WLC Videos https://www.worldslastchance.com/videos We produce the MOST VIEWED, TRANSLATED, and CONTROVERSIAL end-time prophecy-related videos on the web. Sách Đa-ni-ên 12 Tiết lộ khi nào sự tái lâm xảy ra! https://www.worldslastchance.com/view-video/2526/daniel-12-vietnamese.html Sách Đa-ni-ên 12 tiết lộ khi nào sự tái lâm xảy ra! Lời tiên tri = ân tứ của Đức Chúa Trời cho thế hệ sau cùng Thời kỳ Tận thế = 1798 đến Sự tái lâm Thời kỳ hoạn nạn = 1922 đến Sự tái lâm Thời kỳ thử thách nhân loại sắp kết thúc Sự bắt bớ sẽ càng gia tăng trên những người trung tín của Đức Chúa Trời Trong video này: Sách Đa-ni-ên tiết lộ Sự tái lâm sắp xảy ra! ]]> End-time Prophecy 2017-05-24T10:16:18-04:00 Tin sốt! Hình tượng Con thú ĐANG được hình thành! https://www.worldslastchance.com/view-video/2500/tin-sot-hinh-tuong-con-thu-dang-duoc-hinh-thanh.html Tin sốt! Hình tượng Con thú ĐANG được hình thành! Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ Giáo hội Công giáo La Mã Sự bỏ đạo Tin Lành tại Mỹ Giáo Hội bắt tay với Nhà nước Những người trung thành của Đức Giê-hô-va phải chuẩn bị sẵn sàng! Trong video này: Hình tượng Con thú sắp xuất hiện! ]]> End-time Prophecy 2017-05-06T02:05:51-04:00 Ai là Con thú trong sách Khải Huyền? https://www.worldslastchance.com/view-video/2448/ai-la-con-thu-trong-sach-khai-huyen.html Ai là Con thú trong sách Khải Huyền? Con thú từ biển lên (Khải Huyền 13) Một trong những khải tượng dễ hiểu lầm nhất trong các sách tiên tri của Kinh Thánh Liên quan chặt chẽ đến hình ảnh “dâm phụ” (Khải Huyền 17) & “Cái sừng nhỏ” (Đa-ni-ên 7) Đang chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào! Trong video này: Vạch trần con thú đáng sợ trong sách Khải Huyền 13! ]]> End-time Prophecy 2017-02-17T10:17:02-05:00 Dấu hiệu của con Thú | Phiên Bản Xem Thử https://www.worldslastchance.com/view-video/909/du-hiu-cua-con-thu-phin-ban-xem-th.html Dấu hiệu của con Thú | Phiên Bản Xem Thử Không có gì khơi gợi sự suy xét nhiều hơn, kích thích tò mò nhiều hơn và thậm chí sợ hãi hơn những lời này. 666… là Con Số đáng sợ của con Thú. Hãy khám phá AI là con Thú! (trong sách Khải Huyền – Kinh Thánh) Tìm hiểu một cách chắc chắn "dấu hiệu" là gì theo như lời Kinh Thánh! Trong đoạn phim này: Xem sơ qua thử phim Dấu hiệu của con Thú! ]]> End-time Prophecy 2013-03-08T07:09:58-05:00