Print

ఇశ్రాయేలుకు సంబంధించి బైబిలు వాస్తవం

ఇది WLC యేతర వ్యాసం. బయటి రచయితల వనరులను ఉపయోగించినప్పుడు, బైబిలుకు మరియు డబ్ల్యుఎల్‌సి ప్రస్తుత నమ్మకాలకు 100% అనుగుణంగా ఉండెనని భావించిన వాటిని మాత్రమే మేము ప్రచురిస్తాము. కాబట్టి అలాంటి వ్యాసాలను డబ్ల్యుఎల్‌సి నుండి నేరుగా వచ్చినట్లుగా పరిగణించవచ్చు. యహువః యొక్క అనేక మంది సేవకుల పరిచర్య ద్వారా మేము ఎంతగానో ఆశీర్వదించబడ్డాము. అయితే ఈ రచయితల యొక్క ఇతర రచనలను అన్వేషించమని మేము మా సభ్యులకు సలహా ఇవ్వము. అటువంటి రచనలు, లోపాలను కలిగి ఉన్నందున మేము వాటిని ప్రచురణల నుండి మినహాయించాము. విచారకరంగా, లోపం లేని మంత్రిత్వ శాఖను మనం ఇంకనూ కనుగొనలేదు. డబ్ల్యుఎల్‌సి వి కాని కొన్ని ప్రచురించబడిన వ్యాసాలు / ఎపిసోడ్లు చూసి మీరు దిగ్బ్రాంతి చెందినచో, సామెతలు 4:18 జ్ఞాపకం చేసుకోండి. మన మార్గంలో మరింత కాంతి వెలువడు కొద్దీ ఆయన సత్యాన్ని గూర్చిన మన అవగాహన అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది. మేము సత్యాన్ని ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ఆదరిస్తాము మరియు అది దొరికిన చోటు ఏదైనా అక్కడ వెతుకుతాము.

ఇశ్రాయేలుకు సంబంధించి బైబిలు వాస్తవం

చాలా విస్తృతంగా ప్రబలియున్న "భర్తీ వేదాంతశాస్త్రం" ప్రకారం, జాతి, జాతీయ ఇశ్రాయేలు ఇప్పుడు, అక్షరార్థం, యహువః యొక్క నిబంధన ప్రజలుగా పరిగణించబడదు, అయితే సంఘం పూర్తిగా మరియు శాశ్వతంగా ఇశ్రాయేలును భర్తీ చేసింది. ఇశ్రాయేలు పునరుద్ధరణకు సంబంధించిన పాత నిబంధన వాగ్దానాలు ఈ వేదాంతశాస్త్రం ద్వారా "పునర్వ్యాఖ్యానించబడ్డాయి", తద్వారా సంఘం సమస్త ఆశీర్వాదాల గ్రహీతగా మారింది, అయితే జాతీయ ఇశ్రాయేలు యహువః శాపాలను మాత్రమే స్వీకరించుదానిలా మిగిలిపోయింది. చారిత్రాత్మకంగా, కాథలిక్ సంఘం ఈ వేదాంతాన్ని స్వీకరించింది మరియు విస్తృతంగా ప్రజాదరణ పొందింది. ప్రొటెస్టంట్ సంస్కర్త జాన్ కాల్విన్ దానిని తన సొంత అనుచరులలో శాశ్వతంగా కొనసాగించాడు మరియు దీనిని నేడు "సువార్తికులు" అని పిలవబడే అనేక మంది, అలాగే (ఆశ్చర్యకరంగా!) యెహోవాసాక్షులు కూడా (వారి స్వంత వ్యవస్థాపకుడు, C.T. రస్సెల్ అభిప్రాయాలకు విరుద్ధంగా) అంగీకరించారు.

