Print

Primul Verset din Evanghelia lui Ioan

Acesta este un articol non-WLC. Când folosim resurse de la alți autori, noi publicăm doar acel conținut care este 100% în armonie cu Biblia și cu cele mai recente crezuri biblice la WLC. Astfel de articole pot fi tratate ca venind direct de la WLC. Noi suntem binecuvântați prin lucrarea multor slujitori ai lui Yahuwah. Dar nu sfătuim să se exploreze alte lucrări ale acestor scriitori. Astfel de lucrări, le-am respins de la publicare deoarece conțin erori. Din păcate nu există nicio lucrare de slujire liberă de eroare. Dacă suntem șocați de unele subiecte non-WLC publicate, [articole/episoade], păstrați în minte Proverbe 4:18. Înțelegerea noastră asupra adevărului Său este în dezvoltare, și tot mai multă lumină vine pe cărarea noastră. Iubim adevărul mai mult decât viața, și îl vom căuta coste cât ar costa.

plajă

La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu.”

Ascultătorii evrei ai lui Ioan au pierdut legătura pe care el a făcut-o prin aceste prime trei cuvinte cu— introducerea identică a cărții Gnezei.

În Noul Testament, când vezi cuvântul “Dumnezeu,” acesta se refră la Yahuwah Tatăl. Peste o mie de situații din Noul Testament demonstrează acest lucru. În doar două ocazii, cu siguranță, cuvîntul “dumnezeu” s-a folosit pentru Yahushua (Evrei. 1:8; Ioan 20:28).

Dumnezeu = Tatăl

Aplicând faptul că Dumnezeu înseamnă Tatăl, versetul se citește: “La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Tatăl, și Cuvântul era Tatăl..”

Cine și ce înseamnă Cuvântul? Dacă Cuvântul = Yahushua, atunci se poate citi: “ La început era Yahusua, și Yahushua era cu Tatăl, și Yahushua era Tatăl.” Yahushua era Tatăl?!

Dacă Cuvântul = Fiul, atunci citim: “La început era Fiul, și Fiul era cu Tatăl , și Fiul era Tatăl.” Fiul era Tatăl?!

Aceast este o confuzie. Când îți asumi să crezi că Cuvântul este o persoană (numită Yahushua, sau Fiul), rezultă contradicțiat (Fiul era Tatăl) ceea ce demonstrează că o astfel de presupunere este falsă. Cuvântul pe care Ioan l-a intenționat era doar: cuvântul spus al lui Yahuwah Tatăl, cunoscut în Scriptura ebraică pe nume YHWH Creatorul. Cuvântul din prologul lui Ioan nu este o persoană, ci mai de grabă, cuvântul spus al Creatorului, prin care El a creat toate lucrurile.

Într-o duminică, în congregația mamei mele, s-a făcut prezentarea unei reviste tipărite de Campus Crusade for Christ. Se numea, “Codul lui DaVinci: Un Ghid.” Una dintre secțiuni vine în apărarea Deității lui Hristos, ceea ce este negată de Cod, ce-l face pe Yahushua “un simplu om.” Broșura are un prim paragraph pe acest subiect uimitor. Lăsați-mă să vi-l citez aici:

“A cerut Isus să fie recunoscut ca Dumnezeu? Acest lucru pare să fie de contestat, de vreme ce aproape tot ce a spus și a făcut demostrează acest punct. De exemplu, să luăm în considerare minunea mersului pe ape. De ce nu a zburat sau nu s-a transformat într-un pterodactil? Iată motivul: ‘El [Dumnezeu]singur a întins cerurile și străbate marea’ (Iov 9:8). Acest verset din Vechiul Testament era prea bine cunoscut audienței lui Isus—Dumnezeu singur străbate marea. Așa că atunci când Isus a decis să meargă pe mare nu a fost doar o demonstrație a puterii sale ci și a divinității sale; este o lecție obiectivă, nu un spectacol de carnival. Dacă încerci să eviți să îi dai valoarea de ‘Dumnezeu,’ acest lucru este ultimul lucru pe care l-ai încerca să-l faci.”

Ochii mei aproape au ieșit din orbite de uimire la citirea acestui nonsens! Continuând pe acest fir logic aș putea ajunge la concluzia că și Ilie a fost divin, deoarece în Vechiul Testament se spune că Yahuwah călărește cerurile în carul Său, și Ilie, deasemenea a zburat la cer?!

călcând pe ape

Adevărul cu privire la Yahushua este că a fost ființă umană născut din trupul mamei sale, așa cum își au originea toți oamenii. Alți hristoși Yahushua care trăiesc înainte de a se naște nu sunt ființe umane. Yahushua cel omenesc este atacat din momentul când I se caută existența în preistorie. Dacă ego-ul unei personae adevărate este creat înainte de naștere, atunci ceea ce se naște în pântecele mamei nu mai este o ființă umană. El sau ea vor fi niște vizitatori din altă lume. Ființele omenești nu încep astfel. Ca să fii descendent al lui David prin Maria și să fii născut (= adus la existență) trebuie să începi prin a fi conceput în sau născut din pântece.

