Print

Diferențele dintre Yahuwah și Yahushua

Acesta este un articol non-WLC. Atunci când folosim resurse de la autori externi, publicăm numai conținutul care este 100% în armonie cu Biblia și convingerile biblice actuale ale WLC. Deci, astfel de articole pot fi tratate ca și cum ar proveni direct de la WLC. Am fost foarte binecuvântați de slujirea multor slujitori ai lui Yahuwah. Dar nu îi sfătuim pe membrii noștri să exploreze alte lucrări ale acestor autori. Astfel de lucrări, le-am exclus din publicații deoarece conțin erori. Din păcate, încă nu am găsit un minister care să nu conțină erori. Dacă sunteți șocat de un conținut publicat non-WLC [articole / episoade], țineți cont de Proverbe 4:18. Înțelegerea noastră despre adevărul Său evoluează, pe măsură ce mai multă lumină este aruncată pe calea noastră. Prețuim adevărul mai mult decât viața și îl căutăm oriunde ar putea fi găsit.

Diferențele dintre Yahuwah și Yahushua

YAHUWAH este nemuritor — Yahushua, Fiul lui Yahuwah, a murit

1 Timotei 1:17 A Împăratului veşniciilor, a nemuritorului, nevăzutului şi singurului Yahuwah să fie onoarea şi slava, în vecii vecilor! Amin.

1 Corinteni 15:3 Yahushua a murit pentru păcatele noastre, potrivit Scripturilor

Romani 5:10 Am fost împăcaţi cu Yahuwah prin moartea Fiului Său.

Yahuwah este independent— Yahushua este dependent DE Yahuwah

Fapte 2:36 Să ştie bine deci toată casa lui Israel, că Yahuwah L-a făcut Domn şi Cristos pe acest Yahushua pe Care L-aţi răstignit voi!

Fapte 5:31 Pe El, Yahuwah L-a înălţat la dreapta Sa, ca Prinţ şi Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăinţă şi iertare de păcate!

Fapte 2:33 Aşadar, fiind înălţat la dreapta lui Yahuwah şi primind de la Tatăl promisiunea Duhului Sfânt, El a turnat ceea ce vedeţi şi auziţi.

Ioan 17:2 de vreme ce I-ai dat autoritate peste orice făptură, ca să le dea viaţă veşnică tuturor celor pe care I i-ai dat Tu.

Ioan 5:27 şi I-a dat autoritate să facă judecată, pentru că este Fiul Omului.

Romani 2:16 Acest lucru se va vedea în ziua în care, potrivit Evangheliei mele, Yahuwah, prin Yahushua Cristos, va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor.

2 Corinteni 13:4 Pentru că a fost răstignit în slăbiciune, dar trăieşte prin puterea lui Yahuwah. Noi suntem slabi în El, dar trăim împreună cu El, prin puterea lui Yahuwah, pentru voi.

Ioan 5:22 Căci Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata I-a dat-o Fiului.

Yahuwah este etern — Yahushua este zămislit (=adus în existență)

Galateni 4:4 Dar, la împlinirea vremii, Yahuwah Şi-a trimis Fiul, născut din femeie, născut sub Lege.

Matei 1:1 Cartea genealogiei lui Yahushua Cristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.

Luca 1:31 Iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un Fiu, Căruia Îi vei pune numele Yahushua.

Luca 1:32 El va fi mare şi va fi numit „Fiul Celui Preaînalt“, iar Domnul Yahuwah Îi va da tronul strămoşului Său, David.

Fapte 17:31 “pentru că a stabilit o zi în care urmează să judece lumea cu dreptate, prin Omul pe Care L-a desemnat pentru aceasta, dovedindu-le tuturor acest lucru prin faptul că L-a înviat dintre cei morţi!“

1 Ioan 5:1 Oricine crede că Yahushua este Cristosul este născut din Yahuwah şi oricine iubeşte pe Cel Ce l-a născut iubeşte şi pe cel născut din El.

