Print

Iudaismul Mesianic | O Decepția în Creștere

Înlocuind Adevărul cu Fariseismul Modern

Mulțimi de creștini sinceri cred că există o valoare meritorie
în toate lucrurile ebraice. Aceasta este o înșelăciune a lui Satana
destinată pentru a devia atenția lor de la toate problemele importante
aflate în joc în ultimele zile ale istoriei pământului
.

buying onlineAți văzut vreodată o reclamă pentru un gadget nou, minunat, care garantează l rezolvarea acestei probleme deosebit de enervantă, pe care dvs. și aparent, toată lumea o are? Sunteți atras și încântat de modul în care acest lucru nou splendid va îmbunătăți viața dvs.!

Îl credeți pe agentul de vânzări prietenos și carismatic. Apelați numărul în grabă sau faceți clic pe link.

Într-o chestiune de minute, cartea dvs. de credit a fost încărcată și elementul miraculos este in drumul sau spre dvs.! Așteptați cu nerăbdare! În final, după ce ajunge cutia căutați! E aici! E aici! După deschidere, cu toate acestea, acest produs minune nu este chiar la fel de "strălucitor", cum era de așteptat și este și mai puțin eficient. Vă simțiți înșelat, poate chiar apelați serviciul clienți (fără nici un rezultat), iar apoi promiteți să nu mai cădeți victime acestei înșelătorii de marketing niciodată. Cât este de sfâșietor, când această dramă tristă se joacă în lumea celor spirituale. Nenumărați creștini cad într-o capcană similară în timp ce caută adevărul. Unii acceptă cuvântul preotului sau pastorului lor cu privire la ceea ce este adevăr, refuzând să studieze ceva ce nu are aprobarea mentorului lor spiritual. Pentru alții, Satana are o înșelăciune și mai subtil pregătită: ipoteza conform căreia lumina crescândă poate fi învățată de la Evrei.

 Scriptura conține un avertisment solemn: "Fiți treji, și vegheați; Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoalea ca un leu care răcnește, și caută pe cine să înghită "(1 Petru 5: 8) Motivul furie crescute a diavolului este dat în Apocalipsa 12:12: "…Căci diavolul s-a coborât la voi, cuprins de-o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme."

Cei care așteaptă cu dor întoarcerea Mântuitorului sunt vigilenți. Ca fecioarele înțelepte, care au ascultat apelul că mirele vine. În dragostea lor pentru El, ei au pregătit candelele, căutând să aducă întreaga lor viață în conformitate cu El. Acest lucru este așa cum ar trebui să fie. Din păcate, mulți creștini sinceri și conservatori au fost deviați de la problemele reale ale acestor ultime zile către învățătura că există salvarea  merituoasă în toate practicile ebraice - să fie (sau să devină), evreu cât mai mult cu putință și să susțină națiunea lui Israel ca popor al lui Yahuwah.

 john hagee promoting messianic judaismSunt predicate învățături și milioane de dolari sunt trimise pentru a sprijini Israelul. John Hagee, pastor senior al unei adunări de 18.000 de membri, este un avocat bine-cunoscut al acestei credințe.

În februarie, 2006, Pastorul John Hagee, fondator si presedinte al Unității Nationale a creștinilor pentru Israel, a decis că a venit timpul să creeze o mișcare națională de bază axată pe sprijinirea Israelului. El a chemat liderii creștini din toată America să i se alăture în lansarea acestei noi inițiative.1

Peste 400 de lideri creștini, fiecare reprezentând o denominațiune, o mega-biserică, de slujire media, companie de publicitate, sau Universitate Creștină au răspuns la apel și  Unitea Creștină pentru Israel s-a născut.1.

Alții, într-o dorință sinceră de a fi la fel de sfânți pe cât posibil, adoptă multe din practicile rabinice, în îmbrăcăminte și în alte domenii. Ei piperează vocabularul lor cu fraze și cuvinte ebraice - uneori până a-l face dificil pentru alții de  înțeles. Ei strâng banii pentru reconstruirea templului din Ierusalim sau pentru construirea de adăposturi în Israel. Aceasta este o diversiune majoră care devine, foarte subtil, o mântuire prin fapte.

