Print

Dovezi Că Yahushua Nu Există În Proverbe 8

Acesta este un articol non-WLC. Când folosim resurse de la autori externi, publicăm doar conținutul care este 100% în armonie cu Biblia și credințele biblice actuale ale WLC. Astfel de articole pot fi tratate ca și cum ar veni direct din WLC. Am fost foarte binecuvântați de slujirea multor slujitori ai lui Yahuwah. Dar nu îi sfătuim pe membrii noștri să exploreze alte lucrări ale acestor autori. Astfel de lucrări, le-am exclus din publicații deoarece conțin erori. Din păcate, încă nu am găsit o lucrare fără erori. Dacă ești șocat de un conținut [articole/episoade] care nu este publicat în WLC, ține cont de Proverbele 4:18. Înțelegerea noastră a adevărului Său evoluează, pe măsură ce se aruncă mai multă lumină pe calea noastră. Prețuim adevărul mai mult decât viața și îl căutăm oriunde poate fi găsit.

Aproape întreaga mea viață am trăit cu ideia pre-existenței lui Yahushua în Proverbe 8:22-31 care ar putea fi folosit ca dovadă. Acum opt ani mi s-a prezentat informația că Proverbe 8:22-31 ar putea fi înteles diferit, că “înțelepciunea”despre care se vorbește acolo nu reprezintă personificarea unei ființei spirituale pre-umane (născut mai târziu ca Yahushua) care a acționat ca agent creator sau creator în procesul creațiunii din Geneza 1; ba chiar “Înțelepciunea” a fost personificată print-o femeie. Așa că nu l-am mai folosit deloc ca pe o dovadă textuală a pre-existenței lui Yahushua. Pe atunci descopeream că existau grupuri mici de creștini care aveau crezuri diverse asupra unor subiecte biblice diferite, dar care înțelegeau cu toții că “Înțelepciunea” din Proverbe 8:22-31 este o personificare și că niciodată nu poate fi aplicată lui Yahushua ca persoană pre-existentă, altfel spus, — el nu are o existență pre-umană.

Dar nu este adevărat că 1 Corinteni 1:24, 30 și Coloseni 2:3 indică că trebuie să interpretăm Proverbe 8:22-31 ca o a referință a lui Yahushua pre-existent care acționează în timpul creațiunii din Geneza?

Aceste texte spun: “Hristos puterea lui Yahuwah și înțelepciunea lui Yahuwah...Și datorită lui voi sunteți în Hristos Yahushua, care a devenit pentru noi înțelepciunea lui Yahuwah, neprihănire și sfințire și înviere” (1 Cor. 1:24, 30); și Hristos “în care sunt ascunse toate comorile științei și înțelepciunii” (Col. 2:3). Aceste versete sună ca și cum Pavel ar face o legătură între Yahushua și “înțelepciunea” din Proverbe 8, nu-i așa?

Dar un gând mic ne dă înapoi de la această concluzie. De exemplu 1 Corinteni 1:30 spune deasemenea că Yahushua devine “neprihănire și sfințire.” Așa că ne așteptăm să concluzionăm că oricine găsește aceste cuvinte în Scriptură să înțeleagă că aceste cuvinte se referă la Yahushua? Greu! Așa că acest lucru ar trebui să fie adevărat și pentru cuvântul înțelepciune.Nu ne vom gândi în mod automat că ori de câte ori vedem cuvântul “înțelepciune” în Scriptură, acesta trebuie să însemne Yahushua. Mai mult, evangheliile sinoptice în Luca 11:49/Matei 23:34 ne arată că înțelepciunea lui Yahuwah nu este o a doua persoană ci Însuși Yahuwah. Luca ne spune că “înțelepciunea lui Yahuwah a zis, ‘Eu le voi trimite profeți’” (Luca 11:49). Totuși, paralela din Matei spune, “De aceea Eu [Yahuwah] vă voi trimite profeți” (Mat. 23:34).

În plus, am cumpărat de curând The New American Commentary, Volumul 14 depre Proverbe și am descoperit chiar mai multe motive de ce să nu folosim 1 Corinthians 1:24, 30 pentru a interpreta Înțelepciunea din Proverbe 8:22-31 ca fiind Yahushua pre-human. Se afirmă aici:

“Probabil că cel mai puternic argument în a spune că Proverbe 8 reprezintă portretul vechi testamental al lui Hristos îl reprezintă 1Corinteni 1:24, unde Pavel îl numește pe Hristos: the, ‘Înțelepciunea lui Yahuwah.’La o examinare aprofundată al acestui text, totuși descoperim că descrierea lui Pavel despre Hristos nu face aluzie la Proverbe 8 și nu există nici o bază ca să intrepretăm în acest fel cartea proverbelor.

