Print

Jerusalem: Nyckel till Ändens tid?

muslimsk månskära, davidsstjärna, och kors

Människor som besöker Jerusalem ser denna forntida stad på ett av tre sätt:

Jerusalem är unikt eftersom det har en central, emotionell anknytning till världens tre största monoteistiska religioner. Dessutom har dessa tre religioner gemensamma anor, då alla hävdar härkomst från Abraham. Som sammanfattas av LIFE, i Holy Lands: One Place, Three Faiths, är dessa religioner:

Judendom

Den äldsta av de tre stora monoteistiska religionerna. Judendomens syn på historia, som nedtecknad i Torah för cirka 2600 år sedan, utger grund för Kristendomen och senare islam. Den israeliska ledaren Moses, som fick Herrens lagar på Sinai-berget. . . är en vördad profet i alla tre trossystemen.

Kristendom

I Israel föddes för 2000 år sedan ett barn till ett judiskt par. Jesus växte upp till att bli en karismatisk predikant och samlade lärjungar till sig. Denna Guds Son utförde mirakel, sa man. . . Jerusalems myndigheter, som uppfattade honom som ett hot, lät avrätta Jesus. Hans följare, som tog upp korset, byggde världens största religion i Hans namn.

Islam

För mer än 1300 år sedan besöktes en man i Mekka av ärkeängeln Gabriel och fick en extraordinär gåva: ordet från Allah, den enda Guden. Muhammad var enligt muslimer den profet som förutsagts av Moses, och Muhammeds bok, Koranen, representerade den ultimata sanningen. Tar budskapet över öknen till Medina. . . han grundade islam.1

Medan judendomen och kristendomen (judeo-kristendomen) traditionellt har varierat sig betydligt mot islam, är dessa tre religioner påfallande lika i många betydande områden. Förutom att alla tre hävdar religiös härkomst från Abraham så är eller har alla tre religionerna:

Utöver dessa likheter förkunnar ett stort antal av alla de tre religionerna att man måste konvertera eller dö! Islam har dödat mängder för att ha vägrat konvertera till sin religion. Katoliker kanske skyltar med ett fläckfritt ansikte i modern tid, men hennes doktriner har inte förändrats. Den romersk-katolska kyrkan ansvarar för ännu fler människors dödsfall än islam.

klippmoskén, jerusalem

Jerusalem är central för de apokalyptiska förväntningarna hos världens tre största religioner.

Medan de pågående våldshandlingar som begås av palestinier mot israeler ofta gör nyhetsrubriker så är det desto mer sällsynt att man får se hur palestinska och amerikanska civila och många andra som bli antagoniserade och uppviglade av israeliska trupper – för att inte tala om mördade – sällan, om någonsin, blir nyheter. Ändå är sådana grymheter från israeler mot palestinier och andra en verklighet. Noggranna studier av många olika forskare har avslöjat den sionistiska agendan bakom oräkneliga krig, inklusive samverkan med nazisterna under andra världskriget. Sammantaget börjar en oroväckande bild uppstå om ett fullständigt krig för teokratisk diktatur som leder till världskontroll, mot priset av förintelse av alla andra religioner.

Islams agenda

Under de senaste tjugo åren har krigsretoriken ökat bland olika ledande imamer som uppmanar sina troende till jihad. Förväntningarna på Mahdis ankomst kräver samarbete från de troende för att förbereda för hans ankomst. Muslimer är indelade i två grupper, beroende på deras apokalyptiska förväntningar.

Vissa muslimer tror att oro och strider i Mellanöstern förbereder vägen för Mahdis ankomst som kommer leda sina arméer till seger. De kommer att fånga Jerusalem för islam och när de väl har erövrat staden kommer Mahdi att leda dem i seger i resten av världen.

Andra muslimer tror att så snart de har fullständig kontroll över Jerusalem, så kommer Mahdi att uppenbara sig och leda dem till att erövra resten av världen för islam.

Irans president Mahmoud Ahmadinejad har offentligt sagt: “Vår revolutions huvuduppgift är att bana väg för återuppträdandet av den tolfte imamen, Mahdi.” 2 Medan han talade inför FN: s generalförsamling i september 2005, avslutade Ahmadinejad sitt tal genom att be att Mahdi snart skulle komma: “Åh mäktiga Herre, jag ber dig att påskynda uppkomsten av din siste utsände, den utlovade.” 3

Betydelsen av Ahmadinejads kommentarer blir tydliga när länken till Jerusalem förstås.

krig i mellanöstern

Vissa muslimer tror att krig i Mellanöstern
förbereder vägen för Mahdis ankomst.

Dr. Bilal Na’im tjänade som assistent för chefen för Executive Council of Hizballah, den iransk-kontrollerade libanesiska shiitiska terroristorganisationen. I en uppsats som diskuterar detaljerna om hur Mahdi är tänkt ska dyka upp i världen, enligt shiitisk lära, säger han att ursprungligen uppenbarade sig Mahdi i Mecka “och han kommer att luta sig mot Ka'abah och se sina anhängares ankomst komma från världens alla hörn.”

