Print

Matei 24:Răpirea Post-Strâmtorare!

Acesta este un articol non-WLC. Când folosim resurse de la alți autori, noi publicăm doar acel conținut care este 100% în armonie cu Biblia și cu  cele mai recente crezuri biblice la WLC. Astfel de articole pot fi tratate ca venind direct de la WLC. Noi suntem binecuvântați prin lucrarea multor slujitori ai lui Yahuwah. Dar nu sfătuim să se exploreze alte lucrări ale acestor scriitori. Astfel de lucrări, le-am respins de la publicare deoarece conțin erori. Din păcate nu există nicio lucrare de slujire liberă de eroare. Dacă suntem șocați de unele subiecte non-WLC publicate, [articole/episoade], păstrați în minte Proverbe 4:18. Înțelegerea noastră asupra adevărului Său este în dezvoltare, și tot mai multă lumină vine pe cărarea noastră. Iubim adevărul mai mult decât viața, și îl vom căuta coste cât ar costa.

Hristos ne spune că Marea Strâmtorare va veni odată cu așezarea urâciunii care pustiește în locul sfânt. Și Daniel spune același lucru, ei cu toții spun că se va întâmpla în același timp… în timpul domniei lui Anticrist.

răscoale

În timpul Strâmtorării, lucrurile vor lua o turnură atât de rea încât oamenii se vor gândi că este timpul ca Hristos să revină, în special acei oameni din biserică care cred că El urmează să vină înainte de timpul de Necaz. Ei așteaptă să vadă venirea lui oricând!

DAR HRISTOS AVERTIZEAZĂ SĂ NU-L AȘTEPTĂM MAI CURÂND DECÂT A FOST PROFEȚIT, căci vor fi mulți oameni care vor încerca să-i înșele pe mulți, Hristoși falși și profeți mincinoși care vor încerca să spună că ei sunt Hristos sau că Hristos se găsește într-un anumit loc, aici sau acolo. El spune în final: "Nu-i credeți, deoarece veți ști când voi veni!" Cerul va străluci de lumină de la o margine la cealaltă, și vor fi semne în Ceruri ce nu vor putea fi confundate care vor arăta că Hristos vine!

NU DOAR ATÂT, CEL MAI MARE SEMN CARE ANUNȚĂ VENIREA LUI HRISTOS ȘI CĂ A VENIT, ESTE CĂ VEȚI ÎNCEPE SĂ VĂ ÎNĂLȚAȚI, VEȚI ÎNCEPE SĂ PLUTIȚI! Dintr-o dată piciorul tău nu va mai simți pământul și vei începe să te înalți. Și El vă va aduna laolaltă în Trupul Său, și-L veți întâmpina în văzduh! Acest lucru este spus de câteva ori în Cuvântul lui Yahuwah. Este spus în primul capitol din Faptele Apostolilor, și apoi în 1 Tesaloniceni capitolul 4.

DECI, CÂND URMEAZĂ SĂ VINĂ? Scofield și Frații și acum, cei mai mulți din Biserica Evanghelică Fundamentalistă care urmează Biblia lui Scofield, au predicat în mod greșit că Hristos urma să vină înainte de Necaz și răpirea lor de pe pământ înainte ca toate aceste necazuri să înceapă, înainte ca să apară Anticrist. Dar nu este așa! Citind singur acest capitol vei vedea că nu este așa.

DEOARECE EL SPUNE CĂ STRÂMTORAREA ÎNCEPE ”CÂND VOM VEDEA URÂCIUNEA PUSTIIRI, despre care a spus profetul Daniel, așezată în locul sfânt." Când o vei vedea vei înțălege că a început Strâmtorarea. Dar El nu spune nimic despre ridicare ta imediată! Tot ce spune El, este să fugim la munți și la dealuri! Atunci să fugi, să-ți cauți adăpost în locurile înalte, ca să supraviețuiești! Afară din orașe și din ariile populate ale pământului unde vor exista foarte multe probleme.

