Print

యహువఃను గూర్చిన మన అభిప్రాయాన్ని ప్లేటో ఎలా ప్రభావితం చేసెను

ఇది డబ్ల్యుఎల్‌సి వ్యాసం కాదు. బయటి రచయితల వనరులను ఉపయోగించినప్పుడు, బైబిలుకు అనుగుణంగా ఉండెనని భావించిన వాటిని మాత్రమే మా బృందం తీసుకుంటుంది. ఈ అధ్యయనాల రచయితలు చాలా సందర్భాల్లో ముఖ్యమైన ప్రాథమిక బోధనల విషయంలో (7 వ దినపు సబ్బాతు మరియు దేవుడు వంటివి) WLC తో చాలా విభేదాలు కలిగి ఉన్నారు. ఏది ఏమయినప్పటికీ, లేఖనాలకు సంపూర్ణంగా సరిపోవుచున్న వారి రచనల ద్వారా ఆశీర్వదించబడకుండా నిరోధించబడకూడదు. అదేవిధంగా, వారి బోధనలలో కొంత భాగాన్ని అంగీకరించుట అనేది వారి సమస్త బోధనలను అంగీకరించినట్లు కాదు.

చర్చి బెంచీలపై కూర్చున్న చాలా మంది క్రైస్తవులు యహువఃను గూర్చిన తమ అభిప్రాయం, వాస్తవానికి, కేవలం బైబిల్ నుండి మాత్రమే ఉద్భవించినదని నమ్ముదురు. అయితే, త్రిత్వ దేవునిపై వారి నమ్మకం యొక్క మూలాలు లేఖనాల నుండి కాక, గ్రీకు తత్వశాస్త్రం నుండి వచ్చెనని వారు ఎప్పటికీ అనుమానించరు. ప్లేటో లాంటి వారి అన్యమత తత్వాన్ని పవిత్ర గ్రంథాలతో సంశ్లేషణ చేయుటకు గౌరవనీయ ప్రారంభ సంఘ ఫాదర్లే కారణమని వారు ఊహించలేరు. సగటు క్రైస్తవునికి అలాంటి విషయాలను గూర్చి తెలియనప్పటికీ, బైబిల్ పండితులు దీనిని పాత వార్తగా భావిస్తారు. ఖచ్చితంగా చెప్పాలంటే, క్రైస్తవ మతంపై గ్రీకు తత్వశాస్త్రం చూపిన ప్రభావం బాగా పరిశోధించబడినది మరియు విద్యా వర్గాలలో చక్కగా నమోదు చేయబడినది. అటువంటి ఒక విద్యావేత్త, కేంబ్రిడ్జ్ విశ్వవిద్యాలయంలో దైవికశాస్త్ర ప్రొఫెసర్ విలియం ఇంగే ఇలా అన్నారు:

“క్రైస్తవ వేదశాస్త్రం యొక్క కీలకమైన నిర్మాణంలో ప్లేటోవాదం భాగమైయున్నది . . . . [ప్రజలు ప్లేటోవాదాన్ని లేఖనాలతో సర్దుబాటు చేయుటకు పనిచేసిన ప్లాటినస్‌ గురించి చదివితే,] వారు పాత సంస్కృతికి మరియు క్రొత్త మతానికి మధ్య ఉన్న నిజమైన కొనసాగింపును బాగా అర్థం చేసుకుంటారు, మరియు క్రైస్తవ మతాన్ని ముక్కలు చేయకుండా క్రైస్తవ మతం నుండి ప్లాటోవాదాన్ని ఎత్తివేయడం పూర్తిగా అసాధ్యమని వారు గ్రహించవచ్చు. గలిలయ సువార్త, యేసు పెదవుల నుండి ముందుకు సాగినప్పుడు, అది గ్రీకు తత్వశాస్త్రం ద్వారా ప్రభావితం కాలేదు . . . . కానీ [ప్రారంభ క్రైస్తవ మతం] దాని యొక్క చాలా ముందునుండి యూదు మరియు హెలెనిక్ మతపరమైన ఆలోచనల సంగమం ద్వారా ఏర్పడింది.”[1] (ప్రాముఖ్యత జోడించబడింది).

అంతేకాకుండా, బైబిల్ పండితుడు మరియు ప్రసిద్ధ స్ట్రాంగ్స్ కాంకర్డెన్స్ రచయిత జేమ్స్ స్ట్రాంగ్ కూడా క్రైస్తవ మతంపై ప్లేటో యొక్క ప్రభావాన్ని గమనించాడు:

1 వ శతాబ్దం చివరినాటికి, మరియు 2 వ శతాబ్దకాలంలో, చాలా మంది చదువరులైన పురుషులు యూదామతం మరియు అన్యమతవాదం నుండి క్రైస్తవ మతంలోకి వచ్చారు. వీరు తమతో పాటు క్రైస్తవ వేద పాఠశాలల్లోకి తమ ప్లేటోవాద ఆలోచనలను మరియు పదజాలం తీసుకువచ్చారు. [2] (ప్రాముఖ్యత జోడించబడింది).

పాశ్చాత్య ఆలోచనను ప్రభావితం చేసిన అత్యంత ప్రభావవంతమైన తత్వవేత్తలలో ఒకనిగా ప్లేటో తరచుగా లెక్కించబడుతాడు. [3] ప్లేటో ఎవరు, అతడు ఏమి నమ్మాడు? అతని అభిప్రాయాలు ప్రారంభ చర్చి ఫాదర్లను ఎలా ప్రభావితం చేశాయి మరియు తదనంతరం మనం ఈ రోజు యహువఃను ఎలా చూస్తాము? అతని నమ్మకాలు లేఖనానికి ఎలా భిన్నంగా ఉన్నాయి మరియు అది కూడా ముఖ్యమా? అదృష్టవశాత్తూ, చరిత్ర మరియు బైబిలు రెండూ ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇస్తాయి.

