John 1
For all Trinitarians, John provides a 'solid' proof of Christ's divinity, especially in what he penned in the first chapter of his gospel. They throw at you John 1:1 to end the discussion whenever you attempt to present the biblical one-nature human Yahushua. We need to learn how to help our Trinitarian friends understand John's words as he intended for them to be understood. Professor Bill Schlegel provides invaluable tips on this subject in this excellent presentation. Click here to listen to his lecture.

Biblická křesťanská videa

Děkujeme Plochozemci

 • Uzavřená nehybná plochá země
 • Falešné zprávy a konspirační teorie
 • Sférická geometrie a matematické důkazy
 • Přicházející invaze mimozemšťanů? Skutečně?
 • Nadcházející Polnice a Bědy
 • Jezuité a astronomie
V tomto videu:
Plochozemci: Zveřejnění přicházejícího klamu!
Čas: 00:07:41
Staženo: 524
Komentáře: 0 
1931 

Znamení šelmy: není to, co myslíš!

 • Tetování, čárový kód, národní ID karta nebo mikročip?
 • Komplexnější, než si mnoho křesťanů uvědomuje
 • Biblický kalendář versus papežský kalendář
 • Sobota není Sedmý den Sabat
 • Neděle není den vzkříšení
V tomto videu:
Znamení šelmy vysvětleno!
Čas: 00:07:58
Staženo: 622
Komentáře: 0 
1799 

Opusť Laodiceu: Staň se Filadelfiánem

 • Překonání Laodicejské samolibosti
 • Vstoupení do církve Filadelfie
 • Eklesia bratrské lásky
 • Pilíř Yahova chrámu
 • Obdržení nového jména
V tomto videu:
Božský lék na samolibost!
Čas: 00:17:20
Staženo: 555
Komentáře: 0 
1825 

Církevní korporace: Obětování
integrity pro peníze!

 • Státem ovládané církve
 • Falešný výklad Římanům 13
 • Přizpůsobení se vládnímu programu
 • Šíření vládní propagandy
 • Cenzura pravdy a slepá poslušnost

V tomto videu:
Církve osvobození z daní: Odhalení podvodu 501c3!

Čas: 00:16:08
Staženo: 669
Komentáře: 0 
1803 

Doba soužení začala v roce 1922!
Konec je velmi blízko!

 • Proroctví Daniele
 • Předem varován znamená předem připraven
 • “Doba konce” začala!
 • “Doba soužení” je NYNÍ!
 • Nacházíme se jen kousek od půlnoci!

V tomto videu:
1922: Závěrečný odpočet ke konci!

Čas: 00:17:56
Staženo: 676
Komentáře: 0 
2075 

Nová zpráva! Obraz šelmy
se formuje NYNÍ!!

 • Spojené Státy Americké
 • Římskokatolická církev
 • Odpadlá protestantská Amerika
 • Církev a stát si podali ruce
 • Yahovi věrní musí být připraveni!

V tomto videu:
Obraz šelmy byl přiveden k životu!

Čas: 00:23:04
Staženo: 742
Komentáře: 0 
2238 

Vzdychat, sténat a utéct!

 • Vlci v beránčím rouchu
 • Překrucování Yahova Slova
 • Vychloubání se náštěvností církve
 • Uvěznění stáda
 • Laodicejská duchovní pýcha
 • Nastávající soud
V tomto videu:
Uteč ze VŠECH organizovaných náboženství a denominací!
Čas: 00:15:42
Staženo: 638
Komentáře: 0 
1787 

Mrtvý chodící muž

 • Jezuita František je osmý a poslední papež!
 • Yahushua to předpověděl v Matouši 24!
 • Také prorokováno ve Zjevení 17... 8 králů
 • Orlice Říma, Orlice USA
 • “Neboť kdežkoli bude tělo, tuť se sletí i orlice.”
V tomto videu:
Yahushua předpovídá posledního papeže! Buď připraven!
Čas: 00:18:33
Staženo: 724
Komentáře: 0 
2049 

Pozdní déšť je tady!

 • Vylití Ducha Svatého
 • Odhalení dlouho pohřbené Pravdy
 • Rostoucí Světlo a Porozumění
 • Příprava na Druhý příchod
 • Život v souladu se zjeveným světlem
 • Vyhnout se sebeuspokojení a odstranit blud
V tomto videu:
Přijímáš pozdní déšť?
Čas: 00:17:04
Staženo: 911
Komentáře: 0 
2324 

Antikrist identifikován!

 • "Člověk hříchu"
 • "Syn zatracení"
 • "Malý roh"
 • "Šelma” …
 • "Bezzákonný"
 • Biblické proroctví doby konce!
V tomto videu:
Antikrist nepochybně identifikován!
Čas: 00:18:36
Staženo: 1035
Komentáře: 0 
3129 

Placatá Země: Jezuité a globální konspirace!

 • Země je placatá.
 • Země není koule.
 • Kopernik a Galileo: Hegelova dialektika
 • Od Nacistů k NASA: Vatikán vládne...
 • Jezuité a Protireformace
 • "LUCIFER" a příchod Krista

V tomto videu:
Odhalení největšího podvodu všech dob!