“În primul rând, scopul lui Pavel În 1 Cor. 1:24 nu este de a puncta asupra textelor din Vechiul Testament care fac trimitere la Hristos ci trimite la suferința crucii. În particular el dă replică ofensei create atunci când a proclamat că Yahushua cel crucificat este Fiul lui Yahuwah și Mântuitorul Lumii. Pentru greci acest lucru o nebunie. Când el spune că Hristos este înțelepciunea lui Yahuwah, el înțelege în mod funcțional că Hristos crucificat reprezintă profunda cale a salvării în ciuda a ceea ce crede omul despre aceasta. El numește, deasemenea, pe Hristos, Puterea lui Yahuwah în același vers ca răspuns iudeilor care îl așteptau pe Mesia să vină în slavă și biruitor.

“În al doilea rând, nu este corect să luam comentariul lui Pavel și să-i dăm o interpretare textului din Vechiul Testament despre care Pavel nu a făcut nici o aluzie. Similar, nimeni nu trebuie să ia un text care descrie puterea lui Yahuwah (e.g., Ps. 78:4 ff) și să afirme că reprezintă descrierea lui Hristos conform cu 1 Cor. 1:24. E ca și cum am lua 1 Ioan 4:8 (“Yahuwah este dragoste”) și pe această bază am conchide că 1 Cor. 13 reprezintă descrierea lui Yahuwah” (p. 112).

Înainte de a citi acest comentariu am realizat Yahushua nu s-ar putea lega de Proverbe 8 deoarece Luca ne spune că Yahushua “creștea în înțelepciune” (Luke 2:52). Cu greu putem concepe pe cineva care are întreaga înțelepciune a lui Yahuwah așa încât să creieze universul și așa că Proverbe 8 nu poate avea în vedere pe el.

Dar ce a fost chemat la existență, de fapt, în versetele 22-24 din Proverbe 8 când vorbește despre “Înțelepciune”? Desigur,Yahuwah a avut întotdeauna cu sine propria înțelepciune cu sine, așa că ea a existat mereu! Absolut! Clar Yahuwah a avut întotdeauna înțelepciune.Atunci cum să înțelegem “Înțelepciunea” când zice: “Yahuwah m-a creat ca cea dintâi dintre căile Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui. Eu am fost desemnată din veşnicie, de la început, înainte de a fi pământul. Eu am fost născută când nu erau oceanele,când nu erau izvoare încărcate cu apă.”? Din nou The New American Commentary este de ajutor:

“În final, Femeia Înțelepciune din Proverbe 8 nu personifică un atribut al lui Yahuwah dar personifică un atribut al creațiunii. Ea este o personificare a structurii, planului și raționalitatea puse de Yahuwah la construirea lumii. Ea este creată de Yahuwah și reprezintă fundamental un atribut al universului lui Yahuwah” (p. 113).

Așa că înțelepciunea descrisă în Proverbe 8 reprezintă scopul și planul creativ al lui Yahuwah i.e. “Cuvântul” său lucrând în creațiune și care într-un anumit timp particular în vechime, i.e. a fost “adus la iveală.” În nici un caz, Yahushua nu a fost“adus la iveală” până la nașterea sa din Maria. De aceea, Yahushua nu reprezintă imaginea înțelepciuni din Proverbe 8.

Cine a produs creațiunea Genezei conform cu Proverbe? Nu trebuie să căutăm prea departe răspunsul, este chiar în pasajul din Proverbe 8 unde aflăm că Yahuwah Însuși a produs creațiunea din Geneza. Conform cu versetele 26-29 :“Când El [Yahuwah]nu făcuse pământul, încă...Când EL așezat cerurile...Când El scris on cerc pe fața adâncului. Când El face ferm cerul de deasupra...El a așezat temeliile pământului”.

Acesta este contextul și înțelegerea proprie al limbajului folosit Proverbe, personificare, care ajută la înțelegerea corectă a acestui pasaj care nu vorbește despre o persoană literală.


Acesta este un articol non-WLC scris de Ray Faircloth.

Am scos din articolul original toate numele și titlurile păgâne ale Tatălui și Fiului și le-am înlocuit cu prenumele originale. În plus, am restaurat în Scripturi citate numele Tatălui și Fiului, așa cum au fost scrise inițial de autorii inspirați ai Bibliei. - Echipa WLC