Print

Dincolo de Rațiune

Acesta este un articol non-WLC. Atunci când folosim resurse de la autori externi, publicăm numai conținutul care este 100% în armonie cu Biblia și convingerile biblice actuale ale WLC. Deci, astfel de articole pot fi tratate ca și cum ar proveni direct de la WLC. Am fost foarte binecuvântați de slujirea multor slujitori ai lui Yahuwah. Dar nu îi sfătuim pe membrii noștri să exploreze alte lucrări ale acestor autori. Astfel de lucrări, le-am exclus din publicații deoarece conțin erori. Din păcate, încă nu am găsit un minister care să nu conțină erori. Dacă sunteți șocat de un conținut publicat non-WLC [articole / episoade], țineți cont de Proverbe 4:18. Înțelegerea noastră despre adevărul Său evoluează, pe măsură ce mai multă lumină este aruncată pe calea noastră. Prețuim adevărul mai mult decât viața și îl căutăm oriunde ar putea fi găsit.

Dincolo de Rațiune

Este dincolo de rațiunea dată de Yahuwah și dincolo de descoperirea biblică, oferită nouă astăzi într-un limbaj logic, să-ți încredințezi inteligența și fidelitatea față de o propoziție care nu poate fi descrisă cu o gramatică normală și care încalcă logica. Să te predai prostiei logice este semnul distinctiv al înșelăciunii, așa cum a trăit-o Eva. Mă refer la propunerea că Yahuwah este unul și trei în același timp. Dacă Tatăl este Yahuwah și Yahushua este și Yahuwah care înseamnă doi Yahuwah. Dar Biblia afirmă că există un singur Yahuwah.

Odată ce acceptăm o propoziție care desființează legile limbajului, noi suspendăm în mod automat funcțiile critice ale mentalului nostru și ca efect anihilăm capacitatea noastră de a gândi logic care ne a fost data de Yahuwah. Aceasta în schimb ne permite să citim, să discutăm și să ne imaginăm că putem rezolva conflictul ideilor în timp ce credem, de fapt,un nonsense deplin. Și așa cum Peter Berger observa înțelept: “Capacitatea oamenilor de a accepta nonsensuri evidente crește, mai de grabă de cât să descrească, cu educația avansată.” Această tendință ciudată, cred că vine făcând ceea ce Yahushua ne avertizatsă nu facem— să oferim altor personae o atitudine de venerație intelectuală nejustificată. Fiind “fascinați” arătăm cât de leneșă este mintea noastră sau cât de mare ne este temerea de a fi considerați diferiți. Adesea teama de represalii sau respingere schilodește integritatea noastră intelectuală. Voltaire (1751) remarca, “Este periculos să fii corect în problemele în care autoritățile stabilite sunt greșite”.

femeie frustrate

Uneori există un fel de mister care ne copleșește și ne stăpânește. În ce privește doctrina Trinității, Tertulian, un teolog și moralist creștin timpuriu (150-c.225), spunea: “Eu cred pentru că este absurd.” Mai târziu mintea strălucitoare a lui Isaac Newton ne a oferit acest comentariuasupra Trinității: “Rasa umană se prosternează în fața misterelor, și The human race is prone to mysteries, și nu deține nimic atât de sfânt și perfect ca ceea ce nu poate fi înțeles.” El a continuat să spună că el a optat pentru interpetrarea biblică, care “fără încordare reduce lucrurile la cea mai mare simplicitate… Adevărul este întotdeauna găsit în simplicitate, și nu în lucrurile complicate și confuze.”

Comentatorul britanic, înțelept Henry Alford, vorbind despre raportul lui Luca că Maria nu și-a consumat căsătoria decât după ce l-a născut pe întâiul său născut, nota cum prejudecățile și preconcepțiile ar putea bloca înțelegerea cititorului a ceea ce este evident: “Impresia la prima vedere a cititorului (Mat. 1:25) este cu certitudine că ‘Iosif nu a cunoscut-o până...’ a fost limitat la perioada de timp menționată aici… Nu există nimic în scriptură care să dea la o parte această impresie… În ansamblu, mi se pare că nimeni nu s-ar fi gândit vreodată să interpreteze versetul altfel decât în sensul său prima facie, decât să-l oblige în conformitate cu o noțiune preconcepută a perpetuității virginității Mariei.” Un milliard de romano-catolici au fost convinși să sucească acest fapt evident și să creadă în perpetualitatea virginității și chiar a stării fără de păcat a Mariei.

ce măi!Trebuie să luăm aminte că nimeni nu ar putea înțelege greșit Ioan 17:3, “Tu, Tată,[ești] singurul și adevăratul Yahuwah” până când conceptul Trinității a intervenit să distrugă cadrul, logica și limbajul.

Zelul unora arătat de dragul doctrine i-a dus să recunoască că nu pot să explice, este uimitor. Apologetul trinitarian Millard Erickson citează: “Încearcă s-o înțelegi [ Trinitatea] și îți vei pierde mintea.” În contrast apostolul Pavel asigura pe Timotei că “Yahuwah nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de iubire și de minte sănătoasă” (2 Tim. 1:7). Și, Petru a spus că Yahuwah ne a daruit “ toate lucrurile necesare pentru viaţă şi evlavie, prin cunoaşterea Celui Ce ne-a chemat prin slava şi virtutea Lui.” (2 Petru. 1:3). Moise ne asigură că “Lucrurile ascunse sunt ale lui Yahuwah, Dumnezeul nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre şi ale urmaşilor noştri pentru totdeauna, ca să împlinim toate cuvintele acestei Legi.” (Deut. 29:29). Trebuie să decidem dacă doctrina noastră este “revelată” într-adevăr sau dacă este o construcție complicată bazată pe tradiția post-biblică.

