Print

Absent din trup și prezent cu Domnul

Acesta este un articol non-WLC. Când folosim resurse de la alți autori, noi publicăm doar acel conținut care este 100% în armonie cu Biblia și cu cele mai recente crezuri biblice la WLC. Astfel de articole pot fi tratate ca venind direct de la WLC. Noi suntem binecuvântați prin lucrarea multor slujitori ai lui Yahuwah. Dar nu sfătuim să se exploreze alte lucrări ale acestor scriitori. Astfel de lucrări, le-am respins de la publicare deoarece conțin erori. Din păcate nu există nicio lucrare de slujire liberă de eroare. Dacă suntem șocați de unele subiecte non-WLC publicate, [articole/episoade], păstrați în minte Proverbe 4:18. Înțelegerea noastră asupra adevărului Său este în dezvoltare, și tot mai multă lumină vine pe cărarea noastră. Iubim adevărul mai mult decât viața, și îl vom căuta coste cât ar costa.

absent din trup, present cu domnul

“Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul” (2 Cor. 5:8, KJV). Această frază este des folosită pentru a spune că la moarte un creștin pleacă din această lume pentru a fii cu Yahushua intr-o stare fără de trup. Însă un corp fără trup, doar un suflet, cu siguranță nu este ceea ce Pavel dorește. Mai degrabă Pavel ne îndreaptă atenția spre un trup nou, nemuritor, cu care vom fii împrăcați în noua noastră casă cerească. Un spirit nemuritor, un suflet fără trup reflectă mai degrabă teoriile otrăvitoare din influența grecească care au pătruns în biserică și au avut un efect devastator asupra mesajului Evangheliei.

Pavel folosește aceiași expresie de a fi “îmbrăcați” în 1 Corinteni 15:54 si el de asemenea prezice evenimentele care va să vină asupra credincioșilor. Creștinii nu își vor primi noul corp nemuritor la timpul morții, ci la înviere, atunci când Yahushua se va întoarce. Contextul atât în acest pasaj cunoscut (2 Cor. 5:1-9) cât și în 1 Corinteni 15, împreună cu alte versete din biblie, ne oferă ”restul poveștii.” Cum există și expresia, un text fără context probabil este doar un pretext. Răsplata noastră (2 Tim. 4:8; Apoc; 22:12) este să fim înviați din morți la revenirea lui Hristos (1 Cor. 15:23) Intrarea noastră în împărăția eternă a lui Yahuwah și a Hristosului Său (2 Tim. 4:1; 2 Pet. 1:11) trebuie să vină dupa revenirea Sa.

Însă, această singură frază este de multe ori folosită să dovedească că la moarte creștinii fără trupurile lor muritoare ci doar în spirit, imediat ajung la răsplata lor din cer fără ca măcar Yahushua să se reîntoarcă sau să îi învie. Pavel începe simplu explicându-ne dorința sa de a scăpa de acest corp fragil, muritor în care ne ”zbatem”. (”O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?” Rom.7:24). Pavel tânjește să fie ” îmbrăcat cu trupul ceresc…pentru că, noi nu vrem să fim dezbrăcați de trup, ci să fim îmbrăcați cu trupul nostru înviat (v. 2-4; 1 Cor. 15:21-23).

Pentru a reprezenta acest corp temporar, el folosește des nume precum ”cort pământesc” sau ”templu.” Pentru a reprezenta corpul nostru înviat, nemuritor, el folosește figuri mai substanțiale, cum ar fi „casa”, „casa veșnică din ceruri” și „locuința cerească”. Într-adevăr, când murim, acest corp pământesc (muritor) este „distrus” (v. 1). Asta în sine nu este ceea ce dorește Pavel. Această condiție este asemănată cu a fi „dezbrăcat” și „gol” (neavând nimic). Dimpotrivă, Pavel dorește exact opusul, nu să fie „dezbrăcat” și „gol” (mort, literal). El dorește să fie „îmbrăcat” în „locuința noastră cerească”. „Însă deocamdată gemem, dorind să fim îmbrăcați cu locuința noastră cerească, pentru ca atunci când vom fii îmbrăcați, să nu ne mai simțim goi” (v. 2-3).

Capitolul marii învieri (1 Cor. 15) explică asta mai departe. ”Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea a fost înghiţită de biruinţă. (1 Cor. 15:53-54). Compară asta cu textul nostru: ” pentru ca ce este muritor în noi să fie înghiţit de viaţă” (2 Cor. 5:4). Speranța noastră este exact aceia de a nu ajunge un suflet fără de trup. Speranta noastră este să avem un nou corp, unul substaițial si ”unul glorios.”

Pentru că trebuie să așteptăm ca Yahushua să revină din cer: ” Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos, ”El va transforma trupul nostru umil şi-l va face asemenea trupului Său glorios, folosind puterea prin care-Şi poate supune toate lucrurile.” (Phil. 3:20-21).

Luând în considerare toată povestea, este rezonabil să tragem concluzia că Pavel voia doar să devină absent față de acest ”trup al morții.” El se uita înainte la timpul în care va fii prezent cu Domnul la înviere (și nu inainte), pentru că pentru a fi prezent cu Domnul trebuie să ai un astfel de trup. ”dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi asemenea Lui, pentru că-L vom vedea aşa cum este”. ”Uitaţi-vă la mâinile şi la picioarele Mele: Eu Însumi sunt! Atingeţi-Mă şi vedeţi: un duh n-are carne şi oase, aşa cum vedeţi că am Eu!“ (Luca 24:39).

Dacă starea necesară pentru a fi cu Yahushua este doar să nu ai trup, atunci învierea corpului este retrogresivă, un anticlimax fără rost. Nu, starea dorită este de a fi înviat din morți când Domnul se întoarce. Atunci mormântul v-a trebui să dea înapoi prada. ” Nu vă miraţi de acest lucru, pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui” (Ioan 5:28-29).


Acesta este un articol non-WLC scris de David Burge.

Am scos din articolul original toate numele și titlurile păgâne ale Tatălui și Fiului și le-am înlocuit cu numele date originale. Mai mult, am redat în Scripturi citatele numele Tatălui și Fiului, așa cum au fost inițial scrise de autorii inspirați ai Bibliei-Echipa WLC