YAHUWAH este invizibil — Yahushua este vizibil

Ioan 1:18 Nimeni nu L-a văzut vreodată pe Yahuwah. Singurul născut, El Însuşi Yahuwah, Cel Care este în sânul Tatălui, El L-a făcut cunoscut.

1 Timotei 1:17 A Împăratului veşniciilor, a nemuritorului, nevăzutului şi singurului Yahuwah să fie onoarea şi slava, în vecii vecilor! Amin

Ioan 17:3 Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Yahuwah adevărat, şi pe Yahushua Cristos, pe Care L-ai trimis Tu.

YAHUWAH este sfânt — Yahushua a luat forma păcatului pentru noi

1 Petru 1:15-16 aşa cum Cel Ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră, deoarece este scris: „Fiţi sfinţi, pentru că Eu sunt sfânt!“

Levitic 11:44 Eu sunt Yahuwah, Elohimul vostru! Sfinţiţi-vă şi fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt.

2 Corinteni 5:21 El, pentru noi, L-a făcut păcat pe Cel Ce n-a cunoscut păcatul, pentru ca, în El, să devenim dreptatea lui Yahuwah.

Yahuwah este atotștiutor— Yahushua nu este.

Iov 21:22 Îl va învăţa cineva pe Yahuwah cunoştinţa, pe El, Cel Care judecă pe cei înălţaţi?

Psalmii 147:4 El socoteşte numărul stelelor şi le cheamă pe nume pe toate.

Fapte 1:7 El le-a răspuns – “Nu este treaba voastră să cunoaşteţi vremurile sau momentele pe care Tatăl le-a aşezat prin propria Sa autoritate.”

Marcu 13:32 “ Dar despre ziua sau ora aceea nu ştie nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.”

Marcu 5:31 Ucenicii I-au zis: – Vezi că mulţimea se îmbulzeşte în Tine şi mai întrebi: „Cine M-a atins?“(Yahushua nu știa cine l-a atins, Luca 8:45)

Luca 2:40 Copilul creştea, se întărea şi era umplut cu înţelepciune, iar harul lui Yahuwah era peste El.

Luca 2:52 Yahushua creştea în înţelepciune, în statură şi Îi era tot mai plăcut lui Yahuwah şi oamenilor.

Yahushua este un om — YAHUWAH însă, nu.

Numeri 23:19 Yahuwah nu este un om ca să mintă, nici un fiu de om ca să-I pară rău. Vorbeşte El oare fără să înfăptuiască? Promite El oare fără să împlinească?

Iacov 1:17 Orice dăruire generoasă şi orice dar desăvârşit este de sus, coborând de la Tatăl luminilor, la Care nu există schimbare sau umbră din pricina mutării.

Luca 4:4 Însă Isus i-a răspuns: – Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, (ci cu orice cuvânt de la Yahuwah!)”

Fapte 2:22 “Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea: pe Isus din Nazaret, bărbat adeverit de Yahuwah înaintea voastră prin faptele puternice, minunile şi semnele pe care Yahuwah le-a făcut prin El în mijlocul vostru, după cum voi înşivă ştiţi.”

Luca 4:18 “Duhul lui Yahuwah este peste Mine, căci El M-a uns ca să aduc celor sărmani vestea bună El M-a trimis să vestesc celor captivi eliberarea şi orbilor – căpătarea vederii să-i eliberez pe cei asupriţi.”

Fapte 10:38 cum Yahuwah L-a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Yahushua din Nazaret, Care mergea pretutindeni, făcând bine şi vindecându-i pe toţi cei ce erau asupriţi de diavolul, căci Yahuwah era cu El.

Matei 12:18 “Iată-L pe Slujitorul Meu, pe Care L-am ales, Preaiubitul Meu, în Care sufletul Meu Își găsește plăcerea! Voi pune Duhul Meu peste El, iar El le va vesti neamurilor dreptatea.”

