Print

Păstrează Simplitatea

Acesta este un articol non-WLC. Când folosim resurse de la alți autori, noi publicăm doar acel conținut care este 100% în armonie cu Biblia și cu cele mai recente crezuri biblice la WLC. Astfel de articole pot fi tratate ca venind direct de la WLC. Noi suntem binecuvântați prin lucrarea multor slujitori ai lui Yahuwah. Dar nu sfătuim să se exploreze alte lucrări ale acestor scriitori. Astfel de lucrări, le-am respins de la publicare deoarece conțin erori. Din păcate nu există nicio lucrare de slujire liberă de eroare. Dacă suntem șocați de unele subiecte non-WLC publicate, [articole/episoade], păstrați în minte Proverbe 4:18. Înțelegerea noastră asupra adevărului Său este în dezvoltare, și tot mai multă lumină vine pe cărarea noastră. Iubim adevărul mai mult decât viața, și îl vom căuta coste cât ar costa.

Păstrează Simplitatea

Numărul 1: “Pentru noi, creștinii, este un singur Dumnezeu, Tatăl” (1 Cor. 8:6).

Suntem gata să credem acest lucru? Exact aceasta:“Nu avem cu toții un singur Tată? Nu am fost creați de un singur Dumnezeu?” (Mal. 2:10).

Majoritatea bisericilor resping monoteismul și spun, “Credem într-un singur Dumnezeu: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.” Niciun text biblic cu excepția falsului evident din 1Ioan 5:7( care este omis din traducerile moderne), nu spune că singurul Dumnezeu este Tatăl, Fiul (“Cuvântul”) și Duhul Sfânt.

Isus spune în Ioan 17:3 că “Tatăl este singurul Dumnezeu adevărat.” Augustine, considera (în mod greșit, credem) un teolog creștin de mare valoare, a trebuit să forțeze textul, alterând ordinea cuvintelor, schimbând sensul pentru a face să spună că Tatăl și Fiul sunt Dumnezeul adevărat.

Cuvântul “Dumnezeu” înseamnă Tatăl de 1300 de ori în NT. Niciodată, cuvântul “Dumnezeu” în Biblie nu înseamnă:Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dumnezeul Unic este definit ca o singură Persoană divină, de mii de ori, prin pronumele: Eu, Mine, Meu, Eu Însumi, Tu, Tine, Al Tău, Tu Însuți, El, Lui, al Lui, El Însuși.

Biserica s-a aflat în dilemă ori de câte ori a încercat să armonizeze doctrina dumnezeirii lui Isus și dumnezeirea Tatălui cu monoteismul. Deoarece, conform cu mărturia NT cu privire la monoteismul VT și iudaism, nu există nicio schimbare. 

Trinitarieni proeminenți au recunoscut lipsa de logică a doctrinei lor. Cardinalul J.H. Newman spunea că cel mai apropiat mod de a esprima Trinitatea este “să spui că un lucru înseamnă două lucruri” ( Selectat din Tratatele lui Athanasie în Controversa cu Arienii, 1895, p. 515).

Dr. Hey, lecturând la Cambridge despre Trinitate spunea, “Trebuie să încercăm să promovăm moderația, și în final, recunoașterea că dacă suntem nevoiți să reprezentăm propria noastră Doctrină [a Trinității] în toate ocaziile o facem cu totul inteligibil” (Lectures in Divinity, Vol. 2, p. 253).

Dr. Martin Werner of Bern, Elveția, se pronunță corect cu privire la Trinitate ca fiind contradictorie: “Biserica s-a aflat în dilemă ori de câte ori a încercat să armonizeze doctrina dumnezeirii lui Isus și dumnezeirea Tatălui cu monoteismul. Deoarece, conform cu mărturia NT cu privire la monoteismul VT și iudaism, nu există nicio schimbare. Marcu 12:29ff. înregistrează chiar confirmarea lui Isus Însuși, fără rezervă, în forma completă a mărturisirii de credință monoteistă a religiei israelite …Mijloacele prin care Biserica caută să demonstreze că armonizarea Dumnezeirii ambilor: Tată și Fiu cu monoteismul, rămân incerte și contradictorii” (Formation of Christian Dogma, 1957, p. 241).

Trinitarienii nu pot crede versetul cel mai important, care definește că singurul Dumnezeu este Tatăl (1 Cor. 8:6). Pentru a susține confuzia lor ei spun cu încăpățânare că Isus este “singurul Domn,” și că trebuie să fie Dumnezeu! Adevărul logic este simplu: Isus este un singur domn Hristos/Mesia care nu este singurul Domn Dumnezeu. (Ps. 110:1; Luca 2:11).

Dicționarul lui Hristos și al Evangheliilor afirmă simplul fapt că : “Pentru oamenii din NT, Dumnezeu era același Dumnezeu al VT, Dumnezeul Viu, o Persoană, iubitoare, energică, care caută să împlinească scopul veșnic al milei, satisfacerea propriei sale naturi iubitoare…Monoteismul VT nu a fost niciodată abstract, deoarece Dumnezeul VT nu a fost considerat niciodată o concepție sau o substanță ci întotdeauna o Persoană” (Vol. 1, p. 807).

