Print

Mitul Contrar lui Mesia cel Uman: Fința Omenească Nu este Suficient de Bună

Acesta este un articol non-WLC. Atunci când folosim resurse de la autori externi, publicăm numai conținutul care este 100% în armonie cu Biblia și convingerile biblice actuale ale WLC. Deci, astfel de articole pot fi tratate ca și cum ar proveni direct de la WLC. Am fost foarte binecuvântați de slujirea multor slujitori ai lui Yahuwah. Dar nu îi sfătuim pe membrii noștri să exploreze alte lucrări ale acestor autori. Astfel de lucrări, le-am exclus din publicații deoarece conțin erori. Din păcate, încă nu am găsit un minister care să nu conțină erori. Dacă sunteți șocat de un conținut publicat non-WLC [articole / episoade], țineți cont de Proverbe 4:18. Înțelegerea noastră despre adevărul Său evoluează, pe măsură ce mai multă lumină este aruncată pe calea noastră. Prețuim adevărul mai mult decât viața și îl căutăm oriunde ar putea fi găsit.

creștin fericit și vesel

Vreau să vorbesc cu cei ce înțeleg Evanghelia Împărăției lui Yahuwah așa cum este ea scrisă în Biblie. Aceasta este tema vechiului testament cât și a noului și în mare parte ne spune următoarele: cel care este Unul Singur și anume Yahuwah, Tatăl, își va restaura Împărăția pe acest pământ înnoit, unde oamenii care vor accepta această împărăție își vor trăi viețile pe care trebuiau să le trâiască și vor fii cei ce trebuiau să fie. Acea Împărăție v-a fi restaurată la sfârșitul acestei ere de unul numit Yahushua din Nazaret, care este Fiul lui Yahuwah printr-o zămislire miracloasă a duhului sfânt (Luca 1:35) și care este Mesia cel profetizat și cel plin de slavă care acum stă la dreapta Tatălui. (Ps. 110:1; 1 Tim. 2:5).

Împărăția lui Yahuwah va fi stabilită pe pământ la sfârșitului acestui veac de către Yahushua din Nazaret, care este Fiul lui Yahuwah prin minunea concepției duhului sfânt (Luca 1:35), și care de aceea este Mesia uman profețit înălțat în slavă la dreapta lui Yahuwah(Psalm 110:1; 1Tim. 2:5).

Când se va întoarce, el va înființa acea Împărăție care va avea capitala în Ierusalim și va domni timp de o mie de ani împreună cu sfinții până când toată lumea va fi adusă sub stăpânirea sa iubitoare. În acel moment, el va întoarce totul către Tatăl său, care i-a dat autoritatea și puterea de a executa acest plan și atunci vor fi stabilite un cer nou și un pământ nou (1 Cor. 15:28).

Așadar din nou, mă adresez vouă, celor care înțelegeți natura evangheliei împărăției despre care vreau să vorbesc astăzi. Întenționez să clarific pentru mulți, de ce creștinătatea ortodoxă cunoscută de mulți nu acceptă faptul că biblia spune de nenumărate ori că Mesia a venit dintre oameni, iar în schimb ne învață că Yahushua este un “dumnezeu” pre-existent care face parte dintr-o tremie dumnezeiască. Vreau ca voi să înțelegeți de ce este așa de importantă învățătura care ne spune că Yahuwah este o singură persoană, Tatăl componenta vitală din împărăția biblică. Nu doar că doctrina trinității este împotriva întregii structuri biblice. Nu numai că doctrina Trinității deranjează întreaga schemă biblică a mesajului împărăției lui Yahuwah, ea deasemenea îi înlătură latura umană lui Yahushua.

Este un lucru adevărat faptul că mulți nu-l văd pe Yahushua ca fiind un om legitim cu o personalitate și origini umane. Biserica Noului Testament predica asta, însă, după cum bine știm, în 100 de ani de influență Greacă și speculație umană, lucrul acesta a fost de multe ori întors pe dos iar monoteismul biblic a fost ușor ușor înlocuit iar Yahushua a fost transformat intr-un “al doilea dumnezeu.” De ce s-a întâmplat asta? Nu mă refer la cum s-a întâmplat în istorie, acea informație a fost documentată deja destul. Cee ace vreau să spun este care este scopul final, care este cauza spirituala a acestei depărtări de la adevăr. În mod uimitor, răspunsul îl găsim chiar la începuturi, atunci când s-au stability fundațiile lumii de astăzi.

