Print

Împărăția lui Yahuwah ca un Semafor: O Poveste Personală

Acesta este un articol non-WLC. Atunci când folosim resurse de la autori externi, publicăm numai conținutul care este 100% în armonie cu Biblia și convingerile biblice actuale ale WLC. Deci, astfel de articole pot fi tratate ca și cum ar proveni direct de la WLC. Am fost foarte binecuvântați de slujirea multor slujitori ai lui Yahuwah. Dar nu îi sfătuim pe membrii noștri să exploreze alte lucrări ale acestor autori. Astfel de lucrări, le-am exclus din publicații deoarece conțin erori. Din păcate, încă nu am găsit un minister care să nu conțină erori. Dacă sunteți șocat de un conținut publicat non-WLC [articole / episoade], țineți cont de Proverbe 4:18. Înțelegerea noastră despre adevărul Său evoluează, pe măsură ce mai multă lumină este aruncată pe calea noastră. Prețuim adevărul mai mult decât viața și îl căutăm oriunde ar putea fi găsit.

împărăția lui Yahuwah este asemenea unui semafor

Culoarea Verde — Este Fiul lui Yahuwah: cel numit Domnul Mesia Yahushua sau Hristos

Culoarea Roșie — Este Yahuwah: Tatăl, Cel Atotputernic și Prea Înaltul Yahuwah.

Culoarea Galbenă — Satana: cel numit Diavolul.

Culoarea Roșie

lumina roșie

Reprezintă pe Yahuwah. Conducătorul suveran al universului. Cel ce a creat cerurile și pământul prin cuvântul său ca locuință a primilor noștri părinți. Cel ce singur (Isa. 44:24) a creat cerurile și pământul și mai târziu pe noi după chipul Său. (Acest verset ar trebui să facă să înceteze orice speculație cu privire la cine este Creatorul lumii originale.)

El este Tatăl nostru care domnește în ceruri. Și așa cum spune Scriptura: : “Cel al cărui nume va fi cunoscut și de care națiunile se vor teme.” Numele Singurului Dumnezeu Adevărat I-a fost descoperit lui Moise ca fiind Yahuwah, iar în Noul Testament este numit foarte frecvent cu apelativul “Tată.” Este datorat faptul că sosise timpul Noului Testament când unicul Fiu al lui Yahuwah, Yahushua, s-a zămislit printr-o minune biologică în Maria (Luca 1:35 fiind versetul esențial prin definiție).

Singurul Yahuwah adevărat spune rasei umane chiar acum cum a pledat de-a lungul istoriei:

Păcatele voastre s-au ridicat până la ceruri; ele au ajuns până la poarta mea. Nu cred că vă mai pot suporta … Vă rog! Vă implor, copiii mei, amintiți-vă de Noe și de arcă. Și ei au crezut că pot păcătui veșnic. Am ajuns în punctul în care nu vă mai cred deloc. Îmi este greu să vă înțeleg când spuneți că vă pare rău. De ce?

Deoarece voi intenționat continuați să păcătuiți, și nu faceți niciun efort de a vă opri nici în urma învățăturii și morții Fiului. Voi nu aveți nicio dorință să vă împotrivi diavolului. Vă rog, copiii mei, aduceți-vă de vremea lui Noe . Nu găsesc nicio plăcere în a îneca lumea și a-I ucide pe toți. Doar opt au fost salvați.

Și din nou, iată! Vă reamintesc de cele două cetăți numite Sodoma și Gomora. Așa cum este scris, “Ridică-te! Ia-ți soția și cele două fete care sunt cu tine, ca să nu suferiți din cauza pedepsirii acestui oraș. Ieșiți din acest loc, deoarece Yahuwah adduce cetatea în ruină. Atunci Yahuwah a făcut să plouă cu foc și pucioasă de la Yahuwah, din ceruri, asupra Sodomei și asupra Gomorii.”1

Iată! Fiecare ființă umană cu excepția lui Lot și a celor două fete a fost distrusă. Credeți-mă, copiii mei, nu găsesc nicio plăcere în distrugerea lor toși— da rei au refuzat să se pocăiască și să asculte de glasul meu (Gen. 19:15-26).

Iată! Aceasta este ultima avertizare pentru tine.