Murray Harris, un trinitarian, spune: “Nu pare ilegitim să punem o întrebare ca aceasta: La cine se referea autorul Evreilor atunci când spunea (1:1), ‘În multe rânduri și în felurite moduri Dumnezeu a vorbit în trecut, strămoșilor noștrii prin profeți’? Este evident că nu era vorba despre Duhul Sfânt fiindcă nici în VT și nici în NT nu este numit, în mod explicit ca ‘Dumnezeu’. Și, în ciuda faptului că în LXX [Septuaginta] echivalentul lui YHVH — kurios [Domn] — este aplicat cu regularitate, lui Isus în NT, el devine, mai degrabă un titlu decât un nume propriu, este imposibil ca theos [Dumnezeu] din Evrei 1:1 să denumească pe Isus Hristos, pentru că aceeași proproziție (în greacă) conține ‘(Dumnezeu care a vorbit…) în zilele din urmă ne-a vorbit prin Fiul său.’ De vreme ce autorul accentuiază continuitatea celor două fraze din discursul divin (‘Dumnezeu a vorbit…la urmă a vorbit’), această referință la Fiul arată că theos [Dumnezeu] era înțeles ca fiind ‘Dumnezeu Tatăl.’ [Nimeni nu a spus vreodată, ‘Dumnezeu Fiul’!]

Biserica de mai târziu, departe de timpurile biblice, și-a pierdut bunul simț începând să amenințe cu pierderea mântuirii pe oricine nu recunoaște și nu acceptă definiția Triunică a lui Dumnezeu.

“Similar, distincția făcută între theos [Dumnezeu] ca cel care vorbește în ambele ere [VT și NT] și ‘Fiul’ ca ultim mijloc prin care vorbește arată că în mintea autorului nu exista teologia creștină a Dumnezeului Triunic care a vorbit strămoșilor prin profeți. Prin urmare, pentru autorul Evreilor (ca și pentru toți scriitorii întregului NT) ‘Dumnezeul părinților noștri,’ Yahweh, nu era altcineva decât ‘Dumnezeul și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos’ (compară Fapte 2:30 and 2:33; 3:13 and 3:18; 3:25 and 3:26; note also 5:30).

“O astfel de concluzie este consecventă în întregime cu modul în care este folosit cuvântul theos[Dumnezeu] în NT. Ar fi impropriu pentru Elohim sau YHVH să se refere vreodată la Trinitate în VT, când în NT, theos [Dumnezeu] se referă regulat, doar la Tatăl și niciodată la Trinitate.”1

Este chiar o concesie! “Dumnezeu” in Scriptură nu înseamnă niciodată Dumnezeu Triunic!

Biserica de mai târziu, departe de timpurile biblice, și-a pierdut bunul simț începând să amenințe cu pierderea mântuirii pe oricine nu recunoaște și nu acceptă definiția Triunică a lui Dumnezeu. Ținând prelegeri despre Trinitate la Oxford, Dr. Leonard Hodgson, profesor Regius, a dat un plus de umor tragicei situații. El a scris: “Crezul lui Athanasie este un document foarte instructiv, pentru că ne arată că, atunci când s-a făcut încercarea de a afirma credința creștină în termeni metafizici [filozofici] ai vremii, tot ce s-a putut face a fost apariția unor serii de contradicții și damnarea celor care nu le cred [!]...Prima impresie pe care ți-o produce în minte, auzirea acestei doctrine a Trinității, este că-i de-a dreptul incredibilă.”2

“Adevărul este că aceste crezuri violează Shema. Pentru Isus, Shema era principiu esențial …Cum se face că dacă cineva acceptă ’ crezul, lui Isus poate fi considerat eretic de biserica stabilită de el? Cum așa am neglijat/am trecut peste/am anulat cea mai mare poruncă dintre toate? ‘Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn’ (Deut. 6:4; Marcu 12:29).

Nimic din confuzia aceasta, care include moarte, tortură și excomunicare, nu ar fi existat dacă afirmația nr. 1, de mai sus, ar fi fost crezută! “Pentru noi există un singur Dumnezeu, Tatăl” (1 Cor. 8:6).

“Profesorul Les Hardin spunea: ‘Aceia dintre noi care, în credința creștină, au citit în mod tradițional această afirmație trinitariană: noi credem că Dumnezeu este în trei ipostaze—Tată, Fiu și Duh — și că aceast vers ne face să credem că nu sunt trei dumnezei… În context, de fapt nu prea are sens, iar această controversă teologică a făcut să curgă multă cerneală..’ (Dar cerneala risipită nu se poate compara cu sângele celor ce au fost răpuși fiindcă au susținut cu tărie că Dumnezeu este unul și singurul, Tatăl.)

