Print

Au Lepădat Pe Luca Și Au Sărit la Ioan

Acesta este un articol non-WLC. Când folosim resurse de la alți autori, noi publicăm doar acel conținut care este 100% în armonie cu Biblia și cu  cele mai recente crezuri biblice la WLC. Astfel de articole pot fi tratate ca venind direct de la WLC. Noi suntem binecuvântați prin lucrarea multor slujitori ai lui Yahuwah. Dar nu sfătuim să se exploreze alte lucrări ale acestor scriitori. Astfel de lucrări, le-am respins de la publicare deoarece conțin erori. Din păcate nu există nicio lucrare de slujire liberă de eroare. Dacă suntem șocați de unele subiecte non-WLC publicate, [articole/episoade], păstrați în minte Proverbe 4:18. Înțelegerea noastră asupra adevărului Său este în dezvoltare, și tot mai multă lumină vine pe cărarea noastră. Iubim adevărul mai mult decât viața, și îl vom căuta coste cât ar costa.

 

au părăsit pe Luca și au sărit la Ioan

Membrii bisericii tind să accepte fără o examinare atentă pe ”Yahushua”așa cum le-a fost prezentat în biserică. Întrebarea cu privire la originea persoanei este crucială. O persoană este definită prin originea ei. Noi adesea căutăm acest lucru atunci când întrebăm pe cineva :„De unde este?”

Cea mai importantă întrebare în legătură cu Fiul lui Yahuwah este cu privire la originea Lui. De unde vine, când și cum? Există o diferență uriașă între o persoană care există din veșnicie . . .și cineva care începe să existe în pântecele mamei sale!

Cea mai importantă întrebare în legătură cu Fiul lui Yahuwah este cu privire la originea Lui. De unde vine, când și cum? Există o diferență uriașă între o persoană care există din veșnicie ca veșnicul Yahuwah, înainte de a apare ca ființă umană, și cineva care începe să existe în pântecele mamei sale. Prin definiție, o ființă umană începe să existe în pântecele mamei sale!

Există o mare diferență între o persoană care își are originea ca înger și se reduce pe sine sau este adus de Yahuwah la statutul de fetus și este născut de o femeie. Evrei 1:5 și 13 afirmă de două ori , definitiv că Yahushua nu a fost și nu va fi niciodată înger! Dar acest lucru nu-I împiedică pe cei șapte milioane de martori ai lui Iehova să susțină ceva foarte opus— că Yahushua era în fapt un înger, Mihail. Aceasta reprezintă puterea demonstrabilă a înșelăciunii în masă, în viață!

Pentru a fi Mesia cel Promis, Yahushua trebuie să fie ființă umană, rudă de sânge și descendent al Regelui David. Psalm 132:11 și 89:35-37 (cp. Luca 1:69) Mesia urmează să fie descendentul direct, biologic al regelui Israelului ( genealogia lui Joseph ca tatăl legal și Maria ca mamă actuală se găsește în evanghelie, ambii trăgându-se din linia regală a lui Nathan, fiul lui David, Luca 3:31).

Mesia este de fapt ultimul conducător regal al Israelul și urmează să aducă pacea în lumea noastră măcinată de război. Întregul punct culminant al Evangheliei este venirea Împărăției. Domnia lumii va fi pe umerii lui (Isa. 9:6). Privește în jur și asigură-te că acest lucru nu s-a întâmplat încă! Dar va fi.

Luca a fost un istoric creștin, meticulos și educat, hotărât să descopere conținutul precis al credinței divine (Luca 1:3-4), așa că acel Teofil, pentru care scrie Luca, să poată fi asigurat de precizia absolută a faptelor creștine pe care el le acceptă ca singura credință adevărată.

Cu toții suntem binecuvântați nemăsurat prin cuvintele inspirate ale lui Luca, definind cu simplitate pe adevăratul Yahushua și adevărata credință creștină, valabilă timpurilor din urmă.