ఈ భర్తీ వేదాంతశాస్త్రం రోమా ​​11 (మరియు పాత నిబంధన ప్రవచనం యొక్క సమూహం) ప్రకారం స్పష్టంగా చెల్లుబాటు కాకుండా ఉంది, ఇక్కడ "ఇశ్రాయేలు" అంటే అక్షరార్థమైన ఇశ్రాయేలు అని అర్థం మరియు యహువః ఒక దేశంగా వారి కోసం ఇప్పటికీ ప్రణాళికలు కలిగి ఉన్నాడని (22-32 వచనాలు) పౌలు చెప్పాడు. "పితరులను బట్టి ప్రియులై యున్నారు" (వచనం 28). మధ్యయుగ సంఘం బైబిలు ప్రవచనాలను “రూపకముగా” “అర్థం చేసుకునే” పద్ధతిని అవలంబించింది. ఈ విధానం నేడు చాలా సంఘాలలో కొనసాగుతోంది. రూపకం అంటే "వేరొక విషయాన్ని చెప్పడం". ఇది ఒక ఆధ్యాత్మిక విషం, ఎందుకంటే ఇది "వ్యాఖ్యానం" పేరుతో లేఖనం యొక్క వచనాన్ని రద్దు చేస్తుంది. తప్పుడు "రూపకల్పన" అనేది సత్యాన్ని వదిలించుకోవడానికి ఒక అధునాతన మార్గం!

చాలా కాలం క్రితం, అబ్రహాము సంబంధమైన విశ్వాసం గల ప్రజలు ఈ పద్ధతి లేఖనానికి విరుద్ధమని మరియు రాజ్య సువార్తపై గల విశ్వాసానికి విధ్వంసకరమని గ్రహించారు. "సువార్త యొక్క శత్రువులు" గా ఉంటూ, ఇప్పుడు కఠినమైయున్న, అంధులైన ఇశ్రాయేలు (సంఘం కాదు) గురించి ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని రాజ్య సువార్త కలిగి ఉంది. కానీ సమిష్టిగా, భవిష్యత్తులో, వారు మెస్సీయా వైపు తిరగబోతున్నారు. ఈ లోపు, ఇప్పుడు కూడా వ్యక్తిగత యూదులు యహూషువః మెస్సీయ అనుచరులతో చేరవచ్చు మరియు ఆధ్యాత్మిక “సున్నతి” గలవారిగా మారవచ్చు (ఫిలిప్పీ 3:3; గల. 6:16, ఆత్మీయ ఇశ్రాయేలు, “శరీరానుసారమైన ఇశ్రాయేలు” కాదు. 1 కొరింథీ 10:18).

జాతీయ ఇశ్రాయేలు యొక్క భవిష్యత్తు కోసం బైబిల్ పట్టుపట్టి చెప్పుదాన్ని బట్టి బైబిల్ మద్దతు ఇస్తుందని భావిస్తున్న ఏ విధానాన్నైనా తీసుకురావడానికి క్రైస్తవులైన మనం రాజకీయంగా చురుకుగా ఉండాలని కాదు. సంఘం అటువంటి పనికి పిలవబడలేదని మేము విశ్వసిస్తున్నాము, అయితే సంఘం ఈ యుగపు ప్రభుత్వాల నుండి మాత్రం వేరుగా ఉండవలసి ఉంటుంది.

కొందరు "యూదుల దేవుడు మరియు ముస్లింల దేవుడు" ఒకే దేవుడు అని సూచించే విధంగా మాట్లాడతారు. అటువంటి గుర్తింపును మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాము. యూదుల దేవుడైన యహువః విశ్వానికి నిజమైన దేవుడు. ఆయన యహూషువః ప్రభువు యొక్క దేవుడు మరియు తండ్రి. ఆయన ఇస్లాం యొక్క "దేవుడు" అల్లా కాదు. ఖురాన్ మరియు బైబిల్ చాలా భిన్నమైన పత్రాలు. బైబిల్ యొక్క యహువః తనను తాను ఇశ్రాయేలు దేవుడు అని పిలుస్తాడు. బైబిల్ యొక్క తప్పుడు వ్యాఖ్యానాలు ఈ విలువైన పుస్తకాన్ని ప్రేరేపించిన యహువః నుండి తన ప్రజలను దూరం చేయగలవు.