ప్లేటో ఎవరు

ప్లేటోప్లేటో (క్రీ.పూ. 428-347), ఇతడి అసలు పేరు అరిస్టోకిల్స్, శాస్త్రీయ గ్రీస్‌లో ప్రభావవంతమైన కులీన కుటుంబంలో జన్మించాడు. అన్యమత దేవుళ్ళపై విశ్వాసం అతని ప్రపంచాన్ని విస్తరించింది. అతని స్వంత తండ్రి సముద్రపు గ్రీకు దేవుడైన పోసిడాన్ యొక్క వారసుడని చెప్పబడెను. [4] ప్లేటో యొక్క అన్యమత అభిప్రాయాలు హెరాక్లిటస్ (క్రీ.పూ. 600) మరియు పైథాగరియన్ (క్రీ.పూ. 500) వంటి తత్వవేత్తలచే ప్రభావితమయ్యాయి. కానీ అతనిపై ఎక్కువ ప్రభావాన్ని చూపిన ఘనత పొందినవాడు మాత్రం సోక్రటీస్. [5] సోక్రటీస్ మరణం తరువాత, ప్లేటో ఏథెన్సులో అకాడమీ అని పిలువబడే ఒక సమాజాన్ని స్థాపించాడు. ఇది తత్వశాస్త్రం, గణితం మరియు ఖగోళ శాస్త్రం వంటి పండితుల విషయాలను అనుసరించిన మేధావులను కలిగి ఉండెను. [6] అతని అత్యంత ప్రసిద్ధ విద్యార్థి అరిస్టాటిల్, అతడు తనంతట తానుగా శాశ్వత ప్రభావాన్ని చూపించిన తత్వవేత్త అయ్యాడు.

ప్లేటో విశ్వాసాలు

ప్లేటో తన ద్వంద్వ ప్రపంచ దృష్టికోణం విషయమై బాగా ప్రసిద్ది చెందాడు, దీని‌ ప్రకారం ఉన్నత-ప్రపంచం ఆలోచనలను లేదా రూపాలను కలిగి ఉంటుంది, మరియు దిగువ ప్రపంచం పదార్థాన్ని కలిగి ఉంటుంది. రూపాల సిద్ధాంతకర్త అని పిలువబడే ఎథీనియన్, ఉన్నత-ప్రపంచంలో ఒక వస్తువు లేదా ఆలోచన సమస్తమును ఆదర్శవంతమైన స్థితిలో ఉన్నాయని, దిగువ ప్రపంచం ఆలోచనలు లేదా రూపాల యొక్క అసంపూర్ణ చాయలను కలిగి ఉందని వాదించాడు. ప్లేటో ప్రకారం, అంతిమ రూపం "మంచి" అని పిలువబడే ఒక శరీర రహిత శక్తి.

లోగోస్ అనే పదాన్ని దైవిక కారణం లేదా జ్ఞానానికి వర్తింపజేసిన మొదటి వ్యక్తి హెరాక్లిటస్ అని భావించబడెను, ఇది విశ్వాన్ని సమన్వయం చేసిన ఒక రకమైన శక్తి లేదా ప్రభావం అని అతడు నమ్మాడు. ఈ లోగోస్ మంచిని, ఆలోచనలను (లోగోలు) మరియు ప్రపంచ-ఆత్మలను కలిగియున్న దైవిక త్రయంలో ఒక భాగం అని బోధించడం ద్వారా ప్లేటో ఈ ఆలోచనను వివరించాడు. [7] లోగోస్ (జ్ఞానం, కారణం, మొదలైనవి) ఒక భౌతిక వ్యక్తి అని అతడు అనుకోలేదు, కానీ పాలక సూత్రం లేదా శక్తి అనెను. అరిస్టాటిల్, తాను ప్లేటో యొక్క థియరీ ఆఫ్ ఫారమ్స్‌కు పూర్తిగా సభ్యత్వాన్ని పొందకపోయినా, ఒక త్రయాన్ని నమ్మెను. అతడు రాశాడు:

ఎందుకంటే, పైథాగరియన్లు చెప్పినట్లుగా, ప్రపంచం మరియు దానిలో ఉన్నవన్నీ మూడవ సంఖ్య ద్వారా నిర్ణయించబడతాయి, ఎందుకంటే ప్రారంభ మరియు మధ్య మరియు ముగింపు అనేవి ఒక “సమస్తము,” అను సంఖ్యను ఇస్తాయి మరియు అవి ఇచ్చే సంఖ్య త్రయం. అందువల్ల, ఈ మూడింటిని ప్రకృతినుండి (మాట్లాడటానికి) సూత్రాలుగా తీసుకున్న తరువాత, మనము దేవతల ఆరాధనలో 'మూడు' సంఖ్యను మరింతగా ఉపయోగిస్తాము. [8] (ప్రాముఖ్యత జోడించబడింది)