Subiectul crucial este dacă suntem pregătiți să credem în Yahushua care a fost pe deplin uman, urmaș al lui David și al doilea Adam— și deasemenea, conceput miraculos de Tatăl și adus la existență în pântecul mamei lui , prin minune (Luca 1:35; Mat. 1:18, 20, 1 Ioan 5:18).

Scopul meu în cadru acestui articol este să descopăr că frumusețea raportului decupat de Luca cu privire la originea lui Yahushua, Fiul lui Yahuwah a fost subminat subtil, ba chiar respins de creștinii practicanți, care fără nici o obiecție au primit și continuă să accepte în biserică o tradiție împământănită cu privire la Yahushua care neagă, anulează și se împotrivește raportului oferit de Luca (și Matei).

Acesta este o serioasă problemă de indentitate și posibil chiar o indentitate greșită! Subiectul merită investigația noastră asiduă asemenea bereenilor (Fapte 17:11).

Adevărul cu privire la identitatea originală a lui Yahushua din biblie a fost atât de importantă încât Yahuwah s-a văzut nevoit să-l trimită pe îngerul Gabriel pentru a comunica faptele vitale necesare unei înțelegeri clare. Când îngerii vorbesc înseamnă că trebuie să fim foarte atenți!

Adevărul cu privire la identitatea originală a lui Yahushua din biblie a fost atât de importantă încât Yahuwah s-a văzut nevoit să-l trimită pe îngerul Gabriel pentru a comunica faptele vitale necesare unei înțelegeri clare. Când îngerii vorbesc înseamnă că trebuie să fim foarte atenți! Când îngerii comunică este garantat că ei au capacitatea de a folosi cuvintele astfel încât să existe o înțelegere ușoară.

Biblia nu a intenționat să fie un puzzle care dă bătăi de cap care se potrivește doar pentru experți! Tu, iubitor devotat al lui Yahuwah și a lui Yahushua, poți înțelege cine este Yahushua! Și nu trebuie să rămâi într-o confuzie colosală și o înțelegere greșită a limbajului simplu. Ne aducem aminte că Gabriel a fost trimis să împlinească o misiune pentru Yahuwah în două ocazii. Prima dată în Daniel 9, când Daniel, în suferință adâncă cu privire la condițiile dezastruoase din Ierusalim și din Templu, l-a implorat pe Yahuwah să ierte păcatele lui și ale poporului și să restaureze pacea și securitatea Ierusalimului. Rugămintea fierbinte a lui Daniel a fost întâmpinată de o vizită extraordinară a lui Gabriel, aducând cuvintele Unicului Yahuwah. Lui Daniel I s-a dat asigurarea binecuvântării, ca răspuns la întrebarea sa persistentă ”până când ” va veni restaurarea finală. El i-a spus că la finalul perioadei de 70 ”șaptezeci de săptămâni”, 490 de ani, totul va fi bine în final. Restaurarea va veni asupra Ierusalimului și Israelului.

O altă ocazie importantă în care Gabriel este însărcinat cu o misiune uimitoare, să viziteze pe o tânără evreică, fecioara Maria, care era logodită cu Iosif. Ei erau membrii ai casei regale a lui David, înregistrată scrupulos în genealogia publică, dar nu dețineau puterea unei case regale, în această familie, Mesia urma să se nască. Integritatea întregii Scripturi era la risc.

Luca este mult mai specific în detaliul cu privire la unde și când Mesia cel făgăduit va apare. Cel mai important fapt de notat este că Luca nu descrie venirea de dincolo de pântece a unei ființe ”preexistente” ca a doua persoană a Dumnezeirii triunice! Este regretabil să citim propria tradiție a cuiva în locul raportului autentic a lui Luca și astfel să fie complet falsificat. Este un mod incorect de a trata Sfânta Scriptură. Luca deliberat exclude orice idee că Fiul lui Yahuwah, care a fost conceput prin miracol și născut de Maria, ar fi fost viu înainte de această concepție! Biserica ta care predică greșit din Luca poate să confundă identitatea lui Yahushua?