1 Timotei 2:5 Căci este un singur Yahuwah şi un singur Mijlocitor între Yahuwah şi oameni: Omul Cristos Yahushua.

Yahushua se roagă lui YAHUWAH, Tatăl Său.

Matei 27:46 Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eli, Eli, lema sabactani?“care înseamnă „Elohimul Meu, Elohimul Meu, de ce M-ai părăsit?”

Matei 6:9 “ Iată deci cum trebuie să vă rugaţi: «Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se Numele Tău.

Marcu 12:29 Isus i-a răspuns: – Cea dintâi poruncă este: „Ascultă, Israele! Domnul, Eloahul nostru, este singurul Domn.”

YAHUWAH nu poate fii ispitit — Yahushua este ispitit

Iacov 1:13 Nimeni, când este ispitit, să nu zică: „Sunt ispitit de Yahuwah!“ Căci Yahuwah nu poate fi ispitit de rău şi El nu ispiteşte pe nimeni.

Luca 4:1-2 Plin de Duhul Sfânt, Yahushua S-a întors de la Iordan şi a fost dus de Duhul în pustie, fiind ispitit de diavol timp de patruzeci de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea, iar la sfârşitul lor a flămânzit.

YAHUWAH este atotputernic — Yahushua este fiul lui YAHUWAH, servitor, trimis, numit, uns, ratificat, profer, preot, și regele tronului lui David.

Ioan 20:21 Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! Aşa cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi!“

1 Corinteni 15:20-28 Dar Cristos a fost înviat din morţi, El fiind primul rod dintre cei care au adormit. Întrucât moartea a venit printr-un om, învierea morţilor a venit tot printr-un Om. Aşa cum în Adam toţi mor, la fel, în Cristos, toţi vor fi înviaţi, însă fiecare la rândul lui; primul rod este Cristos, apoi, la venirea Lui, cei ai lui Cristos. Apoi va veni sfârşitul, când El îi va încredinţa Împărăţia lui Yahuwah, Tatăl, după ce va fi distrus orice conducător, orice autoritate şi orice putere. Căci El trebuie să domnească până când îi va pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale. Ultimul vrăjmaş care va fi distrus va fi moartea. Căci El „I-a pus totul sub picioare“. Dar când se spune că toate I-au fost supuse, este evident că aceasta nu-L include pe Cel Ce I le-a supus pe toate. Când toate lucrurile Îi vor fi fost supuse, atunci Însuşi Fiul I Se va supune Celui Ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Yahuwah să fie totul în toţi.

YAHUWAH nu are un Elohim — Yahushua are un Elohim

2 Corinteni 11:31 Elohim şi Tatăl Domnului Yahushua, Care este binecuvântat în veci, ştie că nu mint.

Efeseni 1:3 Binecuvântat să fie Elohimul şi Tatăl Domnului nostru Yahushua, Care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cereşti, în Cristos!

Efeseni 4:6 un Elohim şi Tată al tuturor, Care este deasupra tuturor, prin toţi şi în toţi.

1 Petru 1:3 Binecuvântat să fie Yahuwah, Tatăl Domnului nostru Yahushua, Care, după marea Lui îndurare, ne-a născut din nou la o nădejde vie, prin învierea lui Yahushua din morţi.

Ioan 20:17 Yahushua i-a zis: – Nu Mă ţine, pentru că încă nu M-am suit la Tatăl! Du-te însă la fraţii Mei şi spune-le: „Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Elohimul Meu şi Elohimul vostru!“
 


Acest articol non-WLC a fost scris de Nelvan Evans.

Am scos din articolul original toate numele și titlurile păgâne ale Tatălui și Fiului și le-am înlocuit cu numele originale. În plus, am restaurat în Scripturi citate numele Tatălui și Fiului, așa cum au fost scrise inițial de autorii inspirați ai Bibliei. - Echipa WLC