కాలక్రమేణా, ఈ దైవిక త్రయం త్రిత్వ దేవుని ఆలోచనకు దారి తీస్తుంది. సంఘ ఫాదర్లు, వీరిలో చాలామంది గ్రీకు తత్వశాస్త్రంలో శిక్షణ పొందుటవలన, లేఖనాన్ని యూదు దృక్పథానికి బదులుగా వారి గ్రీకు ప్రపంచ దృష్టికోణం ద్వారా అర్థం చేసుకున్నారు. వారు ప్లేటో‌ యొక్క 'మంచి' ని యహువఃగా, 'ఆలోచనలను' యోహాను 1: 1 యొక్క లోగోగా మరియు ప్రపంచ-ఆత్మను పవిత్రాత్మగా గుర్తించారు. తద్వారా క్రైస్తవ విధానం యొక్క తత్వశాస్త్రపు దైవిక త్రయాన్ని రూపొందించారు. క్రైస్తవ మతంపై ప్లేటో యొక్క 'త్రయం' చూపిన ప్రభావాన్ని చరిత్రకారులు మరియు వేదాంతవేత్తలు ఒకే విధంగా సాక్ష్యమిస్తున్నారు. ఉదాహరణకు, చరిత్రకారుడు ఎడ్వర్డ్ గిబ్బన్ తన హిస్టరీ ఆఫ్ క్రిస్టియానిటీలో, త్రిత్వ సిద్ధాంతాన్ని స్వీకరించుటలో గల గ్రీకు ప్రభావాన్ని ఇలా పేర్కొన్నాడు:

అన్యమతవాదం క్రైస్తవ మతం చేత జయించబడితే, అప్పుడు క్రైస్తవ మతం అన్యమతవాదం ద్వారా పాడైపోయిందనేది కూడా అంతే నిజం. మొదటి క్రైస్తవుల యొక్క స్వచ్ఛమైన దైవం [ప్రాథమిక మతం, ఈ సందర్భంలో]… రోమా సంఘము ద్వారా, అతిగూఢమైన త్రిత్వ సిద్ధాంతంగా మార్చబడింది. ఐగుప్తీయులు కనుగొన్న మరియు ప్లేటో చేత ఆదర్శప్రాయం చేయబడిన అనేక అన్యమత సిద్ధాంతాలు విశ్వాసానికి అర్హమైనవిగా మిగిలియున్నవి. [9] (ప్రాముఖ్యత జోడించబడింది)

మరోవైపు, యహువః ఒక త్రిత్వం అని గ్రంథం ఎప్పుడూ బోధించదు. త్రిత్వ సిద్ధాంత పండితులు కూడా దీనిని ధృవీకరిస్తారు. ఉదాహరణకు, బాప్టిస్టు వేదాంతి, విలియం ఎన్. క్లార్క్ ఇలా వ్రాశాడు:

త్రిత్వం అనే పదం ఎప్పుడూ ఉపయోగించబడలేదు, మరియు త్రిత్వ ఆలోచన తీసుకొనబడినదని సూచనలు లేవు. ఈ విషయంపై తరువాతి యుగం యొక్క ఆలోచనలు దానిలో ఉన్నట్లుగా క్రొత్త నిబంధనను చదవడం చాలా కాలంగా ఒక సాధారణ పద్ధతి, అయితే దానిలో కూడా అవి అలా లేవు. అపొస్తలుల కాలంలో, త్రిత్వ సిద్ధాంతం ఇంకా సృష్టించబడలేదు… మూడు లేదా నాలుగు శతాబ్దాల కాలం గడిచిన తరువాత, త్రిత్వ సిద్ధాంతం ఏర్పడింది ... ఈ చారిత్రక సిద్ధాంతం ప్రారంభ విశ్వాసం యొక్క సరళతకు భిన్నంగా ఉంది. [10] (ప్రాముఖ్యత జోడించబడింది).

షెమా, ద్వితీయోపదేశకాండము 6: 4

షెమా, ద్వితీయోపదేశకాండము 6: 4

యహువః ముగ్గురు వ్యక్తులు అని బైబిలు ఒక్క సందర్భంలో కూడా బోధించదు. కానీ అది పదేపదే మరియు స్పష్టంగా బోధించునది, యహువః ఒక్కడు అని.

ద్వితీయోపదేశకాండము 6: 4 (NASB) “ఇశ్రాయేలువారలారా, వినండి! యహువః మన ఎలోహీం, యహువః ఒక్కడే! (ప్రాముఖ్యత జోడించబడింది)

మార్కు 12:32 (NASB) ఆ శాస్త్రి ఆయనతో [యహూషువఃతో], బోధకుడా, ఆయన ఒక్కడనియు మరియు ఆయన ప్రక్కన/తప్ప వేరొకడు లేడనియు, నీవు చెప్పిన మాట సత్యమే అనెను. (ప్రాముఖ్యత జోడించబడింది).

దైవిక త్రయం మరియు లోగోస్ లను గూర్చిన ప్లేటో యొక్క దృక్పథంతో పాటు, ఆత్మకు మరణం లేదనే అతని నమ్మకం కూడా బైబిల్ అనంతర తరాలు క్రీస్తును ఎలా చూశాయో అనేదానిని ప్రభావితం చేసింది. ప్లేటో సమస్త ఆత్మలు శాశ్వతమైనవని మరియు పుట్టుకకు ముందు, [11] అనగా, అవతారానికి ముందు ఉనికిలో ఉన్నాయని వాదించాడు. [12] ఈ నమ్మకం వడపోతగా ఉపయోగపడింది, దీని ద్వారా హెలెనైజ్డ్ చర్చి ఫాదర్లు [13] సువార్త ఖాతాలను కుమ్మరించారు. దీని ఫలితంగా, మరియ గర్భంలో అవతరించడానికి ముందు యహూషువః అక్షరాలా ముందే ఉన్నారనే భావన ఏర్పడింది, ఎందుకంటే దీనిని అన్ని ఆత్మలు అనుభవించినట్లు చెప్పబడింది. అయితే, సాంప్రదాయ హెబ్రీ విశ్వాసం ప్రకారం ఆత్మలకు అక్షరానుసార పూర్వ-ఉనికి లేదు. బదులుగా, విషయాలు/things యహువఃతో ఆయన ప్రణాళిక లేదా భవిష్యత్-జ్ఞానంలో “ముందుగానే ఉన్నాయి” అని బోధించబడెను. ఉదాహరణకు, మనం పుట్టకముందే పరలోకంలో అక్షరాలా ముందుగానే ఉండటానికి బదులుగా, మనం యహువః చేత ముందుగా ఎరుగబడి మరియు ఆయన ప్రణాళికలో ఒక భాగంగా ఉన్నామని గ్రంథం బోధిస్తుంది:

కీర్తనల గ్రంథము 139:15-16 (NASB) నేను రహస్యమందు పుట్టిననాడు భూమి యొక్క అగాధస్థలములలో విచిత్రముగా నిర్మింపబడిననాడు నాకు కలిగిన యెముకలును నీకు మరుగై యుండలేదు, నేను పిండమునై యుండగా నీ కన్నులు నన్ను చూచెను నియమింపబడిన దినములలో ఒకటైన కాకమునుపే నా దినములన్నియు నీ గ్రంథములో లిఖితము లాయెను. (ప్రాముఖ్యత జోడించబడింది)

"ప్రపంచ పునాది" కి ముందు విషయాలు యహువః మనస్సులో ఉన్నాయని లేదా ముందస్తుగా ఉన్నాయని చెప్పడం ద్వారా ఈ రకమైన అలంకారిక పూర్వ-ఉనికి గురించి లేఖనం మాట్లాడుతుంది. పూర్వ-ఉనికి యొక్క ఈ శాస్త్రీయ హెబ్రీ దృక్పథం ప్రకారమే లేఖనం యహూషువః గురించి మాట్లాడుతుంది. ప్లేటో యొక్క అనుచరులు దానిని అర్థం చేసుకున్నట్లు ప్రపంచ ఉనికికి ముందు ఆయన అక్షరాలా పరలోకంలో లేడు, బదులుగా ఆయన యహువః చేత ముందుగా ఎరుగబడి మరియు ఆయన ముందస్తు ప్రణాళికలో ఒక భాగంగా ఉన్నాడు.

1 పేతురు 1:20 ఆయన [యహూషువః] జగత్తు పునాది వేయబడక మునుపే నియమింపబడెను గాని … విశ్వాసులైన మీ నిమిత్తము, కడవరి కాలములయందు ఆయన ప్రత్యక్ష పరచబడెను. (ప్రాముఖ్యత జోడించబడింది)

అపొస్తలుల కార్యములు 2:22,23 (NASB), ఇశ్రాయేలువారలారా, యీ మాటలువినుడి. యహువః నజరేయుడగు యహూషువః చేత అద్భుతములను మహత్కార్యములను సూచకక్రియలను మీ మధ్యను చేయించి, ఆయనను తనవలన మెప్పుపొందినవానిగా మీకు కనబరచెను; ఇది మీరే యెరుగుదురు— 23 యహువః నిశ్చయించిన సంకల్పమును ఆయన భవిష్యద్‌ జ్ఞానమును అనుసరించి అప్పగింపబడిన యీయనను మీరు దుష్టులచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. (ప్రాముఖ్యత జోడించబడింది)

యహూషువః పరలోకంలో యహువః-వాక్కు వలె ముందుగానే ఉన్నట్లైతే మరియు అది నిజమైతే ఖచ్చితంగా పేతురు చెప్పేవాడు. బదులుగా యహువః యహూషువఃను ముందే ఎరిగెనని లేఖనం చెప్పెను, ప్రవక్త యిర్మీయా గురించి కూడా ఇలాగే చెప్పబడింది:

యిర్మీయా 1:5 (NASB) “గర్భములో నేను నిన్ను రూపింపక మునుపే నిన్నెరిగితిని, నీవు గర్భమునుండి బయలుపడక మునుపే నేను నిన్ను ప్రతిష్ఠించితిని, జనములకు ప్రవక్తగా నిన్ను నియమించితిని.” (ప్రాముఖ్యత జోడించబడింది)

ప్లేటో మరియు సంఘ ఫాదర్లు

ప్లేటో సంఘ ఫాదర్లను ప్రభావితం చేశాడనేది అతిశయోక్తి కాదు. సంఘ చరిత్రకారుడు ఫిలిప్ షాఫ్ సంఘ ఫాదర్లపై ప్లేటో యొక్క ప్రభావంను గూర్చి సంక్షిప్తముగా అందించెను:

మరియు ప్రారంభ క్రైస్తవులలో చాలామంది, ప్లేటో యొక్క సిద్ధాంతాలలో అసాధారణమైన ఆకర్షణలను కనుగొన్నారు మరియు క్రైస్తవ మతం యొక్క రక్షణ మరియు విస్తరణకు వాటిని ఆయుధాలుగా ఉపయోగించారు, లేదా క్రైస్తవ మతం యొక్క సత్యాలను ప్లేటోనిక్ అచ్చులో వేశారు. లోగోస్ మరియు త్రిత్వ సిద్ధాంతాలు గ్రీకు ఫాదర్ల ద్వారా రూపొందించబడినవి, వారు ప్లేటోనిక్ తత్వశాస్త్రం ద్వారా, ముఖ్యంగా దాని యూదు-అలెగ్జాండ్రియన్ రూపంలో, ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా చాలా ప్రభావితమయ్యారు. ఈ మూలం నుండి సంఘంలోనికి లోపాలు మరియు అవినీతి సంక్రమించెననుటను కాదనలేము…. ఎక్కువ విశిష్టమైన ఈ ఫాదర్లలో ముఖ్యంగా, జస్టిన్ మార్టిర్, ఎథెనాగోరస్, థియోఫిలస్, ఇరేనియస్, హిప్పోలిటస్, క్లెమెంట్ ఆఫ్ అలెగ్జాండ్రియా, ఆరిజెన్, మినిటియస్ ఫెలిక్స్, యూసేబియస్, మెథోడియస్, బాసిల్ ది గ్రేట్, గ్రెగొరీ ఆఫ్ నిస్సా, మరియు సెయింట్ అగస్టిన్ వంటి వారు ఉన్నారు. [14] (ప్రాముఖ్యత జోడించబడింది)