Opește-te! Sau nu voi avea nicio șansă decât să vă distrug pentru că nu faceți voia mea. Vă voi ardw cu foc și pucioasă și vă voi topi pe voi și pe întregul pământ tot ce este rău, asemenea Sodomei. Pentru că este scris, “ Cât despre laşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, desfrânaţi, vrăjitori, închinători la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în lacul care arde cu foc şi pucioasă, adică moartea a doua.” (Rev. 21:8).

Dar nu disperați, copiii mei. Încă nu este prea târziu— există speranță. O puteți găsi în viața și Evanghelia propriului meu Fiu, Yahushua. Dacă vă întoarceț i și vă pocăiți cu adevărat și să credeți ce spune Fiul meu ș ice a făcut el pentru voi(și te voi recunoaște când împlinești aceste lucruri), vă voi trimite darul meu gratuit. Este duhul sfânt, puterea de care aveți nevoie să înfrângeți pe Satana sau Diavolul. Veți primi acest dar plin de putere prin Fiul meu, Yahushua! El dă tuturor celor ce aleg liber să asculte de El. El este Cel uns pentru voi. El este singurul Mare Preot care stă în fața mea în locul întregului Israel. EL este chiar omul Mesia, mediatorul dintre voi și Yahuwah. Ascultați-l. Faceți ce vă spune. Doar prin el putem ajunge la Mine. El este Lumina Verde, calea pe care s-o urmați! Ascultați ce are de spus și împliniți.

Lumina Verde

lumina verde

Sunt Mesia sau Hristos, pe care părinții m-au numit Yahushua. Sunt Fiul lui Yahuwah unicul născut (=adus la existență). Acum peste 2000 de ani, am călătorit pe pământ. Primii 30 de ani sau anii vieții mele (fără să păcătuiesc) am trait o viață asemenea voastră. L-am ascultat pe tatăl și mama mea. Îmi făceam curat în camera. Îmi ajutam tatăl la lucru și am învățat să fac tâmplărie asemenea lui. Am mers la sinagogă și am citit și studiat Sfânta Scriptură— asemenea vouă. Și atunci, la timpul hotărât, când am fost calificat pentru slujirea publică, Yahuwah, Tatăl nostru din ceruri m-a uns public cu duhul său sfânt! Am fost uns, deasemenea, ca Fiu al lui Yahuwah din momentul nașterii mele (Mat. 1:1, 20). Ce moment în lume, ce putere mare mi-a oferit Tatăl meu. Am fost echipat și înarmată pe deplin. Am primit duhul sfânt al Tatălui meu. Am fost gata pentru bătălie. Am crescut în har și înțelepciune din copilărie. Yahuwah a fost Tatăl meu prin miracol iar Iosif, tatăl meu legal. Duhul m-a dus în pustie unde m-am întâlnit cu persoana pe care o numesc Satana sau Diavolul. După 40 zile de post fără hrană și apă, Satana a încercat să mă ispitească să păcătuiesc prin a-mi folosi puterea oferită de Yahuwah, de trei ori. Totuși el nu a reușit.El nu a putut birui duhul sfânt al lui Yahuwah din mine și voința mea de a asculta. Pentru următorii trei ani apostolii mei și Eu am învățat căile Tatălui meu și al vostru, Yahuwah al meu și al vostru! Noi am anunțat Evanghelia mântuirii a Împărăției lui Yahuwah.

Și atunci, Satana a convins pe oamenii răi care nu aveau duhul sfânt al Tatălui lor să mă ucidă, țintuindu-mă pe cruce. Dar viața mea nu a fost van; a fost pentru voi —așa ca voi să aveți șansa vieții veșnice, care înseamnă nemurire în Împărăția viitoare a lui Yahuwah pe pământ.

Acest veac va veni în curând. Mi-am vărsat sângele meu, mi-am dat sufletul ca păcatele voastre să vă fie date. Eu sunt adevăratul miel Pascal oferit de Yahuwah. Am fost schimbat imperfecțiunea lui Adam și a Evei deoarece eu am fost neprihănit.

Dar iată! Nu am fost închis în Hades (care reprezintă mormântul unde toți morții, buni sau răi, merg la moarte) și trupul nu a văzut putrezirea. Este scris, “Hristos [sau Mesia] a murit odată pentru totdeauna pentru păcate, o persoană neprihănită pentru cei păcătoși, ca să vă poată conduce la Yahuwah.” (1 Petru 3:18).