Iată cum detaliază vast Luca importantul eveniment al originii identității Fiului lui Yahuwah, Yahushua. Luca relatează în primul rând cum a fost Zaharia pedepsit prin pierderea vocii timp de nouă luni, pentru că a refuzat să creadă cuvintele îngerului Gabriel: că bătrâna sa soție, Elisabeta, contrar oricăror așteptări, va rămâne însărcinată și va naște pe Ioan Botezătorul.(Luca 1:19-20).

Apoi urmează vizita uimitoare a lui Gabriel, la Elisabeta însărcinată în a șasea lună. (Luca 1:26). Îngerul o reasigură pe Maria, care era în mod natural speriată de apariția unui arhanghel în casa ei, să nu-I fie frică. (Luca 1:30).

Gabriel apoi explică, clar și concis, când și cum se va naște Mesia cel făgăduit. Cuvintele biblice ne oferă o informație constructivă, plină de putere, cu siguranță nu ca un motiv de argumentare sau dispută!

Duhul sfânt, puterea Celui PreaÎnalt Yahuwah”urma s-o umbrească, și ” precis pentru acest motiv” (dio kai), cel ce se va naște din tatăl, va fi numit ”Fiul lui Yahuwah” (Luca 1:35).

“Duhul sfânt, puterea Celui PreaÎnalt Yahuwah”urma s-o umbrească, și ” precis pentru acest motiv” (dio kai), cel ce se va naște din tatăl, va fi numit ”Fiul lui Yahuwah” (Luca 1:35). (De evitat adăugarea înșelătoare ”deasemenea” din KJV!) Să fii numit Fiul lui Yahuwah, să fii Fiul lui Yahuwah, reprezintă afirmația identității. Fiul lui Yahuwah era exact cel născut din el = cel adus la existență! Nu există nici cea mai mică dificultate în înțelegerea acestui raport. Este foarte clar. Trebuie crezută ca piatră de temelie a credinței creștine.

Este definitivă și decisivă și demnă de toată încrederea. Unește și liniștește. Fiecare scriitor al NT și-a bazat înțelegerea cu privire la Yahushua pe instrucțiunile inspirate ale lui Gabriel. NT nu prezintă scenele confuze ale denominațiunilor de azi. Haosul în care trăim trebuie să ne alerteze că ceva teribil de greșit a avut loc! Ar putea fi aceasta problema?

“Creștinii s-au îndepărtat de creștinismul autentic fără să fie conștienți de asta.” (Soren Kierkegaard, citat în Time magazine, Dec. 16, 1946).

Mesia ar fi, eventual, legat de David ca fiind conceput și născut în pântecele uneia cu sânge regal, iar acea persoană ce se naște va fi numită, din acest simplu motiv, Fiul lui Yahuwah— Yahuwah a fost Tatăl lui Yahushua prin miracolul biologic, prin duhul sfânt, puterea creatoare a lui Yahuwah. Această minune a avut loc în Maria, mama lui Yahushua. Astfel, fiul Mariei /Fiul lui Yahuwah, deasemenea s-a calificat ca cel de al doilea Adam, care este, deasemenea fiul lui Yahuwah (Luca 3:38).

Suntem binecuvântați prin faptul că avem un raport superb, detaliat și comentat cu privire la narațiunea nașterii de Raymond Brown. Aceasta este o analiză clasică a rapoartelor din Luca și Matei cu privire la originea Fiului lui Yahuwah, Mesia Yahushua.

Brown evidențiază un fapt uimitor! Tradiția bisericească despre cea de a doua persoană a dumnezeirii dă la o parte raportul oferit de Luca, alterându-i explicația. Comentariile lui Brown trebuia să cauzeze o reconsiderarea urgentă. Ele au fost menite să alarmeze. Brown arăta spre o fundamentală obscuritate cu privire la cuvintele lui Luca și ale lui Gabriel care a avut loc atunci când tradiția târzie a alterat raportul prin impunerea ideii străine că Fiul lui Yahuwah NU a început în pântecul mamei sale, asemenea oricărei ființe omenești.

