Print

Dacă Hristos vine ”curând” unde se află, acum?

Cu aproape 2000 de ani în urmă, credincioșilor li s-a promis că Mântuitorul se va întoarce curând. Necredincioșii arată spre această profeție, aparent, neîmplinită ca fiind motivul îndoielilor lor. Citește ca să afli cum se împacă această dilemă.

îndoialăNecredincioșii se distrează batjocorând credința credincioșilor. Una dintre insultele favorite se referă la faptul că Scriptura ne învață că Mântuitorul se va întoarce ”curând”dar, au trecut 2000 de ani și, încă, nu s-a întors. Nu-I un motiv să renunți la credință. De fapt chiar această luare în derâdere a fost profetizată!

Petru avertiza: “În zilele din urmă, vor veni batjocoritori, urmând după poftele lor însuși și zicând: ”Unde se află făgăduința venirii lui? Că de când au adormit părinții noștrii, toate lucrurile rămân la fel de la începuturile creațiunii.”.’” (2 Petru 3:3-4)

Ce înseamnă”curând”?

Uneori “curând” în Scriptură se referă la evenimentele care conduc la revenirea lui Yahushua, mai de grabă decât la însăși întoarcerea lui propriu zisă. Hristos însuși, atunci când a oferit profeția combinată cu privire la distrugerea Ierusalimului și la sfârșitul lumii, a spus: ”Și voi deasemenea, când veți vedea toate aceste lucruri veți ști că sfârșitul este aproape --e chiar la uși! Adevărat, adevărat vă spun că nu va trece această generație până când se vor întâmpla toate aceste lucruri.” (Matei 24:33-34)

Când în Noul Testament este descrisă întoarcerea lui Yahushua ca fiind ”aproape” sau ”la un lat de palmă” sau ”la uși”, nu este oferit în mod necesar un cadru temporal specific al întoarcerii lui. În schimb se dă asigurarea că Mesia a venit. Viața Sa fără de păcat și moartea Sa fără pată a câștigat deja victoria, și a pus în funcțiune un proces prin care sunt cuprinși toți cei ce răspund mesajului evangheliei.

“Curând” &/sau neașteptat

Un copil promis în ”curând,” repede înseamnă o acțiune definită prin: în viitorul apropiat; să se întâmple în scurt timp. Totuși, cuvântul ”curând” în română, provine din cuvântul grecesc tachu care avea o semnificație mai amplă decât acum.

Tachu poate avea înțelesul: deodată, prin surprindere sau neașteptat. Acest sens este folosit în cuvintele de încheiere ale lui Hristos: ”Iată, Eu vin curând [tachu] și răsplata mea este cu mine, să dau fiecăruia după faptele sale.” (Apocalipsa 22:12) Cu alte cuvinte, întoarcerea lui Yahushua va fi deodată, neașteptată.

Scriitorii evanghelici au scris că nici Yahushua nu cunoaște momentul când se va întoarce. Matei 24:36 afirmă: ”Cât despre ziua și ora, nu știe nimeni, niciun om, nici îngerii din cer, ci doar Tatăl.”Dacă însuși Mântuitorul nu știa când se va întoarce, cu certitudine,El nu a putut face nicio predicție cu privire la timpul când se va întoarce!

verificând ceasul

Una dintre cele mai greșit-înțelese declarații cu privire la timpul revenirii lui Yahushua a fost făcută chiar de Hristos: ”Adevărat, vă spun, că sunt unii care stau aici care nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul Omului venind în împărăția Sa.”(Matei 16:28) Evident, fiecare dintre cei care au ascultata această declarație au murit pe rând, dar ea este încă adevărată.

Yahushua a făcut această declarație înainte de a se urca pe muntele transformării. Transfigurarea lui Yahushua, mărturisită de Petru, Iacov și Ioan, reprezenta tipul întoarcerii Sale viitoare,totuși.Petru afirmă univoc:

Pentru că noi nu ne folosim de fabule înșelătoare, când facem cunoscut în mijlocul vostru, puterea și revenirea Domnului nostru Yahushua Hristos, ci ca niște martori care am văzut slava Sa.

Pentru că el a primit de la Yah-Tatăl, slavă și onoare, când și-a făcut ascultat glasul din cer :Acesta este Fiul meu preiubit în care-Mi găsesc plăcerea. (2 Petru 1:16-17)

Noi care suntem vii și rămânem

Alt text care crează confuzie credincioșilor este acela în care Pavel pare să susțină că el va fi, încă ,în viață atunci când Yahushua se întoarce: “Pentru aceasta vă spunem prin cuvântul Domnului, că noi cei vii și rămânem până la venirea Domnului nu o vom lua înaintea celor adormiți.(1 Thessalonians 4:15)

Pavel nu declara că va trăi pâna la revenirea lui Yahushua. Ci mai degrabă, este o simplă incluziune. Pavel nu a știut dacă va trăi să vadă venirea lui Hristos sau va muri.Și în mod franc, el spunea că nu-I pasă care va fi starea lui.

Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine, a trăi este Hristos și a muri este un câștig.Dar, dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc;și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți:aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine, dar,pentru voi, este mai de trebuință să rămân în trup. (Filipeni 1:20-24)

Împărăția lui Yah la un lat de palmă

Vechiul Testament este bogat în profeții ce descriu misiunea lui Mesia. Faptele lui Yahushua au împlinit lucrarea și miracolele profetizate ale lui Mesia. Venirea Sa reprezenta tipul. S-au împlinit într-o proporție limitată, acele profeții care ajungeau până la revenirea sa, când împărăția lui Yahuwah va fi așezată pe pământ.

Împărăția lui Yah cere ca să existe un rege uman pe tronul lui David. ”Și va domni peste casa lui Iacov pe vecie; și împărăția sa nu va avea sfârșit.”(Luca 1:33)Această cerință s-a împlinit prin miraculoasa naștere a Mântuitorului. Certitudinea împărăției lui Yah a fost săpată în stâncă. După cum raportează Matei: ”Din momentul Acela,Yahushua a început să predice,și zicea: Pocăiți-vă :căci împărăția cerurilor este aproape.”El era cel ce sta pe tronul lui David!

Împărăția Sa, din timpul acela, era o împărăție spirituală, dar tipul își va întâlni antitipul după ce el se va întoarce când pământul se va înoi și Noul Ierusalim va coborâ pe pământ și va fi locuința veșnică a celor răscumpărați de Mântuitorul.

Trebuie să ne aducem aminte că revenirea lui Yahushua este la fel de aproape ca momentul morții. În fiecare zi, mii de oameni se scoală și pleacă la muncă, evident că un atac de cord, un accident de mașină sau o mișcare greșită le poate curma viața.

Pentru fiecare dintre noi, revenirea Mântuitorului este la fel de aproape ca și ultima suflare. Următorul moment conștient trezirii noastre va fi învierea la revenirea Lui. Accept mântuirea Lui, astăzi. Atunci, chiar dacă murim sau trăim ca să fim martori venirii lui Yahushua, noi vom fi în pace cu Yah.

rugându-se pe plajă