com/view-video/1246/tre-mnader-i-rad-del-1.html Tre månader i rad | del 1 Skrifterna ger en översikt av 3 identiska månader i rad Utvandringen | Yahuwah återinför Sin kalender Solen, målen & stjärnorna tillsatta för tidshållning Den Romerska Gregorianska kalendern är ett bedrägeri Söndag är INTE den Bibliska Sabbaten Lördag är INTE den Bibliska Sabbaten I denna video: Yahuwahs SANNA kalender uppenbarad! ]]> Yah's Calendar 2014-04-24T12:38:17-04:00 När börjar en Dag? https://www.worldslastchance.com/view-video/1244/nr-brjar-en-dag.html När börjar en Dag? Satan har stulit tillbedjan som tillhör Skaparen Judar & Sjundedagsadventister börjar sin dag vid solnedgången Skapelseveckan började med "Varde ljus!" Solen gavs för att råda över dagen Yahushua: "Har inte dagen 12 timmar?" Återställer den SANNA Sabbatsdagen I denna video: När BIBELN säger att dagen börjar! ]]> Yah's Calendar 2014-04-20T05:52:49-04:00 Himmelens Heliga Dagar https://www.worldslastchance.com/view-video/1242/himmelens-heliga-dagar.html Himmelens Heliga Dagar Solen, månen & stjärnorna utsedda för tidshållning Tillbedjelsedagar | veckoligen, månatligen, årligen Skrifterna listar 9 tidpunkter utsedda för tillbedjan ALLA Heliga Dagar beräknas genom månen Veckocykeln börjar om med varje Nymåne Sabbat | Samma kalenderdatum varje månad I denna video: Himmelens Gudomligt utformade Kalender! ]]> Yah's Calendar 2014-04-20T05:42:21-04:00 Julen: Ursprung, historia & traditioner https://www.worldslastchance.com/view-video/1211/julen-ursprung-historia-traditioner.html Julen | Ursprung & traditioner Julen har ingenting att göra med Yahushua Hyllar den blodtörstiga guden Saturnus Saturnalia; Hednisk-romersk festival Hedningatro & människooffer Tomten, gåvor, kort, ljus, mistlar etc. Fader Tid & Nyårsbarnet I denna video: Julens hedniska rötter! ]]> Yah's Calendar 2014-01-10T04:21:26-05:00 Vila i Frid https://www.worldslastchance.com/view-video/1086/vila-i-frid.html Vila i Frid Vad händer när man dör?  Kan de döda tala med oss? Vakar mina bortgångna nära och kära över mig? Är döden slutet? Varar den för evigt? Finns det medvetande efter döden? Vad exakt är en "själ"? I denna video: Lär känna svaren till dessa frågor & mer!   ]]> Biblical Beliefs 2013-10-02T01:07:09-04:00 Vila i Frid | Trailer https://www.worldslastchance.com/view-video/1085/vila-i-frid-trailer.html Vila i Frid | Trailer Vad händer när man dör?  Kan de döda tala med oss? Vakar mina bortgångna nära och kära över mig? Är döden slutet? Varar den för evigt? Finns det medvetande efter döden? Vad exakt är en "själ"? I denna video: Vila i Frid ... förhandsgranskning! ]]> Biblical Beliefs 2013-10-02T01:03:29-04:00 Vad Spikades Fast På Korset? | Att Förstå Kolosserbrevet 2 https://www.worldslastchance.com/view-video/1084/vad-spikades-fast-p-korset-att-frst-kolosserbrevet-2.html Vad Spikades Fast På Korset? Kolosserbrevet 2 - SVAREN Vad var det som spikades fast på korset? Vad är det för "handskrift" som belastade oss? Vad innebär det att vara fri i Yahushua? Vad menas med "Så låt nu ingen döma er i fråga om mat eller dryck [...] nymånad eller sabbat"?  I denna video: En Biblisk granskning av Kolosserbrevet 2  ]]> Winds of Doctrine 2013-10-02T01:00:16-04:00 Erhållande Yahuwahs Rättfärdighet: Tron på Evangeliet Förstått! https://www.worldslastchance.com/view-video/1075/erhllande-yahuwahs-rttfrdighet-tron-p-evangeliet-frsttt.html Erhållande Yahuwahs Rättfärdighet Vad är evangeliet som ska "predikas för hela Skapelsen"? (Markus 16:15) Hur representerar Yahushuas evangelium Yahuwahs kraft att rädda alla? Hur kan vi utföra Yahuwahs gärningar? Hur kan vi erhålla Yahuwahs rättfärdighet? I denna video: Vad det innebär att vandra rättfärdigt genom tro! ]]> Biblical Beliefs 2013-09-27T09:37:44-04:00 Prata med de Döda: Prata med Demoner https://www.worldslastchance.com/view-video/1055/prata-med-de-dda-prata-med-demoner.html Prata med de Döda Finns det ett medvetande efter döden? Kan de döda se oss? ...och höra oss? Kan de döda kommunicera med oss? Dör själen med kroppen? Seanser, transer, Ouijabräden & medium. Demoner, djävular, & fallna änglar. I denna video: Bibelns sanning om att prata med de döda! ]]> Winds of Doctrine 2013-09-13T10:17:38-04:00