John 1
For all Trinitarians, John provides a 'solid' proof of Christ's divinity, especially in what he penned in the first chapter of his gospel. They throw at you John 1:1 to end the discussion whenever you attempt to present the biblical one-nature human Yahushua. We need to learn how to help our Trinitarian friends understand John's words as he intended for them to be understood. Professor Bill Schlegel provides invaluable tips on this subject in this excellent presentation. Click here to listen to his lecture.

Mga Vidyo na Biblical Christian

Ang Kasuklam-suklam na Kalapastanganan

 • Ang “Kasuklam-suklam na Kalapastanganan” na nabanggit
  ni Propeta Daniel
 • Panganib para sa Bayan ni Yahuwah!
 • Signos bago dumating si Yahushua
 • Isang pinakamahalagang babalang dapat maunawaan ng
  mga matapat kay Yahuwah sa mga huling araw na ito!
Nilalaman ng Video:
Isang Biblikal na Pagsusuri... Ang Kasuklam-suklam na Kalapastanganan!
Oras: 00:19:15
Mga Download: 804
Mga Komento: 0 
2281 

Patag na Daigdig: Mga Heswita
& ang Pandaigdigang Sabwatan!

 • Ang Daigdig ay patag.
 • Ang Daigdig ay hindi isang globo.
 • Copernicus & Galileo: ang Hegelian Dialectic
 • Mula Nazi hanggang NASA: namumuno ang Vatican...
 • Mga Heswita & Ang Kontra Repormasyon
 • "LUCIFER" & ang Pagdating ni Kristo
Nilalaman ng Video:
Inilabas ang Pinakamalaking Panlilinlang ng lahat ng panahon!
Oras: 00:36:43
Mga Download: 922
Mga Komento: 0 
2415 

Oras NA Para Iwan Ang Mga Siyudad!

 • Mga katakut-takot na kondisyon sa mga siyudad sa panahon ng 7 Trumpeta
 • Ang mga siyudad ay mawawasak at iiwanan
 • Ang mga naninirahan ay dapat bisitahin at bigyan ng babala 
 • Ang pamimili at pagtitinda ay ipagbabawal sa Kanyang bayan
 • Ipagkakaloob ni Yahuwah ang paraan upang lumabas sa mga siyudad
 • Nagbabala si Yahushua "Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot"
Nilalaman ng Video:
Bakit ang bayan ni Yahuwah ay dapat iwan na ang mga siyudad NGAYON?!
Oras: 00:14:25
Mga Download: 921
Mga Komento: 0 
2461 

Ipinahayag ni Daniel na Magtatapos
na ang Probasyon!!

 • Ang Hari ng Hilaga
 • Ang Hari ng Timog
 • Ang Mapagmataas at Kusang-Loob na Hari
 • Atatürk, Ehipto, at Napoleon Bonaparte
 • Pope Francis = ang Huling Papa
 • DARATING ang anghel na si Miguel!
Nilalaman ng Video:
NGAYON na ang Panahon ng Matinding Kahirapan!
Ang probasyon ay malapit nang magwakas...
Oras: 00:27:42
Mga Download: 905
Mga Komento: 0 
2440 

ng Heswita ay Inilabas!

 • 38 Kilalang Makasaysayang Tao ang Nagpatotoo...
 • Kakila-kilabot na Kasamaan ng mga Heswita
 • Pope Francis I = Unang Hayagang Papang Heswita
 • Ang mga Heswita ang responsable sa ilan sa mga
  napakasamang gawain sa kasaysayan.
 • "Lipunan ni Hesus" ... Mga Lihim ay Inilabas!
Nilalaman ng Video:
Paggalugad sa makademonyong pagkakakilanlan
ng Order ng mga Heswita!

Oras: 01:01:25
Mga Download: 944
Mga Komento: 0 
2766 

Pamumuhay sa Ilalim ng Huling Papa

 • Ikawalong Hari ng Pahayag at Huling Papa
 • Ang Papang Heswita na si Francis I
 • Malapit nang tumama ang mga Tumpeta ng Pahayag!
 • Ilang demonikong panggagaya ang magaganap
 • Ang mga tapat sa tunay na Sabbath ay makakaranas ng matinding persekusyon
 • Malapit nang magsara ang pagkakataon ng sangkatauhan!

Nilalaman ng Video:
Pamumuhay sa Ilalim ng Huling Papa: 12 Katunayang Dapat Malaman!

Oras: 00:12:14
Mga Download: 1104
Mga Komento: 0 
4276 

Amerika sa Propesiya ng Bibliya

 • Halimaw mula sa "lupa" ng Propesiya ng Bibliya
 • May dalawang sungay tulad sa tupa; Ang tinig ay tulad sa Dragon
 • Nililinlang ang buong mundo!
 • Pinipilt ang lahat na sambahin ang unang Halimaw (Roma)
 • Nagbigay ng buhay sa Larawan ng Halimaw
 • Ang New World Order ni Satanas . . . nalalapit na!