Profetul Ioel a zugrăvit o imagine vie a generației finale atunci când a declarat: "Vin grămezi, grămezi în valea judecății; căci ziua lui Yahuwah este aproape, în valea judecății. "(Ioel 3:14) Este în natura umană să vrei un "guru" spiritual, fie el șaman, preot, pastor sau rabin, care să-ți spună ce să crezi. Dar Yahuwah nu a atribuit nici unui om acest rol. Toate acestea sunt ca să venim direct la Mântuitorul pentru a primi apa vieții. Scriptura declară: "Așa zice Yahuwah oștirilor. .. Cine se atinge de voi se atinge de lumina ochilor Lui "(Zaharia 2: 8).

Pe această bază, și alte texte similare, mulți oameni cred că, dacă pot deveni la fel ca evreii, pe cât posibil, în viață, în îmbrăcăminte, și în practică, Îl vor mulțumi pe Yahuwah. Din păcate, o mare parte din ceea ce ei adoptă, sunt tradițiile omenești ale fariseilor.

Odată cu distrugerea Templului (70 d.Hr.) saducheii au dispărut cu totul, lăsând reglementarea tuturor afacerilor interne evreiești în mâinile Fariseilor. De atunci încolo, viața evreiască a fost reglementată de Farisei;întreaga istorie a iudaismului a fost reconstruită din punct de vedere fariseic, și un nou aspect a fost dat Sinedriului din trecut. Un nou lanț de tradiții a înlocuit tradiția sacerdotală mai veche. . . Fariseismul a modelat caracterul iudaismului și viața și gândul evreului pentru viitor.2

Cei care apelează la tradițiile evreiești ca să sporească viața lor spiritual, se întorc, în realitate, la Fariseism. Oamenii de știință evrei recunosc faptul că iudaismul modern este fariseism:

Fariseismul (sic) a devenit Talmudism ... [Dar] spiritul fariseului vechi supraviețuiește nealterat. Atunci când evreul ... studiază Talmudul, aceasta este de fapt repetarea argumentelor folosite în academiile palestiniene. . . . Spiritul doctrinei [fariseice "] a ramas dinamic și vital. . . . Din Palestina în Babilon; de la Babilon în Africa de Nord, Italia, Spania, Franța și Germania; de la acestea în Polonia, Rusia, Europa de Est, în general, a pribegit vechiul Fariseism (sic).3

Cele mai multe mustrări aspre ale Mântuitorului au fost adresate fariseilor. El i-a numit "călăuze oarbe", "nebuni și orbi", "șerpi" și o "generație de vipere." Numindu-i pe farisei "ipocriți", Yahushua i-a asemănat cu "morminte văruite, care par într-adevăr frumoase în exterior, dar sunt pline de oasele morților și de orice necurăție." (Matei 23:27)

jewish-cemetery

Mulți creștini sinceri cred astăzi că evreii, încă sunt poporul ales al lui Yahuwah, deoarece evreii spun că sunt. Cu toate acestea, iudaismul modern nu are nici un merit mai special decât omologul său vechi fariseic. Cei care privesc la evrei pentru confirmarea luminii, au luat tradițiile omenești și le-au înălțat la statutul de poruncă divină. Yahushua a avertizat în mod clar cu privire la rezultatul final pentru toți cei care apelează la această sursă pentru adevăr:

“Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! Pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor, nici voi nu intrați în ea, și nici pe cei ce vor să intre, nu-I lăsați să intre.

Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! ...Pentru că voi, înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință, și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al gheenei, de două ori mai rău decât sunteți voi înșivă.” (Matei 23:13-15)

Fariseismul, este iudaismul modern, format din legi și tradiții omenești. Evreii au mii de legi, dar Yah, spune că El "urăște" aceste tradiții:

“Eu urăsc, disprețuiesc sărbătorile voastre, și nu pot să sufăr adunările de sărbătoare.

Când îmi aduceți arderi de tot și daruri de mâncare, n-am nici o plăcere de ele, și vițeii îngrășați pe care-i aduceți ca jertfe de mulțumire, nici nu mă uit la ei.

Depărtează de Mine vuietul cântecelor tale, nu pot asculta vuietul alăutelor tale.” (Amos 5:21-23)

Acestea au fost "adunări sfinte" stabilite de Yahuwah Însuși! Și totuși, modul lor de a le respecta a coborât atât de mult, prin regulile și legile omenești care au distrus esența spirituală a ceea ce a intenționat Dătătorul Legii să fie! În încercarea lor de a "desăvârși" păzirea legii divine, fariseii au adăugat o întreagă serie de norme și cerințe suplimentare. Ei au învățat că aceste reguli suplimentare i-ar ține departe de păcat. De exemplu, păzirea Sabatului de la apus la apus de soare-nu este biblică. Această păzire a fost rezervată exclusiv pentru Ziua Ispășirii. Într-o încercare prea zeloasă pentru "protejarea marginilor Sabatului", modul de respectare a Zilei Ispășirii a fost extins pentru a acoperi, de asemenea, respectarea Sabatului săptămânal.