Evreii nu s-au așteptat ca Mesia să fie altceva decât un membru al rasei umane. Este o mare diferență între ce spune Noul Testament și conceptul de mai târziu că Yahushua are un dublu început, unul înainte de Geneza și altul în zilele lui Cezar Augustus. Având un dublu început , acest concept a dus în urma disputelor seculare dintre credincioși la apariția unor dogme prin care Biserica excludea pe oricine nu credea că Fiul lui Dumnezeu este co-egal cu Dumnezeu.

Evanghelia lui Ioan este folosită ca pârghie pentru susținerea acestui uimitor concept că Dumnezeu este mai mult decât o Persoană. Dacă există un Dumnezeu în ceruri care nu poate deveni om și un alt Dumnezeu care a devenit om, acest lucru nu poate fi monoteism! Uniunea Bisericilor Penticostale încearcă să evite “agonia” celor doi Dumnezei prin a spune că Tatăl și Fiul sunt aceeași Persoană. Ceea ce este imposibil să crezi atunci când citim în Noul Testament faptul, relatat din nou și din nou, că Tatăl și Fiul sunt individualități distincte.

Trinitarienii argumentează doar cu Ioan aproape exclusive. Ceva este greșit. Definiția lui Dumnezeu și a lui Yahushua trebuie descoperită peste tot atît în Noul Testament cât și în profețiile Vechiului Testament. Vechiul Testament nu susține deloc Trinitatea. Evrei au fost întotdeauna unitarieni. Matei, Marcu, Luca, Faptele Apostolilor și Petru nu susțin Trinitatea. Atunci va putea să spere trinitarienii că o va face Ioan? Doar dacă se reeditează scrierile lui Ioan.

Ioan nu a spus că “La început a fost Fiul lui Dumnezeu care era cu Dumnezeu și care era el însuși Dumnezeu.” Dacă ar fi scris Ioan aceste, s-ar fi contrazis cu Yahushua pe care-l citează ca fiind unitarian:“Tu, Tată,” a zis Yahushua, “ești singurul Dumnezeu adevărat” (Ioan 17:3). Acest lucru arată că Yahushua pe care l-a trimis Dumnezeu nu este “singurul Dumnezeu adevărat.”

Tată și fiu

Ceea ce Ioan a scris a fost, din păcate, rescris de traducători astfel încât să se poată susține Trinitatea. Ioan ața cum vedem din Iaon 17:3 și 5:44 nu a fost trinitarian. El a crezut în monoteismul Unitarian ca toți cei din Noul Testament. Ioan a scris “La început a fost cuvântul.” Litera mare (Cuvântul) din traducerile noastre creează confuzie, făcându-te să crezi că este vorba despre două persone acolo! Cuvântul era cuvântul lui Yahuwah și nu Fiul lui Yahuwah. Doar în versetul 14 cuvîntul sau făgăduința devine persoană umană, când Yahuwah aduce la existență pe Fiul său unic prin miracolul din Maria. Yahushua Fiul este cuvântul ce a devenit, nu cuvântul echivalent unu la unul. Să vorbești despre un Fiu etern înseamnă să crezi în doi Dumnezei necreați. Acest lucru este interzis de Yahushua în Marcu 12:28-34 (citează Deut. 6:4) dar, din păcate, încurajat de crezurile bisericilor de azi, care nu susțin crezul lui Yahushua. Dar de ce nu?

Dacă rămânem la Vechiul Testament și la raportul clar al originii istorice a Fiului Yahuwah, noi ne menținem credința în Mesia omenesc. Acesta are avantajul enorm nu doar de a ne preveni să nu intrăm în contradicție cu crezul Israelului și al lui Yahushua, dar oferă, deasemenea, sens ideii că Fiul lui Yahuwah a murit în locul nostru.

Yahuwah nu poate muri. El este nemuritor (1 Tim. 6:16, etc.). Astfel că propozițiile “Fiul lui Yahuwah a murit” și “Fiul lui Yahuwah este Dumnezeu” nu sunt altceva decât idei contradictorii susținute de cei care se supun crezului Bisericii. Dar Biblia nu ne cere să ne crucificăm intelectul. Există o mulțime de lucruri despre Yahuwah pe care nu le știm, dar ce ni s-a revelat într-un limbaj clar trebuie să credem. Spunând “Yahushua este Yahuwah” și “Yahushua a murit” suntem forțați să vorbim nonsensuri, de vreme ce nemuritorul nu poate muri. Imnul lui Wesley “Este misterul tuturor: nemuritorul moare.” Arată rezultatul tragic al minții înrobite de dogma post biblică și al folosirii unui limbaj inadmisibil.