În acel moment, o înșelăciune a fost comisă de Satana, marele dușman al lui Yahuwah și al celor făcuți după imaginea Sa. Natura acestei minciuni a fost ascunsă față de oameni încă de la începutul existenței lor pe acest pământ, dar cu toate acestea regăsim fundația peste care s-a construit tot ce cunoaștem în civilizația de astăzi. Această minciună stabilește de fapt scena pentru o neîncredere într-un salvator uman. Deci, cred că este timpul să expunem mai complet acea minciună și să arătăm cum este atât de diametral opusă întregului mesaj al împărăției, așa cum ne-a fost dezvăluit de către Yahuwah prin profeți, Yahushua și apostoli.

Lumea nu poate tolera în mod absolut o doctrină care spune că Yahushua este Mesia pe deplin uman, zămislit în păntecele mamei sale, așa cum ne învață Biblia. Aceasta vine împotriva oricăror premize ce stau la baza sistemelor acestui veac.

Falsa fundație a lumii din present este exact urmatoarea: a fi om nu este de ajuns. Un fiu sau o fiică nu are ce-I trebuie pentru a fii fiul sau fiica lui Yahuwah. Repet: Satan a înșelat locuitorii acestui pământ făcându-I să creadă ca a fi om nu este îndeajuns. Întreaga structură pe care noi o numim civilizație a fost de la începutul ei construită pe această premise falsă. Lumea nu poate tolera absolut o doctrină care spune că Yahushua este un Mesia pe deplin uman, originar din mama sa, așa cum ne învață Biblia. Merge împotriva premisei care susține sistemele stabilite din această epocă. În concepțiile noastre nu este loc pentru un Mesia uman, asta ne-ar face să ne dăm seama de potențialul oamenilor, iar acesta ar fi ultimul lucru pe care Satan ar vrea să îl realizăm. El este dușmanul de moarte al lui Yahuwah, cât și al celor creați după chipul lui Yahuwah și nu urmărește nimic altceva decât anihilarea completă a rasei umane și o discreditare a lui Yahuwah printre cei din tărâmul spiritual. Însuși sistemul mondial care se bazează pe premisa că oamenii nu sunt suficient de buni este același sistem care propune diferite scheme religioase menite să țină oamenii în întuneric despre motivul pentru care au fost creați și despre potențialul lor final de a deveni ființe umane glorificate care vor moștenii universul și vor fi judecători chiar și în ceruri. Pentru a se proteja pe sine și pe Satana care este „Dumnezeul veacului acesta” (2 Cor. 4:4), această ordine mondială trebuie fie să-l respingă, fie să-l ignore pe Yahushua în întregime, fie să-l facă un Dumnezeu-Persoană etern, existent, care a luat „natură umană”, dar nu era o ființă legitimă, 100% umană. A fi de acord cu adevărul biblic despre cine a fost și este cu adevărat Yahushua ar însemna începutul sfârșitului și, în cele din urmă, prăbușirea completă a civilizației așa cum o cunoaștem noi.

Așadar, să ne întoarcem la începutul istoriei umane și să aruncăm o privire la modul în care au fost stabilite toate acestea. Să ne întoarcem la incidentul din Grădina Edenului, pe care, desigur, îl găsim înregistrat în primele capitole din Geneza. Voi atinge scurt momentele importante deoarece cred că toată lumea este familiarizată cu povestea.

În ultimul verset al capitolului 1 aflăm că Yahuwah după ce i-a creat pe Adam și pe Eva, i-a pronunțat, împreună cu restul creației ca fiind, „foarte bine”. În ceea ce îl privea pe Yahuwah, aceste două ființe umane nou create erau cu siguranță suficient de bune și aveau tot ce este necesar pentru a moșteni Împărăția pe care El o pregătise pentru că le-a predat pământul și i-a îndemnat cu încredere să îl supună. Și nici Adam și Eva nu au avut nicio problemă cu tinerețea lor incompletă și imperfectă, deoarece, după cum spune capitolul 2 cu versetul 25, „amândoi erau goi și nu le era rușine”. Nu erau perfecți ca Tatăl lor, dar pentru ei asta nu era o problemă. Nu a fost o problemă nici pentru tatăl lor. Copiii săi erau tineri, incompleti și, prin urmare, se aflau într-o perioadă de creștere, devenind tot mai mult ca tatăl lor, și cu siguranță nu era de așteptat să fie și compleți moral și etic. De ce Mă numeşti „bun“? Nimeni nu este bun decât Unul: Yahuwah! După cum Yahushua a spus în Luca 18:19.