În cuvinte care răsună până astăzi, Yahushua a denunțat aceste lucrări adăugate, ale fariseilor, explicând: “Ei leagă sarcini grele și anevoie de purtat, și le pun pe umerii oamenilor, dar nici cu degetul nu vor să le miște.”(Matei 23:4)

Acești oameni sinceri nu au nici o idee că, aceste practici adoptate, se bazează pe reguli și tradiții omenești. Ei gândesc că vor respinge ce este rău și vor merge înapoi la Radacinile evreice, dar radacinile nu se extind dincolo de Babilon!

converting to messianic judaism

Dezvoltarea caracterului nu este consolidată de hainele pe care le purtați sau de cuvintele ebraice pe care le adăugați la vocabular sau numele voastre evreice. Acesta este un dar dat celor, a căror credință păzește promisiunile prețioase.

Chiar și în primele zile ale creștinismului, a existat o tendință printre credincioșii evrei de a pune o mare valoare pe convingerile, practicile și tradițiile clasei conservatoare: fariseii. Pentru cei care au fost atrași de aceste tradiții omenești, Pavel a scris:

pharisaism ”În adevăr, mai ales printre cei tăiați împrejur, sunt mulți nesupuși, flecari și amăgitori, cărora trebuie să li se astupe gurile. Ei buimăcesc familii întregi, învățând pe oameni, pentru un câștig urât...De aceea, mustră-i aspru, ca să fie sănătoși în credință, și să nu se țină de basme evreiești și de porunci date de oameni , care se întorc de la adevăr... Ei se laudă că cunosc pe Yahuwah, dar cu faptele Îl tăgăduiesc, căci sunt o scârbă, nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună.” (Titus 1:10-11, 13-14, 16)

Acesta este un avertisment pentru cei care privesc la evrei ca depozitari ai înțelepciunii divine. Prin recunoașterea autorității finale a evreilor în chestiunile spirituale, credincioșii sunt conduși să respingă aceleași adevăruri pe care evreii le-au respins. Un prim exemplu este adevăratul Sabat. Sub greaua persecuție Romană, după Conciliul de la Niceea, evreii au anulat Sabatul biblic atunci când Hillel al II-lea a "reformat" calendarul. Astăzi, Evreii, se închină Sâmbăta după calendarul gregorian. Ca rezultat, milioane de creștini sinceri presupun că Sâmbăta este Sabatul biblic doar pentru simplul motiv că este o zi păzită de evrei și, desigur, evreii nu s-ar închina decât în adevăratul Sabat. Astfel, testul final vine și este respins pentru nimic altceva decât presupunerea că evreii trebuie să aibă adevărul pentru că sunt evrei.

Scriptura, cu toate acestea, prezintă un punct de vedere foarte diferit. Evreii din cele mai vechi timpuri, evreii din timpul lui Mesia și evreii din ziua de azi, nu au ținut legea divină în modul poruncit de Yahuwah:

“Totuși, Yahuwah a înștiințat pe Israel și Iuda, prin toți porocii Lui, prin toți văzătorii, și le-a zis: Întoarceți-vă de la căile voastre cele rele, și păziți poruncile și rânduielile Mele, urmând în totul legea pe care am dat-o părinților voștri, și pe care v-am trimis-o prin robii Mei prorocii. Dar ei n-au ascultat și și-au înțepenit grumazul, ca și părinții lor, care nu crezuseră în Yahuwah, Eloah-ul lor. N-au vrut să știe de legile Lui, de legământul pe care-L făcuse cu părinții lor și de înștiințările pe care li le dăduse…Au părăsit toate poruncile lui Yahwuah, Eloah-ul lor….” (2 Regi 17: 13-16)

Tradițiile artificiale nu sfințesc sufletul. Acestea servesc doar să-i facă să se simtă superiori asupra  celor care nu dețin aceleași practici.

"Legea lui Yahuwah este desăvârșită, și înviorează sufletul; Marturia lui Yahuwah este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor "(Psalmul 19: 7). Traditiile artificiale, adăugarea unor norme bazate pe interpretarea umană, complică legea divină. Legea lui Yahuwah este simplă și directă. Yahushua a dat la o parte toate tradițiile fariseilor și a clarificat, simplu dar corespunzător, natura și frumusețea legii divine:

 “Apoi, unul dintre ei, un învățător al legii, i-a pus o întrebare, testându-L, și zicea: "Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?"