Brown spune, “Pentru preexistență … concepția lui [Yahushua] este începutul carierei pământești dar nu nașterea[aducerea la existență] Fiului lui [Yahuwah].” Ideia de mai târziu a Fiului “preexistent” anulează și contrazice raportul lui Luca cu privire la începutul Fiului lui Yahuwah. “Concepția din virgină,” spune corect, Brown, “nu era văzută ca nașterea Fiului lui [Yahuwah], ci ca Încarnarea Fiului [preexistent], și a devenit doctrina ortodoxă” (Nașterea lui Mesia, p. 141). Sper ca cititorii noștrii să treacă de șocul unei astfel de accepțiuni uimitoare.

Raportul lui Luca a fost direct contrazis și anulat de vederile de mai târziu devenite dogme ortodoxe, care trebuia să fie crezute de toți membrii bisericii. . . . Luca și Gabriel, cu alte cuvinte , nu mai erau crezuți ca dezvăluind raportul adevărat al originii Fiului lui Yahuwah!

Notați că raportul lui Luca a fost direct contrazis și anulat de vederile de mai târziu devenite dogme ortodoxe, care trebuia să fie crezute de toți membrii bisericii. Așa cum spune Brown, odată ce teoriile târzii ale preexistenței au devenit crez ortodox standard, “concepția virginală /nașterea n-a mai fost văzută ca nașterea Fiului lui [Yahuwah].” Luca și Gabriel, cu alte cuvinte , nu mai erau crezuți ca dezvăluind raportul adevărat al originii Fiului lui Yahuwah! Punctul de origine și astfel identitatea lui Yahushua, Fiul lui Yahuwah, a fost alterată în mod radical. “Ortodoxia” a contrazis și înlăturat pe Luca, Gabriel și Biblia! Această schimbare trebuie numită așa cum este de fapt— o îndepărtare de la Scriptură și o impunere a unei noi identități diferite a Fiului lui Yahuwah. Nu este nimeni alarmat de această re-identificare a Fiului lui Yahuwah? Nu este nimeni deranjat de posibilitatea ca un ”Yahushua diferit”, un ”Cristos diferit” să fie introdus ca un impostor? “Biserica” ar pute fi ”scena crimei”pe care ți-ai imaginat-o!

Această nouă origine nebiblică și această identitate nouă a Fiului lui Yahuwah a înlocuit pe aceia anunțată de Yahuwah prin Gabriel, iar raportul nescripturistic, nou a devenit ortodox și standard pentru toate denominațiunile! Doar câțiva pare să se fi gândit la consecințele oricărei interferențe cu Luca și Matei cu privire la indiciile care arătau către adevăratul Fiu al lui Yahuwah.

Vedem cât de înviorătoare este franchețea lui Raymond Brown în raportul său clasic, Nașterea lui Mesia. El punctează asupra schimbului prin care tradiția a negat pe Luca și Gabriel. Raportul lui Luca ”nu a mai”putut fi predicat în biserică odată ce tradiția i-a luat locul. Tradiția a înghițit pe Luca și Gabriel până în zilele de azi.

Conform cu Luca, Maria este cea prin care și în care Fiul lui Yahuwah este adus la existență, prin minunea făcută de tatăl, născut ca unic Fiu al lui Yahuwah. Yahushua este Fiul lui Yahuwah din momentul începerii existenței sale, i.e. concepția/nașterea care a avut loc în Maria. Acest lucru este foarte clar și nu suportă argument. Maria nu se ceartă cu Gabriel, și nu-l înțelege greșit, dar astăzi, mulți sunt gata să îngroape adevărul cuvintelor lui Gabriel prin argumentații ce dau bătăi de cap!

Brown i-a notă de “scena crimei” în care raportul lui Luca devine subiect.

“Unii părinți bisericești și teologii medievali învățau că referința din Luca 1:35 [‘duhul sfânt și puterea lui Yahuwah’] se referă la a treia Persoană a Trinității, așa că ‘puterea’ reprezenta a doua Persoană care s-a coborât să ia ‘trup’ în pântecele Mariei. Așa cum vom vedea nu există evidențe că Luca a învățat despre Încarnarea unui Fiu pre-existent.” (p. 290).

Tragica alăturare a lui Luca de ideile filozofice păgâne ale Dumnezeirii Trinitariene trebuie demascată și respinsă.

