Print

Pre-încarnarea lui Hristos: Adevăr Biblic?Sau erezie antică

Doctrina dumnezeirii triunice provine din păgânismul antic și nu din Scriptură. Acceptarea acestei erezii a dus la crearea unui concept prin care pre-existența Mântuitorului a devenit o ”concluzie naturală”

trinitateaCreștinii timpurii, asemenea evreilor de mai înainte, erau monoteiști în cel mai pur sens al cuvântului. Ei credeau într-un singur Creator-dumnezeu veșnic, existent prin sine însuși. Natura acestei dumnezeiri atotputernice a fost explicate de Moise în Deuteronom: ”Iată, Israel:Yahuwah este dumnezeu, Yahuwah este unul!”(Deuteronom 6:4)

Nici unul dintre scriitorii Noului Testament, nici unul dintre apostolic, nici unul dintre creștinii timpurii nu au crezut într-o dumnezeire triunică formată din ”Dumnezeu Tatăl”, un egal co-existent ”Dumnezeu Fiul” și o a treia persoană fără trup a dumnezeirii, numită ”Dumnezeu Duhul Sfânt.”

Doar mai târziu, când creștinătatea a devenit coruptă prin amestecarea cu păgănismul, ideia existenței a trei entități eterne, co-existente ce lucrează în unitate ca ”o dumnezeire” a devenit acceptată peste tot. Acceptarea acestei credințe păgâne a creat o întreagă nouă teologie- una care a adus efecte neplăcute, neprevăzute.


 

Presupuneri false

Creștinii de azi văd pe Mesia ca pe ”un Dumnezeu încarnat în trup omenesc”. De fapt, atât de binecunoscuta colindă de Crăciun ”Auzi îngerii în cor!” conține următoarele cuvinte în cea de a doua strofă: Christmas

Hristos adorat de Cerurile Înalte
Hristos Domnul cel veșnic!..
Dumnezeirea, ascunsă în trup de carne.
Salutare, Dumnezeirii incarnate!

Ceea ce, asemenea creștini, nu realizează, este că ideia unui Hristos pre-existent nu există în Scriptură. Cert, există versete biblice care sunt adesea citate ca suport pentru această doctrină, dar un studiu atent al Scripturii arată că folosirea acestor pasaje este incorectă .

Evanghelia GnosticăO erezie antică numită Gnosticism este responsabilă pentru așezarea temeliei ce a dus la răspândirea credinței într-un Hristos pre-existent. În alte cuvinte, când liderii de gândire în Biserică s-au îndepărtat tot mai mult de creștinismul apostolic, erorile au început să lovească și în urma acestei avalanșe a ieșit credința în pre-existența ”Dumnezeu Fiul.”

Gnosticii credeau că Yahuwah era complet detașat de Creațiune. De fapt, ei nu credeau că El era Creatorul tuturor lucrurilor. Gnosticii vedeau materia ca fiind rea. În consecință, universul și natura însăși este deasemenea rea. Evident că Yahuwah este sfânt și n-ar fi putut crea un univers rău. Astfel, gnosticii credeau că universal a fost creat de un dumnezeu inferior numit ”demiurg” Acest demiurg, după cum credeau ei, erau rău.

Sub subtila influență a doctrinei gnosticilor infiltrate în Biserică, conducătorii bisericii timpurii și învățătorii încep să accepte ideia că Hristos ca Răscumpărător, trebuia să transceadă creațiunea, fiind parte a dumnezeirii veșnice, o ființă necreiată. Raționamentul lor era că nu poți răscumpăra creațiunea printr-o creatură, ci doar prin Dumnezeu Însuși.1

A transcede, înseamnă ”a fi mai mare decât… a exista dincolo și independent de materie sau univers.”2

Concluzii Incorecte

Dacă “Dumnezeu Tatăl” era transcendent, separat și dincolo de lumea materială, era normal să se creadă că ”Dumnezeu Fiul”are acelaș statut. Această concluzie, bazată pe o teologie falsă, a condus invariabil la credința ca Yahushua să fie recunoscut ca Mesia, trebuie să ”transceadă” creațiunea, deoarece creațiunea nu putea fi răscumpărată de cineva care era doar creatură. Aceste erori gnostice nu sunt confirmate de Scriptură. Totuși, ele reprezintă temelia pe care s-a clădit concluzia incorectă că Yahushua a fost ”Dumnezeu încarnat în trup omenesc.”

Erezia a introdus misticismul în mesajul evanghelie. Frumusețea și puterea evangheliei a fost rezumată de Yahushua când i-a spus lui Nicodim:” Fiindcă atât de mult a iubit Yah lumea că a dat pe singurul Lui fiu născut, pentru ca oricine crede în el să nu piară ci să aibă viață veșnică.”(Ioan 3:16)

Satana însuși era în spatele răspândirii acestei erori. Credința într-un ”Dumnezeu Fiul”pre-existent minimalizează întreaga forță a mesajului evanghelic mutând atenția de la învierea triumfătoare a Mântuitorului la pre-existența lui asumată.

Învierea:Dovada Salvării

mormânt gol

Învierea lui Yahushua reprezintă tema centrală a evangheliei. Reprezintă cea mai mare confirmare că el era adevăratul Mesia. Învierea literală a lui Yahushua este un adevăr istoric pe care s-a fundamentat biserica creștină, dovada că el a trait o viață fără de păcat! Și, trăind o viață fără păcat, a biruit acolo unde primul Adam căzuse, Yahuwah oferă neprihănirea sa tuturor celor care cred și acceptă prin credință sacrificiul său în locul lor.

Învierea lui Hristos reprezintă asigurarea noastră că jertfa sa a fost acceptată în locul nostru. Căci, fără o viață neprihănită, el nu ar fi putut fi înviat.

Căci dacă am devenit uniţi cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi uniţi cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Noi ştim că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie lăsat fără putere, în aşa fel încât să nu mai fim sclavi ai păcatului; căci, cine a murit cu adevărat, a fost eliberat de păcat. Iar dacă am murit împreună cu Cristos, credem că vom şi trăi împreună cu El. Ştim că Cristos, fiind înviat din morţi, nu mai moare, moartea nu mai domneşte asupra Lui. Căci prin moartea de care a murit, a murit faţă de păcat o dată pentru totdeauna, iar viaţa pe care o trăieşte, o trăieşte pentru Dumnezeu. La fel şi voi, consideraţi-vă morţi faţă de păcat şi vii pentru Yah, în Cristos Yahushua, Domnul nostru! (Romani 6:5-11)

Yahushua, singurul fiu născut al lui Yah, a fost născut om pe deplin. Departe de a fi ”transcendent” și aparținând Creației, Mântuitorul aparține pentru veșnicie rasei umane.El ne-a răscumpărat din căderea lui Adam, printr-o viață fără păcat,și a fost readus la viață . Prin credință victoria lui este a noastră.Aceasta este frumusețea și puterea mesajului evangheliei pe care Satana a încercat să-l ascundă cu ajutorul doctrine gnostice a unui Hristos pre-încarnat.

Cerul își restaurează, astăzi, adevărul antic în lume. Începeți și studiați! Fiecare adevăr restaurat protejează sufletul de înșelăciunile Satanei din timpul sfârșitului.
 

studiu biblic

Pentru a învăța mai mult vizitați WorldsLastChance.com. Vom publica un număr de articole care vor evidenția fiecare aspect al acestui adevăr frumos, divin. Veți putea asculta discuții pe acest subiect la Radio WLC. Dați clic pe sigla WLC Radio.Urmăriți programul întitulat”Șocant, o nouă lumină despre încarnare!”