Från Mecka flyttar Mahdi vidare till Karbala i Irak. Men hans viktigaste destination, enligt Na’ims beskrivningar, är helt klart Jerusalem. Det är i Jerusalem som lanseringen av Mahdis världsövervinning förklaras. Han förklarar, “Befrielsen av Jerusalem är förordet till världens befrielse och kommer etablera rättvisa och goda värderingar på jorden.” 4 Kort sagt, Jerusalem fungerar som språngbräda för Mahdis globala jihad i sluttiderna.5

patroner & karta över mellanösternMedan en grupp muslimer tror att de först måste få kontroll över Jerusalem innan Mahdi kommer, tror den andra att Mahdi kommer först och sedan hjälper dem att ta Jerusalem - allt detta är bara inledningen till total islamistisk världsdominans. Båda grupperna ser oro i Mellanöstern som en positiv utveckling som främjar deras agenda för Mahdis ankomst. Detta borde vara en varning för alla icke-muslimer, särskilt mot bakgrund av kommentarer som nyligen gjordes av Louis Farrakhan, chef för Nation of Islam.

I sitt huvudtal 27 februari 2011, vid Nation of Islams årliga Saviour's Day-evenemang, så sade Farrakhan till en skara om 16000+ människor att den senaste tidens uppror i Mellanöstern var bevis på att Mahdi faktiskt har återvänt.

Det ni ser i Tunisien, i Egypten, i Yemen, i Jordanien, i Libyen, i Bahrain, snart, väldigt snart, i alla världens nationer och ännu hastigare i Amerika. . . . Är tecknet på att den stora Mahdi som den muslimska världen har letat efter är närvarande i världen, att den Kristus som du hoppades på, Gud stimulerar massans uppgång! Och snart kommer det till dessa stränder [USA]. Det har faktiskt redan börjat.6

Judisk / sionistisk apokalyptiskt ramverk

Jerusalem är lika central i judarnas apokalyptiska förväntningar och är avgörande för deras planer för världsdominans.

Judendomen verkar vid första anblick försöka hålla ihop sitt folk snarare än att ta på sig uppgiften att konvertera världen, för judendomen är en specifik nations historia och tro. Men detta är inte riktigt hela sanningen. Fundamentalistisk judendom, liksom kristendomen och islam, räknar framgång i hur väl de påverkar resten av världen. De rotar en stor del av sin teologi på rabbinska uttalandena i sin tradition att “Gud sänder först en välsignelse till Jerusalem och därifrån strömmar den till resten av världen.” 7 Det är till Jerusalem som Messias kommer att “förlösa och fullkomna det judiska folket. . . [som i sin tur kommer] att göra världen kring dem perfekt och lära alla nationer att leva i fred enligt Guds lag.” 8

Förutsättningen för den härliga framtid som judaismen föreställer sig är återuppbyggnaden av deras tempel och en kung, av Davids ätt, som sitter på tronen i Jerusalem. israeliska soldater vid klagomurenDet är inte en endast en handfull visionärer, utan ledande och inflytelserika (och välfinansierade) män som förbereder sig för återuppbyggandet av det tredje templet närhelst möjlighet ges. En sådan person är Rabbi Chaim Richman från Temple Institute.

Han förklarade öppet att institutets medlemmar ville ta bort Klippmoskén och al-Aqsa-moskén så att Salomos tempel kunde byggas. . . . Låt ingen missta sig - de är allvarliga; enligt deras planer kommer det tredje templet att byggas. Och för att tjäna templet utbildar de präster i templets traditioner, såsom blodoffer. . . . Alla nödvändiga redskap, maträtter, och andra objekt förbereds också i takt med att medlen blir tillgängliga.9

Man bör förstå att precis som muslimer är indelade i olika kategorier, så också för det folk man idag kallar för “judar”. Vissa av dessa människor är verkligen ättlingar till Abraham och har hebreiskt / israelitiskt blod. Många av dem har dock ingen blodförbindelse till Israel alls. De är ättlingar till det khazariska folket som styrde i Centralasien många århundraden sedan.

Khazarerna var en hednisk civilisation och blev under en kort period i historien det största och mäktigaste riket i Europa, och kanske också det rikaste. De tog med sig sin religiösa tillbedjan som var en blandning av fallisk tillbedjan och andra former av avgudadyrkan som praktiserades i Asien av andra hedniska länder. Denna form av hednisk tillbedjan fortsatte in i sjunde århundradet med vidriga former av sexuella övermått och oanständighet som khazarerna tillfredsställde sig med som en del av deras religiösa övertygelser.

Under det sjunde århundradet e.Kr. beslutare den khazariska härskaren kung Bulan att konvertera sitt folk till en av tre möjligheter: judendom, kristendom eller islam.