Probabil, așa cum a făcut Pavel pe Câmpul lui Marte, am putea folosi anumite filozofii seculare pentru a ne susține punctul nostru de vedere. Arthur Schopenhauer spunea, “Nu există o opinie, oricât de absurdă, pe care oamenii să nu o îmbrățișeze imediat ce au fost convinși că este în general adoptată.” Winston Churchill observa că “Cei mai mulți oameni, în anumite momente din viața lor, când dau peste adevăr. Cei mai mulți sar peste el, se disculpă și se grăbesc să-și facă treaba de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic .” George Orwell spunea, “Acum ne-am scufundat atât de adânc încât reformularea evidenței este prima datorie a oamenilor inteligenți.” Orwell spunea “evident” not “obtuz.”

Scopul acestui mic articol este să ne reamintească că avem nevoie să evaluăm ceea ce considerăm ca fiind adevăr, și asemenea lui Isaac Newton care ne spune să citim Scriptura, “fără a vă forța, reduceți lucrurile la cea mai mare simplitate ... Adevărul se găsește întotdeauna în simplitate și nu în multiplicitatea și în confuzia lucrurilor.”Dacă profeții, Yahushua sau Apostolii n-au menționat, niciodată despre Trinitate, cum ar putea fi atât de importantă? Ar putea ca scriitorii bibliei, citind numele lui Yahuwah de 11,000 de ori, să creadă în tr-un Yhuwah triunic când în toate aceste 11,000 aparițiiale lui “Yahuwah” nu are niciodată sensul de Yahuwah triunic?

Astăzi, cei mai mulți se țin cu tenacitate de doctrinele cu proveniență îndoielnică, deoarece sunt susținute în mod constant și uneori amenințător de la amvon, de elita academică, sau sfințite de istorie și de anumite nume celebre. Puțin fac asemenea nobililor bereeni. Își iau timp să gândească și “cercetau scripturile zilnic să vadă dacă ceea ce li se spunea era așa” (Fapte17:11). “Din această cauză,” Luca adaugă, “ei au devenit credincioși adevărați” (17:12). El a comandat și recomandat felul lor de aborda adevărul.

bărbat architect

Astăzi, mulți pun sub semnul întrebării autoritatea celor ce afirmă că dețin “cunoștințe speciale.” Teologi eminenți și coservatori au descoperit erorile doctrinale ce au constituit miezul ortodoxiei timp de 1600 de ani. Oamenii care doresc “să cunoască pe Dumnezeul lor” au nevoie să ofere atenție și timp unei examinări în rugăciune, asupra a ceea ce gândesc și cred. Dacă în acest proces există o epavă a „credinței” anterioare, așa cum este cu siguranță foarte posibil, va exista o mare nevoie de învățătură biblică solidă pentru a reconstrui o credință autentică înlocuind îndoctrinarea de care am suferit cu toții.

Când descoperim că am crezut într-o convenție care nu a fost nici biblică și nici adevărată, ne-am putea simți devastați. Aceia care prin harul lui Yahuwah înțeleg mai bine, trebuie să-și pregătească inimile în slujirea pentru cei cu inimile zdrobite. Cei care au iubit teologia, școala și tradiția Bisericii mai mult decât adevărul revelației lui Yahuwah în Scriptură și care nu concep că pot să greșească, trebuie să-și reexamineze drastic credința lor. Bine zis, când un om care a fost onest în greșeală aude adevărul renunță fie la a fi greșit fie la a fi cinstit. Aceasta este alegerea celor care examinează onest crezul lui Yahushua în comparație cu Trinitatea. “Binecuvântat fie Yahuwah, Tatăl Domnului nostru Yahushua Hristos, care în mila sa cea mare ne născut din nou în speranța vie a învierii lui Yahushua Hristos din morți, pentru a primi o moștenire moștenirea incoruptibilă și neîntinată...păstrată în ceruri pentru voi” (1 Pet. 1:3-4). Un Dumnezeu, Tatăl. Un om Mesia și o Evanghelie a Împărăției.

Prețioasa moștenire a Împărăției va fi a noastră când Yahushua va reveni să ne ofere nemurire și o Împărăție mondială pe pământul refăcut. În Yahushua’ fiecare minte evreiască, toate marile lucrări sunt planificate în ceruri de YahuwahEle vor fi descoperite în viitor pe pământ, odată cu venirea lui Mesia pe tronul Israelului. Această făgăduință este lucid de simplă și clară în Matei 19:28. Apostolii care au fost instruiți de Yahushua și au înțeles pe deplin Împărăția (Mat. 13:51; cp. Fapt 1:3; Mat. 5:5; Rom. 4:13; Rev. 5:10) au pus o “ultimă întrebare” în Fapte 1:6: “Doamne, în timpul acesta vei aseza Împărăția lui Israel?” Ei erau nerăbdători să vadă destinul lor creștin în Împărăția ce urma să vină.

Toate acestea sunt șocante pentru care s-au hrănit cu idea că “cerurile” sunt o locație vagă pentru sufletele fără trup după ce mor. De ce nu schimbăm întregul limbaj despre “ceruri” pentru Împărăția lui Yahuwah ce va veni?Și de ce nu îmbrățișăm crezul lui Yahushua că Domnul Yahuwah este singurul Domn (Marcu 12:29), și cu certitudine nu două sau trei persoane.


Acest articol non-WLC a fost scris de Keith Relf.

Am scos din articolul original toate numele și titlurile păgâne ale Tatălui și ale Fiului și le-am înlocuit cu numele date originale. Mai mult, în Scripturi am redat numele Tatălui și Fiului, așa cum au fost scrise inițial de autorii inspirați ai Bibliei. -Echipa WLC