tată cu doi copii

În acest moment, situația și mediul îmbucurător pe care le găsim în Grădina Edenului sunt pe cale să se schimbe. Yahuwah le spusese copiilor Săi că pot mânca din oricare dintre pomii grădinii, cu excepția pomului cunoașterii binelui și răului. Yahuwah le spusese copiilor Săi că pot mânca din oricare dintre pomii grădinii, cu excepția copacului cunoașterii binelui și răului. Ispititorul odată intrat , Satan. În 3: 4-5 îi sugerează cu viclenie Evei că neascultarea nu ar duce la moarte. Dacă ar mânca din copacul cunoașterii binelui și răului, ar fi precum Yahuwah care are cunoștințe complete despre bine și rău și ar ști cum să evite moartea prin această cunoaștere. Ar putea fi mai bună decât ca om de rând și ar trebui să facă cu siguranță acest pas. Mesajul ascuns aici este că Yahuwah vă va accepta, aprecia și iubi mai mult dacă deveniți altceva ceva mai mut decât ceea ce sunteți, o ființă umană nou-născută. Acum, este adevărat că Adam și Eva erau oameni noi, dar nu este adevărat că există ceva în neregulă cu acest lucru. Toți copiii trebuie să crească și o vor face într-un mod sănătos cu succes dacă relația cu tatăl lor se bazează pe încrederea că sunt dragi în ochii lui. Pentru orice copil, opinia mamei sau a tatălui despre ei este cea mai importantă și pune bazele fie pentru o viață funcțională, fie pentru o viață problematică. Iar aici îl avem pe Satan care încearcă să le sugereze că tatăl lor nu este așa de muțumit de ei cum ar fi dacă ar fi ceva mai mult de niște oameni în creștere.

Și care a fost rezultatul la toate acestea? După cum ne-am putea aștepta: “Atunci li s-au deschis ochii, şi-au dat seama că sunt goi” (3:7). Prin aceasta înseamnă că acum le era rușine de cum au fost creați, rușinați de goliciunea lor, rușinați de incompletitudinea lor, rușinați de a fi oameni care aveau puțină capacitate de a utiliza în mod corespunzător informațiile nou dobândite despre bine și rău. Iar acum prin încercările lor de a justifica, tot cee ace puteau vedea, erau imperfecțiunile lor și inabilitatea lor de a se ridica la standardele lui Yahuwah. Niciodată nu s-a cerut de la ei să fie perfecți din prima, precum Yahuwah, însă cineva le-a spus contrariul. Când au fost de acord cu această minciună, aceștia au căzut instantaneu în regret și auto-condamnare. Și oare ce a avut Yahuwah de spus despre asta: “Cine ți-a spus că ești gol?” În alte cuvinte, cine ți-a spus că este rușinos să fii gol?

Ca rezultat al rușinei lor, ei s-au ascuns din fața tuturor și din fața lui Yahuwah (3:7-8). Și știm că de atunci cu toții alergăm și ne ascundem. Multora le este rușine de cine sunt. Părinții nesiguri, normele societății degradante și condamnarea religiei și-au făcut rolul pentru a ne împiedica să fim oameni și să ne realizăm destinul nostru dat de către Yahuwah.

Dar mulțumiri fie aduse lui Yahuwah pentru că nu a renunțat niciodată să ne reamitească adevărul Său, și anume că a fi om este punctul culminant din mărețul său proiect. El ne-a încurajat să ne atingem potențialul nostru uman prin principala temă a bibliei și anume vestea cea bună a venirii Împărăției lui Yahuwah. Ca parte a acestui mesaj, El mai întâi de toate ne spune iar și iar că există un singur Dumnezeu și acela este El, nu noi. Noi nu trebuie să suportăm această povară. El este mulțumit ca noi să fim oameni - El nu se așteaptă la nimic mai mult și nimic mai puțin. În al doilea rând, El a planificat să creeze un al doilea Adam care să fie pe deplin uman precum primul Adam, dar de data aceasta să nu cădea în subtilitățile inamicului și șă învingă ca prima ființă umană slăvită, și nemuritoare. Acest Mesia ar fi primul născut al multor frați și va introduce o nouă eră de vindecare și pace pentru toate ființele umane. Iar oamenii intr-un sfârșit vor putea trăi viețile menite pentru ei și să fie oamenii care trebuiau să fie de la început. Potențialul omenirii v-a fi ajuns chiar aici, pe plneta special amenajată și cu provocările specific împlinirii acestui mare proiect.