Efter ett historiskt möte med representanter från de tre monoteistiska religionerna beslutade kung Bulan att anta “Talmudism” (som det var känt som då; det vi idag kallar judendom) över islam och kristendom. [Judendomen] blev den nya statsreligionen.

Kung Bulan och hans fyra tusen feodala adelsmän konverterades omedelbart av rabbiner som importerades från Babylonien för denna händelse. Fallisk tillbedjan och alla andra former av avgudsdyrkan blev därefter förbjudet. De khazariska kungarna bjöd in ett stort antal rabbiner från Babylon med omnejd att komma och öppna synagogor och skolor för att instruera befolkningen i den nya statsreligionen.

. . . Under denna tid lades Talmud till i eller förändrade deras statsreligion för att skydda sig från alla andra utomstående religiösa inflytanden och för att förhindra en återgång till tidigare vidriga kätteri.10

khazariska riket vid höjden av dess makt

Khazariska riket vid höjden av sin makt.

Eftersom khazarerna inte hade något skriftspråk så började man nu använda “judarnas” hebreiska bokstäver för att sätta deras modersmål i skrift. Detta är vad man idag kallar för jiddisch.

De flesta av de så kallade judarna som i stor utsträckning engagerades i dessa olika antikristliga rörelser härrörde från en grupp av hedningar kända som khazarjudar. De konverterade till judendomen men kom aldrig på något sätt från Abrahams säd. Till denna dag är de så medvetna om denna forntida täckmantel att när de konfronteras för att inte vara riktiga judar skriker de antisemitism. För att ytterligare skydda sig mot offentlig granskning bildade de den judiska Anti-defamation League (ADL) för att övervaka och befria världen från alla som försöker avslöja eller ifrågasätta deras hedniska praxis eller deras “hävdvunna rätt” till det lovande landet.11

Chockerande som det må vara för många människor som antar att “judarna” är Abrahams blodsättlingar så vet khazarjudarna sanningen om sin historia. Harold Wallace Rosenthal, en jude, var en senior aide till dåvarande amerikanske senatorn, Jacob K. Javits, en annan jude. 1976 gav Rosenthal en intervju där han stolt avslöjade den judiska / sionistiska agendan i världen idag. Rosenthal frossade i den amerikanska icke-judens dumhet som blott var brickor i judarnas intrigspel och sade: “Det är ett förunderligt ting att det amerikanska folket inte reser sig upp och driver varje jude ur detta land.”

Intervjuaren, Weisman, var så bestört över vad han hörde att han vid ett tillfälle kände sig tvungen att protestera.

Weisman: “Enligt den senaste vetenskapliga forskningen är dina förfäder inte israeliter utan mongoler och asiater från Östeuropa och Västasien, så dina förfäder var tusentals mil från det heliga landet. De såg aldrig ens det heliga landet vilket bevisar att ditt folk inte var Guds utvalda folk.”

Rosenthal: “Än sen? Vad spelar det för roll?”

Weisman: “Vi har blivit itutade oss den stora lögnen i många års tid att judarna är Guds utvalda folk, så det spelar roll. Det spelar stor roll.”

Rosenthal: “Vilken stor roll?”

Weisman: “Visar det inte att den stora majoriteten av judar idag är khazarer till ursprunget. Dina förfäder beträdde aldrig marken Kristus vandrade. De kände aldrig till Jerusalem och Palestina så hur kan du ... [Rosenthal avbröt mig.]

Rosenthal: [skriker mycket högt] “Vad i helvete spelar det för roll nu?”

Weisman: “Jag tycker att många saker som du har sagt är motbjudande och ... det finns så mycket som du har sagt så vanliga människor inte kommer tror dig; de kanske inte tror på det du har sagt i den här intervjun ... " [Herr Rosenthal avbryter igen]

israelisk flagga

Emblemet på Israels flagga, i folkmun "Davidsstjärnan" är i själva verket "Saturnus stjärna" - en ockult symbol. Den esoteriska betydelsen är:
"Som ovan, så nedan."

Rosenthal: “Det är därför vi har makten idag. En av anledningarna till att ditt folk inte trodde att det var möjligt för något folk eller ras att åstadkomma det vi har inom ett par hundra år. Icke-juden är korkad. Vi är väldigt intelligenta. Jag kommer att bli en mycket viktig person i och runt Washington och jag tänker bli nationellt framträdande. Du kommer att höra och läsa om mig i framtiden. Jag är ung och har mage att berätta mer än andra judar någonsin skulle våga berätta för dig offentligt. Mycket av det jag har sagt till dig är en del av den inre och osynliga världen av judendomen.”12

Det är föga förvånande att den unge och ambitiöse politiska stjärnan Howard W. Rosenthal mördades under tvivelaktiga omständigheter några månader senare.

Målet för dessa khazar-zionist-judar är världsdominans via deras påstådda härkomst från Abraham. Visserligen har människor av israelitisk härkomst den starkaste rätten till Jerusalem. Genom att täcka sina ambitioner om världsdominans under en antagen israelitisk anslutning har khazar-zionist-judarna således den starkaste anspråket till Jerusalem.