“Hardin este corect atunci când întreabă care este sensul afirmației că Dumnezeu este în trei ipostaze. Suflete curajoase din toate secolele au cercetat logica aceasta. Unii au trăit să scrie despre ea… Spunem că Stăpânul Logicii, Acela de la care emană toată inteligența, a validat o teorie inteligibilă despre cine este El? Chiar așa? 3

Nimic din confuzia aceasta, care include moarte, tortură și excomunicare, nu ar fi existat dacă afirmația nr. 1, de mai sus, ar fi fost crezută! “Pentru noi există un singur Dumnezeu, Tatăl” (1 Cor. 8:6).

Și nimic dintoate acestea nu ar fi fost necesare dacă cei ce merg la biserică ar fi ascultat de cuvintele lui Isus care a declarat: “Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn” (Marcu 12:29). Un singur Domn înseamnă o singură Persoană. Dumnezeu este o singură Persoană este nr. 1 deasupra tuturor afirmațiilor. Aceasta ar fi fost suficient să stabilească cine este singurul Dumnezeu : “Pentru noi există un singur Dumnezeu, Tatăl.”

De ce nu ne îndreptăm atenția complet pe ce ne-a definit Isus, ca fiind “cea mai mare poruncă din toate”? Dacă tot pretindem că-l urmăm. Isus a spus, la finalul misiunii sale: “Domnul dumnezeul nostru este singurul Domn” (Marcu 12:29).

“Un Singur Domn” înseamnă o Persoană, nu mai multe! (Întreabă un copil de doi ani!) A spune că Dumnezeu este “trei Persoane”, violează Scriptura.

Aceste este citatul din traducerea greacă a Septuagintei (LXX) din Vechiul și Noul Testament. “Un Singur Domn” înseamnă o Persoană, nu mai multe! (Întreabă un copil de doi ani!) A spune că Dumnezeu este “trei Persoane”, violează Scriptura. Scribii evrei prietenoși față de Isus au înțeles și au întărit fiecare cuvânt al lui: “Învățătorule, corect ai vorbit căci nu există nici unul mai presus de El” (= o singură Persoană, Marcu 12:32). Scribi evrei au întărit propria sa definiție a lui Dumnezeu, fiind complet de acord cu Isus, și adăugând Deuteronom 4:35, 39: “Nimeni afară de El, Nu există altcineva.”

Problema este aceasta: Ești de acord cu Isus, sau loialitatea ta pentru Isus și definiția ta față de Dumnezu și om ne clară? Creștinii trebuie vorbească asemenea lui Isus și să aibă aceeași minte, a lu (1 Cor 2:16). Cu toții suntem de acord cu ”rugăciune Domnului” Dar o proclamăm cu aceeași convingere “crezul Domnului,”definiția sa despre Dumnezeu și “jurământul de credință” pentru Dumnezeu și Mesia Lui?

Afirmația lui Pavel că “pentru noi [creștinii] există doar un singur Dumnezeu, Tatăl” (1 Cor. 8:6) repetă simplu ceea ce a fost afirmat de Isus și de Scriptură de mii de ori, că Dumnezeu este singurul “El, Lui,” singurul, grațiosul Tatăl. Isus este, desigur, “singurul domn Mesia/Hristos” de sute de ori; începe cu Luca2:11. Isus este “omul Mesia” din 1 Timotei 2:5, o altă afirmație-crez a lui Pavel .

Psalm 110:1 reprezintă cel mai citat verset din Vechiul Testamen în Noul Testament. Nu ne mirăm că Isus, stăpânul rabinilor și învățătorul (Ioan 13:13), a continuat să întrebe despre cei doi domni din Psalmul 110:1. YHVH, este ,desigur, în Psalm unicul și singurul Domn Dumnezeu, care adresează o profeție celui de al doilea domn, lui Mesia, care explicit, nu este Dumnezeu, dar “domnul meu [uman],” nu “Domnul meu.” (Litera mare la cel de al doilea domn din Psalm 110:1 lipsește; vezi RSV, NET, NIV pentru corectare).


1 Murray Harris, Jesus as God, p. 47, footnote 112.
2 Christian Faith and Practice, p. 78, 80.
3 Barbara Buzzard, “Praying Like Jesus: The Shema,” Focus on the Kingdom, August 2020.


Acesta este un extras dintr-un articol non-WLC, scris de Sir Anthony Buzzard.

Numele și titlurile pe care WLC, în general, caută să le evite (e.g. Dumnezeu, Isus, etc.) au fost lăsate intacte, așa cum au fost folosite de autor în articolul original, deoarece sunt folosite în contextul general al citatelor, în efortul de a ilustra falsitatea doctrinei trinitariene. Pentru a explica de ce WLC apără folosirea lui “Yahuwah” pentru Tatăl și “Yahushua”pentru fiu, vă rugăm să studiați următorul articol: Why Yahuwah & Yahushua Only