అయితే, మేము జాతీయ ఇశ్రాయేలు యొక్క పునరుద్ధరణను విశ్వసిస్తున్నప్పటికీ, దీనర్థం మేము ప్రస్తుత ఇశ్రాయేలు ప్రభుత్వాన్ని యహువః రాజ్యంగా చూస్తున్నామని కాదు. జియోనిజం అనేది నిజమైన విశ్వాసంతో తిరిగి సేకరించబడిన ఇశ్రాయేలు యొక్క బైబిల్ ప్రవచనం యొక్క నెరవేర్పు అని మేము నమ్మము. మనమందరం చేసినట్లుగా ఇశ్రాయేలీయులు తీవ్రమైన తప్పులు చేయరని మేము నమ్మము. ఇశ్రాయేలు ఇంకా క్రైస్తవ రక్షణ యొక్క సువార్త లేదా కొత్త నిబంధన యొక్క నీతిగా మార్చబడలేదు. పౌలు వారిని "సువార్త యొక్క శత్రువులు" అని పిలుస్తున్నాడు (రోమా 11:28). సమస్త ఇతర ప్రస్తుత ప్రభుత్వాల మాదిరిగానే ఇప్పుడు ఇశ్రాయేలు కూడా లౌకిక ప్రభుత్వం. అబ్రహామిక్ విశ్వాసంలో వారి పూర్వీకులు ఊహించినట్లుగానే, అవిశ్వాసంతో వారి చారిత్రాత్మక మాతృభూమికి తిరిగి తీసుకురాబడ్డారు.

“యాకోబు సంతతీ, తప్పక నేను మిమ్మునందరిని పోగు చేయుదును, ఇశ్రాయేలీయులలో శేషించిన వారిని తప్పక సమకూర్చుదును” (మీకా 2:12).

అయితే ఆయన యొక్క ప్రవక్తలు ప్రవచించినట్లుగా, ఆ దేశంలో యహువః వారితో వ్యవహరించాలంటే, వారు అక్కడ, ఆ దేశంలో, వారి అవిశ్వాసంలో ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. అనేక ప్రవచనాలు ఇశ్రాయేలులో ఇంకా జరగబోయే సంఘటనలకు సంబంధించినవి. భవిష్యత్తులో, గొప్ప శ్రమలకాలం తర్వాత, సామూహిక జాతీయ పశ్చాత్తాపం మరియు మెస్సీయ వైపు తిరగడం జరగాలి. "ఇశ్రాయేలు జనులందరును రక్షింపబడుదురు." (రోమా 11:26). మీకా వ్యాఖ్యానం బాగా సరిపోతుంది: “యాకోబు సంతతీ, తప్పక నేను మిమ్మునందరిని పోగు చేయుదును, ఇశ్రాయేలీయులలో శేషించిన వారిని తప్పక సమకూర్చుదును” (మీకా 2:12). చివరకు ఇశ్రాయేలు మొత్తం మార్చబడుతుంది. ఇది ప్రతి యూదుడు (అతడు యూదుడు అగుటవలన) అని అర్థం కాదు. ప్రతి ఒక్కరూ పశ్చాత్తాపపడి, యహూషువఃను మరియు అతని రాజ్య సువార్తను అంగీకరించాలి (అపొస్తలుల 8:12).

బైబిల్‌లో అనివార్యమైన, ఎదురులేని మోక్షానికి సంబంధించిన సిద్ధాంతం లేదు, రెండింతల ముందస్తు నిర్ణయం లేదు. ప్రతి మనిషి తప్పక ఎంపిక చేసుకోవాలని, మరియు సంతోషంగా అందరూ రక్షించబడాలని యహువః కోరుకుంటున్నాడు (1 తిమో. 2:4-5). ప్రతి ఒక్కరూ రక్షింపబడరు అనే వాస్తవం, మనం ఎంపిక చేసుకునే సామర్థ్యానికి సానుకూల రుజువుగా ఉంటుంది, అంటే, రక్షింపబడటానికి, సువార్త సత్యాన్ని విశ్వసించడానికి మరియు కట్టుబడి ఉండటానికి మనకు దైవికంగా ఇవ్వబడిన "స్వేచ్ఛ"ను ఉపయోగించుకోవడం (హెబ్రీ. 5:9; యోహాను 3:36; 12:44-50).


ఇది బిల్ వాచ్‌టెల్ రాసిన కథనం. WLC కథనం కాదు.

మేము అసలు వ్యాసం నుండి సమస్త అన్య నామములను మరియు తండ్రి - కుమారుడు అనే శీర్షికలను తొలగించి, వాటి స్థానాన్ని అసలు నామములతో భర్తీ చేసాము. ఇంకా, ఇక్కడ ఇవ్వబడిన లేఖనాలలో తండ్రి మరియు కుమారుని నామములను బైబిల్ యొక్క మొదటి ప్రేరేపిత రచయితలచే వ్రాయబడిన విధంగా మేము పునరుద్ధరించాము. -డబ్ల్యుఎల్‌సి బృందం.