ఏథెన్స్ యొక్క ఎథెనాగోరస్

ఏథెన్స్ యొక్క ఎథెనాగోరస్

"ప్లేటోనిస్టులు" గా భావించిన కొంతమంది సంఘ ఫాదర్లను క్లుప్తంగా చూద్దాం.

ఏథెన్సుకు చెందిన ఎథెనాగోరస్, క్రీ.శ.2 వ శతాబ్దం నుండి ఒక మత రక్షకుడు. “అతని వేదాంతశాస్త్రం బలంగా ప్లేటోవాదంతో నిండి ఉంది…” అని ఎన్సైక్లోపీడియా బ్రిటానికా చెబుతోంది. (ప్రాముఖ్యత జోడించబడింది). [15] మరియు ఎన్సైక్లోపీడియా అమెరికానా ఇలా పేర్కొంది:

"ఎథెనాగోరస్ తరచుగా గ్రీకు కవుల మరియు తత్వవేత్తల విశ్వాసాలను, ముఖ్యంగా ప్లేటో విశ్వాసాలను క్రైస్తవ మతం యొక్క సిద్ధాంతాలతో సంగమం చేసాడు." [16] (ప్రాముఖ్యత జోడించబడింది)

హిప్పో యొక్క అగస్టిన్. సాండ్రో బొటిసెల్లి, 1480

హిప్పో యొక్క అగస్టిన్

హిప్పోకు చెందిన అగస్టిన్ (క్రీ.శ. 354 - 430), సంఘ ఫాదర్లలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన ఇతడు ప్లేటో పట్ల తన గౌరవాన్ని వ్యక్తం చేసినప్పుడు, “ప్లేటో యొక్క నివేదిక, సమస్త తత్వశాస్త్రాలలో అత్యంత స్వచ్ఛమైనది మరియు ప్రకాశవంతమైనది, అది లోపం యొక్క కారు మేఘాలను చెదరగొడుతుంది…. ”[17]. ది పాషన్ ఆఫ్ ది వెస్ట్రన్ మైండ్ యొక్క రచయిత, రిచర్డ్ టార్నాస్, ప్లేటోను గూర్చిన అగస్టిన్ యొక్క ఉత్సుకతను ఇలా రాశాడు:

“… ఇది అగస్టీన్ యొక్క క్రైస్తవ-ప్లేటోవాదం యొక్క సూత్రీకరణ, ఇది పాశ్చాత్య దేశాలలో మధ్యయుగ క్రైస్తవ ఆలోచనలన్నింటినీ విస్తరించింది. గ్రీకు ఆత్మతో కూడిన క్రైస్తవ ఏకీకరణ చాలా ఉత్సాహంగా ఉంది, సోక్రటీస్ మరియు ప్లేటో తరచుగా దైవ ప్రేరేపిత క్రైస్తవ-పూర్వపు సాధువులుగా (సెయింట్స్) పరిగణించబడిరి… ”(ప్రాముఖ్యత జోడించబడింది) [18]

అలెగ్జాండ్రియా యొక్క క్లెమెంట్

అలెగ్జాండ్రియా యొక్క క్లెమెంట్

అలెగ్జాండ్రియాకు చెందిన క్లెమెంట్ (క్రీ.శ 150 - 215) అలెగ్జాండ్రియాలోని ప్రసిద్ధ ఉన్నత విద్యాసంస్థలో బోధించారు. ఆల్బర్ట్ అవుట్లర్ తన జర్నల్ ఆఫ్ రెలిజియన్ లో వ్రాస్తూ:

… “క్రైస్తవ మతం యొక్క హెలెనైజేషన్” అని పిలవబడే వాటిలో కీలకమైన స్థానాన్ని ఆక్రమిస్తూ… క్రైస్తవ విశ్వాసాన్ని వ్యక్తీకరించుటలో హెలెనిస్టిక్ తాత్విక మరియు నైతిక భావనలను తీసుకొని మరియు ఉపయోగించుటలో క్లెమెంట్ వలె ఇప్పటివరకు ఏ సనాతన క్రైస్తవుడూ చేసినట్లు గుర్తించబడలేదు. ప్లేటో అతని అభిమాన తత్వవేత్త. [19] (ప్రాముఖ్యత జోడించబడింది)

గ్రీకులు క్రీస్తును అంగీకరించుటలో మార్గం సిద్ధం చేయుటకు సహాయపడిన ఒక రకమైన బోధకుడు గ్రీకు తత్వశాస్త్రం అని క్లెమెంట్ నమ్మాడు. [20] సమస్య ఏమిటంటే, అలెగ్జాండ్రియా యొక్క క్లెమెంట్ మరియు అనేక ఇతర సంఘ ఫాదర్లు యూదు లేఖనాలకు అనుకూలంగా ప్లేటోవాదపు ఆలోచనలను మరియు అన్యమత తత్వశాస్త్రపు ఇతర వ్యక్తీకరణలను విడిచిపెట్టుటకు బదులు, క్రైస్తవ మతంతో దాని ఏకీకరణను సమర్థించారు.

