Print

Obligațiile civile ale credincioşilor: adevăratul sens al capitolului 13 din Epistola către Romani


Romani 13 este utilizat pe scară largă pentru a îi înșela pe creștini să se supună unor legi nedrepte și să acorde sprijin guvernărilor tiranice. Cu toate acestea, astfel de interpretări, contrazic de fapt Scriptura. Yahuwah nu a poruncit nimănui să se supună legilor omeneşti care contravin legii divine.


Incontestabil William Shakespeare a fost cel mai mare scriitor pe care limba engleză l-a avut vreodată. El a contribuit cu mai multe expresii și cuvinte în limbă decat oricare alt individ înainte sau după el. În patru sute de ani de la moartea sa, scrierile sale au influențat atât demult limbajul comun pe care oamenii îl folosesc citându-l fără ca măcar să îşi dea seama.

Una dintre frazele lui Shakespeare, care este foarte des parafrazată spune: "Diavolul poate cita Scriptura în scop propriu."  Citarea Scripturii de către Diavol este una dintre cele mai de succes modalități de a înșeala. O minciună este pe atât de puternică pe cât este întregul adevăr cu care se împleteşte. Combinând minciuni cu Scriptura este o modalitate extrem de eficientă de a înșela inimile sincere.

Când diavolul  l-a ispitit pe Mântuitorul în pustie, el a citat din Psalmul 91: 11-12. Yahushua nu a fost înșelat, deoarece, citând Scriptura, Lucifer a trecut peste o expresie cheie, şi astfel a răstălmăcit sensul textului. Acesta este modul în care citează diavolul Scriptura!  Fie citează greșit, fie îi dă o interpretare eronată.

Este important ca fiii credincioși ai Tatălui să fie atenți la acestă înşelăciune diavolească pentru că ea este utilizată frecvent de către guvernele și religiile organizate spre a acumula sprijin și conformare cu practicile nebiblice.

Scriptura avertizează  asupra unei entități care la sfârșitul de timpului îşi va exercita puterea despotică la nivel mondial. Credincioșii au stat mult timp ca un bastion împotriva abuzurilor celui rău. Prin urmare, diavolul a încercat să găsească o cale de a îi înșela să rămână pasivi faţă de nedreptate. În același timp, el a distorsionat și justificat lipsa lor de ascultare faţă de Yah. El a găsit soluția perfectă printr-o interpretare şi traducere greșită a pasajului din Romani 13: 1-7:

Bible in the CosmosFiecare suflet să se supună puterilor mai înalte. Fiindcă nu este putere decât de la Yahuwah; şi puterile care sunt, sunt rânduite de Yah.

De aceea oricine se împotriveşte puterii, se împotriveşte rânduielii lui Yahuwah: şi cei ce se împotrivesc îşi vor primi condamnarea.

Deoarece conducătorii sunt de temut nu pentru fapte bune ci pentru fapte rele. Vrei deci să nu îţi fie teamă de autoritate? Fă întotdeauna binele, şi vei avea parte de laudă de la ea.

Fiindcă ea este slujitorul lui Yahuwah pentru binele tău. Dar dacă faci răul, teme-te căci nu degeaba poartă sabia. Fiindcă este servitorul lui Yahuwah, un răzbunător ca să aducă mânia asupra celui ce practică răul. 

De aceea trebuie să fiţi supuşi nu doar din cauza mâniei, ci din cauza conştiinţei.

Din această cauză de asemenea plătiţi şi impozite; căci lei sunt sujitorii lui Yan, care slujesc neâncetat chiar în acest scop.

Daţi-le tuturor ce li se cuvine: cui pretinde impozit, impozitul, cui pretinde taxe, taxa, cui pretinde teama, teamă, cui pretinde onoare, onoarea.

Fără îndoială, monarhul Universului este Regele regilor și Domnul domnilor. "El răstoarnă și pune pe împărați." (Daniel 2:21) Pentru că "Yahuwah este judecătorul, El coboară pe unul și înalță pe altul." (Psalmul 75: 7) Astfel, toate autoritățile pământești sunt la putere cu permisiunea lui Yahuwah . Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că ei sunt slujitori ai Celui Prea Înalt și ar trebui să fie ascultaţi orbeşte. Cele mai multe puteri pământești lucrează pentru a avansa Împărăția lui Satan, nu a lui Yahuwah. Prin urmare, doar atunci când legile sau reglementările lor sunt în armonie cu legea divină, este de datoria credinciosului să se supună acestora.

Răstălmăcirea

Este o denaturare a Scripturii a folosi Romani 13 pentru a constrânge pe cineva să respecte legile nedrepte. Scriptura este plină de exemple în care oamenii lui Yah şi-au riscat viața, sfidând legile omeneşti, în scopul de a rămâne fideli legii divine.