MERGI ACOLO UNDE SE AFLĂ HRANA TA ASCUNSĂ și ASCUNZĂTOAREA TA ! Stai departe de judecătorii legii Împărăției Lumești a lui Anticrist care vor încerca să te ucidă fiindcă nu te închini Fiarei și Imaginii Ei, Antihristului și idolului lui. Și nu vei putea să vinzi sau să cumperi, să cumperi alimente sau să vinzi ceva pentru a obține banii necesari.

EL VA AVEA GRIJĂ DE AI LUI, NU TE ÎNGRIJORA, DAR AȘTEAPTĂ SĂ FACI CEVA: încearcă să-ți porți de grijă. Yahuwah nu-ți spală fața. El nu te îmbracă și nu te dezbracă. Nu mai ești un bebeluș neajutorat. Yahuwah așteaptă să faci ceva pentru tine.

DEOARECE HRISTOS NU URMEAZĂ SĂ TE SALVEZE DIN TIMPUL STRÂMTORĂRII, El te va proteja în mijlocul lui, te va păzi atunci deoarece El are nevoie de mărturie, de o mulțime de martori care să spună Lumii ce se întâmplă.

EL URMEAZĂ SĂ VINĂ, ÎN DEFINITIV, ÎNAINTE DE MILENIU! Noi suntem pre-milenieni! Nu suntem post-milenieni. Nu credem că epoca bisericii de astăzi este Mileniul! Nu credem că perioada dintre prima venire a lui Hristos și cea de a doua reprezintă Mileniul. Dacă citim descrierea în multe locuri și în particular în Isaia, veți vedea cu certitudine că dacă acesta este Mileniul, nu ne dorim să fim în el!

DEOARECE ÎN TIMPUL MILENIULUI, HRISTOS URMEAZĂ SĂ DOMNEASCĂ ȘI SĂ JUDECE OMENII ÎN MOD PERSONAL, FOLOSINDU-SE DE NOI CA DE INSTRUMENTELE SALE! Va exista pace mondială și prosperitate mondială și război nu va mai fi! Așa că, dacă acesta este Mileniul, atunci Profeții sunt greșiți!

propaganda

O MIZERABILĂ MINCIUNĂ A PROPAGANDEI SATANICE îi determine pe creștini să creadă că vor fi salvați de Hristos din Lume înainte de timpul Strâmtorării! Ei vor fi complet nepregătiți, șocați iar credința le va fi zguduită! O mulțime de creștini care cred că vor fi răpiți de Domnul la a doua venire înainte de Strâmtorare, vor trăi șocul vieții lor, pentru El nu o va face! El Însuși a spus asta! A spus-o în Matei 24: 29, foarte clar:

"IMEDIAT DUPĂ STRÂMPTORAREA ACELOR ZILE ”soarele se va întuneca și luna nu-și va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din Ceruri, și puterile cerești vor fi clătinate: și atunci toate neamurile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul omului pe norii Cerurilui venind cu putere și cu slavă mare!" ... "Și, atunci, El va trimite pe îngerii Lui cu sunet de trâmbiță și ei îi vor aduna pe aleșii Săi din cele patru vânturi , de la o margine a Cerului la cealaltă."

ATUNCI, CÂND URMEAZĂ SĂ VINĂ HRISTOS: DUPĂ STRÂMTORARE! Este afirmat clar ca lumina zilei în versetul 29. Imediat după acele zile de Stâmtorare. Spune că după Strâmptorare va apare semnul Fiului omului în Ceruri. După Strâmtorare, atunci vor boci triburile toate de pe pământ. După Strâmtorare vor vedea pe Fiul omului venind pe nori cerului cu slavă și putere mare. După Strâmtorare își va trimite îngerii Săi, în sunet măreț de trâmbiță, să- I adune pe cei aleși ai Lui. Acesta este momentul când Hristos urmează să se întoarcă pentru a lua pe cei aleși ai Săi, pentru a răpi pe Sfinții Săi și ai pune laolaltă!