Judarna lär att när templet återuppbyggts och en kung av Davids ätt återigen sitter på Israels tron så kommer Messias att komma och de kommer att styra över hela världen. Som rabbin Aryeh Kaplan sade: “I Jerusalem kommer det judiska folket därmed att bli etablerat som andliga och moraliska lärare för hela mänskligheten. Då kommer Jerusalem att bli hela människosläktets andliga huvudstad.”13

Kristna förväntningar

Många kristna hjälper ovetandes till med att främja den sionistiska agendan för världsdominans. Den Kristnes mest efterlängtade hopp är löfte som de har vidhållit i nästan 2000 år – att Frälsaren en dag skall återvända till jorden. Stora delar av kristendomen tror också att Jerusalem spelar en viktig roll under den sista tiden före Jesu Kristi andra ankomst.

Liksom judarna tror dessa människor att templet måste byggas upp igen innan den Andra Ankomsten. De letar också efter “judarnas” återgång till Israel (som de antar är blodsisraeliter). Av denna anledning stöder många kristna Israel som en oberoende stat. En oberoende judisk stat är nödvändig för att uppfylla deras apokalyptiska förväntningar.

De kristna vill att templet ska byggas eftersom det betyder att Jesu återkomst är så mycket närmare. De judiska grupperna accepterar gärna deras beskydd eftersom det representerar stöd för Israel såväl som betydande ekonomiskt stöd för sina organisationer och för Israel själv.14

Judarna är mycket belåtna att få ta emot de kristnas hjälp när sådan hjälp är i linje med deras egna mål. Det som många förbiser är att de kristna tror att den mosaiska lagen togs bort vid korset. Ändå fortsätter de att samarbeta med det sionistiska / judiska målet om tempelbygge på grund av deras övertygelse att judarna som helhet kommer att konvertera till kristendomen under en sjuårig vedermöda precis innan Jesu Andra Ankomst.

Att göra mosaisk lag överflödig är att förneka rabbinernas lära och värdet av allt som de tror och lär. Den enda slutsatsen man kan dra är att det fortsatta godkännandet av stöd från kristna fundamentalister från dessa ortodoxa rabbiner som vill återuppbygga templet är hisnande cynism. För de kristna fundamentalistiska grupperna att fortsätta ge sitt stöd är en lika hisnande naivitet.

Vad båda grupperna väljer att ignorera är att de kristna ämnar konvertera alla judar till att accepter Kristus som Messias vid sluttiderna. I dessa fundamentalistiska kristna tankar kommer de judar som inte accepterar detta tyvärr att dö. . . .

John Hagee, i From Daniel to Doomsday,. . . [förklarar] att judarna till slut kommer att konvertera och acceptera att Jesus är Messias; med andra ord, de skall konverteras till kristendomen.15 Han beskriver hur Jesus kommer att vinna Slaget vid Armageddon i ändtiderna och skriver:

“Det judiska folkets hjärtan kommer värmas mot Gud på grund av Hans ingripande. De kommer helt och hållet att vända sig till deras sanna Gud. I det ögonblicket kommer Israel att titta på hennes Messias med erkännande. . . . Jesus Kristus, den sanna Messias. . . skall styra och regera för evigt från staden Jerusalem, Guds stad.” 16,17

Precis som muslimer är indelade i två läger av deras olika trosuppfattningar beträffande tidpunkten för Mahdis ankomst; precis som "judar" är indelade i dem som är Abrahams ättlingar och de som är av khazariskt ursprung som bara påstår sig vara blodsrelaterade; så också Kristna som ser till Jerusalem för uppfyllandet av sina apokalyptiska förväntningar. De är också kluvna baserat på deras trosstrukturer eller personliga agendor.

Protestanter

Evangeliska protestanter är några av de mest uttalade i sitt stöd av Israel som en oberoende stat. De ger aktivt stöd för Israel och letar efter återuppbyggnaden av templet som en uppfyllelse av profetiorna.

evangelisk predikantSådana människors kärlek till Israel härrör inte från en kärlek till judendomen utan snarare från en övertygelse om att dess skapande som stat faktiskt bevisar riktigheten i deras tolkning av profetiorna och är enligt dem den första i en serie händelser som slutar med den Andra Ankomsten. Jesus kommer härska från Jerusalem och kommer att konvertera judar till kristendomen. Med tanke på dessa övertygelser spelar israeliska supportrar av dessa fundamentalister verkligen ett mycket farligt spel. Det ekonomiska stödet de nu får kan mycket väl visa sig vara en allvarlig utgift senare.18

Händelser i Jerusalem är centrala i tolkningarna av ändtiderna som dessa människor omfamnar. Några av de “tidens tecken” som de som håller fast vid är:

Predikare tar Gamla Testamentets löften till antika Israel och tillämpar dem på det moderna Israel.