Nilalaman ng Video:
Ang Estados Unidos sa Propesiya ng Biblya:
Tinutupad ang Adyenda ni Satanas!

Oras: 00:23:25
Mga Download: 1129
Mga Komento: 0 
3124 

Nakilala na ang Antikristo!

 • Ang “Suwail”
 • Ang “Anak ng Kapahamakan”
 • Ang “Sungay”
 • Ang “Halimaw”
 • Ang “Lumabag sa Banal na Batas”
 • Biblikal na Propesiya ng Katapusan!

Nilalaman ng Video:
Ang Antikristo ay ganap nang natukoy!

Oras: 00:18:36
Mga Download: 1267
Mga Komento: 0 
2877 

Naglalakad na Taong Patay

 • Ang Heswita na si Francis ang ikawalo at huling papa!
 • Hinulaan ito ni Yahushua sa Mateo 24!
 • Hinulaan din sa Pahayag 17... 8 mga Hari
 • Mga Agila ng Roma; Mga Agila ng Estados Unidos
 • “Sapagkat kung nasaan ang bangkay, doon nagtitipon ang mga buwitre”

Nilalaman ng Video:
Nahulaan ni Yahushua ang Huling Papa! Maging Handa!

Oras: 00:18:51
Mga Download: 1159
Mga Komento: 0 
2729 

Sino ang Halimaw sa Aklat ng Pahayag?

 • Ang Halimaw mula sa Dagat (Pahayag 13)
 • Isa sa mga hindi maintindihang simbolo sa mga
  Apokaliptong sulat ng Bibliya
 • Tumabla sa dalawa pang simbolo: “Reyna ng Kahalayan”
  (Pahayag 17) at “Maliit na Sungay” (Daniel 7)
 • Naghahandang maghasik anumang oras!

Nilalaman ng video:
Pagbunyag sa nakagigimbal na halimaw ng Pahayag 13!

Oras: 00:21:40
Mga Download: 1341
Mga Komento: 0 
3589 

Malawakang Lindol  Hudyat ng Pitong Trumpeta

 • Pahayag 8:5 | Anumang oras ay ihahagis ang insenso sa lupa
 • Madadama ng bawat nabubuhay sa mundo
 • Hudyat ng pagsisimula ng pagtunog ng Pitong Trumpeta
 • Signos sapagkat ang Langit ay kinukuha ang atensyon ng bawat nabubuhay sa mundo

Nilalaman ng video:
Malawakang Lindol na Susundan ng Pitong Trumpeta!

Oras: 00:05:06
Mga Download: 1703
Mga Komento: 0 
3910 

Ang Pitong Trumpeta ng Pahayag | Treyler

 • Gaano katagal ang dulot ng mga Trumpeta?
 • Anong pangyayari ang magpapabagsak sa dolyar?
 • Kailan mangyayari ang pinakamalaking tsunami?
 • Ano ang gagampanan ng mga “mananakop”?
 • Gaano karaming bilang ng populasyon ng mundo ang mapapahamak?
 • Paano masisiguro at makakamit ang kapayapaan at proteksyon?

Nilalaman ng video:
Matutuhan anumang tanong sa seryeng ito ay sasagutin!

Oras: 00:01:00
Mga Download: 1705
Mga Komento: 0 
3605 

Ang Kasuklam-suklam na Kalapastanganan

 • Ang “Kasuklam-suklam na Kalapastanganan” na nabanggit
  ni Propeta Daniel
 • Panganib para sa Bayan ni Yahuwah!
 • Signos bago dumating si Yahushua
 • Isang pinakamahalagang babalang dapat maunawaan ng
  mga matapat kay Yahuwah sa mga huling araw na ito!
Nilalaman ng Video:
Isang Biblikal na Pagsusuri... Ang Kasuklam-suklam na Kalapastanganan!

Patag na Daigdig: Mga Heswita
& ang Pandaigdigang Sabwatan!

 • Ang Daigdig ay patag.
 • Ang Daigdig ay hindi isang globo.
 • Copernicus & Galileo: ang Hegelian Dialectic
 • Mula Nazi hanggang NASA: namumuno ang Vatican...
 • Mga Heswita & Ang Kontra Repormasyon
 • "LUCIFER" & ang Pagdating ni Kristo
Nilalaman ng Video:
Inilabas ang Pinakamalaking Panlilinlang ng lahat ng panahon!

Oras NA Para Iwan Ang Mga Siyudad!

 • Mga katakut-takot na kondisyon sa mga siyudad sa panahon ng 7 Trumpeta
 • Ang mga siyudad ay mawawasak at iiwanan
 • Ang mga naninirahan ay dapat bisitahin at bigyan ng babala 
 • Ang pamimili at pagtitinda ay ipagbabawal sa Kanyang bayan
 • Ipagkakaloob ni Yahuwah ang paraan upang lumabas sa mga siyudad
 • Nagbabala si Yahushua "Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot"
Nilalaman ng Video:
Bakit ang bayan ni Yahuwah ay dapat iwan na ang mga siyudad NGAYON?!