Yahushua a zis: "Să iubești pe Yahuwah Eloah-ul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, și cu tot cugetul tău." Aceasta este prima și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei: "Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți." În aceste două porunci se cuprinde toată Legea și Proorocii "(Matei 22: 35-40).

 “Ți s-a arătat, omule, se este bine, și ce alta cere Yahuwah de la tine, decât să faci dreptate, să iubești mila, și să umbli sperit cu Eloah-ul tău?”(Mica 6:8) Pavel și-a exprimat temerea că noii credincioși ar putea apela la tradiții, anulând simplitatea adevărului:”Dar mă tem că, după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Yahushua.”  (2 Corinteni 11:3)

jerusalemCei care apelează la tradițiile găsite în iudaism și la toate promisiunile făcute lui Israel, uită că promisiunile au fost întotdeauna date cu condiția ascultării. Israel L-a respins pe Yahuwah când ei au cerut un rege: “Yahuwah a zis lui Samuel: “Ascută glasul poporului în tot ce-ți va spune; căci nu pe tine te leapădă, ci pe Mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei.” (1 Samuel 8:7) 

Faptul că Yahuwah i-a suportat mult timp, chiar și după ce ei L-au respins, este rezumat în fraza repetată adesea - "din pricina robului Meu David." Dar iubirea divină nu va sta acolo unde nu este dorită. Deși poate persista mult timp, iubirea divină, se va înclina, până la urmă, cu tristețe, în fața dorințelor inimii încăpățânate. Cu câteva zile înainte de moartea  Sa, Yahushua, El a plâns cu inima sfâșiată:

“Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine! De câte ori  am vrut să strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi, și n-ați vrut! Iată că vi se lasă casa pustie; căci vă spun că de acum încolo nu Mă veți mai vedea când veți zice: Binecuvântat este Cel ce vine în numele lui Yahuwah!" (Matei 23: 37-39)

Pavel i-a avertizat pe "iudaizatori", și acești creștini sinceri se potrivesc perfect descrierii! Cu căderea, pentru convingerea că ar exista cumva un merit în a deveni mai evreiești, în trimiterea de bani în Israel, în construirea unei intregi escatologii în jurul ipotezei că Yahushua nu va reveni până când evreii nu sunt convertiți. Acești creștini sinceri hotăresc ei înșiși, să fie luați prin surprindere la a Doua Venire. Yahushua a avertizat: "Iată, Eu vin ca un hoț." (Apocalipsa 16:15) când se va întoarce, mulți creștini vor fi surprinși că încă, nu au văzut  convertirii în masă ale evreilor. Ei întârzie a Doua Venire, desigur ca și slujitorul rău care a spus, "Stăpânul meu întârzie să vină."

Promisiunile pentru Israelul antic sunt acum disponibile pentru Israelul spiritual.

“Căci toți sunteți fii ai lui Eloah prin credința în Yahushuah. Toți care ați fost botezați pentru Yahushuah, v-ați îmbrăcat cu Yahushuah. Nu mai este nici Iudeu, nici Grec, nu mai este nici rob nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Yahushua. Și dacă sunteți ai lui Yahushuah, sunteți “sămânța” lui Avraam, moștenitori prin făgăduință.”(Gălăteni 3:26-29)

no jew or greek

Mântuirea este încă disponibilă pentru evreul individual, dar binecuvântările spirituale sunt acum pentru toți cei care le vor accepta iar acest lucru este valabil către încheierea istoriei pământului "până se vor împlini vremurile neamurilor." (Luca 21:24)

Mântuirea este un dar al harului divin. Cei care Îl iubesc pe Răscumpărătorul lor vor dori să-L onoreze în frumusețea sfințeniei, fără să fie împiedicați de normele și tradițiile create de om. Yahuwah îi invită pe cei ce lucrează sub grele poveri  fariseice  să se întoarcă la El și El le va da odihnă.

"Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă." (Matei 11:28)1 http://www.cufi.org/site/PageServer?pagename=about_pastor_john_hagee

2 "Fariseii," Enciclopedia Ebraică, vol. IX, (1901-1906 ed.), P. 666.

3 Louis Finkelstein, Fariseii: Contextul sociologic al credinței lor, Vol. 1, Trimitere la prima ediție, p. XXI, accentul furnizat.