Evanghelia după Ioan nu spune nicăieri că Fiul a sosit dintr-o viață pre-istorică. El era superior (protos mou = “superiorul meu”) de la început lui Ioan Botezătorul (1:15, 30). El era Fiul Omului din viziunea lui Daniel cu 600 de ani mai devreme (6:62). El a coborât din cer așa cum coboară toate darurile de la Yahuwah (Iacov 1:17; 3:15). În fapt trupul său coborât din ceruri (Ioan 6:51). Fiul a fost darul lui Yahuwah pentru lume. Există o traducere greșită din greacă în biblia NIV a lui Ioan 13:3, 16:28 și 20:17 și în NASV în Ioan 13:3. Yahushua n-a spus niciodată că s-a întors înapoi în ceruri, o ideie care i-ar fi distrus statutul de ființă umană originară și l-ar fi transformat într-un vizitator din alt spațiu. Yahushua a cerut slava pe care el “ a avut-o” cu Yahuwah (17:5) să-I fie dată ca recompensă pentru lucrarea sa. În același context (17:22, 24) Yahushua a spus că aceeași slavă ți-a fost oferită ție, cel ce trăiești în secolul 21— data, prin Yahuwha (la rugămintea lui Yahushua) din anul 30 DH. Este slava în perspectivă și făgăduință ca în Ioan 17:5.

Când Yahushua a spus “ Eu sunt,” și că el avea acest statut înainte de Avraam (Ioan 8:58), el s-a referit la Misiunea sa, la care Avraam a privit prophetic. Declarațiile “Eu sunt” din Ioan sunt bazate pe prima apariție a acestei propoziții în Ioan 4:26 unde “Eu sunt” înseamnă “Eu sunt Mesia.” Yahushua, cu siguranță, nu spune “Eu sunt Yahuwah” deoarece mai târziu a spus “ Tatăl este Unul, singurul Dumnezeu adevărat.” Yahushua a putut spune, deasemenea: “Înainte să fie Avraam, Eu am fost crucificat” (Apoc. 13:8) și nimeni nu va înțelege greșit modul acesta evreiesc de a vorbi.

Așa cum în Ioan 20:28 Toma a realizat ceea ce nu putuse accepta în 14:9 că Yahuwah era în Yahushua și că să-l înțelegi pe Yahushua însemna să-l înțelegi pe Yahuwah. În final lumina a răsărit și Toma l-a recunoscut pe Yahushua ca “domnul meu” Mesia și în el l-a văzut pe Yahuwah. Toma nu s-a grăbit să distrugă crezul lui Israel și să recunoască două persoane ca fiind Dumnezeu! Ioan ne amintește repede că fiecare cuvânt pe care l-a scris a fost ca să demonstreze că Isus era Mesia, Fiul lui Yahuwah (20:31).

Tată și fiu

Aud de la unii că ar exista doi Yahuwah și chiar trei în Biblie. Acest lucru este de ajuns ca să-i înfurie pe evrei și musulmani! Este timpul ca rasa umană să recunoască crezul într-un Singur Yahuwah și că Yahushua niciodată nu a pretins a “fi Yahuwah” — lucru pentru care în mod legitim ar fi fost executat.

Când Pavel vorbește despre crez, el este unitarian, doar așa poate fi: “Pentru noi creștinii există doar un singur Dumnezeu, Tatăl.” (I Cor. 8:6). Yahushua desigur este singurul Domnul Mesia, “domnul meu” din Psalm 110:1. Din păcate editorii versiunilor noastre biblice (în multe cazuri, dar nu în RSV, NRSV și NAB) au fost ocupați să “imbunătățească” textul pentru a-l face să crezi că și Isus este Dumnezeu. to make you believe that Jesus is also God. “domnul meu” — nu “Domnul” — din Psalm 110:1 se traduce ADONI și în forma aceasta cuvântul Domn nu înseamnă niciodată DUMNEZEU. Forma (adoni) care în mod deliberat prezintă pe cineva desemnat nu este Dumnezeu ci o ființă umană (ocazional înger) superioară. Adoni în toate cele 195 de apariții ale sale nu este titlu de zeitate. Dumnezeu,Tatăl este Adonai și există o diferență mare între adoni și Adonai. Fie ca Dumnezeu să fie Dumnezeu iar Fiul să fie minunatul Mântuitor uman ales să ne învețe și să moară pentru noi. Dumnezeu l-a uns pentru misiune, iar el a îndeplinit-o cu success și continuă până când întreaga lume va mărturisi pe Dumnezeul lui Israel și pe Mesia Fiul său (Zech. 14:9).

primul-verset-din-evanghelia-lui-ioan


Acest articol non-WLC a fost scris de Jonathan Sjordal (Volume 8 No. 10, Focus on the Kingdom, 2006)

Am scos din original toate numele păgâne și titlurile Tatălui și Fiului, și le-am înlocuit cu numele originale date. Mai mult, am restaurat în citatele Scripturii numele Tatălui și Fiului, așa cum au fost scrise în original de către autorii inspirați ai Bibliei. -WLC Team