Tragica alăturare a lui Luca de ideile filozofice păgâne ale Dumnezeirii Trinitariene trebuie demascată și respinsă. Brown continuă să remarce cât de jenant era Luca 1:35 pentru liderii Bisericii. El comentează asupra atât de importante expresii cauzale “de aceea” din Luca 1:35. Aceasta explică nașterea din virgină ca fiind dovada că Yahushua este Fiul lui Yahuwah.

“Acest lucru deranjează pe mulți teologi ortodoxi, de vreme ce în cristologia pre-existenței [Trinitariene] concepția prin Duhul Sfânt în pântecele Mariei nu aduce la existență pe Fiul lui Dumnezeu. Luca nu cunoaște o astfel de cristologie. Pentru Luca concepția este legată cauzal de noțiunea de Fiu divin.” (p. 291).

Există o nepotrivire prăpăstioasă între Luca și Scriptură și ceea ce s-a dezvoltat ca dogmă începând cu secolul doi.

Contradicția flagantră a lui Luca față de “teologie” nu poate fi dată la o parte arâta timp cât se pune sub semnul întrebării întreaga tradiție de peste 1900 de ani. Raymond Brown își pune punctul de vedere:

“Nu pot urma acei teologi care încearcă să evite [încearcă să evite Biblia!] conotațiile cuvântului ‘de aceea,’ cu care începe acest rând. Ei argumentează că pentru Luca conceperea copilului nu aduce la existență pe Fiul, ci doar ne dă posibilitatea să-l numim Fiul lui Dumnezeu pe acelea care era deja numit Fiul lui Dumnezeu.”

Brown face rezumatul descoperirilor sale prin aceasta: “Ambele narațiuni oferă descoperiri cristologice [cum să definim identitatea adevăratului Yahushua] că Isus era Fiul lui Dumnezeu din momentul conceperii lui” (p. 561). Nu mai înainte!

Aceasta, desigur, este în mod direct și faptic adevărat, și ar trebui să-I facă pe cititori să se întrebe cu o anumită urgență dacă cunosc adevăratul raport al identității lui Yahushua cel adevărat din istorie, din Biblie și credință.

Contradicția este simplă: Luca și Matei s-au bazat pe identitatea Fiului lui Yahuwah, Mesia, pe minunea uimitoare pe care Yahuwah a efectuat-o asupra Mariei. Conexiunea este logică și absolut clară. Înseamnă că nu poate fi evitată. Gabriel este complet eliberat de limbajul confuz pe care-l întâlnim la unii scriitori ai Bibliei.

Cauza argumentului nesfârșit și neclocudenței, și adesea a dogmatismului feroce, este cu adevărat tradiția bisericească, cea care ne-a îndepărtat de Scriptură.

Cauza argumentului nesfârșit și a neclocudenței, și adesea a dogmatismului feroce, este cu adevărat tradiția bisericească, cea care ne-a îndepărtat de Scriptură. Dacă tradiția ar fi fost dată la o parte, am fi putut experimenta bucuria de a fi în legătură directă cu cuvintele inspirate ale lui Luca, Matei și Gabriel.

Ne-am fi oprit din a-l folosi pe Ioan ca să-I contrazicem pe Matei și Luca. Nu ne-am fi grăbit cu interpretarea lui Ioan 1:1 și l-am fi citit într-um mod în care să nu creieze confuzie și să întunece evangheliile lui Matei și Luca. Ioan ar fi văzut ca anunțând planul și proiectul lui Yahuwah: cuvântul, nu Cuvântul, de la început. Nu existența unui al doilea Yahuwah (Fiul) care să violeze crezul lui Israel și al lui Yahushua (Marcu 12:29; Ioan 17:3) și să nege contrastul evident dintre Singurul Yahuwah (Yahweh) și Mesia care nu este dumnezeu “domnul meu” (adoni) din Psalm 110:1. Acesta este cel mai favorit verset din OT și NT și trebuie să acționeze ca o barieră împotriva intervenirii în vreun fel asupra celei mai importante porunci dintre toate, afirmată de Yahushua în Marcu 12:29 și Ioan 17:3. Yahuwah este o singură Persoană Divină, descris astfel de mii de pronume personale aflate la numărul singular!