నిస్సా యొక్క గ్రెగొరీ

నిస్సా యొక్క గ్రెగొరీ

కాన్స్టాంటినోపుల్ కౌన్సిల్ (క్రీ.శ. 381) లో త్రిత్వ సిద్ధాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయుటలో కీలకమైన సంఘ ఫాదర్లలో ఒకడైన నిస్సా యొక్క గ్రెగొరీ (క్రీ.శ. 335 - 395) “…ప్లేటోవాద రూపాలలో క్రీస్తు రక్షణ సువార్తను వివరించినవాడు” అని చెప్పబడెను[21] హ్యారీ వోల్ఫ్సన్, ది ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ది చర్చ్ ఫాదర్స్ లో, యూదుల ఏకైక సిద్ధాంతాన్ని గ్రీకు తత్వశాస్త్రంతో సమన్వయం చేయడానికి గ్రెగొరీ ప్రయత్నించినప్పుడు సంభవించిన రాజీ గురించి మాట్లాడాడు:

“నిస్సా యొక్క గ్రెగొరీ దీనిని వర్ణించినట్లుగా, ఇది యూదుల ఏకధర్మవాదాన్ని మరియు గ్రీకుల బహుదేవతావాదాన్ని ఇమిడిక చేయుట ద్వారా జరిగిన ఒక పరిష్కారం. గ్రీకు తత్వశాస్త్రానికి రాయితీగా యూదుల ఏకధర్మశాస్త్రాన్ని సన్నగిల్లజేయడం వారు ఉపయోగించిన ఇమిడిక పద్ధతి. ”[22] (ప్రాముఖ్యత జోడించబడింది)

సంఘ ఫాదర్లను ప్లేటో ప్రభావితం చేసిన విషయం ఎందుకు ముఖ్యం

సంఘ ఫాదర్లను మరియు యహువఃపై మనకున్న అవగాహనను ప్లేటో ప్రభావితం చేసిన విషయం ఎందుకు ముఖ్యం అని కొందరు అడగవచ్చు. యూదు లేఖనాలతో గ్రీకు ఆలోచన యొక్క సమన్వయం నిజంగా అంత ప్రతికూలంగా ఉందా? సమాధానం ఖచ్చితంగా, అవును! బైబిల్ అనంతర ప్రపంచ దృక్పథాన్ని, లేఖనాల సాంస్కృతిక చట్రాన్ని, గ్రీకుకు అనుకూలంగా మార్పిడి చేయుట ద్వారా, పవిత్ర గ్రంథం యొక్క అసలు ఉద్దేశం మరియు అర్ధం వక్రీకరించబడినది మరియు అస్పష్టం చేయబడినది. అంతేకాక, చాలా మంది ప్రభావవంతమైన సంఘ ఫాదర్లు గ్రీకు తత్వశాస్త్రం (ఫిలో + సోఫియా = జ్ఞానం యొక్క ప్రేమ) ద్వారా మానవుడు తన జ్ఞానాన్ని పెంచుకోగలడని నమ్మారు, కాని పౌలు ప్రపంచ జ్ఞానం ద్వారా మానవుడు యహువఃను తెలుసుకోలేడని చెప్పాడు.

1 మొదటి కొరింథీయులకు 1:20-21 (NASB) జ్ఞాని యేమయ్యెను? శాస్త్రి యేమయ్యెను? ఈ లోకపు(మూలభాషలో-ఈ యుగపు) తర్కవాది యేమయ్యెను? ఈలోక జ్ఞానమును ఎలోహీం వెఱ్ఱితనముగా చేసియున్నాడు గదా? 21. యహువః జ్ఞానానుసారముగా లోకము తన జ్ఞానముచేత యహువఃను ఎరుగకుండినందున, సువార్త ప్రకటనయను వెఱ్ఱి తనముచేత నమ్మువారిని రక్షించుట యహువః యొక్క దయా పూర్వక సంకల్ప మాయెను.

వాస్తవానికి, తత్వశాస్త్రం ద్వారా సంఘంను చెరపట్టవద్దని పౌలు ప్రత్యేకంగా హెచ్చరించాడు:

కొలొస్సయులకు 2:8 ఆయనను అనుసరింపక మనుష్యుల పారంపర్యాచారమును, అనగా ఈ లోకసంబంధమైన(భూతములు) మూలపాఠములను అనుసరించి మోసకరమైన నిరర్థక తత్వజ్ఞానముచేత మిమ్మును చెరపట్టుకొని పోవువాడెవడైన ఉండునేమో అని జాగ్రత్తగా ఉండుడి. (ప్రాముఖ్యత జోడించబడింది)

విషాదకరంగా, హెలెనైజ్డ్ సంఘ ఫాదర్లు ఈ ఆదేశాన్ని నిరాకరించారు. పర్యవసానంగా బైబిల్ యొక్క నిజమైన ఏకదైవవాదానికి బదులు అన్య సిద్ధాంతపు దేవుడిపై నమ్మకం ఏర్పడినది. పాత నిబంధన పండితుడు, ఎన్.హెచ్. స్నైత్ ఇలా ముగించారు:

మా స్థానం ఏమిటంటే, శతాబ్దాలుగా బైబిల్ వేదాంతశాస్త్రపు పునర్నిర్మాణం గ్రీకు తత్వవేత్తల ఆలోచనల ఆధారంగా విస్తృతంగా వ్యాపించింది మరియు అది ప్రతిచోటా క్రైస్తవ విశ్వాసం యొక్క సారాంశానికి వినాశకరంగా మారినది… ప్రవక్తల నుండి ప్లేటో విధానంలోకి జరిగిన అనువాదంతో క్రైస్తవ మతం బాధపడుతోంది. [23] (ప్రాముఖ్యత జోడించబడింది)