Ipinahayag ni Daniel na Magtatapos
na ang Probasyon!!

 • Ang Hari ng Hilaga
 • Ang Hari ng Timog
 • Ang Mapagmataas at Kusang-Loob na Hari
 • Atatürk, Ehipto, at Napoleon Bonaparte
 • Pope Francis = ang Huling Papa
 • DARATING ang anghel na si Miguel!
Nilalaman ng Video:
NGAYON na ang Panahon ng Matinding Kahirapan!
Ang probasyon ay malapit nang magwakas...

ng Heswita ay Inilabas!

 • 38 Kilalang Makasaysayang Tao ang Nagpatotoo...
 • Kakila-kilabot na Kasamaan ng mga Heswita
 • Pope Francis I = Unang Hayagang Papang Heswita
 • Ang mga Heswita ang responsable sa ilan sa mga
  napakasamang gawain sa kasaysayan.
 • "Lipunan ni Hesus" ... Mga Lihim ay Inilabas!
Nilalaman ng Video:
Paggalugad sa makademonyong pagkakakilanlan
ng Order ng mga Heswita!

Pamumuhay sa Ilalim ng Huling Papa

 • Ikawalong Hari ng Pahayag at Huling Papa
 • Ang Papang Heswita na si Francis I
 • Malapit nang tumama ang mga Tumpeta ng Pahayag!
 • Ilang demonikong panggagaya ang magaganap
 • Ang mga tapat sa tunay na Sabbath ay makakaranas ng matinding persekusyon
 • Malapit nang magsara ang pagkakataon ng sangkatauhan!

Nilalaman ng Video:
Pamumuhay sa Ilalim ng Huling Papa: 12 Katunayang Dapat Malaman!

Amerika sa Propesiya ng Bibliya

 • Halimaw mula sa "lupa" ng Propesiya ng Bibliya
 • May dalawang sungay tulad sa tupa; Ang tinig ay tulad sa Dragon
 • Nililinlang ang buong mundo!
 • Pinipilt ang lahat na sambahin ang unang Halimaw (Roma)
 • Nagbigay ng buhay sa Larawan ng Halimaw
 • Ang New World Order ni Satanas . . . nalalapit na!

Nilalaman ng Video:
Ang Estados Unidos sa Propesiya ng Biblya:
Tinutupad ang Adyenda ni Satanas!

Nakilala na ang Antikristo!

 • Ang “Suwail”
 • Ang “Anak ng Kapahamakan”
 • Ang “Sungay”
 • Ang “Halimaw”
 • Ang “Lumabag sa Banal na Batas”
 • Biblikal na Propesiya ng Katapusan!

Nilalaman ng Video:
Ang Antikristo ay ganap nang natukoy!

Naglalakad na Taong Patay

 • Ang Heswita na si Francis ang ikawalo at huling papa!
 • Hinulaan ito ni Yahushua sa Mateo 24!
 • Hinulaan din sa Pahayag 17... 8 mga Hari
 • Mga Agila ng Roma; Mga Agila ng Estados Unidos
 • “Sapagkat kung nasaan ang bangkay, doon nagtitipon ang mga buwitre”

Nilalaman ng Video:
Nahulaan ni Yahushua ang Huling Papa! Maging Handa!

Sino ang Halimaw sa Aklat ng Pahayag?

 • Ang Halimaw mula sa Dagat (Pahayag 13)
 • Isa sa mga hindi maintindihang simbolo sa mga
  Apokaliptong sulat ng Bibliya
 • Tumabla sa dalawa pang simbolo: “Reyna ng Kahalayan”
  (Pahayag 17) at “Maliit na Sungay” (Daniel 7)
 • Naghahandang maghasik anumang oras!

Nilalaman ng video:
Pagbunyag sa nakagigimbal na halimaw ng Pahayag 13!

Malawakang Lindol  Hudyat ng Pitong Trumpeta

 • Pahayag 8:5 | Anumang oras ay ihahagis ang insenso sa lupa
 • Madadama ng bawat nabubuhay sa mundo
 • Hudyat ng pagsisimula ng pagtunog ng Pitong Trumpeta
 • Signos sapagkat ang Langit ay kinukuha ang atensyon ng bawat nabubuhay sa mundo

Nilalaman ng video:
Malawakang Lindol na Susundan ng Pitong Trumpeta!

Ang Pitong Trumpeta ng Pahayag | Treyler

 • Gaano katagal ang dulot ng mga Trumpeta?
 • Anong pangyayari ang magpapabagsak sa dolyar?
 • Kailan mangyayari ang pinakamalaking tsunami?
 • Ano ang gagampanan ng mga “mananakop”?
 • Gaano karaming bilang ng populasyon ng mundo ang mapapahamak?
 • Paano masisiguro at makakamit ang kapayapaan at proteksyon?

Nilalaman ng video:
Matutuhan anumang tanong sa seryeng ito ay sasagutin!


Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.