Print

క్రైస్తవులు షేమా ప్రార్థనలో త్రిత్వ సిద్ధాంతాన్ని కనుగొన్నారా?

ఇది WLC యేతర వ్యాసం. బయటి రచయితల వనరులను ఉపయోగించినప్పుడు, బైబిలుకు మరియు డబ్ల్యుఎల్‌సి ప్రస్తుత నమ్మకాలకు 100% అనుగుణంగా ఉండెనని భావించిన వాటిని మాత్రమే మేము ప్రచురిస్తాము. కాబట్టి అలాంటి వ్యాసాలను డబ్ల్యుఎల్‌సి నుండి నేరుగా వచ్చినట్లుగా పరిగణించవచ్చు. యహువః యొక్క అనేక మంది సేవకుల పరిచర్య ద్వారా మేము ఎంతగానో ఆశీర్వదించబడ్డాము. అయితే ఈ రచయితల యొక్క ఇతర రచనలను అన్వేషించమని మేము మా సభ్యులకు సలహా ఇవ్వము. అటువంటి రచనలు, లోపాలను కలిగి ఉన్నందున మేము వాటిని ప్రచురణల నుండి మినహాయించాము. విచారకరంగా, లోపం లేని మంత్రిత్వ శాఖను మనం ఇంకనూ కనుగొనలేదు. డబ్ల్యుఎల్‌సి వి కాని కొన్ని ప్రచురించబడిన వ్యాసాలు / ఎపిసోడ్లు చూసి మీరు దిగ్బ్రాంతి చెందినచో, సామెతలు 4:18 జ్ఞాపకం చేసుకోండి. మన మార్గంలో మరింత కాంతి వెలువడు కొద్దీ ఆయన సత్యాన్ని గూర్చిన మన అవగాహన అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది. మేము సత్యాన్ని ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ఆదరిస్తాము మరియు అది దొరికిన చోటు ఏదైనా అక్కడ వెతుకుతాము.

క్రైస్తవులు షేమా ప్రార్థనలో త్రిత్వ సిద్ధాంతాన్ని కనుగొన్నారా?

రబ్బీ టోవియా సింగర్ నుండి

ప్రశ్న:

"నేను మత మార్పిడి ప్రక్రియను ప్రారంభించబోతున్నాను. నా బాయ్‌ఫ్రెండ్ యూదుడు మరియు పెళ్లికి ముందే నేను మతం మారాలనుకుంటున్నాను. ఇది నాకు మంచి మార్గంగా మరియు నా పిల్లలను పెంచాలనుకున్న మార్గంగా నేను చాలా సంవత్సరాలుగా నమ్ముతున్నాను."

ఒక తిరిగి-జన్మించిన నా యొక్క క్రైస్తవ స్నేహితురాలు వచ్చే వారాంతంలో నన్ను దర్శించడానికి వస్తుంది. ఆమె మెస్సియానిక్ జుడాయిజంలో చాలా నిమగ్నమై ఉంది (తాను అన్యురాలు అయినప్పటికీ) మరియు ఆమె నాతో చాలా మాట్లాడబోతోందని నాకు తెలుసు. నేను ఆమెకు తెలివిగా సమాధానం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఆమె నాపై సంధించబోయేది నాకు ఖచ్చితంగా తెలుసు మరియు దానికి సమాధానం విషయంలో నాకు కొంత సహాయం కావాలి. వాగ్దానం చేయబడిన భూమి యొక్క కొన్ని ఫలాలను వారు తిరిగి కొనుగోలు చేయుటకు సంబంధించిన బైబిల్‌లోని కాలం (అది ఎక్కడ ఉందో గుర్తులేదు) గురించి ఆమె మాట్లాడబోతోంది. వారు "ఎహాద్" ద్రాక్షను కొనుగోలు చేశారని స్పష్టంగా చెప్పబడింది. “ఎహాద్” అనే పదం "ఒక్కటి" ని సూచిస్తున్నప్పటికీ, అది ద్రాక్ష గుత్తి గురించి మాట్లాడుతోంది. కాబట్టి, మనం “అదోనై ఎహాద్” గురించి మాట్లాడేటప్పుడు, మనం ఒకరిలో ముగ్గురు దేవుళ్ళ గురించి మాట్లాడవచ్చు.

వీటిలో ఏదీ నిజం కాదు, కానీ నేను వీటన్నింటి గురించి బాగా ఆలోచించాలనుకుంటున్నాను. దయచేసి మీరు వీలైనంత త్వరగా సహాయం చేస్తారా. (ఆమె వచ్చే వారాంతంలో వస్తుంది!)