ప్లేటో ఒక అవిశ్వాసి, అన్యమతస్థుడు, కోల్పోబడిన మరియు బైబిల్ యొక్క నిజమైన ఒక్క దేవుడు లేనివాడని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. క్రైస్తవులుగా, మనం అవిశ్వాసులతో కట్టుబడి ఉండకూడదు:

రెండవ కొరింథీయులకు 6:14-15 మీరు అవిశ్వాసులతో జోడుగా ఉండకుడి. నీతికి దుర్ణీతితో ఏమి సాంగత్యము? వెలుగునకు చీకటితో ఏమిపొత్తు? 15. క్రీస్తునకు బెలియాలుతో ఏమి సంబంధము? అవిశ్వాసితో విశ్వాసికి పాలెక్కడిది?

మానవజాతికి యహువః ప్రత్యక్షతగా లేఖనం సరిపోతుంది. [24] ఆయన గురించి మరియు యహూషువః ద్వారా మోక్షానికి సంబంధించిన ఆయన యొక్క గొప్ప ప్రణాళిక గురించి మరియు రాబోయే రాజ్యం గురించి తెలుసుకోవలసినవన్నీ ఇది మనకు అందిస్తుంది. బోధకుని సహోదరుడు, యూదా ఇలా వ్రాశాడు: “అందరికోసం ఒక్కసారే పరిశుద్ధులకు అప్పగించబడిన విశ్వాసం కోసం మనం తీవ్రంగా పోరాడాలి.” (ప్రాముఖ్యత జోడించబడింది) [25] క్రైస్తవ విశ్వాసాన్ని అప్పగించడం [దేవుని ద్వారా ఇవ్వబడుట] పాక్షికంగా లేదా అసంపూర్ణంగా లేదని గమనించండి. యహువః తన వాక్యం ద్వారా వివరించుటలో విఫలమైన దానని అర్థం చేసుకొనుటకు సహాయపడు భాషను లేదా అంతర్దృష్టిని సంఘ ఫాదర్లు తమకు అందించే వరకు మూడు వందల సంవత్సరాల పాటు వేచి ఉండమని క్రొత్త నిబంధన రచయితలు క్రైస్తవులను కోరలేదు. బదులుగా, విశ్వాసం చాలా నిశ్చయంగా పూర్తిగా అందించబడినది.

అంతేకాకుండా, యహువః మరియు యహూషువః మెస్సీయను గూర్చి విశ్వాసులకు బోధించినప్పుడు, ప్రయోజనకరమైనది ఏదియు తాను నిలిపివేయలేదని పౌలు చెప్పాడు. [26] ఏదేమైనా, ఒక్క సందర్భంలో కూడా యహువః ముగ్గురు వ్యక్తులు అని పౌలు బోధించలేదు. దీనికి విరుద్ధంగా, దేవుడు ఒక్కడనియు, ఆయ తండ్రి అని, మరియు యహూషువః ఒక్క దేవునిలో భాగం కాదని, కాని క్రీస్తు (మెస్సీయ) అని, ఆయనను యహువః ప్రభువుగా నియమించెనని బోధించాడు. [27]

1 కొరింథీయులు 8: 6 మనకు ఒక్కడే ఎలోహీం ఉన్నాడు. ఆయనే తండ్రి; ఆయననుండి సమస్తమును కలిగెను; ఆయన నిమిత్తము మనమున్నాము. మరియు మనకు ప్రభువు ఒక్కడే; ఆయన యహూషువః మెస్సీయ; ఆయన ద్వారా సమస్తమును కలిగెను; మనము ఆయన ద్వారా కలిగిన వారము.

మనం యహువః ఎవరో తెలుసుకొనుటకు లేఖనాల మీద మరియు “తండ్రీ… నీవు అద్వితీయ/ఏకైక నిజమైన దేవుడవు[28] అని ప్రార్థించిన యహూషువః యొక్క సాక్ష్యం మీద ఆధారపడుతున్నామో, లేక మనం వాటిని మరియు చారిత్రక జాబితాను విస్మరించి, ప్లేటోలో మూలాలు గల త్రిత్వ దేవుడిని అంగీకరిస్తున్నామో తప్పక నిర్ణయించుకోవాలి.


[1] W.R. ఇంగే, ది ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ప్లాటినస్ (లండన్: లాంగ్మాన్, 1918), పే. 12, 14.

[2] జేమ్స్ స్ట్రాంగ్, జాన్ మెక్‌క్లింటాక్, “ట్రినిటీ” ఇన్ సైక్లోపీడియా ఆఫ్ బైబిల్, థియోలాజికల్, అండ్ ఎక్లెసియాస్టికల్ లిటరేచర్, వాల్యూమ్. 10, (న్యూయార్క్: హార్పర్, 1891), పే. 553.)

[3] “టాప్ టెన్ ఏన్షియంట్ గ్రీక్ ఫిలాసఫర్స్,” ఏన్షియంట్ హిస్టరీ లిస్ట్స్, 8-11-19, యాక్సెస్

https://www.ancienthistorylists.com/greek-history/top-10-ancient-greek-philosophers/

[4] “ప్లేటో,” ఎన్సైక్లోపీడియా బ్రిటానికా, యాక్సెస్ 8-8-19, https://www.britannica.com/biography/Plato

[5] “ప్లేటో,” ఇంటర్నెట్ ఎన్సైక్లోపీడియా ఆఫ్ ఫిలాసఫీ, 8-8-19, https://www.iep.utm.edu/plato/

[6] “ఆల్ అబౌట్ ప్లేటోస్ ఫేమస్ అకాడమీ,” థాట్కో., 8-8-19, https://www.thoughtco.com/all-about-platos-famous-academy-112520

[7] చార్లెస్ బిగ్, అలెగ్జాండ్రియాకు చెందిన క్రిస్టియన్ ప్లాటోనిస్ట్స్, 1886, పే. 249.