ACESTA ESTE MOMENTUL CÂND HRISTOS VINE PENTRU TINE și PENTRU MINE, DUPĂ STRÂMTORARE! De fapt, chiar la încheierea timpului de Strâmtorare, mulțumim Yahuwah!Nu înainte. Nu cu o zi înainte! El chiar are zilele numerate cum aflăm din câteva texte din Scriptură care au fost studiate deja. Numărul exact al zilelor de la așezarea idolului lui Anticrist în locul sfânt urmează să fie de 1260 zile din ziua în care Cuvântul lui Yahuwah spune asta.

CÂND URMEAZĂ SĂ VINĂ HRISTOS?—DUPĂ STRÂMTORARE! Când semnul Său va apare în Ceruri?--După Strâmtorare! Și când neamurile toate de pe pământ se vor boci la vederea Lui? Stiți că ei spun că urmează să fie o Răpire secretă, nimeni nu-L va vedea cu excepția celor mântuiți, nimeni nu știe că El vine. Dintr-o dată o parte dintre noi vom dispărea și ceilalți nici nu vor înțelege ce se întâmplă cu noi! Acestea este ceea ce predică cei ce cred în Răpirea secretă!

BISERICA NU A PREDICAT ASTFEL DE LUCRURI PÂNĂ ACUM 200 DE ANI CÂND AU ÎNCEPUT SĂ APARĂ, ÎN ANGLIA. Biserica nu a învățat niciodată astfel de lucruri. Dar totul dintr-o data sună atăt de bine:, "O, băieți, nu vom trece prin timpul Strâmtorării de loc!" "Nu vă îngrijorați, Hristos urmează să vină și să te scoată înainte de Strâmtorare."Păi, de aceea aceasta a devenit o doctrină foarte populară, pe care oricine dorește s-o asculte! Este exact ce au așteptat toate Bisericile să audă, să fie descoperit, ele învață că trebuie să fie testate, încercate, purificate și curățate și făcute albe în timpul Strâmtărorii.

Ei CÂT DE CURÂND VOR INTRA în ÎMPĂRĂȚIE AȘA CUM SUNT, MURDARi! Ca niște creștini păcătoși, murdari și cu necurăția lipită de ei! Neascultători, rebeli, egoiști fără a fi dispuși la sacrificiu și fără a preda totul Domnului pentru a-L sluji, fără mărturie, fără a câștiga suflete, fără lepădare de sine, ei nu vor să facă niciunul din aceste lucruri. Ei trăiesc doar pentru ei în egoism pur!

CU SIGURANȚĂ ESTE ADEVĂRAT CĂ ASTFEL DE OAMENI NU SUNT PREGĂTIȚI SĂ MEARGĂ și nu vor sta pe poziție în timpul Strâmtorării, așa că ei își doresc ca Hristos să vină să-I salveze înainte de marele necaz. De aceea a devenit o doctrină foarte populară , Răpirea Pre- Srâmtorare, și să răspândește în Lume ca focul în miriște.

EI AU ÎNCEPUT SĂ INFILTREZE TOATE INSTITUȚIILE și COLEGIILE BIBLICE DIN STATELE UNITE, ÎNVĂȚÂND ACEEAȘI DOCTRINĂ. Iar Scofield a creat capodopera înșelăciunii prin tipărirea Bibliei Scofield, și aceasta a pus capac! Aceasta a făcut ca aproape fiecare creștin din Statele Unite să se gândească la venirea lui Hristos ca fiind înainte de Strâmtorare și că va fi răpit din ea.

TOTUȘI, AȘA CUM CITIM AICI, HRISTOS A SPUS CĂ VENIREA SA VA FI DUPĂ STRÂMTORARE! După Strâmtorare îl vom vedea în ceruri! După Strâmtorare îi va aduna pe cei aleși! După Strâmtorare! Nici un minut mai înainte de a se finaliza aceasta!

venind pe norii cerului


Acesta este rezumatul unui articol non-WLC scris de David Brandt Berg (https://deeptruths.com/letters/matthew24.html).

Am scos din articolul original toate numele și titlurile păgâne ale Tatălui și Fiului, și le-am înlocuit cu numele originale. Mai mult, am restaurat citatele din Scriptură cu numele originale ale Tatălui și Fiului, așa cum le-au scris autorii inspirați ai Bibliei. –Echipa WLC