Și din nou, “Dumnezeul lui Avraam și Dumnezeul lui Isaac și Iacov, Dumnezeul strămoșilor noștrii, a proslăvit pe robul Său, Yahushua… voi au ucis pe autorul vieții. Dar Yahuwah l-a ridicat din morți, la care noi suntem martori” (Fapte 3:13-15).

Acum vă spun că dacă cereți Tatălui nostru, care este în ceruri, să vă ierte păcatele voastre, în numele meu și prin lucrarea mea, și dacă vă veți da silința, El o va face. Veți știi când El vă va recunoaște prin trimiterea câtre voi a duhului sfânt. El vă recunoaște când ascultați de prima poruncă a Fiului său de a vă pocăi și de a crede în Evanghelia Împărăția.

Adevărat, adevărat vă spun când veți primi darul fără plată de la Yahuwah, Tatăl nostru, pe care am puterea să-l torn peste voi, voi veți cunoaște! Atunci veți zice: “Ce putere are Yahuwah! El a șters toate păcatele mele și le-a aruncat departe. Într-o clipire de ochi, Yahuwah prin Yahushua a zdrobit duhul lui Satana din inima mea și a pus în loc duhul Său. Sunt, acum, sigilat cu armura aceasta. Am început să învăț Adevărul. Pentru prima data în viață pot birui asupra acestui Balaur vechi, Șarpele original, care este Diavolul și voi birui, dar trebuie să fiu în garda căci Satana mă vrea înapoi cu siguranță. Așa cum este scris, ‘Oricine nu este născut din apă și duh, nu poate intra în împărăția lui Yahuwah’ (Ioan 3:5). Am fost născut din nou când sămânța mesajului Împărăției a fost plantat cu success în inima mea prin credința în el(Luca 8:11-12).”

Vă rog păziți avertizarea mea și nu vă lăsați păcăliți de răstălmăcirile răspândite de anumite biserici, care te vor face să adaugi păcat după păcat și vei fi iertat totdeauna, chiar dacă vei astepta ultima secundă a vieții ca să te pocăiești. Nu spune, “Am putere și bogăție cine se poate măsura cu mine? Am păcătuit dar ce mă face să decad ?” Și de iertarea ta nu fi prea încrezător (dacă continui să păcătuiești cu voia). Nu spune, “Mare este mila Lui, El iartă multele mele păcate.”Pentru că Eu, Yahushua, îți spun că deja a fost scris, “Deveniți împlinitori ai cuvântului și nu doar ascultători, înșelându-vă singuri cu gânduri false.” (Iacov 1:22). Și din nou: “Care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Yahuwah… și dacă un om neprihănit este salvat atât de greu, ce se va întâmpla cu cel păcătos și credincios.” (1 Pet. 4:7- 19).

Iată! Adevărat, adevărat vă spun: Nu puteți amesteca lumina cu întunericul. Nu puteți avea și duhul lui Yahuwah și duhul lui Satana în același timp, pentru că vă spun că este imposibil și doar cei cu mintea rătăcită pot accepta. Duhul lui Satana este păcat și eroare, este întuneric etern, și dacă rămâi din proprie voință în păcat, nu poți vedea lumina care vine din slava care este în Yahuwah, Tatăl nostru, DOMNUL Yahuwah.

Așa cum este scris, “Și aceasta este solia pe care am auzit-o de la el [Yahushua] și pe care v-o aducem, că Yahuwah este lumina și nu este întuneric acolo unde toți sunt în uniune cu El. Dacă afirmăm, ‘Noi suntem în armonie cu el’ și totuși umblăm în întuneric, mințim și adevărul nu este noi, Totuși dacă umblăm în lumină, așa cum el însuși este în lumină, avem părtășie unii cu altii și sângele lui Yahushua Fiul său ne curățește de orice păcat” (1 Ioan 1:5-8).

Lumina Galbenă

lumina galbenă

Eu sunt Satana — Sunt Diavolul, dacă nu m-ai cunoscut. Sunt cel ce te încetinez pe cărarea cunoașterii și iubirii lui Yahuwah! Sunt duhul ce stăpânește și controlează pe fața pământului decăzut. Te-ai născut cu mine în mediul tău. Sunt dumnezeul acestui veac rău. Sunt păcătosul originaI. Sunt întunericul din inima ta. Totuși este timpul să ne despărțim. Deoarece oricât de greu mi-e să recunosc, ai fi cel mai mare nebun să continui să mă iubești și să urmezi sfaturile Căii și Adevărului și ale Vieții Veșnice care sunt în unicul Fiu al lui Yahuwah, Yahushua, Cel Ales. Care este sfatul lui ? Să vă pocăiți și să credeți în Evanghelia Împărăției lui Yahuwah care va veni în curând, împărăția ce se coboară din ceruri pe pământ la întoarcerea lui Yahushua.