Ty Gud 20 skall frälsa Sion, Han skall bygga upp Juda städer. De skall bo där och ta Sion i besittning. (Ps. 69:36)

Du skall gripa in och förbarma dig över Sion, det är tid att Du visar det nåd. Ja, stunden har kommit.. . . . Hednafolken skall frukta Herrens namn och alla jordens kungar din härlighet, när Herren bygger upp Sion och uppenbarar sig i sin härlighet. . . . när folk och riken samlas för att tjäna Herren. (Ps. 102:14, 16-17, 23)

Många av texterna som har en framtida tillämpning på den nya jorden efter den Andra Ankomsten tas också ur sin kontext och appliceras på det moderna Israel.

Så skall Herren Sebaot fara ner för att strida på Sions berg och uppe på dess höjd. Som fågeln breder ut sina vingar, så skall Herren Sebaot beskydda Jerusalem. studera bibelnHan skall beskydda och hjälpa, skona och rädda. (Jes. 31:4, 5)

Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig. ... Hednafolk skall vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig. Lyft dina ögon och se dig omkring: Alla samlas och kommer till dig. … Främlingar skall bygga upp dina murar, och deras kungar skall betjäna dig. Ty jag slog dig i min vrede, men i min nåd förbarmar jag mig över dig. Dina portar skall ständigt hållas öppna - varken dag eller natt skall de stängas - så att folkens rikedomar kan föras till dig och deras kungar föras med i tåget. Ty det hednafolk eller rike som inte vill tjäna dig skall förgås. Ja, sådana hednafolk skall i grund förgöras. … Bugande skall dina förtryckares söner komma till dig, de som föraktade dig skall alla falla ner för dina fötter. Och de skall kalla dig "Herrens stad", Israels Heliges Sion. (Jesaja 60:1, 3-4, 10-12, 14)

Människor är övertygade när deras predikanter citerar Malaki 3:6 som ett bevis på att det Gamla Testamentets löften fortfarande kommer att uppfyllas för det moderna Israel. “Jag är HERREN, jag förändrar inte.” (Malaki 3:6) Människor uppmanas att “be för Jerusalems frid” (Ps. 122:6a) eftersom “de kommer att blomstra som älskar dig” (Ps. 122: 6b). Stora summor pengar dras in från kristna (och accepteras ivrigt av judarna) när pastorerna säger till dem: “Välsignad är den som välsignar dig [Israel] och förbannad är den som förbannar dig.” (4 Mos. 24: 9b)

Andra favoritverser som citeras för att stödja deras tro på en återställd, mäktig stat i Israel är texter som ges till David som lovar:

Han skall bygga ett hus åt mitt namn, och jag skall befästa hans kungatron för evigt. … Ditt hus och ditt kungadöme skall bestå inför mig till evig tid, ja, din tron skall vara befäst för evig tid. (2 Sam. 7:13, 16)

Jag skall inte bryta mitt förbund, vad mina läppar har talat skall jag inte ändra. En gång har jag svurit vid min helighet, och mitt löfte till David skall jag inte bryta. Hans efterkommande skall bestå för evigt och hans tron inför mig så länge som solen, som månen skall den bestå för evigt. Och trofast är vittnet i skyn." Sela. (Ps. 89: 34-37)

Det som så många uppriktiga människor förbiser i sina ansträngningar att “välsigna” nationen Israel så att de i sin tur kommer att bli välsignade, är det faktum att alla Yahuwahs löften ges mot lydnad. Det är ett villkor. Precis som israeliterna på Kristi tid tog Skrifter som pekade mot Hans Andra Ankomst och tillämpade dem på Hans Första Ankomst så tar många uppriktiga människor idag Skrifterna som gäller för den Nya Jorden i Evigheten och applicerar dem till dagens Israel.

Själva det faktum att Jerusalem förstördes fullständigt och dess folk skingrades 70 e.Kr. är övertygande bevis för att Yahuwahs tålamod slutligen var uttömt för de fortsatta, hårdhjärtade, "styvnackade" upproren som israeliterna gjorde mot Honom. Aposteln, Paulus, förkastade med eftertryck israeliternas “exklusivitet” på sin tid. Då, som nu, så hävdade judarna att löftena inte var för någon eller några annan än Israel.

Och då Skriften förutsåg att Yahuwah skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham: I dig skall alla folk bli välsignade. Alltså blir de som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. ... Alla är ni Yahs barn genom tron på Mästaren Yahushua. … Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Yahushua. Om ni nu tillhör Honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. (Se Gal. 3:8-9, 26, 28-29)

Medan Paulus höll den sanna sabbaten och alla årliga högtider, skrev han i stor utsträckning emot omskärelsen som fortsatt praxis eftersom det var en del av det gamla förbundet med blodoffer som uppfylldes vid korset. På grund av detta har många som främjar återvändandet av “judarna” till Jerusalem och som tror att templet måste byggas om för att Jesus ska komma, förkastat Paulus skrifter. Det påstås att Paulus förkunnade “ett annat evangelium” och att han är en antikrist.