Mai mult din Scena Crimei: “Nunc Stans”

”Ce-o fi asta?,”te-ai putea întreba. Este o frază latină care arată (“momentul acum”) folosit pentru a exprima ideia că Yahuwah este tot timpul prezent!

“Nunc stans” este “eternul acum,” ideia de veșnicie ca și cum ar fi contiunuu în prezent.Tu ai putea concepe o existență eternă care este acolo pentru a veghea întreaga istorie petrecându-se veșnic, dar ideia de nunc stans înseamnă ca și cum ai trăi experiența tuturor timpurilor într-un singur moment care nu se sfârșește niciodată. Așa că Yahuwah care deține nunc stans ar cunoaște tot ce s-a întâmplat și ce urmează să se întâmple în același moment pentru toată eternitatea. Este ca și cum ar fi capabil să vadă întreaga desfășurare a timpului înainte Sa într-o altă dimensiune sau altceva.

Acum intervine biserica! Cititorii noștri să se oprească și să reflecteze acum! În Psalmul 2:7 citim o strălucitoare afirmație despre originea Fiului lui Yahuwah. Însuși Yahuwah rostește următoarea propoziție: “Tu [ Mesia] ești Fiul Meu: Astăzi ți-am devenit Tată = te-am adus la existență.”

Când mergem într-o biserică protestantă sau catolică suntem programați să credem că “astăzi” al nașterii, al aducerii la existență a Fiului (Ps. 2:7; repetat în LXX Ps. 110:3) nu este o zi în timp, ci o zi fără sfârșit, deoarece cu Yahuwah nu există astăzi!

Acest argument a fost construit de părinții bisericești în secolul al patrulea pentru a justifica crezul că Yahushua este Fiul lui Yahuwah cel etern, care nu are început în timp. Așa cum de altfel scria un părinte bisericesc, “Fiul este fără de început.”

În biserici există astfel de oameni ignoranți care au prea puțin interes față de temelia credinței lor. Le pasă lor că…?

Întrebarea critică, acum este: Noțiunea “fără de început” și ideia ce o însoțește că “astăzi ” cu Yahuwah înseamnă un timp fără sfârșit este un concept cinstit și onorabil? Sau umbra și confuzia unui limbaj ușuratic?

În primul rând ne aduce aminte de companiile care vând medicamente arătând beneficiile noi terapii, dar ascunzând față de public efectele secundare. În biserici există astfel de oameni ignoranți care au prea puțin interes față de temelia credinței lor. Le pasă lor că inginerii și fabricanții principalei lor doctrine cu privire la Yahushua ca fiind Yahuwah-FIUL, “Fiul născut etern,” sunt suficienți de candizi încât să spună că datorită credinței în Yahuwah-Fiul cred automat că “astăzi cu Yahuwah nu înseamnă și nu poate însemna ‘astăzi’”? Este “fără de început” o frază ce se potrivește unor ființe omenești raționale, inteligente? Cum poate un milion de credincioși să spună fără ezitare că “1+1+1=1” reprezintă dogma centrală?

Să încheiem prin a vă invita să luați în seamă cuvintele faimosului cristologist Dr. James Dunn: “Există , desigur, întotdeauna posibilitatea ca ‘superstiția populară pagână ’să devină ‘superstiția populară creștină,’ prin asimilare graduală și prin răspândirea crezului la un nivel de pietate popular.” (Christology in the Making, p. 251).


Acesta este rezumatul articolului non-WLC scris de Anthony Buzzard (http://thehumanYahushua.org/2016/02/01/losing-luke-and-jumping-to-john/).

Am scos din articolul original toate numele și titlurile păgâne ale Tatălui și Fiului, și le-am înlocuit cu numele originale. Mai mult, am restaurat citatele din Scriptură cu numele originale ale Tatălui și Fiului, așa cum le-au scris autorii inspirați ai Bibliei. –Echipa WLC