జవాబు:

మీరు ఈ ప్రశ్న అడిగినందుకు నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను; మీ గందరగోళాన్ని చూసి మా యూదు పాఠకులు చాలా మంది ఆశ్చర్యపడుదురని నేను ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాను. త్రిత్వ సిద్ధాంతాన్ని నిరూపించడానికి మిషనరీలు తన ప్రతిష్టాత్మకమైన జాతీయ విశ్వాసాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారని తెలుసుకున్నప్పుడు ఒక యూదుని యొక్క ఆశ్చర్యకరమైన ప్రతిచర్యను ఊహించండి, "ఇశ్రాయేలూ, వినుము, మన ఎలోహీమ్ యహువః, ఒక్కడైయున్న/అద్వితీయుడైన (హెబ్రీ: ఎహాద్) యహువః." అనేకమందిని ఆశ్చర్యపరిచే విధంగా, త్రిత్వవాదులు భగవంతుని యొక్క త్రియేక స్వభావానికి మద్దతునిచ్చుటకు దేవుని ఏకత్వాన్ని ప్రకటించే ఈ అత్యంత పవిత్రమైన భాగాన్ని తరచుగా ఉపయోగిస్తారు. నిజానికి ద్వితీయోపదేశకాండము 6:4 లోని ప్రకటన కంటే త్రిత్వ సిద్ధాంతానికి పెద్ద శత్రువు లేదు. బాగా అరిగిపోయిన ఈ మిషనరీ వాదనను మరింత నిశితంగా పరిశీలిద్దాం.

దైవత్వంలో ఎక్కువ మంది వ్యక్తులు ఉన్నారనే వారి వాదనకు మద్దతుగా, ద్వితీయోపదేశకాండము 6:4 చివరలో “ఒకటి” అనే అర్థాన్నిచ్చే "ఎహాద్" అనే హెబ్రీ పదానికి సంపూర్ణంగా ఒకే వ్యక్తి అని అర్థం కాదని వారు నొక్కి చెబుతారు. బదులుగా, ఈ వచనం "సమ్మేళన ఐక్యతను" లేదా ఒకదానిలో అనేక విషయాలను మాత్రమే సూచిస్తుందని వారు వాదిస్తారు. ఈ వాదనకు మద్దతుగా వారు తరచుగా రెండు వచనాలను ఉదహరిస్తారు. వారు ప్రస్తావించు మొదటి వచనం: “వారు ఎష్కోలు లోయలోనికి వచ్చి అక్కడ ఒక్క (ఎహాద్) గెలగల ద్రాక్షచెట్టు యొక్క కొమ్మనుకోసి దండెతో ఇద్దరు మోసిరి. మరియు వారు కొన్ని దానిమ్మపండ్లను కొన్ని అంజూరపు పండ్లను తెచ్చిరి.” (సంఖ్యాకాండము 13:23).

ద్రాక్ష

రెండవది ఆదికాండము 1:5, ఇది ఇలా ఉంది: "అస్తమయము మరియు ఉదయమును కలుగగా, ఒక (ఎహాద్) దినమాయెను."

ఈ వచనం నుండి, హెబ్రీ పదమైన ఎహాద్ అనగా అనేక విషయాలను ఒకదానిలో ఒకటి కలపటం మాత్రమే అని స్పష్టంగా తెలుస్తుందని వారు నొక్కిచెప్పారు.

ఈ దృక్పథం అది సమర్ధించాలనుకునే సిద్ధాంతం వలె లోపభూయిష్టంగా ఉన్నప్పటికీ, హెబ్రీ భాషపై ప్రాథమిక జ్ఞానం లేని వారికి, ఈ వాదన అర్థం కాకుండా ఉంటుంది.

హెబ్రీ భాషలోని ఎహాద్ అనే పదం ఆంగ్ల భాషలో “వన్” అనే పదం ఎలా పనిచేస్తుందో అదే పద్ధతిలో పనిచేస్తుంది. ఆంగ్ల భాషలో, “ఈ నాలుగు కుర్చీలు మరియు టేబుల్‌తో ఒక/వన్ డైనింగ్ సెట్‌ను రూపొందించబడెను,” అదేవిధంగా, “నా చేతిలో ఒక/వన్ పెన్నీ ఉంది” అని చెప్పవచ్చు. ఈ రెండు ఉదాహరణలను ఉపయోగించి, "వన్" అనే ఆంగ్ల పదాన్ని ఒకదానిలో అనేక విషయాలున్న డైనింగ్ సెట్‌ విషయంలో వలె గాని, లేదా కేవలం ఒకే ఒకటిగా ఉన్న పెన్నీ విషయంలో వలె గాని ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చో చూడటం సులభం.