Când un rege muritor a ridicat un chip de aur pe câmpia Dura  poruncind tuturor să se plece și să se închine înainte lui, cei trei tineri vrednici de laudă şi-au riscat viața pentru a rămâne credincioși lui Yahuwah. Ei au declarat cu îndrăzneală: "Să  știi împărate, că nu vom sluji zeilor tăi, și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai ridicat tu." (Vezi Daniel 3)

Daniel in the Lion's Den, Briton Rivière (1890)

Daniel in groapa cu lei, Briton Rivière (1890)

Câteva decenii mai târziu, Daniel s-a confruntat cu o situație similară. Atunci când a fost adoptată o lege care reglementa închinarea, Daniel şi-a văzut în continuare de treaba lui fără a-şi modifica în nici un fel practicile de zi cu zi. Acest fapt l-a costat mult.: "L-au adus pe Daniel și l-au aruncat în groapa cu lei." (Daniel 6:16) Guvernul şi-a depaşit autoritatea atunci când a dat un decret prin care nimeni nu s-ar fi putut ruga oricărei Divinităţi/divinităţi în afara împăratului timp de o luna. Daniel știa acest lucru. Deci, cu toate că el avea o poziţie importantă în guvern, a rămas credincios legii divine, mai degrabă decât să respecte legea omenească.

Actul de sfidare a legii omeneşti de către Daniel a avut aprobarea lui Yahuwah. Când regele a deschis groapa cu lei și a întrebat dacă Daniel erau încă în viață, răspunsul lui Daniel stabilește în mod clar principiul că ascultarea de legea divină are întotdeauna prioritate față de ascultarea de legea umană. "Să trăieşti veşnic, o rege! Elah1 al meu a trimis pe îngerul Său și a închis gura leilor, astfel încât aceştia nu m-au rănit, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea Lui; și, de asemenea, nici împotriva ta împărate, nu am făcut nici un rău. "(Daniel 6:21, 22)

Eloah al meu. Daniel a stabilit că Eloah al lui era superior zeilor împăratului și, ca Eloah al elohimilor, supunerea față de decretele Sale au prioritate în faţa oricărei legi omeneşti. Este un principiu al neprihănirii că legea lui Yahuwah nu trebuie să fie niciodată călcată pentru a asculta de legile umane.

Povestea lui Petru și Ioan înainte Sinedriului este un alt exemplu excelent de a arăta că legea lui Yahuwah are prioritate față de decretele pământești. Într-adevăr, atunci când  poruncile oamenilor sfidează legea lui  Yahuwah, omul trebuie să fie sfidat și Cel Prea Înalt ascultat. După ce Petru a vindecat un om șchiop, preoții i-au arestat pe el şi pe Ioan..

Şi după ce le-a poruncit să iasă afară din conciliu, s-au sfătuit între ei, spunând: „Ce să facem cu aceşti oameni? Pentru că, într-adevăr, prin ei s-a făcut un mare miracol cunoscut tuturor locuitorilor din Ierusalim, şi nu îl putem nega. Dar ca nu cumva să se răspândească mai departe printre oameni, să îi ameninţăm cu severitate ca să nu mai vorbească în numele acesta niciunui om.”

Deci i-au chemat şi le-a poruncit să nu mai vorbească nici să nu înveţe în numele lui Yahushua. (Fapte 4: 15-18)

persecuted Christian in prison

Scriptura este clară: indiferent de autoritatea puterii pământești,  responsabilitatea credinciosului este în primul rând înaintea lui Yahuwah. Noi nu trebuie să ne supunem niciunei legi pământeşti care neagă legea lui Yahuwah. "Trebuie să ascultăm mai degrabă de Yahuwah decât de oameni." (Fapte 5:29)

Răspunsul inspirat al ucenicilor dezvăluie principiul pe care toţi ar trebui să-l urmeze atunci când au de-a face cu legile omeneşti care contravin legilor divine: „Dar Petru şi Ioan  au răspuns şi le-au zis: << Judecaţi voi dacă este drept înaintea lui Eloah să vă dăm ascultare vouă mai mult decât lui Yahuwah.Pentru că noi nu putem să nu vorbim despre lucrurile pe care le-am văzut şi le-am auzit.>>” (Fapte 4: 19,20)

Această poveste este interesantă pentru un alt motiv: Cei care cereau să le fie respectate normele și reglementările erau autoritățile religioase ale națiuni lor. Scriptura este clară: indiferent de ce fel de autoritate pământească: credinciosul are în primul rând o responsabilitate faţă de Yahuwah. Singurele legi pământești care trebuie să fie ascultate sunt cele care nu contrazic legea divină. De-a lungul timpului, milioane de oameni şi-au dat viața pentru a rezista autorităţilor nelegiuiților rămânând loiali lui Yahuwah.

Traducere greşită

New International Version (NIV) este o traducere a Bibliei ( în limba engleză) care este frecvent utilizată de către cei care răstălmăcesc Scriptura pentru a se potrivi propriile lor scopuri. Este ușor de înțeles de ce trebuie studiat Romani 13.

Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Yahuwah. Şi stăpânirile care sunt au fost rânduite de Eloah. De aceea, cine se împotriveşte stăpânirii se împotriveşte rânduielii puse de Yahuwah, şi cei ce se împotrivesc îşi vor lua osânda. ... (Romani 13: 1-2)

Ceea ce traducerea lui Cornilescu numeşte  "stăpâniri" NIV traduce ca fiind "autorităţi guvernamentale."  Cuvântul de tradus era isexousia (# 1849). În timp ce acesta nu conține sensul de putere și autoritate, aceasta conține, în acelaşi timp sensurile de privilegiu, independenţă, stăpânire și libertate. Ființele umane au fost investite cu autoritate de Creator -având puterea de a alege pentru sine ceea ce vor face. Când cuvântul "libertatea" este introdus în pasaj, se va da o semnificație diferită:

Oricine să fie supus libertăţilor celor mai înalte, căci nu este  libertate care să nu vină de la Yahuwah. Şi libertăţile care sunt, au fost rânduite de Eloah. De aceea, cine se împotriveşte libertăţii se împotriveşte rânduielii puse de Yahuwah, şi cei ce se împotrivesc îşi vor lua osânda. Pentru  că conducătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei atunci să nu-ți fie frică de libertate?  Fă ceea ce este bine, și vei avea laudă ei "(Romani 13: 1-3)

Este extrem de important pentru credincioșii din ultima generație să aibă o înțelegere corectă a pasajului din Romani 13, deoarece utilizarea în mod abuziv a acestui pasaj, se practică deja respectarea puterilor pământești tiranice. În viitorul apropiat, același pasaj va fi folosit pentru a susține Sabatul contrafăcut. Slujitorii compromişi îi vor îndemna pe membrii lor să se supună legilor pământești care încalcă legea lui Yahuwah. O înţelegere eronată a pasajului din Romani 13 va conduce pretinsul popor al lui Yah să se conformeze cu legile omeneşti. Şi făcând astfel, ei vor primi temutul semn al fiarei.

Este incorect, și în acelaşi timp greșit din punct de vedere moral a fi folosit Romani 13 pentru a sprijini legile guvernamentale ce sunt în opoziție cu legea divină. Yahuwah nu a dat nimănui din cer sau de pe pământ autoritatea de a nega Lega Sa. 

Friedrich Gustav Emil Martin Niemöller

Friedrich Gustav Emil Martin Niemöller, 1892-1984

Martin Niemöller a înțeles acest principiu extrem de important al neprihănirii. El a fost un pastor creștin devotat care a trăit sub regimul ateu al Germaniei naziste. La acea vreme, multe biserici creștine s-au conformat cerinţelor naziste, căderea lor spirituală având la bază Romani 13. Niemöller, un teolog luteran, a înțeles pericolul de a plasa autorități umane mai sus de autoritatea divină. El s-a opus vehement nazificării tuturor bisericilor protestante și a fost un critic tăios al politicii naziste. Acest om curajos al lui Yah a fost arestat și închis în diverse lagăre de concentrare în perioada 1937-1945.

Târziu, el şi-a exprimat amarul regret că nu a vorbit şi nu a făcut mai mult ca să salveze alte persoane victime ale regimului nazist:

Prima dată au venit pentru Socialişti, și nu am vorbit

pentru că eu nu eram un socialist.

Apoi au venit pentru sindicaliști și nu am vorbit

pentru că eu nu eram sindicalist.

Apoi au venit pentru evrei, şi nu am vorbit,

Pentru că eu nu eram evreu..

Apoi au venit după mine,şi nu  rămasese nimeni care să vorbească pentru mine.

Scriptura nu învaţă supunerea orbească faţă de autorităţile pământeşti. În schimb, ea învață că toți cei care iubesc adevărul și sfințenia, au atât datoria cât și obligația de a rezista nedreptăţilor. Acesta este adevăratul sens contrar al interpretării eronate a capitolului 13 din Romani.

Edmund Burke a fost un om care a înţeles acest lucru foarte bine. El a fost un scriitor, politician, teoretician politic şi filosof. Lui îi este în mod frecvent atribuită următore clarificare: "Singurul lucru necesar pentru ca răul să triumfe este ca oamenii buni să nu facă nimic."

Este o datorie solemnă de a sta pentru adevăr. Este o obligaţie sacră de a rezista răului în toate formele lui. Guvernele, puterile şi autorităţile beneficiază de poziţiile lor cu permisiunea Celui PreaÎnalt. Autoritatea lor este delegată. Ca atare, ei sunt răspunzători pentru ei înşişi înaintea Creatorului. Atunci când ei îndrăznesc a formula reglementări care sfidează legea divină, chiar în acel moment ei încalcă autoritatea care le-a fost dată de către Legiuitorul divin.

Eclesiastul 12:13 rezumă obligaţiile omului: “Să ascultăm concluzia tuturor celor spuse: teme-te de Yahuwah şi ţine poruncile Lui: căci aceasta este întreaga datorie a omului.” Responsabilitatea principală a sufletului este faţă de Creator. Aceasta este o obligaţie veşnică. Reglementările autorităților pământești trebuie să fie ascultate doar atunci când acestea sunt în conformitate cu legea divină. Aceasta este întreaga datorie a omului.