[8]అరిస్టాటిల్, ఆన్ ది హెవెన్స్, బుక్ 1, చాప్టర్ 1. https://classicalastrologer.files.wordpress.com/2012/12/ontheheavensaristotle1.pdf

[9] ఎడ్వర్డ్ గిబ్బన్, హిస్టరీ ఆఫ్ క్రిస్టియానిటీ (1883, పేజి xvi). దేవుడు ఒక త్రిమూర్తి? (యునైటెడ్ చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్, 2012).

[10] విలియం న్యూటన్ క్లార్క్, ది క్రిస్టియన్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ గాడ్, (ఎడిన్బర్గ్: టి & టి క్లార్క్, 1909), పే. 230-231.

[11] ప్లేటో, టిమేయస్

[12] రాబర్ట్ జి. ఓల్సన్, ఎ షార్ట్ ఇంట్రడక్షన్ టు ఫిలాసఫీ, (మినోలా, NY: డోవర్ పబ్లికేషన్స్, ఇంక్., 2003), పే. 62.

[13] చర్చి ఫాదర్స్ అనే పదం, ఈ పోస్ట్ యొక్క ఉద్దేశం కోసం, జస్టిన్ మార్టిర్ వంటి అపోస్టోలిక్ ఫాదర్లను కలిగి ఉండవచ్చు.

[14] “ప్లాటోనిజం అండ్ క్రిస్టియానిటి,” ది న్యూ షాఫ్-హెర్జోగ్ ఎన్సైక్లోపీడియా ఆఫ్ రిలిజియస్ నాలెడ్జ్, 1957, వాల్యూమ్. IX, పే. 91

[15] “ఎథెనాగోరస్,” ఎన్సైక్లోపీడియా బ్రిటానికా, 11 వ ఎడిషన్, పే. 831. ఆన్‌లైన్ ఎడిషన్ 8-8-19, https://theodora.com/encyclopedia/a2/athenagoras.html

[16] “ఎథెనాగోరస్,” ఎన్సైక్లోపీడియా అమెరికానా, s.v. (2001), వాల్యూమ్. 2, 605.

[17] డేవిడ్ డేవిడ్సన్, చర్చి ఫాదర్స్ నుండి తీసుకోండి: మీరు ప్లేటో గురించి చదవాలి, యాక్సెస్ 8-7-19, https://blog.logos.com/2013/11/plato-christianity-church-fathers/?fbclid=IwAR2uplDdR9Nj4JFzokKuW3iDtn8hj28NWP4b6g579l4Qy6AMQ3HMRoiN6O8

[18] రిచర్డ్ టార్నాస్, ది పాషన్ ఆఫ్ ది వెస్ట్రన్ మైండ్, (బల్లాంటైన్ బుక్స్, 1991), పే. 103.

[19] ఆల్బర్ట్ సి. అవుట్లర్, (1940). "అలెగ్జాండ్రియా యొక్క క్లెమెంట్ యొక్క" ప్లాటోనిజం ". ది జర్నల్ ఆఫ్ రెలిజియన్ (1940), వాల్యూమ్. 20 (3), పే. 217-240.

[20] డేవిడ్ డేవిడ్సన్, చర్చి ఫాదర్స్ నుండి తీసుకోండి: మీరు ప్లేటో గురించి చదవాలి, యాక్సెస్ 8-7-19, https://blog.logos.com/2013/11/plato-christianity-church-fathers/?fbclid=IwAR2uplDdR9Nj4JFzokKuW3iDtn8hj28NWP4b6g579l4Qy6AMQ3HMRoiN6O8

[21] గ్రెగొరీ ఆఫ్ నిస్సా, ది గ్రేట్ కాటేచిజం 16 [52], 32 [80 - 81].

[22] హ్యారీ ఆస్ట్రిన్ వోల్ఫ్సన్, ది ఫిలియోస్పోహి ఆఫ్ ది చర్చ్ ఫాదర్స్ (కేంబ్రిడ్జ్: హార్వర్డ్ యూనివర్శిటీ ప్రెస్, 1970), పే. 578-579.

[23] నార్మన్ హెచ్. స్నైత్, ది డిస్టింక్టివ్ ఐడియాస్ ఆఫ్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్, (లండన్: ఎప్వర్త్ ప్రెస్, 1955), పే. 187, 188.

[24] 2 తిమోతి 3: 16-17; 2 పేతురు 1: 20-21

[25] యూదా 1: 3

[26] అపొస్తలుల కార్యములు 20:20

[27] అపొస్తలుల కార్యములు 2:36

[28] యోహాను 17: 1 మరియు 3.


ఇది https://onegodworship.com/ నుండి తీయబడినది. WLC కథనం కాదు.

మేము అసలు వ్యాసం నుండి సమస్త అన్య నామములను మరియు తండ్రి - కుమారుడు అనే శీర్షికలను తొలగించి, వాటి స్థానాన్ని అసలు నామములతో భర్తీ చేసాము. ఇంకా, ఇక్కడ ఇవ్వబడిన లేఖనాలలో తండ్రి మరియు కుమారుని నామములను బైబిల్ యొక్క మొదటి ప్రేరేపిత రచయితలచే వ్రాయబడిన విధంగా మేము పునరుద్ధరించాము. -డబ్ల్యుఎల్‌సి టీం.