În acest moment, nu pot decât să sper că niciodată nu te vei pocăi și nu vei cere duhul sfânt al lui Yahuwah. Fiindcă dacă îl ceri și îl vei primi voi muri în apă. Nu mi te vei închina niciodată, prin minciuni, răstălmăcind scriptura, înșelând, curvind, prin beție, prin adulter, lăcomie , furt și oricare altă dorință carnală pe care iubesc să ți-o sădesc în inimă. Tu te vei închina lui Yahuwah și vei lăuda pe Fiul său ca Mesia. Nu pot accepta ca oamenii să-l iubească pe Yahuwah și aibe credință și să asculte de poruncile Fiului său, Yahushua. Ei se gândesc tot timpul la Tatăl. Ei contează pe Fiul său Yahushua să le inspire viața.

Știu că am doar un timp limitat pentru a provoca suferință oamenilor. Te iubesc când te revolți împotriva Tatălui Yahuwah și împotriva Fiului său Yahushua, care este Stăpânul Mesia.Vreau să pierzi eternitatea. Dar dacă ceri lui Yahuwah Tatăl duhul său, dacă accepți sângele lui Yahushua, Fiul său ca mijloc de salvare și dacă înțelegi și asculți de Evanghelia Împărăției, mă vei ruina. Dacă nu te pot abate, vei fi în calea ta spre Împărăția lui Yahuwah, spre Noul Ierusalim, pe care Yahushua îl va așeza pe pământul în care tu locuiești acum. Este scris, “Așa că vă zic, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide” (Yahushua în Luca 11:18).

Și din nou, “Dacă un fiu îți cere o păine, ce tata dintre voi i-ar da o piatră?...Dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl Ceresc vă dă duhul sfânt celor ce-l cer de la el?” (Yahushua în Luca 11:13).

Iarăși, “Supuneți-vă de aceea lui Yahuwah, dar opuneți-vă Diavolului și el va fugi de la voi. Apropriați-vă de Yahuwah și El se va apropia de voi. Curățați-vă mâinile, păcătoșilor, și sfințiți-vă inimile, oameni îndoielnici. Dați la o parte necurăția, plângeți și vă căiți. Umiliți-vă în fața DOMNULUI și el vă va înălța.” (Iacov 4:7-10).

Și în sfărșit, “Pocăiți-vă, oameni, Împărția lui Yahuwah se aproprie. Pentru Yahuwah a iubit atât de mult lumea că l-a dat pe singurul său Fiu născut, pentru ca oricine crede în el să nu moară ci să aibe viață veșnică. Yahuwah este răbdător cu voi pentru că dorește ca nimeni să nu piară ci toți să vină la pocăință. Plata păcatului este moartea, dar darul Vieții se află în credința ta în Mesia Yahushua și în găbirea venirii lui Yahushua pe acest pământ să distrugă pe cei răi și să instaureze conducerea lui Yahuwah în întregul univers prin Fiul său. Intrați pe poarta îngustă, pentru că largă-i calea care duce la pieire și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar îngustă este poarta și calea ce duce la viață este grea și puțin sunt cei ce o găsesc!”

Fie ca Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul lui Avraam, fie ca Dumnezeul și Tatăl Domnului nostru Yahushua Hristos să vă cheme la Sine Însuși. Tu, poporule! Temeți-vă de El și închinați-vă Lui, și onorați-l pe Fiul așa cum îl onorați pe Tatăl, pentru că timpul întoarcerii lui Mesia Yahushua este aproape.

ceas de verificare


1Notați idiomul paralel din 1 Împărați 8:1 unde “Solomon a adunat brătânii...Regele Solomon.” Nu există doi ai lui Yahuwah și doi Solomoni.


Acest articol non-WLC scris de Adam Stout.

Am scos din articolul original toate numele și titlurile păgâne ale Tatălui și ale Fiului și le-am înlocuit cu numele date originale. Mai mult, în Scripturi am redat numele Tatălui și Fiului, așa cum au fost scrise inițial de autorii inspirați ai Bibliei. -Echipa WLC