tată și fiu

Pe măsură ce ascultăm întregul mesaj al Împărăției atât din Vechiul, cât și din Noul Testament, putem auzi și înțelege mesajul din scrieri. Noi, copii pământeni ai Tatălui Yahuwah nu suntem mărul din ochiul Său din cauza ascultării de legea mozaică. Neprihănirea nu vine prin faptele legii. Nu astfel ne căpătăm valoarea și meritul. Mai degrabă, suntem justificați de credința noastră activă în promisiunile venite prin mesajul Evangheliei propovăduit de Yahushua, care este agentul unic al Tatălui nostru iubitor. Această Evanghelie a Împărăției este mesajul în care a crezut Avraam și, după cum spune Biblia, această credință l-a socotit drept. Neprihănirea prin credință în promisiunea mesajului împărăției lui Yahuwah este cea care îi face plăcere lui Yahuwah și cea care oferă baza pentru orice gândire și viață corectă pentru noi, oamenii. Suntem iubitori și acceptabili pentru Yahuwah ca ființe umane, nu din cauza a ceea ce am putea vreodată să cunoaștem sau să facem, ci prin simplu fapt că el ne socotește astfel. La urma urmei El este Tatăl nostru. În schimb, ne supunem „ascultării prin credință” așa Fiul lui Yahuwah, Yahushua ne-a învățat.

Versiunea biblică a mesajului împărăției care vine este singura care oferă calea de ieșire din gândirea și trăirea noastră nesănătoasă. Trebuie să facem tot ce putem pentru a duce acest mesaj în lume. Iar oamenii chiar de pe acum vor experimenta mântuirea vindecătoare pe care aceasta o oferă. Adevărul lui Yahuwah nu se poate spune niciodată că a fost fără martor în această epocă. Mesajul împărăției incluzând componenta sa vitală și anume că Yahuwah este o singură persoană și că Yahushua este Mesia cel uman este înformația fundamental pe care cu toții trebuie să avem pentru a ne împlini potențialul nostru ca oameni. Fără ea, conceptele opuse ale dreptății faptelor și ale dreptății credinței nu pot fi înțelese pe bună dreptate și rămânem prinși în păcatele noastre, chiar și prin „ritualurile” religioase.

În general, sistemul religios al lumii nu poate accepta un Mesia uman deoarece întreaga epocă se bazează pe premisa falsă că a fi om nu este suficient de bun în ochii lui Yahuwah. Și de aceea creștinismul ortodox trebuie să învețe doctrina Trinității. În caz contrar, ar însemna o anulare completă a actualei structuri malefice și mă tem că sistemul nu își va permite propria distrugere. Alte doctrine, cum ar fi nemurirea sufletului, servesc, de asemenea, pentru a susține minciuna că a fi om în sine nu este suficient. Fundamentul doctrinei sufletului nemuritor este ideea că ce Yahuwah a creat, corpul uman, material cu suflarea sa de viață de la Yahuwah, este în sine rău și trebuie să moară.

Să continuăm să facem lucrarea lui Yahuwah, să vestim această Evanghelie lumii până la sfârșit (Matei. 24:14). Mesajul din evanghelie este simplu, dar profund: a fi cu adevărat uman este suficient de bun pentru Yahuwah. O ființă umană autentică a câștigat deja nemurirea care va fi și a noastră atunci când vom moșteni Împărăția pe care Yahuwah a pregătit-o pentru noi.

drumeț fericit


Acesta este un articol scris de Robin Todd.

Am scos din articolul original toate numele și titlurile păgâne ale Tatălui și ale Fiului și le-am înlocuit cu numele date originale. Mai mult, în Scripturi am redat numele Tatălui și Fiului, așa cum au fost scrise inițial de autorii inspirați ai Bibliei. -Echipa WLC