En annan falsk förväntan som förkunnas och saknar bibliskt stöd är Uppryckningsteorin. Denna övertygelse lär att Frälsaren kommer i hemlighet och "rycker upp" sina utvalda ur världen för att rädda dem från sju år av vedermöda. Detta är känt som pre-Tribulation rapture. Det är under dessa sju åren som de förväntar sig att alla judar ska omvändas och acceptera Jesus Kristus som den sanna Messias. I slutet av de sju åren kommer de tillsammans med Kristus triumferande tillbaka till jorden för att regera i 1000 år av fred och välstånd.

Här är nyckeln till sionismens evangeliska stöd. De ger frikostigt eftersom de tror på den slutliga omvändelsen av alla judar.

Katoliker

påve benediktus XVIPåven har alltid velat ta Jerusalem. Korstågen resulterade i den skoningslösa slakten av många muslimer, hebréer och apostoliska kristna. Deras enda syfte var att ta Jerusalem för påvens ära så att han kunde regera därifrån. (Påvedömet närmar sig alltjämt detta mål: A Seat for the Pope at King David's Tomb). Påven har alltid trånat efter total världsdominans.

Efter Andra Vatikankonciliet på 1960-talet började påvedömet att uppvakta andra kristna kyrkor. Ansträngningarna att förena sig med dessa “åtskilda bröder” var så framgångsrika att det har skett många “omvändelser” av olika protestanter, inklusive episkopala präster, till katolicismen. Fastän Adventistkyrkan publicerar böcker som kallar påven "syndernas man" och säger: "Det är en avfallande kyrka som minskar avståndet mellan sig själv och påvedömet." 21 så har också de gjort eftergifter för katolicismen som vore otänkbara för deras grundande kyrkofäder.

medalj given till påve Paulus VI av representant för sjundedagsadventisterna, b.b. beach

Medalj given till påven Paulus VI av representant för Sjundedagsadventisterna, B.B. Beach

18 maj 1977 hade Dr. BB Beach, dåvarande sekreterare för Nordeuropa-Västafrika-avdelningen för Adventisterna, en audiens med påven Paulus VI där Beach officiellt överlämnade en guldmedalj till påven å Adventistkyrkans vägnar. (Se Review & Herald, 11 augusti 1977, s. 23.)

Johannes Paulus II, vald till påve 1978, gjorde fler internationella resor än någon tidigare påve. Dessa resor var i det uttryckliga syftet att förena påvedömet med hennes “separerade bröder”. Hans ansträngningar var så framgångsrika att ett dokument med titeln Evangelicals and Catholics Together: The Christian Mission In The Third Millennium undertecknades 1994.22 En ännu mer överraskande seger kom när ledare för det ryska och grekiska ortodoxa patriarkatet gjorde vissa eftergifter för påven.
påve johannes paulus II kysser koranen (quran)

Påven Johannes Paul II kysser Koranen (14 maj 1999)

Men katolska kyrkans försök att förena världen, med påven som "borgensman" för alla olika religioner, begränsade sig inte till de olika kristna samfunden. 1979 besökte påven Johannes Paul II Hagia Sophia-moskén i Istanbul och en annan i Damaskus, Syrien 2001. 1999 kysste John Paul också koranen, en gåva som han gavs för att han besökte muslimska imamer. 21-26 mars 2000, nådde hans ansträngningar sin kulmen när han reste till Jerusalem. Som sammanfattas i en artikel publicerad av JewishVirtualLibrary.org:

Påven Johannes Paul II anlände till Israel den 21 mars 2000 för ett historiskt femdagarsbesök, under vilket han besökte de heliga platserna för de tre stora religionerna och träffade Israels politiska ledare och chefsrabbiner. Fastän i huvudsak en resa med fokus på religion, berörde påven också politiska frågor, välsignade Israel, uttryckte stöd för ett palestinskt hemland och bad om ursäkt för synder som kristna gjort mot judar.

I ett möte med president Ezer Weizman den 23 mars välsignade påven Israel, en handling som många israeler betraktade som ett sista kyrkligt erkännande av deras stat. I århundraden lärde den katolska kyrkan att judarnas exil var straff för Jesu död. ...
John Paul II, sätter in en bönestycke i klagomuren, Jerusalem

John Paul II, sätter in en bönestycke i klagomuren, Jerusalem

Yad Vashem-talet [som påven höll] betraktades som höjdpunkten i Johannes Paulus ansträngningar att förena kristna och judar. Han var den första påven som besökte det nazistiska dödslägret i Auschwitz och deltog i tjänster i en synagoga i Rom. 1998 utfärdade Vatikanen ett dokument om Förintelsen, och i början av mars, innan han satte av mot sin pilgrimsfärd i Mellanöstern, bad han om ursäkt för de kristnas synder genom historien, inklusive mot judar.23

Den (i skrivande stund) nuvarande påven, Benediktus XVI, har fortsatt i sin föregångares fotspår. Den 20 november 2006 bad påven i en muslimsk moské.