ఎహాద్ అనే హెబ్రీ పదం సరిగ్గా అదే పద్ధతిలో పనిచేస్తున్నప్పటికీ, ఎవాంజెలికల్ క్రైస్తవులు ఎహాద్ అనే పదానికి "ఒంటరిగా" అని అర్థం ఉన్న బైబిలు ఉదాహరణలను ఎప్పటికీ అందించరు. కాబట్టి, ఆదికాండము 1: 5 మరియు సంఖ్యాకాండము 23:13 వంటి వచనాలను మాత్రమే అందించడం ద్వారా, ఎహాద్ అనే పదం ఏదో ఒకవిధంగా సమ్మేళన ఐక్యతకు పర్యాయపదంగా ఉన్నట్లు అనుభవం లేని క్రైస్తవులకు భ్రమ కలిగిస్తున్నారు. ఏదియు, వాస్తవానికి, సత్యానికి దూరంగా ఉండకూడదు. ఉదాహరణకు, ద్వితీయోపదేశకాండము 17: 5, 6 ఇలా ఉంది: “ఇద్దరు ముగ్గురు సాక్షుల మాటమీదనే చావతగిన వానికి మరణశిక్ష విధింపవలెను. ఒక్క (ఎహాద్) సాక్షి మాట మీద వానికి మరణశిక్ష విధింపకూడదు.”

ప్రసంగి 4:8 ఇలా ఉంది: “ఒంటరిగా నున్న ఒకడు (ఎహాద్) కలడు, అతనికి జతగాడు లేడు కుమారుడు లేడు సహోదరుడు లేడు ... "

పై రెండు వచనాలలో ఖచ్చితమైన హెబ్రీ పదం ఉపయోగించబడింది మరియు స్పష్టంగా ఎహాద్ అనే పదం ఒకరిని మాత్రమే సూచిస్తోంది, "సమ్మేళన ఐక్యతను" కాదు. ఇక్కడ వెంటనే గుర్తుకు వచ్చే ఒక ప్రశ్న ఉంది: హెబ్రీ పదం ఎహాద్ ఒక సమ్మేళన ఐక్యతను మరియు ఒంటరిగా ఉండుటను, రెండింటినీ సూచించగలిగితే, ఒక వచనాన్ని అధ్యయనం చేసేటప్పుడు ఏ నిర్వచనం పని చేస్తుందో ఎలా చెప్పగలము? సమాధానం సందర్భంలో ఉంటుంది, ఇది ఎల్లప్పుడూ నిర్ణయాత్మకమైనది. సరిగ్గా అదే విధంగా ఆంగ్ల భాషలో కూడా "వన్" అనే పదాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు, అంటే సందర్భం నుండి. "నాలుగు కుర్చీలు మరియు ఒక టేబుల్ కలయిక ఒక డైనింగ్ సెట్‌ను తయారు చేస్తాయి" అనేది ఒక సమ్మేళన ఐక్యత, మరియు "ఇశ్రాయేలూ, వినుము, మన ఎలోహీమ్ యహువః ఒక్కడైయున్న యహువః" అనేది స్వచ్ఛమైన ఏకదైవవాదం.

మీ ప్రశ్నకు నా ధన్యవాదాలు మరియు ఒక దయగల వ్యక్తి మీ మతమార్పిడి ప్రక్రియలో మీకు మార్గనిర్దేశం చేయనిమ్ము.

భవదీయులు,

రబ్బీ సింగర్


ఇది రబ్బీ టోవియా సింగర్ రాసిన వ్యాసం. WLC వ్యాసం కాదు.

మేము అసలు వ్యాసం నుండి సమస్త అన్య నామములను మరియు తండ్రి - కుమారుడు అనే శీర్షికలను తొలగించి, వాటి స్థానాన్ని అసలు నామములతో భర్తీ చేసాము. ఇంకా, ఇక్కడ ఇవ్వబడిన లేఖనాలలో తండ్రి మరియు కుమారుని నామములను బైబిల్ యొక్క మొదటి ప్రేరేపిత రచయితలచే వ్రాయబడిన విధంగా మేము పునరుద్ధరించాము. -డబ్ల్యుఎల్‌సి బృందం.