Čas: 00:37:02
Staženo: 1165
Komentáře: 0 
3015 

Ohavnost zpustošení

 • “Ohavnost zpustošení”, o které mluvil prorok Daniel
 • Obrovské nebezpečí pro Yahuwahův lid!
 • Znamení předcházející Druhý příchod Yahushui
 • Nejnaléhavější varování, kterému musí Yahovi
  věrní v těchto posledních dnech rozumět!

V tomto videu:
Biblický rozbor… Ohavnost zpustošení!

Čas: 00:19:19
Staženo: 1299
Komentáře: 0 
3092 

Děkujeme Plochozemci

 • Uzavřená nehybná plochá země
 • Falešné zprávy a konspirační teorie
 • Sférická geometrie a matematické důkazy
 • Přicházející invaze mimozemšťanů? Skutečně?
 • Nadcházející Polnice a Bědy
 • Jezuité a astronomie
V tomto videu:
Plochozemci: Zveřejnění přicházejícího klamu!

Znamení šelmy: není to, co myslíš!

 • Tetování, čárový kód, národní ID karta nebo mikročip?
 • Komplexnější, než si mnoho křesťanů uvědomuje
 • Biblický kalendář versus papežský kalendář
 • Sobota není Sedmý den Sabat
 • Neděle není den vzkříšení
V tomto videu:
Znamení šelmy vysvětleno!

Opusť Laodiceu: Staň se Filadelfiánem

 • Překonání Laodicejské samolibosti
 • Vstoupení do církve Filadelfie
 • Eklesia bratrské lásky
 • Pilíř Yahova chrámu
 • Obdržení nového jména
V tomto videu:
Božský lék na samolibost!

Církevní korporace: Obětování
integrity pro peníze!

 • Státem ovládané církve
 • Falešný výklad Římanům 13
 • Přizpůsobení se vládnímu programu
 • Šíření vládní propagandy
 • Cenzura pravdy a slepá poslušnost

V tomto videu:
Církve osvobození z daní: Odhalení podvodu 501c3!

Doba soužení začala v roce 1922!
Konec je velmi blízko!

 • Proroctví Daniele
 • Předem varován znamená předem připraven
 • “Doba konce” začala!
 • “Doba soužení” je NYNÍ!
 • Nacházíme se jen kousek od půlnoci!

V tomto videu:
1922: Závěrečný odpočet ke konci!

Nová zpráva! Obraz šelmy
se formuje NYNÍ!!

 • Spojené Státy Americké
 • Římskokatolická církev
 • Odpadlá protestantská Amerika
 • Církev a stát si podali ruce
 • Yahovi věrní musí být připraveni!

V tomto videu:
Obraz šelmy byl přiveden k životu!

Vzdychat, sténat a utéct!

 • Vlci v beránčím rouchu
 • Překrucování Yahova Slova
 • Vychloubání se náštěvností církve
 • Uvěznění stáda
 • Laodicejská duchovní pýcha
 • Nastávající soud
V tomto videu:
Uteč ze VŠECH organizovaných náboženství a denominací!

Mrtvý chodící muž

 • Jezuita František je osmý a poslední papež!
 • Yahushua to předpověděl v Matouši 24!
 • Také prorokováno ve Zjevení 17... 8 králů
 • Orlice Říma, Orlice USA
 • “Neboť kdežkoli bude tělo, tuť se sletí i orlice.”
V tomto videu:
Yahushua předpovídá posledního papeže! Buď připraven!

Pozdní déšť je tady!

 • Vylití Ducha Svatého
 • Odhalení dlouho pohřbené Pravdy
 • Rostoucí Světlo a Porozumění
 • Příprava na Druhý příchod
 • Život v souladu se zjeveným světlem
 • Vyhnout se sebeuspokojení a odstranit blud
V tomto videu:
Přijímáš pozdní déšť?

Antikrist identifikován!

 • "Člověk hříchu"
 • "Syn zatracení"
 • "Malý roh"
 • "Šelma” …
 • "Bezzákonný"
 • Biblické proroctví doby konce!
V tomto videu:
Antikrist nepochybně identifikován!

Placatá Země: Jezuité a globální konspirace!

 • Země je placatá.
 • Země není koule.
 • Kopernik a Galileo: Hegelova dialektika
 • Od Nacistů k NASA: Vatikán vládne...
 • Jezuité a Protireformace
 • "LUCIFER" a příchod Krista

V tomto videu:
Odhalení největšího podvodu všech dob!

Ohavnost zpustošení

 • “Ohavnost zpustošení”, o které mluvil prorok Daniel
 • Obrovské nebezpečí pro Yahuwahův lid!
 • Znamení předcházející Druhý příchod Yahushui
 • Nejnaléhavější varování, kterému musí Yahovi
  věrní v těchto posledních dnech rozumět!

V tomto videu:
Biblický rozbor… Ohavnost zpustošení!


Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.