I en gest för muslimer i Turkiet och runt om i världen bad påven Benediktus XVI i Istanbuls berömda Blå moskén, hans första påvliga besök på en islamisk gudstjänst. När påven gick med Mustafa Cagrici, Istanbul's stormufti, till "mihrab"-nischen som visar vägen mot Mekka, sa muftin att han skulle be. Påven stod bredvid honom, böjde huvudet och rörde läpparna i tystnad i ungefär en minut. Mötet som ägde rum 30 november var varmt och hjärtligt … 24

enediktus XVI ber vid blå moskén med mustafa cagrici, stormufti av istanbul

Benediktus XVI ber vid blå moskén
med Mustafa Cagrici, Istanbuls stormufti

Även om den katolska kyrkan länge har anklagats för att förfölja judar för att vara “Kristi mördare” så förnekade Benediktus 2011 att judar på något sätt var ansvariga för Kristi död. Den 2 mars 2011 rapporterade Reuters News Service:

Påven Benediktus har i sin ny bok personligen befriat judar för anklagelser om att de var ansvariga för Jesus Kristus död, och förkastar begreppet kollektiv skuld som har spökat kristna-judiska relationer i århundraden.

Judiska grupper applåderade draget. Anti-Defamation League kallade det föt "ett viktigt och historiskt ögonblick" och hoppades att det skulle stävja obekväm teologi från att "rinna ner till kyrkbänken" och förbättra interreligiös dialog vid gräsrötterna.25

Det avgörande målet som driver den romersk-katolska kyrkans önskan i sin ekumenism är önskan att regera världen från Jerusalem.

Det har förekommit rykten om att den romersk-katolska kyrkans strategi är att bana vägen mot den nya världsreligionen så att de kommer att vara i överlägsen position att ha domsrätt när sammanslagningen av alla religioner och kulter till en och samma sker. Den dolda planen i denna sammanslagning är att den katolska kyrkan ska få världsmakt och herraväldet.26

Som "Kristi ställföreträdare" har påven till och med ålagt sig titeln "Herren Gud påven". Aposteln Paulus varnade för denna villfarelse i ändtiderna när han skrev till thessalonikerna:

Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Eloah eller heligt, så att han sätter sig i Eloahs tempel och säger sig vara Eloah. … Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Mästaren Yahushua att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. (Se 2 Thess. 2: 3-4, 6-10.)

Denna inspirerade beskrivning av påvedömets natur och mål följs omedelbart upp av en högtidlig varning:

Därför sänder Yahuwah en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. (Se 2 Thess 2:11, 12.)

Tron att Jerusalem är avgörande för uppfyllandet av apokalyptiska profetior är en av Satans största och mest framgångsrika lögner. Dess skärpa finns i det faktum att det omfattar världens tre största religioner. Varje religion, och varje uppdelning inom den religionen, har en variation av den lögn som är skräddarsydd för den av lögnernas prins.

Satan arbetar genom falska trosuppfattningar som han själv har implanterat i människors sinnen och försöker verkställa den första yvningen, den som gjordes innan han föll från himlen. Detta har bevarats i Skrifterna för vår uppmanings skull.

Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! Du sade i ditt hjärta: Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Yahuwahs stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste. (Jesaja 14:12-14)

Principerna för Satans rike är två: 1) falskhet; och om det misslyckas: 2) våld. Samtliga tre av de abrahamitiska religionerna har gjort sig skyldiga till att använda båda dessa principer i syfte att få större makt och kontroll över massorna. Varje tro som främjar Jerusalem, som fordrar en återgång till just det specifika området, som begär pengar för återuppbyggnaden av ett tempel i Jerusalem, är ett bedrägeri som Satan planerat för att antingen förena världens religioner under ett tak eller för att “söndra och härska” de som vägrar att förena sig.

När Yahushua var på jorden letade Hans efterföljare efter exakt det som nu utlovas i detta ändtidsbedrägeri: Israel som en världsdominerande makt som krossar alla hennes fiender. Prästerna och härskarna på Yahushuas tid sökte Honom först och främst i hopp om att Han skulle leda israeliterna till seger över de hatade romarna. De förkastade snabbt Honom när de insåg att Han inte hade sådana avsikter.

Yahushua lärde tydligt att Hans rike var ett andligt rike.

Då Yahushua blev tillfrågad av fariséerna när Yahs rike skulle komma, svarade Han dem: Yahuwahs rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Ty se, Yahuwahs rike är mitt ibland er. (Se Luk. 17:20-21)

Denna sanning var anathema för israeliterna! Inför förstörelsen av deras ambitiösa hopp om världsdominans förkastade de snabbt sin efterlängtade Messias. Genom att använda sina egna ambitioner som ett vapen mot Honom anklagade de Honom inför Pilatus för att ha varit bedräglig och upprorisk mot Rom. Men när Pilatus frågade Yahushua om anklagelserna var sanna, bekräftade Frälsaren återigen att Hans var ett andligt rike.

Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och lät kalla fram Yahushua och frågade: Är du judarnas konung? … Ditt eget folk och översteprästerna har överlämnat Dig åt mig. Vad har Du gjort?

Jesus svarade: Mitt rike är inte av den här världen. Om Mitt rike vore av den här världen, hade Mina tjänare kämpat för att Jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är Mitt rike inte av den här världen.

Pilatus sade: Du är alltså en konung? Yahushua svarade: Du säger själv att Jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är Jag född, och därför har Jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. (Se Joh. 18:33, 35-37.)

Alla som accepterar Bibelns sanningar kommer att inse att Frälsarens rike fortfarande är ett andligt rike. Yahuwahs löften till bokstavliga Israel kommer att uppfyllas för andliga Israel. Detta inträffar inte vid någon tidpunkt innan Andra Ankomsten. Först efter de ogudaktigas förstörelse, när en ny himmel och en ny jord skapas, kommer dessa löften att nå sin slutgiltiga uppfyllelse till andliga Israel - de som genom lydnad har uppfyllt det nödvändiga villkoret, vilket är lydnad gentemot den gudomliga lagen.

Gudomlig Kärlek har gett en inblick i denna härliga framtid i Bibelns sista bok.

Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Yahuwah, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. (Se Upp. 21:1, 2.)

På den nya jorden befolkad av de som har segrat genom Lammets blod, de som genom tro på den försonande kraften i Yahushuas blod har hållit den gudomliga lagen, kommer alla nådiga löften som givits åt de lydiga uppfyllas.

Och jag hörde en stark röst från tronen säga: Se, nu står Yahs tabernakel bland människorna, och Han skall bo hos dem och de skall vara Hans folk, och Eloah själv skall vara hos dem. (Se Upp. 21: 3.)
 


1 Holy Lands: One Place, Three Faiths, LIFE, pp. 2-6.

2 Patrick Poole, “Ahmadinejad’s Apocalyptic Faith,” FrontPageMagazine.com, August 17, 2006; John Daniszzewski, “Messianic Fervor Grows Among Iran’s Shiites,” Los Angeles Times, April 15, 2006; Scott Peterson, “Waiting for the Rapture in Iran,” Christian Science Monitor, December 21, 2005; Jackson Diehl, “In Iran, Apocalypse vs. Reform,” Washington Post, May 11, 2006; Dore Gold, The Fight for Jerusalem, 2007, p. 232.

3 Tal av Mahmoud Ahmadinejad, Iranska republikens president, inför FN:s generalförsamling, 60:e sessionen, 7 September, 2005, www.un.org.

4 Http://albehari.tripod.com/quds4.htm.

5 Dore Gold, op. cit., p. 233, emphasis supplied.

6 World News, http://wn.com/minister_farrakhan's_saviours'_day_2011_keynote_address?

upload_time=all_time&orderby=viewCount

7 Aryeh Kaplan, Jerusalem, The Eye of the Universe, (New York: National Congress of Synagoge Youth, 1976), 76.

8 Michael Baigent, Racing Toward Armageddon: The Three Great Religions and the Plot to End the World, pp. 218-219.

9 Baigent, op. cit., pp. 18-19.

10 http://www.lostisrael.com/khazars.htm

11 Joye Jeffries Pugh, Eden, p. 125.

12 För att läsa denna motbjudande intervju i sin helhet: http://www.antichristconspiracy.com/HTML%20Pages/Harold_Wallace_Rosenthal_Interview_1976.htm

13 Aryeh Kaplan, op. cit., p. 76.

14 Baigent, op. cit., p. 25.

15 John Hagee, Daniel to Doomsday, 153.

16 Ibid., p. 237.

17 Baigent, op. cit., pp. 26-27.

18 Baigent, op. cit., pp. 104-105, emphasis supplied.

19 Citerat från Eden, op. cit., pp. 424-425.

20 Fastän WLC främjar och brukar de sanna namnen på Fadern och Sonen så brukar sällan de som tolkar Bibeln sålunda de Heliga Namnen. Därför är dessa Bibelverser citerade såsom deras predikanter använder dem.

21 Ellen G. White, “Signs of the Times,” February 19, 1894.

22 För att läsa mer från detta dokument: http://www.leaderu.com/ftissues/ft9405/articles/mission.html.

23 Mitchell Bard, “Pope John Paul II’s Pilgrimage to Israel,http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/anti-semitism/jp.html, emphasis supplied.

24 John Thavis, “In sign of respect to Muslims, pope prays in Istanbul's Blue Mosque,” Catholic News Service, November 30, 2006.

25 Phillip Pullella, “Pope book says Jews not guilty of Jesus Christ’s death,” Reuters, Vatican City, Wednesday, March 2, 2011.

26 Pugh, Eden, op. cit., p. 254.